Pole BCWS

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pole BCWS (rozpočtové náklady plánovaných prací) pole obsahují souhrnné časově uspořádané náklady podle směrného plánu k datu stavu nebo aktuálnímu datu. Verze Časově uspořádané z těchto polí zobrazují hodnoty v průběhu času.

Existuje několik kategorií polí BCWS.

Datový typ:    Měna

Pole BCWS (pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Při výpočtu rozpočtových nákladů plánovaných prací na úkolu přidává aplikace Microsoft Office Project Časově uspořádané náklady podle směrného plánu daného úkolu k datu stavu.

Vhodné využití    Chcete-li zobrazit část rozpočtu, která měla být na základě nákladů podle směrného plánu na úkol k aktuálnímu datu již vynaložena, přidejte do seznamu úkolů pole BCWS.

Příklad:    Náklady určitého úkolu podle směrného plánu činí 15 000 Kč a jsou rovnoměrně rozloženy na dobu trvání úkolu. Podle směrného plánu je zahájení úkolu  1. června a dokončení  1. srpna. Pokud je aktuální datum  1. července, činí hodnota pole BCWS 7 500 Kč, neboť úkol by měl být z poloviny dokončen.

Poznámky    Porovnáním polí BCWS a BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) lze zjistit, zda je příslušný úkol z hlediska nákladů před nebo za plánem. V poli SV (odchylka plánu vytvořené hodnoty) je zobrazeno srovnání těchto hodnot v průběhu času.

Pole BCWS (pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Při výpočtu rozpočtových nákladů plánovaných prací zdroje přidává aplikace Microsoft Office Project časově uspořádané náklady zdroje podle směrného plánu do data stavu.

Vhodné využití    Chcete-li zobrazit přehled o tom, jaká část rozpočtu měla dosud být vynaložena na zdroj, přidejte pole BCWS do seznamu zdrojů.

Příklad    Hodnota BCWS pracovníka představuje u jednoho přiřazeného úkolu částku 3 000 Kč, u dalšího úkolu 6 000 Kč a u jiného úkolu 1 500 Kč. Zobrazení Seznam zdrojů umožní zobrazit souhrn hodnot BCWS, který k datu stavu činí 10 500 Kč.

Poznámky    Porovnáním polí BCWS a BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) lze určit, zda je příslušný zdroj vzhledem k nákladům před nebo za plánem. V poli SV (odchylka plánu vytvořené hodnoty) se zobrazí srovnání těchto polí.

Pole BCWS (pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Při výpočtu rozpočtových nákladů plánovaných prací přiřazení přidává aplikace Microsoft Office Project Časově uspořádané náklady na přiřazení podle směrného plánu k datu stavu nebo k aktuálnímu datu.

Vhodné využití    Chcete-li získat přehled o prostředcích rozpočtu, které měly být na dané přiřazení vynaloženy k aktuálnímu datu, přidejte pole BCWS do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů.

Příklad:    Náklady určitého přiřazení podle směrného plánu činí 15 000 Kč a jsou rovnoměrně rozloženy na dobu trvání přiřazení. Podle směrného plánu je zahájení přiřazení naplánováno na  1. června a dokončení na  1. srpna. Pokud je aktuální datum  1. července, činí hodnota pole BCWS tohoto přiřazení 7 500 Kč.

Poznámky    Porovnáním polí BCWS a BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) lze zjistit, zda je příslušné přiřazení z hlediska nákladů před nebo za plánem. V poli SV (odchylka plánu vytvořené hodnoty) je zobrazeno srovnání těchto hodnot v průběhu času.

Rozpočtových nákladů plánovaných PRACÍ (časově uspořádané pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Při výpočtu časově uspořádaných rozpočtových nákladů plánovaných prací úkolu přičítá aplikace Microsoft Office Project souhrnné časově uspořádané náklady podle směrného plánu do data stavu.

Vhodné využití:    Chcete-li zobrazit, jaká část rozpočtu měla být vynaložena na určitý úkol, přidejte pole BCWS do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů. Toto pole můžete také použít k zanesení hodnot BCWS do Graf S křivky.

