Pole Dokončená práce %

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pole Dokončená práce % udávají aktuální stav úkolu, zdroje nebo přiřazení vyjádřený procentuální hodnotou dokončené práce. Tento údaj lze zadat nebo ho může Project vypočítat na základě Dosavadní práce provedené na daném úkolu.

Existuje několik kategorií polí Dokončená práce %.

Datový typ    Procento

Přidělení v procentech Dokončené práce (pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu    Při prvním vytvoření úkolu je procentuální hodnota dokončené práce nulová. Zadáte-li skutečnou práci vykonanou na úkolu, vypočítá aplikace Project procentuální hodnotu dokončené práce následujícím způsobem:

Dokončená práce % = (Skutečná práce / Práce) × 100

Pokud do pole Dokončená práce % zadáte určitou hodnotu, vypočítá aplikace Project automaticky skutečnou a zbývající práci. Při zadání hodnoty do pole Skutečná práce nebo Zbývající práce budou automaticky přepočítána ostatní pole.

Vhodné využití    Pole Dokončená práce % přidejte do seznamu úkolů v případě, že chcete zobrazit, filtrovat nebo upravit procentuální hodnotu dokončené práce na úkolech. Pokud do tohoto pole zadáte určitou hodnotu, vypočítá aplikace Project automaticky skutečnou práci a zbývající práci. Obsahuje-li pole Dokončená práce % hodnotu větší než nula, bude pole Skutečné zahájení obsahovat plánované datum zahájení (pokud datum skutečného zahájení nebylo dosud zadáno). Jestliže pole Dokončená práce % obsahuje hodnotu 100, bude v poli Skutečné dokončení uvedeno plánované datum dokončení.

Příklad    Na provedení úkolu Vypracování návrhu je naplánováno 40 hodin práce. Přiřazené zdroje dosud na úkolu vykázaly 10 hodin skutečné práce. Aplikace Project vypočítá, že je úkol dokončen na 25 %.

Na úkol Vedení schůzek s klienty je dále naplánováno 32 hodin práce. Přiřazené zdroje vykázaly, že bylo odpracováno 16 hodin práce. Do pole Dokončená práce % zadejte hodnotu 50. Pole Skutečná práce bude obsahovat hodnotu 16 hodin.

Poznámky:    Ve výchozím nastavení vliv změny úkolu procentuální hodnoty dokončené práce hodnotu skutečné práce. Změny na hodnotu skutečné práce naopak ovlivňují jeho procentuální hodnoty dokončené práce.

Poté, co zadáte procentuální hodnotu dokončení práce může Project upravit skutečnou a zbývající práci k aktuálnímu datu stavu. Podle potřeby můžete tahle pole pro sledování v projektu ponechat podle původního plánu, a to i v případě, že se dokončená práce zobrazí v budoucnosti a zbývající práce v minulosti. Tuhle možnost najdete v dialogovém okně Možnosti aplikace Project .

V dialogovém okně Informace o projektu můžete nastavit jiné datum stavu než aktuální.

Procentuální hodnota dokončené práce udává množství práce, které bylo u daného úkolu doposud dokončeno. Naopak Dokončeno % udává dosavadní stav doby trvání daného úkolu.

Přidělení v procentech Dokončené práce (pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná

Popis    Pole Dokončená práce % obsahuje aktuální stav všech úkolů přiřazených zdroji vyjádřený celkovou procentuální hodnotou práce dokončené zdrojem.

Způsob výpočtu    Při prvním přidání zdroje je procento práce vykonané zdrojem nulové. Jakmile přiřadíte zdroji úkoly a zdroj zadá u přiřazení určitou Dosavadní práce nebo procento dokončené práce, bude pro zdroj vypočítána celková procentuální hodnota dokončené práce. Aplikace Project vypočítá procentuální hodnotu dokončené práce vykonané zdrojem následujícím způsobem:

Dokončená práce % = (Skutečná práce / Práce) × 100

Vhodné využití    Chcete-li zobrazit nebo filtrovat procentuální hodnotu dokončené práce vykonané zdrojem, přidejte pole Dokončená práce % do seznamu zdrojů. Tímto způsobem bude možné zobrazit přehled o stavu zpracování všech přiřazených úkolů zdrojem.

