Pokyny k používání barev, písem a obrázků v šabloně formuláře

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Když navrhujete šablonu formuláře, měli byste se zaměřit nejen na to, jak funguje, ale i jak vypadá. Ať už přidáváte barevný efekt nebo logo společnosti, nabízí vám aplikace Microsoft Office InfoPath různé možnosti, jak vzbudit zájem a vizuálně uspořádat informace, aby byla šablona formuláře přitažlivá a snadno použitelná.

I když nejste profesionální grafik, můžete vytvořit pěknou šablonu formuláře. Hlavně nedávejte do šablony formuláře příliš mnoho různých prvků návrhu, aby nebyla nepřehledná. Místo toho vyberte několik prvků, které odpovídají vašim cílům návrhu, a pak je používejte konzistentně, abyste dali šabloně formuláře uhlazený profesionální vzhled.

Tento článek obsahuje kontrolní seznamy, které vám pomůžou postupovat při návrhu správným způsobem.

V tomto článku

Kontrolní seznam pro použití barev, ohraničení a stínování

Kontrolní seznam pro použití písem a jejich formátování

Kontrolní seznam pro použití loga a jiných obrázků

Kontrolní seznam pro použití barev, ohraničení a stínování

Použití barev představuje jednoduchý způsob, jak šablonu formuláře vizuálně zvýraznit. Aplikace InfoPath nabízí mnoho předdefinovaných barevných schémat, která umožňují použít u určitých položek v šabloně formuláře různé barevné kombinace. Barvu můžete použít taky u pozadí šablony formuláře.

Kromě toho můžete vzbudit zájem a uspořádat prvky v šabloně formuláře použitím ohraničení a stínování. Ohraničení označuje hranice ovládacího prvku, tabulky nebo buňky tabulky. Je zvlášť užitečné, když chcete odlišit oddíly v šabloně formuláře. Odlišením oddílů pomůžete uživatelům pochopit uspořádání formuláře. V následujícím příkladu použil návrhář formuláře ohraničení ke zvýraznění buněk v tabulce s opakováním.

Opakující se tabulka s růžovým ohraničením

Když u ovládacího prvku nebo buňky tabulky použijete stínování, změníte tím barvu pozadí. Následující obrázek ukazuje, jak můžou různé varianty stínování změnit vzhled pole Další informace v šabloně formuláře.

Různé efekty stínování použité u buněk tabulky ve formuláři

Při použití barev v návrhu se řiďte následujícími pokyny.

Pokyn

Podrobnosti

Obrázek ikony

K vyjádření důležitých informací nepoužívejte pouze barvu.

Pokud vaše šablona formuláře například obsahuje barevně rozlišenou legendu, doplňte barvu dalšími vodítky, jako třeba textovými vysvětlivkami. Někteří uživatelé můžou používat omezené barevné schéma nebo kapesní počítač s jednobarevným displejem, nebo se můžou spoléhat na nástroje pro čtení obrazovky, které málokdy interpretují informace vyjádřené pouze barvami. Kromě toho je známo, že až 10 % populace má potíže s rozlišováním nebo rozpoznáváním některých barev.

Obrázek ikony

Zvažte barevný kontrast a pozadí.

Zajistěte, aby mezi pozadím a popředím šablony formuláře byl vysoký barevný kontrast. Například u ovládacích prvků použijte bílé nebo šedé pozadí a u písem v buňkách tabulky použijte bílou nebo šedou barvu.

Obrázek ikony

Pokud použijete v šabloně formuláře barevné pozadí, zajistěte, aby byla vypnutá možnost Tisknout barvy a obrázky pozadí.

Pozadí může být kontrastní a zajímavé, když uživatelé pracují s formulářem na obrazovce počítače. Barevné pozadí ale nemusí být optimální při tisku, protože uživatelé nemusí mít barevné tiskárny a při tisku barev pozadí ve stupních šedé nebo černobíle může být formulář špatně čitelný. Při tisku pozadí se může navíc výrazně zpomalit tisk formuláře a zvýšit spotřeba inkoustu nebo toneru. Z těchto důvodů aplikace InfoPath ve výchozím nastavení barvy nebo obrázky pozadí netiskne.

Obrázek ikony

Používejte stínování a ohraničení uvážlivě.

