Pokročilé úpravy aplikace Outlook

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Outlook obsahuje několik možností, které můžete ovládat ovlivnit obsah e-mailové zprávy odesílat a přijímat. Můžete třeba určit, jak zkopírovat a vložit obsah do e-mailové zprávy, zda Outlook používá funkce Automatické dokončování při psaní, formátování a stínování. Najdete spoustu možností tak, že vyberete soubor > Možnosti.

Zobrazení možností v aplikaci Microsoft Outlook v-mailové zprávě klikněte na soubor > Možnosti > Pošta > Možnosti editoru > Upřesnit.

Vybraný text nahrazovat psaním     Tato možnost slouží k odstranění vybraného textu, když začnete psát. Pokud zrušte zaškrtnutí políčka aplikace Microsoft Office Outlook vloží nový text před vybraný text a neodstraní u vybraného textu.

Automaticky vybrat celé slovo     Tato možnost slouží k výběru celého slova při výběru součástí o jedno slovo a poté součástí dalšího slova. Zapnutí této možnosti také způsobí, že Outlook vyberte slovo a nastavte mezery, který následuje po poklikání na slovo.

Povolit text přetahování     Vyberte tuto možnost, chcete mít možnost přesunout nebo zkopírovat vybraný text přetažením. Přesunutí textu, vyberte text a přetáhněte ji do nového umístění. Pokud chcete zkopírovat text, vyberte text a pak podržte stisknutou klávesu CTRL tento výběr přetáhněte do nového umístění.

Podržením klávesy CTRL a kliknutím na cíl hypertextového odkazu     Vyberte tuto možnost, chcete-li usnadnit její úpravy textu hypertextových odkazů. Pokud tato možnost je zapnutá, musíte podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na odkaz pro na odkaz. Pokud je tato možnost vypnutá, po kliknutí na odkaz způsobí, že Outlook přejdete do cíle odkazu, což je obtížnější upravit text odkazu.

Automatické vytváření kreslicí plátno při vkládání automatických obrazců     Vyberte tuto možnost, chcete-li umístit kreslicí plátno kolem nakreslených objektů nebo ruční kresby a psaní při vložení do e-mailu. Kreslicí plátno vám pomůže uspořádat nakreslených objektů a obrázků a přesunutí jako celek.

Inteligentní výběr odstavců     Vyberte tuto možnost vyberte značku odstavce, když vyberete celý odstavec. Jestliže zahrnete značku odstavce při vyjmutí a vložení odstavce nenechávejte prázdných odstavců a formátování automaticky zůstane s odstavce.

Použít inteligentní kurzor     Tato možnost slouží k určení pohyb kurzoru posunutí nahoru nebo dolů. Po stisknutí kláves Šipka vlevo, šipka vpravo, šipka nahoru nebo šipka dolů klíč po posouvání, kurzor odpoví v aktuálně zobrazené stránce, nikoli na předchozí pozici.

Používat klávesu INS ovládat režim přepisování     Vyberte tuto možnost, chcete-li zapnout režim přepisování zapínal a vypínal stisknutím klávesy INSERT.

 • Použití režimu přepisování     Tato možnost slouží k nahrazení existujícího textu při psaní, vždy o jeden znak. Pokud vyberete používat klávesu INS ovládat režim přepisování můžete zapnout nebo vypnout tuto možnost stisknutím klávesy INSERT.

Přidat uvozovky u číslic v hebrejském textu     Vyberte tuto možnost přidáte číslování dvojité uvozovky (").

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený hebrejština.

Výzva k aktualizaci stylu     Výběrem této možnosti se výzva při přímo upravit text, ke kterému se použije styl a pak je znovu použít styl na změněný text. Po zobrazení výzvy můžete aktualizovat styl podle poslední změny nebo opětovné použití formátování požadovaný styl.

Používat normální styl seznamu s odrážkami nebo číslovaný seznam     Tato možnost slouží k styly seznamů byly založené na normálním stylu odstavce a ne na stylu seznamu v odstavci.

Udržujte si přehled o formátování     Tato možnost slouží ke sledování formátování při psaní. Průvodce vám pomůže při snadno stejné formátování použít na jiném místě. Tuto možnost musíte zapnutá, než budete moct použít příkaz Vybrat Text s podobným formátováním v místní nabídce, která se zobrazí, když kliknete pravým tlačítkem vybraného textu. Chcete-li zobrazit seznam formátování, které jste použili, klikněte na příkaz Možnosti v podokně styl a vyberte formátování na úrovni odstavce, formátování písma a zaškrtněte políčka Formát odrážek a číslování.

 • Označit nekonzistentní formátování     Tuto možnost vyberte označit formátování modrou vlnovkou, pokud je podobná, ale ne přesně stejné jako jiné formátování v e-mailům. Tuto možnost použít, musíte taky zaškrtněte políčko Udržujte si přehled o formátování.

Aktualizace stylu podle výběru     Pokud uděláte změny stylu, tato možnost slouží k aktualizaci stylu podle provedené změny.

Příkaz     Vyberte tuto možnost, chcete-li vložit text, grafiku, tabulky nebo jiné položky do prázdné oblasti e-mailu dvojitým kliknutím na prázdné místo. Zadání funkce automaticky vloží odstavců a použije zarovnání nezbytné k umístění položky na místo, kam jste dvakrát kliknuli. Tato funkce je dostupná jenom v zobrazení rozložení při tisku, zobrazení rozložení webové stránky.

 • Výchozí styl odstavce: Vyberte styl, který se pro text aplikuje při použití zadání.

Zobrazit položky automatického textu     Tato možnost slouží k aplikaci Outlook navrhnout nejčastěji používaná slova při psaní. Potom stiskněte klávesu Enter a Outlook automaticky dokončete zadáním slovo.

Proveďte automaticky snímek obrazovky hypertextový odkaz     Tato možnost zabrání vložení hypertextového odkazu po vložení snímku obrazovky do e-mailových zpráv aplikace Outlook.

Použít kontrolu posloupnosti     Tato možnost slouží k ověřovalo, jestli se nově zadaný znak nachází ve správné posloupnosti při použití jako znak tónu, Diakritické znaménko nebo samohláska umístit nad, pod, před nebo za souhláskou, ke které je patří.

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený složité jazyk skriptu. Tato možnost slouží k nahrazení dříve zadaný znak nově zadaný znak Pokud dva znaky nemohou být nainstalovány ve stejném clusteru text.