Příklad    Pracovníku Karáskovi byly přiřazeny čtyři úkoly s celkovým počtem 40 hodin práce. Než začne u některého z úkolů vykazovat skutečnou práci, bude procentuální hodnota dokončené práce nulová. Pracovník vykáže 5 hodin práce na jednom úkolu a 15 hodin práce na dalším úkolu. Z celkového počtu 40 hodin plánované práce bylo spotřebováno 20 hodin skutečné práce, aplikace Project tedy stanoví procentuální hodnotu dokončené práce vykonané pracovníkem Karáskem na 50 procent.

Přidělení v procentech Dokončené práce (pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Popis    Pole Dokončená práce % obsahuje aktuální stav přiřazení vyjádřený jako procentuální hodnota dokončené práce na tomto přiřazení. Tento údaj lze buď zadat, nebo jej může aplikace Project vypočítat na základě Dosavadní práce vykonané na daném přiřazení.

Způsob výpočtu    Při prvním přiřazení je procentuální hodnota dokončené práce nulová. Zadáte-li skutečnou práci vykonanou na přiřazení, vypočítá aplikace Project procentuální hodnotu dokončené práce následujícím způsobem:

Dokončená práce % = (Skutečná práce / Práce) × 100

Pokud do pole Dokončená práce % zadáte hodnotu, aplikace Project automaticky vypočítá hodnotu skutečné práce a zbývající práce. Obsahuje-li pole Dokončená práce % hodnotu větší než nula, bude pole Skutečné zahájení obsahovat plánované datum zahájení (pokud datum skutečného zahájení nebylo dosud zadáno). Jestliže pole Dokončená práce % obsahuje hodnotu 100, bude v poli Skutečné dokončení uvedeno plánované datum dokončení. Podobným způsobem budou při zadání hodnoty do pole Skutečná práce nebo Zbývající práce automaticky přepočítána ostatní pole.

Vhodné využití    Chcete-li u přiřazení zobrazit, filtrovat nebo upravit procentuální hodnotu dokončené práce, přidejte do tabulkové části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů pole Dokončená práce %.

Příklad    Pracovníku Novotnému bylo pro úkol Vypracování návrhu přiřazeno 40 hodin práce. Tento pracovník doposud vykázal na tomto přiřazení 20 hodin práce. Aplikace Project vypočítá, že přiřazení je dokončeno z 50 %.

Pracovníku Karáskovi bylo navíc přiřazeno 32 hodin práce pro úkol Vedení schůzek s klienty. Tento pracovník vykázal 16 odpracovaných hodin. Do pole Dokončená práce % zadejte hodnotu 50. Pole Skutečná práce bude obsahovat údaj 16 hodin.

Poznámky:    Ve výchozím nastavení vliv změny úkolu procentuální hodnoty dokončené práce hodnotu skutečné práce. Změny na hodnotu skutečné práce naopak ovlivňují jeho procentuální hodnoty dokončené práce.

Poté, co zadáte hodnotu Dokončená práce % může Project upravit skutečnou a zbývající práci k aktuálnímu datu stavu. Podle potřeby můžete tahle pole pro sledování v projektu ponechat podle původního plánu, a to i v případě, že se dokončená práce zobrazí v budoucnosti a zbývající práce v minulosti. Tuhle možnost najdete v dialogovém okně Možnosti aplikace Project .

V dialogovém okně Informace o projektu můžete nastavit jiné datum stavu než aktuální.

Procentuální hodnota dokončené práce udává množství práce, které bylo u daného přiřazení doposud dokončeno. Pole Dokončeno % naopak udává stav trvání daného úkolu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×