Pole Náklady

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pole Náklady zobrazuje celkové plánované náklady na úkol, zdroj nebo přiřazení vypočtené na základě nákladů na Práce vykonanou zdroji přiřazenými k úkolům s uvážením nákladů plánovaných pro Zbývající práce.

Existuje několik kategorií polí Náklady.

Datový typ:    Měna

Pole náklady (pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu.    Nově vytvořený úkol náklady je stejná jako Zbývající náklady, což je hodnotu zbývající práce vynásobené souhrnné náklady přiřazené zdroje. Pole náklady je počítaná podle standardní sazba, Přesčasová sazba, náklady na použití, a a Nabíhání nákladů pro daný zdroj a množství práce přiřazené pro všechny zdroje pro daný úkol. Pevné náklady na daný úkol se taky přidá do tohoto pole. Vykázání Dosavadní práce nebo Skutečné náklady tohoto úkolu, Microsoft Office Project vypočítá náklady přidáním skutečné náklady na zbývající náklady.

Náklady = Skutečné náklady + Zbývající náklady

Vhodné využití    Chcete-li zobrazit celkové průběžné náklady na úkol vyjádřené součtem skutečných a zbývajících nákladů, přidejte pole Náklady do seznamu úkolů.

Příklad    Úkol zahrnuje 10 hodin práce dvou zdrojů se sazbou 200 Kč za hodinu. Při zahájení úkolu činí náklady 2 000 Kč. Jakmile zdroj vykáže skutečnou práci, tato hodnota se změní. Na konci úkolu budou Celkové náklady stejné jako skutečné náklady.

Poznámky    Náklady mohou být v aplikaci Project počítány automaticky, můžete však také zadat nebo změnit údaje o nákladech sami. Po zadání údajů o nákladech přenese aplikace Project rozdíly mezi zadanou hodnotou a předchozí hodnotou do pole Pevné náklady.

Pole náklady (pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu.    Při prvním přidání zdroje do projektu náklady jsou 0,00, dokud je zdroj přiřazen k úkolům. Po provedení přiřazení jsou náklady je počítaná podle standardní sazba, Přesčasová sazba, náklady na použití, a a Nabíhání nákladů pro daný zdroj a množství práce přiřazené tomuto zdroji pro daný úkol. Vykázání Dosavadní práce nebo Skutečné náklady na přiřazení zdroje, aplikace Project vypočítá náklady přidáním skutečných nákladů k Zbývající náklady.

Náklady = Skutečné náklady + Zbývající náklady

Vhodné využití    Chcete-li zobrazit průběžné Celkové náklady zdroje vyjádřené součtem skutečných a zbývajících nákladů, přidejte pole Náklady do Zobrazení zdrojů.

Příklad    Sledujete náklady zdroje se sazbou 200 Kč na hodinu. Zdroji je po Doba trvání projektu přiřazeno 15 různých úkolů. Pomocí pole Náklady lze kdykoli zjistit celkové náklady zdroje, včetně skutečných i zbývajících nákladů na všechny přiřazené úkoly.

Pole náklady (pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu    Při prvním vytvoření přiřazení odpovídají náklady zbývajícím nákladům, které vyjadřují hodnotu zbývající práce vynásobenou nákladovými sazbami zdroje. Jakmile je na daném přiřazení vykázána Dosavadní práce nebo Skutečné náklady, vypočítá aplikace Project náklady přičtením skutečných nákladů ke zbývajícím nákladům.

Náklady = Skutečné náklady + Zbývající náklady

Pole Náklady se vypočítávají z standardní sazba, Přesčasová sazba, náklady na použití, a a Nabíhání nákladů pro daný zdroj a množství práce přiřazené tomuto zdroji pro daný úkol. Žádné náklady na použití pro zdroje se taky přidá do tohoto pole.

Vhodné využití    Pole Náklady přidejte do List části Zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů v případě, že chcete zobrazit nebo Filtr celkovou průběžnou cenu daného přiřazení vyjádřenou součtem skutečných a zbývajících nákladů.

Příklad    Přiřazení zdroje je tvořeno 10 hodinami práce se sazbou 200 Kč za hodinu. Při zahájení přiřazení jsou náklady 2 000 Kč. Jakmile zdroj ohlásí skutečnou práci, dojde ke změně této hodnoty. Na konci přiřazení jsou Celkové náklady stejné jako skutečné náklady.