Asijských písem také použít latinky textu     Vyberte tuto možnost latinku s vybraným Asie písmem při použití Asie písma u vybraného textu. Pokud chcete latinku zůstat v písmu při použití Asie písma všem uživatelům e-mailu, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený jazyk se zápisem východoasijských jazyků.

Automatické přepínání klávesnice podle jazyka okolního textu     Tato možnost slouží ke změně jazyka klávesnice a písma podle jazyka textu, kde je umístěn kurzor. Pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, dojde ke změně pouze písmo.

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený východoasijský jazyk a je nainstalovaný editor IME pro zadávání znaků východoasijských jazyků.

Pomocí starší verze editoru IME režimu povolení režimu přepisování     Vyberte tuto možnost povolíte znaky, které zadáte nahradit stávající znaky (přepisování) při použití editoru IME (Input Method Editor) v počítači, na kterém běží operačního systému Microsoft Windows XP. Nainstalovanou verzí Outlooku na počítači se systémem Windows Vista, tuto možnost se nezobrazí, protože režim přepisování se nepodporuje automaticky.

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený jazyk se zápisem východoasijských jazyků a je nainstalovaný Editor IME pro zadávání znaků východoasijských jazyků.

Určit aktivní editoru IME     Tato možnost slouží ke spuštění editoru IME (Input Method Editor). Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka zastavit editoru IME.

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený východoasijský jazyk a je nainstalovaný editor IME pro zadávání znaků východoasijských jazyků.

IME TrueInline     Vyberte tuto možnost použijete v přirozeném jazyce rozhraní na počítačích s povoleným editorem IME.

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený východoasijský jazyk a je nainstalovaný editor IME pro zadávání znaků východoasijských jazyků.

Nastavení editoru IME     Klepnutím otevřete dialogové okno Vlastnosti pro název IME dialogovým oknem. Toto dialogové okno umožňuje nastavit nebo změnit text, klávesnice, převodu znaků a další možnosti pro aktivního editoru IME.

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený východoasijský jazyk a je nainstalovaný editor IME pro zadávání znaků východoasijských jazyků.

V rámci stejné e-mailu     Tato možnost slouží k zobrazení výchozí chování, ke kterým dochází při vkládání obsahu do stejné e-mailů, ze kterých jste si zkopírovali obsah. V rozevíracím seznamu vyberte jednu z následujících akcí:

 • Zachovat formátování zdroje (výchozí)      Tato možnost zachová znakové styly a přímé formátování, které byly použity zkopírovaný text. Přímé formátování zahrnuje vlastnosti ATP písmo, kurzíva, jiné formátování, která není součástí styl odstavce.

 • Sloučit formátování     Tato možnost odstraní většinu formátování, který byl použitý přímo zkopírovaný text, ale zachová formátování, které je považováno za zdůraznění, jako je tučné písmo a kurzíva, když se použije jen v části výběr. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, kde je vložen. Text také převezme všechny přímé formátování nebo styl písma vlastnosti text, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu.

 • Zachovat pouze Text     Tato možnost odstraní všechny formátování a netextové prvky, jako jsou obrázky nebo tabulky. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, kde je vložen a trvá na přímé formátování nebo vlastnosti stylu znaků textu, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu. Grafické prvky budou odstraněny a tabulky se převedou na řadu odstavců.

Vkládání mezi e-mailů     Tato možnost slouží k zobrazení výchozí chování, ke kterým dochází při vkládání obsahu zkopírovaného z jiné e-mailu v Outlooku. V rozevíracím seznamu vyberte jednu z následujících akcí:

 • Zachovat formátování zdroje (výchozí)     Tato možnost zachová formátování, který byl použitý zkopírovaný text. Všechny definice stylu, který je spojený s zkopírovaný text zkopírována do cílové e-mailu.

 • Sloučit formátování     Tato možnost odstraní většinu formátování, který byl použitý přímo zkopírovaný text, ale zachová formátování, které je považováno za zdůraznění, jako je tučné písmo a kurzíva, když se použije jen v části výběr. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, kde je vložen. Text také převezme všechny přímé formátování nebo styl písma vlastnosti text, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu.

 • Zachovat pouze Text     Tato možnost odstraní všechny formátování a netextové prvky, jako jsou obrázky nebo tabulky. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, kde je vložen a trvá na přímé formátování nebo vlastnosti stylu znaků textu, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu. Grafické prvky budou odstraněny a tabulky se převedou na řadu odstavců.

Vkládání mezi, e-mailové zprávy, kdy konflikt definice stylů     Tato možnost slouží k zobrazení výchozí chování, ke kterým dochází při vkládání obsahu zkopírovaného z jiné e-mailu v Outlooku a styl, který je přiřazen k zkopírovaný text je definován jinak v e-mailu, kde je vložený text. V rozevíracím seznamu vyberte jednu z následujících akcí:

 • Zachovat formátování zdroje     Tato možnost zachová vzhledu zkopírovaný text přiřazení stylu Normální vložený text a použitím přímé formátování. Přímé formátování zahrnuje vlastností jako je třeba velikost písma, kurzívy, nebo jiné formátování napodobit definice stylu zkopírovaný text.

 • Použít cílové styly (výchozí)     Tato možnost zachová název stylu, který je spojený s zkopírovaný text, ale používá definice stylu e-mailu, kde je vložený text. Například zkopírujete text Nadpis 1 z jednoho e-mailu do jiného. Jeden e-mailem Nadpis 1 je definována jako Arial tučné písmo, 14 bodů a e-mailem vkládáte text, Nadpis 1 rozumí Cambria tučné písmo, 16 bodů. Při použití možnosti Použít cílové styly vložený text použití stylu Nadpis 1, Cambria tučné písmo, 16 bodů.

 • Sloučit formátování     Tato možnost odstraní definice stylu a většinu formátování, který byl použitý přímo zkopírovaný text, ale zachová formátování, které je považováno za zdůraznění, jako je tučné písmo a kurzíva, když se použije jen v části výběr. Text převezme definice stylu v e-mailu, kde je vložený text.

 • Zachovat pouze Text     Tato možnost odstraní všechny formátování a netextové prvky, jako jsou obrázky nebo tabulky. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, kde je vložen a trvá na přímé formátování nebo vlastnosti stylu znaků textu, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu. Grafické prvky budou odstraněny a tabulky se převedou na řadu odstavců.

Vkládání z jiné aplikace     Tato možnost slouží k zobrazení výchozí chování, ke kterým dochází při vkládání obsahu zkopírovaného z jiného programu. V rozevíracím seznamu vyberte jednu z následujících akcí:

 • Zachovat formátování zdroje (výchozí)     Tato možnost zachová formátování zkopírovaného textu.

