Office
Přihlásit se

Podpora kreativity během debat

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

K vedení debat v rámci týmu můžete využít jednoduché a prověřené postupy. V tomto článku naleznete stručné úvodní informace.

V tomto článku:

Tři přístupy k debaty

Pokyny pro produktivní relace

Tři přístupy k debatám

Různé týmy mají různé cíle a charakteristiky. Co u týmu prodejců funguje bezvadně, může být o poznání méně úspěšné v případě týmu technických odborníků. Tři nejoblíbenější metody, které jsou zde uvedeny, nejlépe fungují pro určité typy týmů nebo v určitých situacích.

Volná debata.    Pomocí této metody můžete zajistit podnětné debatní prostředí a podpořit tak volnou asociaci nápadů mezi jednotlivými členy týmu. Členové týmu spontánně uvádějí své nápady a zapisovatel zaznamenává nápady v okamžiku, kdy jsou navrženy.

Cyklická debata.    Tuto metodu použijte, chcete-li zajistit uspořádanou debatu, v níž každý člen dostane šanci se vyjádřit. Jednotliví členové se po řadě střídají a uvádějí vždy jeden nápad. Debata pokračuje nejméně tak dlouho, aby každý člen dostal příležitost se vyjádřit. Vedoucí nebo zapisovatel zaznamenává nápady jednotlivých členů.

Proužková metoda.    Tuto metodu použijte, chcete-li zajistit důvěrnost informací nebo debatujete-li o několika problémech současně. Jednotliví členové nevyslovují své nápady nahlas, ale zapisují je na proužky papíru. Nápady jsou pak shromážděny, uspořádány a předloženy skupině ke zvážení.

Začátek stránky

Pokyny pro produktivní vedení debat

 1. Skupina pozvaná k debatě by měla být co nejrůznorodější. Zajistíte tak nejširší rozsah nápadů a největší kreativitu.

 2. Vyberte vedoucího a zapisovatele (může se jednat o tutéž osobu). Vedoucí by měl zajistit dostatečné vedení, aby se debata nevymkla z ruky, ale současně to s vedením příliš nepřehánět.

 3. Definujte problém nebo nápad, o němž chcete debatovat. Stručně jej předložte týmu a přesvědčte se, zda vám všichni porozuměli.

 4. Připomeňte členům týmu následující body:

  • cíle projektu,

  • faktory, které tento projekt ovlivňují,

  • dostupné prostředky,

  • omezení.

 5. Stanovte pravidla debaty. Měla by být zaměřena na následující body:

  • povzbuzení jednotlivých členů, aby se neostýchali a uvedli co nejvíce nápadů,

  • poskytnutí prostoru k vyjádření všem účastníkům,

  • ponechání vedení debaty na vedoucím,

  • zaznamenání jednotlivých nápadů, které dosud nebyly uvedeny,

  • ubezpečení, že nikdo nebude kritizovat či hodnotit nápady ostatních účastníků,

  • nastavení časového limitu.

 6. Zahajte debatu. Tato fáze zahrnuje následující akce:

  • vedoucí vybere členy týmu, kteří uvedou své nápady;

  • budou zapsány všechny odpovědi tak, aby je měli všichni na očích;

  • všichni budou dbát na to, aby až do ukončení debaty nekritizovali či nehodnotili žádné nápady;

  • účastníci budou mít příležitost se zamyslet; ve chvílích ticha lidé pravděpodobně přemýšlejí nebo nechávají své nápady dozrát;

  • v průběhu předkládání nápadů či po jejich ukončení je vytvořen diagram.

 7. Jakmile dokončíte debatu, projděte získané výsledky a vyhodnoťte jednotlivé odpovědi. Při hodnocení odpovědí použijte následující postup:

  • vyhledejte nápady, které se opakují nebo jsou podobné, a vylučte je;

  • seskupte podobné koncepce dohromady;

  • zbývající odpovědi prodiskutujte v celé skupině;

  • vytvořte uspořádaný diagram s odpovídající hierarchickou strukturou a ověřte, zda získané odpovědi tomuto diagramu vyhovují;

  • vylučte nevyhovující odpovědi.

 8. Implementujte výsledky debaty.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×