I když můžete pomocí ohraničení seskupovat podobné prvky, při jejich nadměrném použití bude váš formulář vypadat nepořádně a ubere to na jeho celkovém vzhledu. Soustřeďte se na to, čeho chcete pomocí ohraničení a stínování dosáhnout, a vyberte a konzistentně používejte efekt, který tento cíl splňuje. Použití ohraničení můžete například omezit na případy, kdy chcete zvýraznit klíčové informace nebo podpořit celkové uspořádání formuláře.

Obrázek ikony

Ověřte, jestli se barvy zobrazí správně, když šablonu formuláře zobrazíte na různých monitorech.

Měli byste vyzkoušet, jak se barvy ve vaší šabloně formuláře zobrazují na různých monitorech. Můžete třeba požádat několik kolegů, aby si šablonu formuláře prohlédli, zkontrolovali barvy při různých světelných podmínkách nebo experimentovali s různým nastavením obrazovky počítače a tiskárny.

Obrázek ikony

Pamatujte na to, že barvy vyjadřují v různých zemích a oblastech různé věci.

V některých zemích a oblastech je například červená barva spojovaná se smrtí.

Začátek stránky

Kontrolní seznam pro použití písem a jejich formátování

Změnou vzhledu textu můžete zvýraznit důležité informace nebo významně změnit celkový vzhled šablony formuláře. Můžete třeba upravit barvu a velikost některých slov a vytvořit tak nadpisy, které přispívají k uspořádání šablony formuláře a jejímu rozdělení na logické oddíly.

V následujícím příkladu použil návrhář formuláře dvě různá písma – jedno pro nadpisy a jiné pro text v ovládacích prvcích šablony formuláře. Obecně byste neměli ke zvýraznění používat všechna velká písmena. Tato technika může fungovat, pokud ji používáte střídmě, třeba u nadpisů a jiných krátkých frází jako na následujícím obrázku.

Příklad různých písem používaných pro nadpisy a text v textovém poli

1. Písmo textu nadpisu je 9bodový Arial.

2. Písmo textu v ovládacím prvku je 10bodová Verdana.

Při použití různých písem a jejich formátování v návrhu se řiďte následujícími pokyny.

Pokyn

Podrobnosti

Obrázek ikony

Ověřte, jestli je text viditelný při různých barvách pozadí nebo stínovaných oblastech.

Text je nejlíp čitelný, když je přiměřený kontrast mezi textem a pozadím. Nejvyšší kontrast má černý text na bílém pozadí. Dobrý kontrast má i světlý text na tmavém pozadí.

Obrázek ikony

Ověřte, jestli není text ve formuláři příliš malý.

Malý text může být někdy nutný, třeba když zahrnete do šablony formuláře drobné písmo nebo když popisujete ovládací prvky. Většině lidí se ale větší text čte mnohem líp.

Obrázek ikony

Používejte písma a jejich efekty uvážlivě.

Nepoužívejte v šabloně formuláře příliš mnoho různých písem. Může to působit nepříjemně a rušivě. Dobré je zachovat jednoduchost a používat maximálně tři písma. Taky se vyhněte karikaturním písmům, protože obvykle vypadají v obchodním formuláři neprofesionálně.

Obrázek ikony

Ověřte, jestli je text čitelný, když ho zobrazíte v barevných schématech s vysokým kontrastem.

Někteří slabozrací lidé používají ke zvýšení barevného kontrastu některých textů a obrázků na obrazovce počítače vysoce kontrastní barevné schéma. Tyto objekty tak jsou zřetelnější a snadněji rozpoznatelné. Vyzkoušejte šablonu formuláře s různými vysoce kontrastními barevnými schématy a ujistěte se, že bude v tomto režimu použitelná. Informace o tom, jak zapnout nebo vypnout vysoce kontrastní barevné schéma, najdete v nápovědě operačního systému.

Obrázek ikony

Zvažte, jestli je text přehledný a snadno čitelný.

Pokud vaše šablona formuláře obsahuje velké množství textu, můžete uživatelům prospět, když bude text přehledný a snadno čitelný. Když třeba do šablony formuláře dáte dlouhé pokyny nápovědy, použijte místo velkých bloků textu číslované seznamy nebo seznamy s odrážkami, protože seznamy se dají rychle pročítat a vnímat.