Pole náklady (časově uspořádané pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu.    Nově vytvořený úkol náklady je stejná jako Zbývající náklady, což je hodnotu zbývající práce vynásobené souhrnné náklady přiřazené zdroje. Pole náklady je počítaná podle standardní sazba, Přesčasová sazba, náklady na použití, a a Nabíhání nákladů pro daný zdroj a množství práce přiřazené pro všechny zdroje pro daný úkol. Pevné náklady na daný úkol se taky přidá do tohoto pole. Vykázání Dosavadní práce nebo Skutečné náklady tohoto úkolu, Project vypočítá náklady přidáním skutečné náklady na zbývající náklady.

Náklady = Skutečné náklady + Zbývající náklady

Vhodné využití    Chcete-li zobrazit průběžné Celkové náklady určitého úkolu vyjádřené součtem skutečných a zbývajících nákladů, přidejte pole Náklady do časové osy Zobrazení Používání úkolů.

Příklad    Pracovníkům Kotasovi a Klcovi je přiřazen úkol Vypracování návrhu, který je naplánován na 16 hodin práce rozvržené od pondělí do čtvrtka. Standardní sazba obou pracovníků činí 200 Kč na hodinu. Práce bude časově uspořádána po 4 hodinách na každý z těchto 4 dnů. Přidejte do časové osy zobrazení Používání úkolů pole Náklady a zjistíte, že plánované časově uspořádané náklady na tento úkol budou od pondělí do čtvrtka činit 800 Kč na každý den.

Pole náklady (časově uspořádané pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu.    Při prvním přidání zdroje do projektu obsahuje pole náklady 0,00, dokud je zdroj přiřazen k úkolům. Po provedení přiřazení jsou náklady je počítaná podle standardní sazba, Přesčasová sazba, náklady na použití, a a Nabíhání nákladů pro zdroj a množství práce přiřazené tomuto zdroji pro daný úkol. Vykázání Dosavadní práce nebo Skutečné náklady na přiřazení zdroje, aplikace Project vypočítá náklady přidáním skutečných nákladů k Zbývající náklady.

Náklady = Skutečné náklady + Zbývající náklady

Vhodné využití    Chcete-li zobrazit celkové průběžné náklady určitého zdroje vyjádřené součtem skutečných a zbývajících nákladů, přidejte pole Náklady do časové osy Zobrazení Používání zdrojů.

Příklad    Pracovníku Kotasovi, který pracuje za sazbu 200 Kč za hodinu, je během Doba trvání projektu přiřazeno 15 různých úkolů. Očekávané plánované náklady na jeho práci zobrazíte přidáním pole Náklady do časové osy zobrazení Používání zdrojů. Pokud má pracovník Kotas pracovat podle plánu 8 hodin denně, bude časově uspořádaná hodnota nákladů činit 1 600 Kč (8 hodin po 200 Kč za hodinu) za každý pracovní den. Je-li tomuto pracovníkovi přiřazen menší počet Jednotky přiřazení, pravděpodobně budou zobrazeny nižší hodnoty nákladů. Jestliže je naplánována Přesčas práce, zobrazené hodnoty nákladů budou pravděpodobně vyšší.

Pole náklady (časově uspořádané pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu    Při prvním vytvoření přiřazení odpovídají náklady Zbývající náklady, které vyjadřují hodnotu zbývající práce vynásobenou nákladovými sazbami zdroje. Jakmile je na daném přiřazení vykázána Dosavadní práce nebo Skutečné náklady, vypočítá aplikace Project náklady přičtením skutečných nákladů ke zbývajícím nákladům. Tato částka je rozvržena na plánovanou Doba trvání přiřazení.

Náklady = Skutečné náklady + Zbývající náklady

Pole náklady je počítaná podle standardní sazba, Přesčasová sazba, náklady na použití, a a Nabíhání nákladů pro daný zdroj a množství práce přiřazené tomuto zdroji pro daný úkol. Žádné náklady na použití pro zdroje se taky přidá do tohoto pole.

Vhodné využití    Chcete-li zobrazit Celkové náklady určitého přiřazení vyjádřené součtem skutečných a zbývajících nákladů, přidejte pole Náklady do časové osy Zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů.

Příklad    Pracovníku Kotasovi je přiřazen úkol Vypracování návrhu, který je naplánován na 16 hodin práce rozvržené od pondělí do čtvrtka. Standardní sazba tohoto pracovníka je 100 Kč na hodinu. Práce bude rozdělena po 4 hodinách na každý ze 4 dnů. Přidáním pole Náklady do časové osy zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů lze zjistit, že plánované náklady činí 400 Kč na každý den od pondělí do čtvrtka.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×