 • Sloučit formátování     Tato možnost odstraní většinu formátování, který byl použitý přímo zkopírovaný text, ale zachová formátování, které je považováno za zdůraznění, jako je tučné písmo a kurzíva, když se použije jen v části výběr. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, kde je vložen. Text také převezme jakékoli přímé formátování textu, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu.

 • Zachovat pouze Text     Tato možnost odstraní všechny formátování a netextové prvky, jako jsou obrázky nebo tabulky. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, kde je vložen a trvá na přímé formátování nebo vlastnosti stylu znaků textu, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu. Grafické prvky budou odstraněny a tabulky se převedou na řadu odstavců.

Vložení obrázků     Tato možnost slouží k zobrazení, jak Outlook vkládání obrázků textu v e-mailu. Můžete vkládat obrázky rovnoběžně s textem, povolit přesouvání obrázků s textem nebo obtékání textu kolem obrázku, před nebo za obrázek. V rozevíracím seznamu vyberte jednu z následujících akcí:

 • Rovnoběžně s textem     Tato možnost vloží obrázek do odstavce, jako kdyby to byl text. Tato možnost slouží ve výchozím nastavení. Obrázek přesune při přidání nebo odstranění textu. Můžete přetáhněte obrázek do jiného umístění stejným způsobem jako přetáhněte text.

 • Čtverec     Tato možnost nastaví obtékání textu podél všech stran obdélníku kolem obrázku. Obrázek nepřemístil při přidání nebo odstranění textu, ale důrazně doporučujeme přesouvat obrázek do jiného umístění.

 • Těsné     Tuto možnost obtékání textu kolem obrázku nepravidelný tvar kolem vlastního obrázku. Obrázek nepřemístil při přidání nebo odstranění textu, ale důrazně doporučujeme přesouvat obrázek do jiného umístění.

 • Umístit pod text     Tato možnost vloží obrázek jako plovoucí na své vlastní vrstvy za textem. Existuje bez ohraničení kolem obrázku. Obrázek nepřemístil při přidání nebo odstranění textu, ale důrazně doporučujeme přesouvat obrázek do jiného umístění.

 • Před text     Tato možnost vloží obrázek jako plovoucí na své vlastní vrstvy před text. Existuje bez ohraničení kolem obrázku. Obrázek nepřemístil při přidání nebo odstranění textu, ale důrazně doporučujeme přesouvat obrázek do jiného umístění.

 •     Tato možnost nastaví obtékání textu kolem obrázku, včetně vyplňování prostoru vytvořeného konkávní obrazec, například půlměsíc. Obrázek nepřemístil při přidání nebo odstranění textu, ale důrazně doporučujeme přesouvat obrázek do jiného umístění.

 • Nahoře a dole     Tato možnost zabrání text obtékání po stranách obrázku. Obrázek nepřemístil při přidání nebo odstranění textu, ale důrazně doporučujeme přesouvat obrázek do jiného umístění.

Zachovat odrážky a číslování při vkládání textu s možností zachovat pouze Text     Vyberte tuto možnost chcete převádět číslování a odrážky na textové symboly.

Používat klávesu INS pro vložení     Vyberte tuto možnost používat klávesu INS pro vkládání obsahu schránky Office do e-mailové zprávy.

Tlačítko Zobrazit možnosti vložení při vkládání obsahu     Tato možnost slouží k zobrazení na tlačítko Možnosti vložení při vkládání obsahu. Tlačítko Možnosti vložení můžete přepsat nebo změnit nastavení, které uděláte v této části dialogového okna Možnosti editoru.

Inteligentní vyjmout a vložit     Vyberte tuto možnost automaticky upravit formátování při vkládání textu. Když vyberete toto políčko, klikněte na tlačítko Nastavení a nastavte další možnosti vložení.

 • Nastavení     Klikněte na toto tlačítko otevřete dialogové okno Nastavení. Pomocí tohoto dialogového můžete určit výchozí chování při sloučení, vyjmutí a vložení textu. Tlačítko Možnosti vložení, který se zobrazí při vkládání obsahu ze schránky do e-mailu můžete přepsat výchozí chování. Kliknutím na toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že je zapnutá možnost inteligentní vyjmout a vložit.

  • Upravit větami a slovy mezery automaticky     Výběrem této možnosti mezery při odstraňování textu odebíraly při vkládání textu ze schránky přidávaly potřebné mezery.

  • Upravit odstavec na Vložit     Vyberte tuto možnost, aby se předešlo prázdných odstavců a nechcete, aby mezery mezi odstavci nekonzistentní.

  • Upravit formátování a zarovnání tabulky na Vložit     Vyberte tuto možnost formátování a zarovnání tabulek. Pokud tato možnost je zapnutá, jednotlivé buňky se vloží jako text, částí tabulky se vloží jako řádků do existující tabulky okraji (ne jako vnořené tabulky) a po přidání tabulky do existující tabulky vložená tabulka se upraví podle existující tabulky.

  • Inteligentní styly     Výběrem této možnosti nemá žádný vliv. K úpravě chování styly při vkládání obsahu, použijte možnosti Vložit v oddílu Vyjmout, kopírovat a vložitUpřesnit možnosti.

  • Sloučit formátování při vkládání z aplikace Microsoft Office PowerPoint     Tato možnost slouží k řízení výsledků při vkládání obsahu z prezentace aplikace PowerPoint. Tato možnost je zapnutá, formátování okolního textu nebo tabulky se použije na vložený text, naposledy použité odrážky, číslo nebo styl seznamu platí pro vloženého seznam a vzhledu položky jako jsou tabulky, hypertextové odkazy, obrázky, objekty OLE , a obrazců se zachová ze zdroje v aplikaci PowerPoint.

  • Upravit formátování při vkládání z aplikace Microsoft Office Excel     Tato možnost slouží k řízení výsledků při vkládání dat z aplikace Excel. Pokud tato možnost je zapnutá, vložená data je umístěn v tabulce a grafy jsou vloženy jako obrázky a ne jako OLE objekty.

  • Sloučit vkládané seznamy s okolními seznamy     Tato možnost slouží k položkám seznamu Formát souladu s okolním seznamem při vkládání položek do seznamu.

Zobrazit text zalomený v okně dokumentu     Vyberte tuto možnost nastavíte obtékání textu podle okna obsahujícího e-mail, aby bylo jeho čtení na obrazovce snadnější.

