Pole Dokončeno %

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pole Dokončeno % obsahují aktuální stav úkolu vyjádřený jako procentuální hodnota Doba trvání dokončené části úkolu. Tento údaj lze buď zadat nebo ho může Project vypočítat na základě Skutečnost doby trvání úkolu.

Existuje několik kategorií polí Dokončeno %.

Datový typ    Procento

Přidělení v procentech Dokončení (pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu    Při prvním vytvoření úkolu je procentuální hodnota jeho dokončení nulová. Jakmile zadáte skutečnou dobu trvání, zbývající dobu trvání nebo skutečnou práci (která ovlivňuje skutečnou dobu trvání), vypočítá aplikace Project procentuální hodnotu dokončení následujícím způsobem:

Dokončeno % = (Skutečná doba trvání/Doba trvání) × 100

Jestliže je pole Dokončeno % nastaveno na hodnotu větší než nula a pokud jste ještě nezadali skutečné datum zahájení, bude pole Skutečné zahájení nastaveno na plánované datum zahájení. Je-li pole Dokončeno % nastaveno na hodnotu 100, bude pole Skutečné dokončení nastaveno na plánované datum dokončení.

Pokud do pole Dokončeno % zadáte určitou hodnotu, vypočítá aplikace Project automaticky skutečnou dobu trvání a zbývající dobu trvání. Při zadání hodnoty do pole Skutečná doba trvání nebo Zbývající doba trvání budou automaticky přepočítána ostatní pole.

Vhodné využití    Pole Dokončeno % přidejte do seznamu úkolů v případě, že chcete zobrazit, filtrovat nebo upravit procentuální hodnotu dokončení úkolu.

Příklad    Doba trvání úkolu Vypracování návrhu je naplánována na 10 dní. Přiřazené zdroje na úkolu odpracovaly 5 dní. Aplikace Project vypočítá, že je úkol dokončen na 50 %.

Dále jste odhadli dobu trvání úkolu Vedení schůzek s klienty na 3 dny. Přiřazené zdroje oznámily dokončení úkolu. Do pole Dokončeno % zadáte hodnotu 100. Hodnota pole Skutečná doba trvání se změní na 3 dny a hodnota pole Skutečné dokončení se změní na plánované datum dokončení.

Poznámky    Změny procentuální hodnoty dokončení úkolu ovlivňují ve výchozím nastavení hodnotu skutečné práce. Změny hodnoty skutečné práce naopak ovlivňují procentuální hodnotu dokončení úkolu. Tohle výchozí nastavení je možné změnit tak, aby byly tyhle dva údaje na sobě nezávislé, v dialogovém okně Možnosti aplikace Project.

Můžete také určit, jestli budou změny celkové procentuální hodnoty dokončení úkolu rozloženy k datu stavu nebo ke konci skutečné dosavadní doby trvání úkolu. Tenhle postup můžete provést také v dialogovém okně Možnosti aplikace Project .

Po zadání procentuální hodnoty dokončení může Project upravit skutečnou a zbývající práci k aktuálnímu datu stavu. Podle potřeby můžete tahle pole pro sledování v projektu ponechat podle původního plánu, a to i v případě, že je dokončená práce zobrazena v budoucnosti a zbývající práce v minulosti. Tenhle postup můžete provést také v dialogovém okně Možnosti aplikace Project .

V dialogovém okně Informace o projektu můžete nastavit jiné datum stavu než aktuální.

Procentuální hodnota dokončení úkolu udává dosavadní stav doby trvání daného úkolu. Naproti tomu Dokončená práce v procentech udává množství práce, které bylo u daného úkolu dosud dokončeno.

Přidělení v procentech Dokončení (časově uspořádané pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu    Při prvním vytvoření úkolu je časově uspořádaná procentuální hodnota jeho dokončení nulová. Jakmile zadáte skutečnou dobu trvání, zbývající dobu trvání nebo skutečnou práci (která ovlivňuje skutečnou dobu trvání), vypočítá aplikace Project procentuální hodnotu dokončení následujícím způsobem:

Dokončeno % = (Skutečná doba trvání/Doba trvání) × 100

Tato celková procentuální hodnota dokončení je potom rozdělena a rozvržena do dosavadní doby trvání úkolu.

Vhodné využití    Pole Dokončeno % přidejte do Časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů v případě, že chcete zobrazit nebo upravit procentuální hodnotu dokončení úkolu za určité časové období. Chcete-li zjistit celkovou procentuální hodnotu dokončení úkolu, zobrazte pole Dokončeno % v časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů nebo v jiném tabulkovém zobrazení úkolů.

Příklad    Doba trvání úkolu Vypracování návrhu je naplánována na 10 dní. Přiřazené zdroje pracovaly na úkolu 5 dní. Přidáte-li do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů pole Dokončeno %, zjistíte, že je pro tento úkol v buňkách jednotlivých dnů zobrazena hodnota 10 %, tedy celkem 50 %. Dobu trvání úkolu Vedení schůzek s klienty jste odhadli na 2 dny. Přiřazené zdroje oznámily dokončení úkolu. Do pole Dokončeno % v časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů zadáte do buněk obou dnů hodnotu 50.

Poznámky    Můžete také určit, jestli budou úpravy celkové procentuální hodnoty dokončení úkolu rozloženy k datu stavu nebo ke konci skutečné dosavadní doby trvání úkolu. Tenhle postup můžete provést také v dialogovém okně Možnosti aplikace Project .

Po zadání procentuální hodnoty dokončení může Project upravit skutečnou a zbývající práci k aktuálnímu datu stavu. Podle potřeby můžete tahle pole pro sledování v projektu ponechat podle původního plánu, a to i v případě, že je dokončená práce zobrazena v budoucnosti a zbývající práce v minulosti. Tenhle postup můžete provést také v dialogovém okně Možnosti aplikace Project .

V dialogovém okně Informace o projektu můžete nastavit jiné datum stavu než aktuální.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×