Obrázek ikony

Ověřte, jestli používáte efekty písma přiměřeně.

Používejte tučné nebo kurzívní písmo a další efekty písma střídmě, pokud vůbec. Například text psaný kurzívou je na obrazovce často obtížně čitelný, zvlášť u určitých písem. Podobně platí, že příliš mnoho tučného textu odvádí pozornost od celkového sdělení textu.

Začátek stránky

Kontrolní seznam pro použití loga a jiných obrázků

Obrázky představují další způsob, jak můžete šablonu formuláře přizpůsobit a dát jí vlastní styl. Třeba použitím loga společnosti můžete dát formuláři šablony firemní identitu.

Při použití obrázků v návrhu se řiďte následujícími pokyny.

Pokyn

Podrobnosti

Obrázek ikony

Ověřte, jestli obrázky přiměřeně vyjadřují identitu společnosti nebo účel šablony formuláře.

Ať je obrázek prostě jenom vizuálním vodítkem (jako třeba logo společnosti) nebo má sdělovat důležité informace (jako třeba graf dat), ujistěte se, že uživatelé porozumí jeho účelu.

Obrázek ikony

Ověřte, jestli mají obrázky správnou velikost a umístění.

Zajistěte, aby velikost obrázku a jeho umístění v šabloně formuláře nepřekážely uživatelům při vyplňování formuláře.

Obrázek ikony

Ověřte, jestli jsou obrázky kulturně ohleduplné.

Například fotografie obsahující posunky můžou být urážlivé. K citlivým obrázkům můžou patřit i mapy a vlajky. Pokud jsou na obrázku lidé, zvažte zobrazení různých etnik a osob obou pohlaví.

Obrázek ikony

Používejte obrázky uvážlivě.

Když použijete nadměrné množství zbytečných obrázků, bude formulář vypadat nepřehledně a neuspořádaně. To nakonec ubere na jeho celkovém vzhledu a účinnosti.

Obrázek ikony

Ověřte, jestli obrázky obsahují alternativní texty a jestli alternativní texty dávají smysl při hlasitém čtení.

Alternativní texty pomáhají lidem, kteří nevidí obrázek na obrazovce. Jsou prospěšné třeba lidem, kteří se spoléhají na nástroje pro čtení informací na obrazovce nebo kteří k zobrazení formuláře s podporou prohlížeče používají výhradně textové prohlížeče.

Obrázek ikony

Ověřte, jestli jsou obrázky uložené ve vhodném formátu souborů.

Velké soubory obrázků můžou prodlužovat dobu otvírání formuláře. Některé formáty souborů generují mnohem větší soubory než jiné. Například soubor uložený ve formátu Rastrový obrázek (.bmp) nebo TIFF (Tagged Image File Format) je výrazně větší než stejný soubor uložený ve formátu JPEG, GIF nebo PNG. Formát JPEG je obecně nejlepší pro fotografie nebo jiné složité obrázky. Formáty GIF a PNG jsou často ideální pro výkresy, loga, ilustrace, grafy a diagramy.

Obrázek ikony

Ověřte, jestli nejsou obrázky chráněné autorskými právy.

Vzhledem k tomu tolik obrázky snadno dostupné na Internetu, může být rozhodnout použít obrázek, který se zobrazí. Bohužel spoustu tyto obrázky jsou chráněné technologií pro autorská práva a potřebujete oprávnění, než budete moct použít v šablony formulářů. Můžou ale nastat několik míst, například Pomocí hledání obrázků služby Bing, že při použití filtru licencí v autorských právmůžete jejich klipartů a obrázků také souhlasíte s jejich podmínkám použití.

Obrázek ikony

K vyjádření důležitých informací nepoužívejte pouze obrázky.

Stejně jako byste neměli sdělovat důležité informace uživatelům jenom prostřednictvím barev, neměli byste se spoléhat jenom na obrázky. Uživatelé nemusí obrázky ve vašem formuláři vidět. Můžou třeba v prohlížeči vypnout zobrazování obrázků, aby se zrychlilo zobrazení formuláře v prohlížeči, nebo můžou mít slabý zrak, takže obrázek na obrazovce neuvidí.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×