Zobrazit symboly obrázků     Tato možnost slouží k zobrazení prázdného pole místo jednotlivé obrázky v e-mailům. Tuto možnost zkracuje přípravu dat proces procházení e-mailu, který obsahuje velké množství obrázky.

Zobrazit kresby a textová pole na obrazovce     Tato možnost slouží k zobrazení objekty, které jsou vytvořené pomocí nástrojů kreslení aplikace Outlook v zobrazení rozložení při tisku nebo v zobrazení rozložení webové stránky. Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt kresby a případně urychlit zobrazení e-mailů, které obsahují mnoho kresby. Výkresy budou vytištěny, i když zrušíte zaškrtnutí políčka.

Zobrazit řídicí znaky     Tato možnost slouží k zobrazení řídicí znaky zprava doleva.

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený jazyk zprava doleva.

Zobrazení záložek     Tato možnost slouží k zobrazení záložek na obrazovce. Pokud k nějaké položce přidružit záložku, se zobrazí položce označeného záložkou v závorkách ([…]). Pokud přiřadíte záložku na místo, zobrazí se záložka jako ukazatel ve tvaru písmene. Hranatých závorkách a i se nezobrazují vytištěném e-mailů.

Zobrazit kódy polí místo jejich hodnot     Tato možnost slouží k zobrazení pole kódy polí a výsledků v e-mailům. Například může najdete v článku {@\"MMMM čas, d, YYYY"} místo 4 únor 2008. Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit výsledky polí.

Bez ohledu na toto nastavení můžete mezi zobrazením kódů polí a výsledky polí kdykoli přepínat stisknutím kláves ALT+F9.

Pole stínování     Tato možnost slouží k zobrazení jestli a po stínované pole. V rozevíracím seznamu vyberte vždy nebo Když zaškrtnuté vystínovat polím. Výběr nikdy vypne stínování. Stínování polí vytváří snadno identifikovat. Stínování se zobrazí na obrazovce, ale ne v vytištěném e-mailu.

Číslici     Tato možnost určuje, jak bude vypadat číslice e-mailů. Vyberte položku ze seznamu.

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený jazyk se zápisem Arabské.

 • Arabština Vyberte tuto možnost, chcete číslice zobrazovat v obvyklém formátu pro osoby používající angličtinu a jiné Evropské jazyky.

 • Hindské Vyberte tuto možnost, chcete číslice zobrazovat v obvyklém formátu pro osoby používající arabštinu a hindštinu.

 • Kontext Vyberte tuto možnost, chcete číslice zobrazovat podle jazyka okolního textu.

 • Systém Vyberte tuto možnost, chcete číslice zobrazovat podle místního nastavení v Ovládacích panelech.

Názvy měsíců     Tato možnost určuje, jak zobrazit názvy měsíců západního (gregoriánského) v arabském textu. Vyberte položku ze seznamu.

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený jazyk se zápisem Arabské.

 • Arabština Vyberte tuto možnost používat arabské nativní názvy měsíců.

 • Angličtina přepisem Vyberte tuto možnost, chcete v arabském textu vypisovat názvy měsíců západního (gregoriánského) anglické výslovnosti.

 • Francouzština přepisem Vyberte tuto možnost, chcete v arabském textu vypisovat názvy měsíců západního (gregoriánského) francouzské výslovnosti.

Diakritiky     Tato možnost slouží k zobrazení jsou diakritická znaménka v e-mailu.

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený jazyk, který používá diakritická znaménka.

 • Použít tuto barvu u diakritiky Tato možnost slouží k určení barvu pro zobrazení všech diakritiky, bez ohledu na to barvy diakritiky původní e-mailem. V rozevíracím seznamu vyberte barvu.

Zobrazení dokumentu     Tato možnost určuje směr textu pro nové e-maily.

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený jazyk zprava doleva.

 • Zprava doleva Vyberte tuto možnost rozvržení e-mailů zprava doleva. Například odstavce začínají na pravé straně e-mailu a text doleva.

 • Zleva doprava Vyberte tuto možnost rozvržení e-mailů zleva doprava. Například odstavce začínají na levé straně e-mailu a textu doprava.

Náhrada písem     Klikněte na toto tlačítko otevřete dialogové okno Náhrada písem. Tuto možnost použijte zjistit, zda aktivní e-mailu používá písma, které nejsou k dispozici v počítači. Pokud e-mailu používá písma, které nejsou ve vašem počítači, můžete určit náhradní písmo dialogového okna.

Rozbalit všechna záhlaví při otevření dokumentu     Tato možnost automaticky rozbalení sbalené nadpisy při otevření dokumentu.

Zobrazit hodnoty v jednotkách     Vyberte měrnou jednotku, která chcete používat pro vodorovné pravítko a pro hodnoty, které zadáváte v dialogových oknech.

Zobrazit hodnoty v šířku znaků.     Vyberte tuto možnost použijete šířky znaku jako základ pro zarovnání textu, jako je třeba v svislé a vodorovné pravítko.

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený jazyk se zápisem východoasijských jazyků.

Zobrazit pixely u funkcí HTML     Vyberte tuto možnost nastavíte jako výchozí v dialogových oknech, které se týkají funkcí HTML měrnou jednotku používat pixely.

Zobrazovat i klávesové zkratky v popisech ovládacích prvků     Tato možnost slouží k zobrazení klávesové zkratky v popisech ovládacích prvků.

Zobrazit svislé pravítko v zobrazení rozložení při tisku     Vyberte tuto možnost, chcete-li na okraji okna e-mailu zobrazovat svislé pravítko. Ujistěte se, ve skupině Zobrazit/skrýt na kartě zobrazení na pásu karet, který je součástí Fluent systému Microsoft Office taky zaškrtněte políčko Pravítko.

 • Zobrazit pravé pravítko v zobrazení rozložení při tisku Tato možnost slouží k zobrazení svislé pravítko na pravé straně okna e-mailu.

  Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený jazyk zprava doleva.

Znak optimalizace umístění z hlediska rozložení místo čitelnosti      Vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit umístění znaků přesně tak, jak se zobrazí ve vytištěném e-mailu vzhledem k blokům textu. Proložení znaků může deformovaný, pokud tato možnost je zapnutá. Pro nejlepší čitelnost na obrazovce vypněte tuto možnost.

Zakázat hardwarovou akceleraci grafiky      Tato možnost slouží k systému bránit v používání hardwarovou akceleraci grafiky.

Aktualizace obsahu dokumentu při přetahování      Vyberte tuto možnost, chcete-li zabránit změnám systému ze strany obsahu dokumentu při přetažení objekt, který má obtékání textu.

