Pohyb po listu nebo posouvání listu

Po List je možné se pohybovat různými způsoby. K pohybu mezi buňkami a k rychlému přechodu do jiných oblastí listu lze použít klávesy se šipkami, posuvníky nebo myš.

V Excelu můžete využít rychlejší posouvání, jednoduchý přechod na konec oblastí a popisy s informacemi o místě, kde se na listu právě nacházíte. Při posouvání v dialogových oknech s rozevíracími seznamy s posuvníky je možné použít také myš.

Pohyb po listu pomocí kláves se šipkami

Mezi buňkami listu se lze pohybovat klepnutím na libovolnou buňku nebo pomocí kláves se šipkami. Přesunete-li se na libovolnou buňku, stane se tato buňka Aktivní buňka.

Posun

Akce

Na začátek a konec oblastí

Chcete-li se posunout na začátek či konec jednotlivých oblastí ve sloupci nebo řádku, aniž byste se dostali na konec listu, stiskněte kombinaci kláves CTRL+ŠIPKA.

Jestliže se chcete posunout na začátek či konec jednotlivých oblastí a zároveň dané oblasti vybrat, aniž byste se dostali na konec listu, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA.

O jeden řádek nahoru nebo dolů

Chcete-li se posunout o jeden řádek nahoru nebo dolů, stiskněte klávesu SCROLL LOCK a potom klávesu ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ.

O jeden sloupec vlevo nebo vpravo

Chcete-li se posunout o jeden sloupec vlevo nebo vpravo, stiskněte klávesu SCROLL LOCK a potom klávesu ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO.

O jedno okno nahoru nebo dolů

Stiskněte klávesu PAGE UP nebo PAGE DOWN.

O jedno okno vlevo nebo vpravo

Stiskněte klávesu SCROLL LOCK a potom podržte klávesu CTRL a stiskněte klávesu ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO.

O velkou vzdálenost

Chcete-li se rychle pohybovat po velkých oblastech na listu, stiskněte klávesu SCROLL LOCK a poté současně držte klávesu CTRL a příslušnou klávesu se šipkou.

Poznámka: Když je zapnutá funkce SCROLL LOCK, zobrazí se na stavovém řádku v Excelu Scroll Lock. Když je zapnutá funkce SCROLL LOCK, posunete se při stisknutí klávesy se šipkou o jeden řádek nahoru nebo dolů nebo jeden sloupec doleva nebo doprava. Abyste mohli přecházet pomocí kláves se šipkami mezi buňkami, bude potřeba funkci SCROLL LOCK vypnout. Uděláte to tak, že stisknete na klávesnici klávesu Scroll Lock (někdy se označuje jako ScrLk). Pokud na vaší klávesnici tato klávesa není, můžete SCROLL LOCK vypnout pomocí klávesnice na obrazovce. Klávesnici na obrazovce otevřete tak, že na stolním počítači s Windows kliknete na tlačítko Start a napíšete klávesnice na obrazovce. SCROLL LOCK vypnete tak, že kliknete na klávesu ScrLk a pak klávesnici na obrazovce zavřete.

Pohyb po listu pomocí posuvníků

Pokud posuvníky nevidíte, zobrazte je následujícím způsobem:

  1. Klikněte na Soubor > Možnosti.

    V aplikaci Excel 2007 klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Možnosti aplikace Excel.

  2. Klepněte na položku Upřesnit, v části Zobrazit možnosti pro tento sešit ověřte, zda jsou zaškrtnuta políčka Zobrazit vodorovný posuvník a Zobrazit svislý posuvník, a potom klepněte na tlačítko OK.

V následující tabulce jsou popsány různé způsoby použití posuvníků pro pohyb po listu.

Posun

Akce

O jeden řádek nahoru nebo dolů

Chcete-li list posunout o jeden řádek nahoru nebo dolů, klepněte na šipky posuvníku obrázek tlačítka nebo obrázek tlačítka na svislém posuvníku.

O jeden sloupec vlevo nebo vpravo

Chcete-li list posunout o jeden řádek vlevo nebo vpravo, klepněte na šipky posuvníku obrázek tlačítka nebo obrázek tlačítka na vodorovném posuvníku.

