Podpora kreativity během debat

K vedení debat v rámci týmu můžete využít jednoduché a prověřené postupy. V tomto článku naleznete stručné úvodní informace.

V tomto článku:

Tři přístupy k debatám

Pokyny pro produktivní vedení debat

Tři přístupy k debatám

Různé týmy mají různé cíle a charakteristiky. Co u týmu prodejců funguje bezvadně, může být o poznání méně úspěšné v případě týmu technických odborníků. Tři nejoblíbenější metody, které jsou zde uvedeny, nejlépe fungují pro určité typy týmů nebo v určitých situacích.

Volná debata.    Pomocí této metody můžete zajistit podnětné debatní prostředí a podpořit tak volnou asociaci nápadů mezi jednotlivými členy týmu. Členové týmu spontánně uvádějí své nápady a zapisovatel zaznamenává nápady v okamžiku, kdy jsou navrženy.

Cyklická debata.    Tuto metodu použijte, chcete-li zajistit uspořádanou debatu, v níž každý člen dostane šanci se vyjádřit. Jednotliví členové se po řadě střídají a uvádějí vždy jeden nápad. Debata pokračuje nejméně tak dlouho, aby každý člen dostal příležitost se vyjádřit. Vedoucí nebo zapisovatel zaznamenává nápady jednotlivých členů.

Proužková metoda.    Tuto metodu použijte, chcete-li zajistit důvěrnost informací nebo debatujete-li o několika problémech současně. Jednotliví členové nevyslovují své nápady nahlas, ale zapisují je na proužky papíru. Nápady jsou pak shromážděny, uspořádány a předloženy skupině ke zvážení.

Začátek stránky

Pokyny pro produktivní vedení debat

 1. Skupina pozvaná k debatě by měla být co nejrůznorodější. Zajistíte tak nejširší rozsah nápadů a největší kreativitu.

 2. Vyberte vedoucího a zapisovatele (může se jednat o tutéž osobu). Vedoucí by měl zajistit dostatečné vedení, aby se debata nevymkla z ruky, ale současně to s vedením příliš nepřehánět.

 3. Definujte problém nebo nápad, o němž chcete debatovat. Stručně jej předložte týmu a přesvědčte se, zda vám všichni porozuměli.

 4. Připomeňte členům týmu následující body:

  • cíle projektu,

  • faktory, které tento projekt ovlivňují,

  • dostupné prostředky,

  • omezení.

 5. Stanovte pravidla debaty. Měla by být zaměřena na následující body:

  • povzbuzení jednotlivých členů, aby se neostýchali a uvedli co nejvíce nápadů,

  • poskytnutí prostoru k vyjádření všem účastníkům,

  • ponechání vedení debaty na vedoucím,

  • zaznamenání jednotlivých nápadů, které dosud nebyly uvedeny,

  • ubezpečení, že nikdo nebude kritizovat či hodnotit nápady ostatních účastníků,

  • nastavení časového limitu.

 6. Zahajte debatu. Tato fáze zahrnuje následující akce:

  • vedoucí vybere členy týmu, kteří uvedou své nápady;

  • budou zapsány všechny odpovědi tak, aby je měli všichni na očích;

  • všichni budou dbát na to, aby až do ukončení debaty nekritizovali či nehodnotili žádné nápady;

  • účastníci budou mít příležitost se zamyslet; ve chvílích ticha lidé pravděpodobně přemýšlejí nebo nechávají své nápady dozrát;

  • v průběhu předkládání nápadů či po jejich ukončení je vytvořen diagram.

 7. Jakmile dokončíte debatu, projděte získané výsledky a vyhodnoťte jednotlivé odpovědi. Při hodnocení odpovědí použijte následující postup:

  • vyhledejte nápady, které se opakují nebo jsou podobné, a vylučte je;

  • seskupte podobné koncepce dohromady;

  • zbývající odpovědi prodiskutujte v celé skupině;

  • vytvořte uspořádaný diagram s odpovídající hierarchickou strukturou a ověřte, zda získané odpovědi tomuto diagramu vyhovují;

  • vylučte nevyhovující odpovědi.

 8. Implementujte výsledky debaty.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×