Poznámka: Tato možnost není dostupná v aplikaci Outlook 2010.

Použití subpixel umístění na hladký písma na obrazovce      Umístění subpixel můžete vylepšit zřejmé rozlišení písem v aplikaci Outlook. Vyberte tuto možnost subpixel umístění.

Poznámka: Tato možnost není dostupná v aplikaci Outlook 2010.

Zobrazit rozevírací tlačítka pro přidávání řádků a sloupců do tabulek      Vyberte tuto možnost, chcete-li povolit funkci rozbalovací tlačítko, který umožňuje rychle zvolte požadovaný počet řádků a sloupců v tabulkách.

Poznámka: Tato možnost není dostupná v aplikaci Outlook 2010 a Outlooku 2013.

Zobrazit tyto možnosti v Outlooku v e-mailovou zprávu, klikněte na tlačítko Office a pak klikněte na Možnosti editoru > Upřesnit.

Vybraný text nahrazovat psaním     Tato možnost slouží k odstranění vybraného textu, když začnete psát. Pokud zrušte zaškrtnutí políčka aplikace Microsoft Office Outlook vloží nový text před vybraný text a neodstraní u vybraného textu.

Automaticky vybrat celé slovo     Tato možnost slouží k výběru celého slova při výběru součástí o jedno slovo a poté součástí dalšího slova. Zapnutí této možnosti také způsobí, že Outlook vyberte slovo a nastavte mezery, který následuje po poklikání na slovo.

Povolit text přetahování     Vyberte tuto možnost, chcete mít možnost přesunout nebo zkopírovat vybraný text přetažením. Přesunutí textu, vyberte text a přetáhněte ji do nového umístění. Pokud chcete zkopírovat text, vyberte text a pak podržte stisknutou klávesu CTRL tento výběr přetáhněte do nového umístění.

Podržením klávesy CTRL a kliknutím na cíl hypertextového odkazu     Vyberte tuto možnost, chcete-li usnadnit její úpravy textu hypertextových odkazů. Pokud tato možnost je zapnutá, musíte podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na odkaz pro na odkaz. Pokud je tato možnost vypnutá, po kliknutí na odkaz způsobí, že Outlook přejdete do cíle odkazu, což je obtížnější upravit text odkazu.

Automatické vytváření kreslicí plátno při vkládání automatických obrazců     Vyberte tuto možnost, chcete-li umístit kreslicí plátno kolem nakreslených objektů nebo ruční kresby a psaní při vložení do e-mailu. Kreslicí plátno vám pomůže uspořádat nakreslených objektů a obrázků a přesunutí jako celek.

Inteligentní výběr odstavců     Vyberte tuto možnost vyberte značku odstavce, když vyberete celý odstavec. Jestliže zahrnete značku odstavce při vyjmutí a vložení odstavce nenechávejte prázdných odstavců a formátování automaticky zůstane s odstavce.

Použít inteligentní kurzor     Tato možnost slouží k určení pohyb kurzoru posunutí nahoru nebo dolů. Po stisknutí kláves Šipka vlevo, šipka vpravo, šipka nahoru nebo šipka dolů klíč po posouvání, kurzor odpoví v aktuálně zobrazené stránce, nikoli na předchozí pozici.

Používat klávesu INS ovládat režim přepisování     Vyberte tuto možnost, chcete-li zapnout režim přepisování zapínal a vypínal stisknutím klávesy INSERT.

 • Použití režimu přepisování     Tato možnost slouží k nahrazení existujícího textu při psaní, vždy o jeden znak. Pokud vyberete používat klávesu INS ovládat režim přepisování můžete zapnout nebo vypnout tuto možnost stisknutím klávesy INSERT.

Přidat uvozovky u číslic v hebrejském textu     Vyberte tuto možnost přidáte číslování dvojité uvozovky (").

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený hebrejština.

Výzva k aktualizaci stylu     Výběrem této možnosti se výzva při přímo upravit text, ke kterému se použije styl a pak je znovu použít styl na změněný text. Po zobrazení výzvy můžete aktualizovat styl podle poslední změny nebo opětovné použití formátování požadovaný styl.

Používat normální styl seznamu s odrážkami nebo číslovaný seznam     Tato možnost slouží k styly seznamů byly založené na normálním stylu odstavce a ne na stylu seznamu v odstavci.

Udržujte si přehled o formátování     Tato možnost slouží ke sledování formátování při psaní. Průvodce vám pomůže při snadno stejné formátování použít na jiném místě. Tuto možnost musíte zapnutá, než budete moct použít příkaz Vybrat Text s podobným formátováním v místní nabídce, která se zobrazí, když kliknete pravým tlačítkem vybraného textu. Chcete-li zobrazit seznam formátování, které jste použili, klikněte na příkaz Možnosti v podokně styl a vyberte formátování na úrovni odstavce, formátování písma a zaškrtněte políčka Formát odrážek a číslování.

 • Označit nekonzistentní formátování     Tuto možnost vyberte označit formátování modrou vlnovkou, pokud je podobná, ale ne přesně stejné jako jiné formátování v e-mailům. Tuto možnost použít, musíte taky zaškrtněte políčko Udržujte si přehled o formátování.

Příkaz     Vyberte tuto možnost, chcete-li vložit text, grafiku, tabulky nebo jiné položky do prázdné oblasti e-mailu dvojitým kliknutím na prázdné místo. Zadání funkce automaticky vloží odstavců a použije zarovnání nezbytné k umístění položky na místo, kam jste dvakrát kliknuli. Tato funkce je dostupná jenom v zobrazení rozložení při tisku, zobrazení rozložení webové stránky.

 • Výchozí styl odstavce: Vyberte styl, který se pro text aplikuje při použití zadání.

Použít kontrolu posloupnosti     Tato možnost slouží k ověřovalo, jestli se nově zadaný znak nachází ve správné posloupnosti při použití jako znak tónu, Diakritické znaménko nebo samohláska umístit nad, pod, před nebo za souhláskou, ke které je patří.

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený složité jazyk skriptu. Typ a nahradit tato možnost slouží k nahrazení dříve zadaný znak nově zadaný znak Pokud dva znaky nemohou být nainstalovány ve stejném clusteru text.

Asijských písem také použít latinky textu     Vyberte tuto možnost latinku s vybraným Asie písmem při použití Asie písma u vybraného textu. Pokud chcete latinku zůstat v písmu při použití Asie písma všem uživatelům e-mailu, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený jazyk se zápisem východoasijských jazyků.

