Pole Kód WBS předchůdců (pole úkolu)

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Datový typ     Seznam celých čísel

Typ položky   :  Počítaná

Popis     Pole Kód WBS předchůdců uvádí kódy hierarchické struktury (WBS) práce přidružené k úkolům Předchůdce, na kterých daný úkol závisí před zahájením nebo dokončením. Každý předchůdce je propojená s úkolem tak, že určitý typ závislosti mezi úkoly a Předstih nebo Prodleva.

Nejvhodnější použití:     Pole Kód WBS předchůdců přidejte do seznamu úkolů, když chcete zobrazit seznam předchůdců. Pole Kód WBS předchůdců lze také použít při třídění, seskupování nebo filtrování podle kódu WBS předchůdců. Každý předchůdce je reprezentován kódem, který může být následován Typ vazby a předstihem nebo prodlevou. Typy vazby pro předchůdce jsou Dokončení-zahájení (FS), Dokončení-dokončení (FF) nebo Zahájení-dokončení (SF). Předstih představuje záporné číslo a prodlevu představuje číslo kladné.

Příklad:     V projektu jste použili vlastní strukturu kódu WBS a chcete provést revizi předchůdců v projektu za účelem analýzy a zlepšení plánu. Do zobrazení seznamu úkolů přidáte pole Kód WBS předchůdců. Pro úkol Psaní návrhu je v poli Kód WBS předchůdců uvedeno "B.15.c[FS+3 dny]". To znamená, že úkol s kódem WBS B.15.c je předchůdce tohoto úkolu se závislostí Dokončení-zahájení (FS) a prodlevou tři dny. Předtím, než může být tento úkol zahájen, je třeba počkat tři dny po dokončení úkolu B.15.c.

Poznámky:    Pomocí příkazu Propojit úkoly můžete propojit vybrané úkoly se závislostmi typu Dokončení-zahájení a nulové prodlevy. Úkoly je také možné propojit přetažením z jednoho do jiného v zobrazení Ganttova nebo síťového diagramu. Jiné typy závislostí a jakékoli prodlevy úkolů je možné nastavit v dialogovém okně Informace o úkolu.

Pokud existuje více než jeden předchůdce, budou všichni uvedeni a odděleni Znak oddělovače seznamu, například čárkou nebo středníkem.

Pokud předchůdce nemá kód WBS, bude pole prázdné.

Pokud je předchůdce v jiném projektu, bude pole Kód WBS předchůdců obsahovat úplný název cesty pro daný úkol a kód WBS.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×