Pole Jedinečné ID následníků (pole úkolu)

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Datový typ    Seznam celých čísel

Typ položky    Zadaná

Popis    Pole jedinečná čísla ID následníků uvádí seznam Jedinečné ID čísel pro úkoly Následník k úkolu. Úkolu musíte začít nebo skončit před zahájením nebo dokončením následníky. Každý následník je propojená s úkolem tak, že určitý typ závislosti mezi úkoly a Předstih nebo Prodleva.

Nejvhodnější použití:    Pokud chcete zobrazit nebo aktualizovat následníky podle jejich jedinečného ID nebo podle ID úkolu, přidejte do některého ze zobrazení úkolu pole Jedinečné ID následníků. Typy závislostí pro následníky jsou Dokončení-zahájení (FS), Dokončení-dokončení (FF) nebo Zahájení-dokončení (SF). Pro zadání předstihu použijte záporné číslo. Pro zadání prodlevy použijte kladné číslo.

Příklad:    Chcete provést revizi následníků úkolů v projektu za účelem analýzy a vylepšení plánu. Do zobrazení seznamu úkolů přidáte pole Jedinečné ID a Jedinečné ID následníků. V poli Jedinečné ID následníků pro úkol Odhad vývoje se zobrazí hodnota 14FS+3d, která znamená, že úkol s jedinečným ID 14 je následníkem tohoto úkolu se závislostí Dokončení-zahájení (FS) a prodlevou tři dny. Předtím, než může být úkol s jedinečným ID 14 zahájen, musí po dokončení tohoto úkolu tři dny čekat. Všimnete si rovněž, že pole Jedinečné ID následníků pro úkol Provedení schůzek s klienty je také prázdné. Zadáte-li do něj hodnotu 15FS, propojíte jej s tímto úkolem s jedinečným ID 15 a závislostí Dokončení-zahájení (FS).

Poznámky:    Pokud do pole Jedinečné ID následníků zadáte pouze jedinečné ID úkolu, bude aplikace Project předpokládat, že chcete použít závislost Dokončení-zahájení a nulovou prodlevu. Pokud existuje více než jeden následník, budou všichni uvedeni a odděleni Znak oddělovače seznamu, což je například čárka nebo středník.

Pro propojení vybraných úkolů pomocí závislosti Dokoknčení-zahájení (FS) a nulovou prodlevou můžete použít příkaz Propojit úkoly v nabídce Úpravy. Propojení úkolů je rovněž možné pomocí přetažení od jednoho ke druhému v části grafu v zobrazení Ganntova diagramu nebo Diagramu sítě.

Pokud je následník součástí jiného projektu, bude pole Jedinečné ID následníků kromě jedinečného ID úkolu a typu závislosti obsahovat také cestu propojeného projektu. Například: C:\Dokumenty\Stavba budovy E.mpp\3FF.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×