Automatické přepínání klávesnice podle jazyka okolního textu     Tato možnost slouží ke změně jazyka klávesnice a písma podle jazyka textu, kde je umístěn kurzor. Pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, dojde ke změně pouze písmo.

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený východoasijský jazyk a je nainstalovaný editor IME pro zadávání znaků východoasijských jazyků.

Pomocí starší verze editoru IME režimu povolení režimu přepisování     Vyberte tuto možnost povolíte znaky, které zadáte nahradit stávající znaky (přepisování) při použití editoru IME (Input Method Editor) v počítači, na kterém běží operačního systému Microsoft Windows XP. Nainstalovanou verzí Outlooku na počítači se systémem Windows Vista, tuto možnost se nezobrazí, protože režim přepisování se nepodporuje automaticky.

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený jazyk se zápisem východoasijských jazyků a je nainstalovaný Editor IME pro zadávání znaků východoasijských jazyků.

Určit aktivní editoru IME     Tato možnost slouží ke spuštění editoru IME (Input Method Editor). Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka zastavit editoru IME.

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený východoasijský jazyk a je nainstalovaný editor IME pro zadávání znaků východoasijských jazyků.

IME TrueInline     Vyberte tuto možnost použijete v přirozeném jazyce rozhraní na počítačích s povoleným editorem IME.

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený východoasijský jazyk a je nainstalovaný editor IME pro zadávání znaků východoasijských jazyků.

Nastavení editoru IME     Klepnutím otevřete dialogové okno Vlastnosti pro název IME dialogovým oknem. Toto dialogové okno umožňuje nastavit nebo změnit text, klávesnice, převodu znaků a další možnosti pro aktivního editoru IME.

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený východoasijský jazyk a je nainstalovaný editor IME pro zadávání znaků východoasijských jazyků.

V rámci stejné e-mailu     Tato možnost slouží k zobrazení výchozí chování, ke kterým dochází při vkládání obsahu do stejné e-mailů, ze kterých jste si zkopírovali obsah. V rozevíracím seznamu vyberte jednu z následujících akcí:

 • Zachovat formátování zdroje (výchozí)      Tato možnost zachová znakové styly a přímé formátování, které byly použity zkopírovaný text. Přímé formátování zahrnuje vlastnosti ATP písmo, kurzíva, jiné formátování, která není součástí styl odstavce.

 • Přizpůsobit cíli formátování     Tato možnost odstraní většinu formátování, který byl použitý přímo zkopírovaný text, ale zachová formátování, které je považováno za zdůraznění, jako je tučné písmo a kurzíva, když se použije jen v části výběr. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, kde je vložen. Text také převezme všechny přímé formátování nebo styl písma vlastnosti text, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu.

 • Zachovat pouze Text     Tato možnost odstraní všechny formátování a netextové prvky, jako jsou obrázky nebo tabulky. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, kde je vložen a trvá na přímé formátování nebo vlastnosti stylu znaků textu, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu. Grafické prvky budou odstraněny a tabulky se převedou na řadu odstavců.

Vkládání mezi e-mailů     Tato možnost slouží k zobrazení výchozí chování, ke kterým dochází při vkládání obsahu zkopírovaného z jiné e-mailu v Outlooku. V rozevíracím seznamu vyberte jednu z následujících akcí:

 • Zachovat formátování zdroje (výchozí)     Tato možnost zachová formátování, který byl použitý zkopírovaný text. Všechny definice stylu, který je spojený s zkopírovaný text zkopírována do cílové e-mailu.

 • Přizpůsobit cíli formátování     Tato možnost odstraní většinu formátování, který byl použitý přímo zkopírovaný text, ale zachová formátování, které je považováno za zdůraznění, jako je tučné písmo a kurzíva, když se použije jen v části výběr. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, kde je vložen. Text také převezme všechny přímé formátování nebo styl písma vlastnosti text, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu.

 • Zachovat pouze Text     Tato možnost odstraní všechny formátování a netextové prvky, jako jsou obrázky nebo tabulky. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, kde je vložen a trvá na přímé formátování nebo vlastnosti stylu znaků textu, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu. Grafické prvky budou odstraněny a tabulky se převedou na řadu odstavců.

Vkládání mezi, e-mailové zprávy, kdy konflikt definice stylů     Tato možnost slouží k zobrazení výchozí chování, ke kterým dochází při vkládání obsahu zkopírovaného z jiné e-mailu v Outlooku a styl, který je přiřazen k zkopírovaný text je definován jinak v e-mailu, kde je vložený text. V rozevíracím seznamu vyberte jednu z následujících akcí:

 • Zachovat formátování zdroje     Tato možnost zachová vzhledu zkopírovaný text přiřazení stylu Normální vložený text a použitím přímé formátování. Přímé formátování zahrnuje vlastností jako je třeba velikost písma, kurzívy, nebo jiné formátování napodobit definice stylu zkopírovaný text.

 • Použít cílové styly (výchozí)     Tato možnost zachová název stylu, který je spojený s zkopírovaný text, ale používá definice stylu e-mailu, kde je vložený text. Například zkopírujete text Nadpis 1 z jednoho e-mailu do jiného. Jeden e-mailem Nadpis 1 je definována jako Arial tučné písmo, 14 bodů a e-mailem vkládáte text, Nadpis 1 rozumí Cambria tučné písmo, 16 bodů. Při použití možnosti Použít cílové styly vložený text použití stylu Nadpis 1, Cambria tučné písmo, 16 bodů.

 • Přizpůsobit cíli formátování     Tato možnost odstraní definice stylu a většinu formátování, který byl použitý přímo zkopírovaný text, ale zachová formátování, které je považováno za zdůraznění, jako je tučné písmo a kurzíva, když se použije jen v části výběr. Text převezme definice stylu v e-mailu, kde je vložený text.

 • Zachovat pouze Text     Tato možnost odstraní všechny formátování a netextové prvky, jako jsou obrázky nebo tabulky. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, kde je vložen a trvá na přímé formátování nebo vlastnosti stylu znaků textu, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu. Grafické prvky budou odstraněny a tabulky se převedou na řadu odstavců.

Vkládání z jiné aplikace     Tato možnost slouží k zobrazení výchozí chování, ke kterým dochází při vkládání obsahu zkopírovaného z jiného programu. V rozevíracím seznamu vyberte jednu z následujících akcí:

 • Zachovat formátování zdroje (výchozí)     Tato možnost zachová formátování zkopírovaného textu.