Příklad:    Náklady určitého úkolu podle směrného plánu činí 10 000 Kč a jsou rovnoměrně rozloženy na dobu jeho trvání. Podle směrného plánu je zahájení úkolu  1. června a dokončení  1. srpna. Je-li aktuálním datem  1. červenec, činí hodnota v poli BCWS 5 000 Kč. Pokud je aktuálním datem 1. červen, činí časově uspořádaná hodnota 250 Kč. K datu 2. června je tato hodnota 500 Kč. Ke 3. červnu je tato hodnota 750 Kč, ke 4. červnu 1 000 Kč. V průběhu měsíce června jsou časově uspořádané kumulované hodnoty zobrazovány tímto způsobem; k 1. červenci se v poli BCWS zobrazí celková hodnota 5 000 Kč.

Poznámky    Srovnáním polí BCWS a BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) lze zjistit, zda je příslušný úkol vzhledem k nákladům před nebo za plánem. Časově uspořádané pole SV (odchylka plánování vytvořené hodnoty) zobrazuje srovnání těchto polí.

Rozpočtových nákladů plánovaných PRACÍ (časově uspořádané pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Aby bylo možné vypočítat časově uspořádané rozpočtové náklady plánovaných prací zdroje, přidává aplikace Microsoft Office Project časově uspořádané náklady zdroje podle směrného plánu do data stavu.

Vhodné využití:    Chcete-li zobrazit, jaká část rozpočtu měla být vynaložena na určitý zdroj k danému datu, přidejte pole BCWS do časově uspořádané části zobrazení Používání zdrojů. Toto pole můžete také použít k zanesení hodnot BCWS do Graf S křivky.

Příklad    Hodnota BCWS pracovníka Nováka představuje u prvního přiřazeného úkolu částku 3 000 Kč, u dalšího úkolu 1 500 Kč a třetího úkolu také 1 500 Kč. V časově uspořádané části zobrazení Používání zdrojů se zobrazí v posledních čtyřech dnech následující časově uspořádané hodnoty BCWS: 1 500 Kč, 3 000 Kč, 4 500 Kč a 6 000 Kč.

Poznámky    Porovnáním polí BCWS a BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) lze určit, zda je příslušný zdroj z hlediska nákladů před nebo za plánem. V časově uspořádaném poli SV (odchylka plánu vytvořené hodnoty) se zobrazí srovnání těchto polí v průběhu času.

Rozpočtových nákladů plánovaných PRACÍ (časově uspořádané pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Aby bylo možné vypočítat časově uspořádané rozpočtové náklady plánovaných prací přiřazení, přidává aplikace Microsoft Office Project časově uspořádané náklady přiřazení podle směrného plánu do data stavu projektu.

Vhodné využití:    Pole BCWS můžete přidat do časově uspořádané části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů. V tomto poli se zobrazí informace o prostředcích rozpočtu, které měly být na dané přiřazení vynaloženy k aktuálnímu datu. Pole můžete také použít k zanesení hodnot BCWS do grafu s Graf S křivky.

Příklad:    Náklady podle směrného plánu určitého přiřazení činí 10 000 Kč a jsou rovnoměrně rozloženy na dobu jeho trvání. Zahájení přiřazení podle směrného plánu je určeno na  1. června a jeho dokončení na  1. srpna. Je-li aktuálním datem  1. červenec, činí hodnota v poli BCWS 5 000 Kč. Pokud je aktuálním datem 1. červen, činí časově uspořádaná hodnota 250 Kč. K datu 2. června je tato hodnota 500 Kč. Ke 3. červnu je tato hodnota 750 Kč, ke 4. červnu 1000 Kč. V průběhu měsíce června jsou kumulované časově uspořádané hodnoty zobrazovány tímto způsobem; k 1. červenci se v poli BCWS zobrazí celková hodnota 5 000 Kč.

Poznámky    Srovnáním polí BCWS a BCWP (rozpočtové náklady provedených prací) lze určit, zda je příslušné přiřazení vzhledem k nákladům před nebo za plánem. V časově uspořádaném poli SV (odchylka plánu vytvořené hodnoty) se zobrazí srovnání těchto polí v průběhu času.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×