Posunout list zvýšenou rychlostí

Chcete-li zvýšit rychlost posouvání, podržte (po dobu delší než 10 sekund) během posouvání tlačítko myši tak, aby byl její ukazatel v nejvzdálenějším konci obrazovky.

Při pohybu myši v opačném směru dojde ke zpomalení rychlosti posouvání.

O jedno okno nahoru nebo dolů

Klikněte nad nebo pod jezdec svislého posuvníku obrázek tlačítka .

O jedno okno doleva nebo doprava

Klikněte nalevo nebo napravo od jezdce vodorovného posuvníku obrázek tlačítka .

O velkou vzdálenost

Při přetahování jezdce posuvníku obrázek tlačítka držte stisknutou klávesu SHIFT.

Poznámky: 

  • Pokud se po listu pohybujete pomocí jezdce posuvníku, zobrazuje aplikace Excel popis s označením čísel řádků či písmen sloupců (nebo čísel sloupců, pokud jste pro sešit vybrali styl odkazů R1C1), takže víte, kde se na listu právě nacházíte.

  • Podle velikosti jezdce lze přibližně určit, jak velká část použité plochy listu je v okně zobrazena. Z polohy jezdce můžete zjistit relativní umístění viditelné oblasti na listu.

  • Okno můžete rychle rozdělit tak, že se budete moci současně pohybovat ve dvou nebo čtyřech podoknech. Nastavte ukazatel myši na tlačítko pro rozdělení okna úchyt příčky na svislém nebo vodorovném posuvníku. Jakmile se ukazatel změní v obousměrnou šipku Vodorovná oboustranná šipka , přetáhněte příčku do místa, kde má být okno rozděleno. Příčku lze odebrat tak, že na ni poklepete.

Posouvání a používání lupy pomocí myši

Některé typy myší a jiná polohovací zařízení, jako například polohovací zařízení Microsoft IntelliMouse, obsahují integrované funkce pro pohyb a používání lupy, které slouží k pohybu po listu nebo k přiblížení či oddálení listu nebo List s grafem. Pomocí myši se také můžete posouvat v dialogových oknech s rozevíracími seznamy s posuvníky. Další informace naleznete v pokynech k používanému polohovacímu zařízení.

Požadavek

Akce

Posunout zobrazení nahoru nebo dolů o několik řádků

Otáčejte kolečkem dopředu nebo dozadu.

Posunout list zvýšenou rychlostí

Chcete-li zvýšit rychlost posouvání, podržte (po dobu delší než 10 sekund) během posouvání tlačítko myši tak, aby byl její ukazatel v nejvzdálenějším konci obrazovky.

Při pohybu myši v opačném směru dojde ke zpomalení rychlosti posouvání.

Posunout zobrazení listu

Podržte tlačítko kolečka a přetáhněte ukazatel z výchozí značky  označení původu ve směru, ve kterém se chcete posouvat. Posouvání lze urychlit oddálením ukazatele od výchozí značky a zpomalit přiblížením ukazatele k výchozí značce.

Posunout zobrazení listu automaticky

Klepněte na tlačítko kolečka a pohybujte myší ve směru, ve kterém se chcete posouvat. Posouvání lze urychlit oddálením ukazatele od výchozí značky a zpomalit přiblížením ukazatele k výchozí značce. Chcete-li automatické posouvání ukončit, klepněte na libovolné tlačítko myši.

Přiblížit nebo oddálit zobrazení

Držte klávesu CTRL a otáčejte kolečkem myši IntelliMouse dopředu nebo dozadu. Procento přiblížení či oddálení listu je zobrazeno na stavovém řádku.

Zobrazení detailů v přehledech

Přejděte na buňku, která shrnuje data v přehledu, a potom podržte klávesu SHIFT a otáčejte kolečkem dopředu.

Skrýt podrobná data v přehledech

Přejděte na buňku obsahující podrobná data a potom podržte klávesu SHIFT a otáčejte kolečkem dozadu.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×