 • Přizpůsobit cíli formátování     Tato možnost odstraní většinu formátování, který byl použitý přímo zkopírovaný text, ale zachová formátování, které je považováno za zdůraznění, jako je tučné písmo a kurzíva, když se použije jen v části výběr. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, kde je vložen. Text také převezme jakékoli přímé formátování textu, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu.

 • Zachovat pouze Text     Tato možnost odstraní všechny formátování a netextové prvky, jako jsou obrázky nebo tabulky. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, kde je vložen a trvá na přímé formátování nebo vlastnosti stylu znaků textu, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu. Grafické prvky budou odstraněny a tabulky se převedou na řadu odstavců.

Vložení obrázků     Tato možnost slouží k zobrazení, jak Outlook vkládání obrázků textu v e-mailu. Můžete vkládat obrázky rovnoběžně s textem, povolit přesouvání obrázků s textem nebo obtékání textu kolem obrázku, před nebo za obrázek. V rozevíracím seznamu vyberte jednu z následujících akcí:

 • Rovnoběžně s textem     Tato možnost vloží obrázek do odstavce, jako kdyby to byl text. Tato možnost slouží ve výchozím nastavení. Obrázek přesune při přidání nebo odstranění textu. Můžete přetáhněte obrázek do jiného umístění stejným způsobem jako přetáhněte text.

 • Čtverec     Tato možnost nastaví obtékání textu podél všech stran obdélníku kolem obrázku. Obrázek nepřemístil při přidání nebo odstranění textu, ale důrazně doporučujeme přesouvat obrázek do jiného umístění.

 • Těsné     Tuto možnost obtékání textu kolem obrázku nepravidelný tvar kolem vlastního obrázku. Obrázek nepřemístil při přidání nebo odstranění textu, ale důrazně doporučujeme přesouvat obrázek do jiného umístění.

 • Umístit pod text     Tato možnost vloží obrázek jako plovoucí na své vlastní vrstvy za textem. Existuje bez ohraničení kolem obrázku. Obrázek nepřemístil při přidání nebo odstranění textu, ale důrazně doporučujeme přesouvat obrázek do jiného umístění.

 • Před text     Tato možnost vloží obrázek jako plovoucí na své vlastní vrstvy před text. Existuje bez ohraničení kolem obrázku. Obrázek nepřemístil při přidání nebo odstranění textu, ale důrazně doporučujeme přesouvat obrázek do jiného umístění.

 •     Tato možnost nastaví obtékání textu kolem obrázku, včetně vyplňování prostoru vytvořeného konkávní obrazec, například půlměsíc. Obrázek nepřemístil při přidání nebo odstranění textu, ale důrazně doporučujeme přesouvat obrázek do jiného umístění.

 • Nahoře a dole     Tato možnost zabrání text obtékání po stranách obrázku. Obrázek nepřemístil při přidání nebo odstranění textu, ale důrazně doporučujeme přesouvat obrázek do jiného umístění.

Zachovat odrážky a číslování při vkládání textu s možností zachovat pouze Text     Vyberte tuto možnost chcete převádět číslování a odrážky na textové symboly.

Používat klávesu INS pro vložení     Vyberte tuto možnost používat klávesu INS pro vkládání obsahu schránky Office do e-mailu.

Zobrazovat tlačítka Možnosti vložení     Tato možnost slouží k zobrazení na tlačítko Možnosti vložení při vkládání obsahu. Tlačítko Možnosti vložení můžete přepsat nebo změnit nastavení, které uděláte v této části dialogového okna Možnosti editoru.

Inteligentní vyjmout a vložit     Vyberte tuto možnost automaticky upravit formátování při vkládání textu. Když vyberete toto políčko, klikněte na tlačítko Nastavení a nastavte další možnosti vložení.

 • Nastavení     Klikněte na toto tlačítko otevřete dialogové okno Nastavení. Pomocí tohoto dialogového můžete určit výchozí chování při sloučení, vyjmutí a vložení textu. Tlačítko Možnosti vložení, který se zobrazí při vkládání obsahu ze schránky do e-mailu můžete přepsat výchozí chování. Kliknutím na toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že je zapnutá možnost inteligentní vyjmout a vložit.

  • Upravit větami a slovy mezery automaticky     Výběrem této možnosti mezery při odstraňování textu odebíraly při vkládání textu ze schránky přidávaly potřebné mezery.

  • Upravit odstavec na Vložit     Vyberte tuto možnost, aby se předešlo prázdných odstavců a nechcete, aby mezery mezi odstavci nekonzistentní.

  • Upravit formátování a zarovnání tabulky na Vložit     Vyberte tuto možnost formátování a zarovnání tabulek. Pokud tato možnost je zapnutá, jednotlivé buňky se vloží jako text, částí tabulky se vloží jako řádků do existující tabulky okraji (ne jako vnořené tabulky) a po přidání tabulky do existující tabulky vložená tabulka se upraví podle existující tabulky.

  • Inteligentní styly     Výběrem této možnosti nemá žádný vliv. K úpravě chování styly při vkládání obsahu, použijte možnosti Vložit v oddílu Vyjmout, kopírovat a vložitUpřesnit možnosti.

  • Sloučit formátování při vkládání z aplikace Microsoft Office PowerPoint     Tato možnost slouží k řízení výsledků při vkládání obsahu z prezentace aplikace PowerPoint. Tato možnost je zapnutá, formátování okolního textu nebo tabulky se použije na vložený text, naposledy použité odrážky, číslo nebo styl seznamu platí pro vloženého seznam a vzhledu položky jako jsou tabulky, hypertextové odkazy, obrázky, objekty OLE , a obrazců se zachová ze zdroje v aplikaci PowerPoint.

  • Upravit formátování při vkládání z aplikace Microsoft Office Excel     Tato možnost slouží k řízení výsledků při vkládání dat z aplikace Excel. Pokud tato možnost je zapnutá, vložená data je umístěn v tabulce a grafy jsou vloženy jako obrázky a ne jako OLE objekty.

  • Sloučit vkládané seznamy s okolními seznamy     Tato možnost slouží k položkám seznamu Formát souladu s okolním seznamem při vkládání položek do seznamu.

Zobrazit text zalomený v okně dokumentu     Vyberte tuto možnost nastavíte obtékání textu podle okna obsahujícího e-mail, aby bylo jeho čtení na obrazovce snadnější.

Zobrazit symboly obrázků     Tato možnost slouží k zobrazení prázdného pole místo jednotlivé obrázky v e-mailům. Tuto možnost zkracuje přípravu dat proces procházení e-mailu, který obsahuje velké množství obrázky.

Zobrazit kresby a textová pole na obrazovce     Tato možnost slouží k zobrazení objekty, které jsou vytvořené pomocí nástrojů kreslení aplikace Outlook v zobrazení rozložení při tisku nebo v zobrazení rozložení webové stránky. Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt kresby a případně urychlit zobrazení e-mailů, které obsahují mnoho kresby. Výkresy budou vytištěny, i když zrušíte zaškrtnutí políčka.

Zobrazit animace textu     Tato možnost slouží k zobrazení animace textu na obrazovce. Zrušte zaškrtnutí políčka vzhled textu při tisku.

Poznámka: Tuto možnost použijte při prohlížení animovaný text e-mailů, které byly vytvořené v aplikaci Outlook verze dřívější než Outlook 2007. Aktuální verze Outlooku, už umožňuje vytvořit animovaný text.

Zobrazit řídicí znaky     Tato možnost slouží k zobrazení řídicí znaky zprava doleva.

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený jazyk zprava doleva.

Zobrazení záložek     Tato možnost slouží k zobrazení záložek na obrazovce. Pokud k nějaké položce přidružit záložku, se zobrazí položce označeného záložkou v závorkách ([…]). Pokud přiřadíte záložku na místo, zobrazí se záložka jako ukazatel ve tvaru písmene. Hranatých závorkách a i se nezobrazují vytištěném e-mailů.

Zobrazit inteligentní značky     Tato možnost slouží k zobrazení označoval fialovým tečkovaným podtržením se text rozpoznaný jako inteligentní značka.

Zobrazit kódy polí místo jejich hodnot     Tato možnost slouží k zobrazení pole kódy polí a výsledků v e-mailům. Například může najdete v článku {@\"MMMM čas, d, YYYY"} místo 4 únor 2008. Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit výsledky polí.

Bez ohledu na toto nastavení můžete mezi zobrazením kódů polí a výsledky polí kdykoli přepínat stisknutím kláves ALT+F9.

Pole stínování     Tato možnost slouží k zobrazení jestli a po stínované pole. V rozevíracím seznamu vyberte vždy nebo Když zaškrtnuté vystínovat polím. Výběr nikdy vypne stínování. Stínování polí vytváří snadno identifikovat. Stínování se zobrazí na obrazovce, ale ne v vytištěném e-mailu.

Číslici     Tato možnost určuje, jak bude vypadat číslice e-mailů. Vyberte položku ze seznamu.

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený jazyk se zápisem Arabské.

 • Arabština Vyberte tuto možnost, chcete číslice zobrazovat v obvyklém formátu pro osoby používající angličtinu a jiné Evropské jazyky.

 • Hindské Vyberte tuto možnost, chcete číslice zobrazovat v obvyklém formátu pro osoby používající arabštinu a hindštinu.

 • Kontext Vyberte tuto možnost, chcete číslice zobrazovat podle jazyka okolního textu.

 • Systém Vyberte tuto možnost, chcete číslice zobrazovat podle místního nastavení v Ovládacích panelech.

Názvy měsíců     Tato možnost určuje, jak zobrazit názvy měsíců západního (gregoriánského) v arabském textu. Vyberte položku ze seznamu.

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený jazyk se zápisem Arabské.

 • Arabština Vyberte tuto možnost používat arabské nativní názvy měsíců.

 • Angličtina přepisem Vyberte tuto možnost, chcete v arabském textu vypisovat názvy měsíců západního (gregoriánského) anglické výslovnosti.

 • Francouzština přepisem Vyberte tuto možnost, chcete v arabském textu vypisovat názvy měsíců západního (gregoriánského) francouzské výslovnosti.

Diakritiky     Tato možnost slouží k zobrazení jsou diakritická znaménka v e-mailu.

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený jazyk, který používá diakritická znaménka.

 • Použít tuto barvu u diakritiky Tato možnost slouží k určení barvu pro zobrazení všech diakritiky, bez ohledu na to barvy diakritiky původní e-mailem. V rozevíracím seznamu vyberte barvu.

Zobrazení dokumentu     Tato možnost určuje směr textu pro nové e-maily.

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený jazyk zprava doleva.

 • Zprava doleva Vyberte tuto možnost rozvržení e-mailů zprava doleva. Například odstavce začínají na pravé straně e-mailu a text doleva.

 • Zleva doprava Vyberte tuto možnost rozvržení e-mailů zleva doprava. Například odstavce začínají na levé straně e-mailu a textu doprava.

Náhrada písem     Klikněte na toto tlačítko otevřete dialogové okno Náhrada písem. Tuto možnost použijte zjistit, zda aktivní e-mailu používá písma, které nejsou k dispozici v počítači. Pokud e-mailu používá písma, které nejsou ve vašem počítači, můžete určit náhradní písmo dialogového okna.

Zobrazit hodnoty v jednotkách     Vyberte měrnou jednotku, která chcete používat pro vodorovné pravítko a pro hodnoty, které zadáváte v dialogových oknech.

Zobrazit hodnoty v šířku znaků.     Vyberte tuto možnost použijete šířky znaku jako základ pro zarovnání textu, jako je třeba v svislé a vodorovné pravítko.

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený jazyk se zápisem východoasijských jazyků.

Zobrazit pixely u funkcí HTML     Vyberte tuto možnost nastavíte jako výchozí v dialogových oknech, které se týkají funkcí HTML měrnou jednotku používat pixely.

Zobrazovat i klávesové zkratky v popisech ovládacích prvků     Tato možnost slouží k zobrazení klávesové zkratky v popisech ovládacích prvků.

Zobrazit svislé pravítko v zobrazení rozložení při tisku     Vyberte tuto možnost, chcete-li na okraji okna e-mailu zobrazovat svislé pravítko. Ujistěte se, ve skupině Zobrazit/skrýt na kartě zobrazení na pásu karet, který je součástí Fluent systému Microsoft Office taky zaškrtněte políčko Pravítko.

 • Zobrazit pravé pravítko v zobrazení rozložení při tisku Tato možnost slouží k zobrazení svislé pravítko na pravé straně okna e-mailu.

  Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu povolený jazyk zprava doleva.

Znak optimalizace umístění z hlediska rozložení místo čitelnosti      Vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit umístění znaků přesně tak, jak se zobrazí ve vytištěném e-mailu vzhledem k blokům textu. Proložení znaků může deformovaný, pokud tato možnost je zapnutá. Pro nejlepší čitelnost na obrazovce vypněte tuto možnost.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×