Podpora kódování Unicode u vícejazyčných dat v aplikaci Outlook 2007

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Microsoft Outlook podporuje Unicode a plně podporuje data pro více jazyků. Pokud pracujete v mezinárodních organizacích nebo sdílíte zprávy a položky s lidmi, kteří používají Outlook v systémech spuštěných v jiných jazycích, můžete využít Podpora kódování Unicode v aplikaci Outlook.

Aplikaci Outlook lze u účtů serveru Exchange spustit v jednom ze dvou režimů poštovní schránky: režimu Unicode nebo režimu bez podpory kódování Unicode. Doporučuje se používat režim Unicode, který je také výchozím režimem, pokud jej umožňuje konfigurace profilu, účtu serveru Exchange a nastavení správce. Aplikace Outlook režim automaticky zjišťuje na základě tohoto nastavení a nelze jej změnit ručně.

Spuštění aplikace Outlook v režimu Unicode umožní práci se zprávami a položkami, které byly vytvořeny v různých jazycích. Pokud je aplikace Outlook spuštěna u účtu serveru Exchange v režimu neumožňujícím kódování Unicode a chcete ji přepnout do režimu Unicode, obraťte se na správce.

Poznámka: Předchozí verze aplikace Outlook poskytovaly podporu vícejazyčných dat ve formátu Unicode v poli s textem (obsahem) položek aplikace Outlook. Data aplikace Outlook (například řádky Komu a Předmět ve zprávách a vlastnosti Kontakt a Telefon do zaměstnání v kontaktech) však byla omezena na znaky definované znakovou stránkou systému. Toto omezení již pro aplikace Microsoft Office Outlook 2003 a Microsoft Office Outlook 2007 neplatí za předpokladu, že je aplikace Outlook u účtu serveru Exchange spuštěna v režimu Unicode.

Účty Protokol POP3 mohou v aplikacích Microsoft Office Outlook 2003 a Office Outlook 2007 také podporovat vícejazyčná data ve formátu Unicode, a to za předpokladu, že jsou položky doručovány do Soubor osobních složek (PST), který umožňuje podporu vícejazyčných dat ve formátu Unicode. Nové profily protokolu POP3, které slouží k doručování do nového souboru PST vytvořeného v aplikacích Microsoft Office Outlook 2003 a Office Outlook 2007, podporují ve výchozím nastavení vícejazyčná data ve formátu Unicode.

Poznámka: Jiné účty, například účty protokolu IMAP nebo protokolu HTTP, nepodporují kódování Unicode.

Skriptů

Vícejazyčné zprávy a položky mohou obsahovat text v jazycích, ve kterých se používají jiné znakové sady. Jedna znaková sada se může používat v mnoha jazycích.

Latinka neboli románská znaková sada má například znaky (symboly) pro 26 písmen (velká a malá písmena) anglické abecedy, a také znaky s akcenty (rozšířené znaky), které představují hlásky v jiných západoevropských jazycích.

Latinka obsahuje symboly, které představují všechny znaky ve většině evropských jazyků i některých jiných jazycích. V jiných evropských jazycích, například v ruštině nebo řečtině, se používají znaky, pro které v latince neexistují symboly; tyto jazyky mají své vlastní znakové sady.

V některých asijských jazycích se používají ideografické znakové sady, které obsahují znaky založené na čínských znacích. V jiných jazycích, například v thajštině nebo arabštině, se používají znakové sady, v nichž se symboly skládají z několika menších symbolů nebo ze symbolů, jejichž tvar se liší v závislosti na sousedních znacích.

Prostý text se obvykle ukládá tak, že jeden bajt představuje jeden znak. Hodnota každého znaku je číselný index v tabulce znaků, který odpovídá konkrétnímu znaku ve výchozí znakové stránce počítače, na základě které se vytváří textový dokument. Například hodnota bajtu desítkového čísla 189 bude v různých znakových stránkách představovat různé znaky.

Znakové stránky

Tabulka seskupených znaků se nazývá znaková stránka. V jednobajtových znakových stránkách obsahují jednotlivé znakové stránky maximálně 256 hodnot bajtů. Jelikož jeden znak v této znakové stránce přestavuje jeden bajt, může tato znaková stránka obsahovat 256 znaků.

Jedna znaková stránka s maximálním počtem 256 znaků nemůže obsahovat všechny jazyky, protože se ve všech jazycích dohromady používá více než 256 znaků. Z tohoto důvodu se pro různé znakové sady používají samostatné znakové stránky. Jedna znaková stránka se například používá pro řečtinu, jiná pro japonštinu atd.

Jednobajtové znakové stránky navíc nepojmou většinu asijských jazyků, které běžně obsahují více než 5 000 znaků podobných čínským znakům. Pro podporu těchto jazyků byly vyvinuty dvoubajtové znakové stránky.

Standard kódování znaků Unicode umožňuje sdílení zpráv a dalších položek v prostředí vícejazyčné při souvisejících jazyky zahrnují více znakové stránky.

Systémy nepodporující kódování znaků Unicode používají standardně prostředí založené na určité znakové stránce, ve kterém mají jednotlivé znakové sady vlastní tabulky znaků. Položky založené na znakové stránce jednoho operačního systému se obvykle nemapují správně na znakovou stránku jiného operačního systému. V některých případech nemohou položky obsahovat text, ve kterém jsou použity znaky z více znakových sad.

Příklad: Jedna osoba používá anglickou verzi operačního systému Microsoft Windows XP se znakovou stránkou s latinkou a druhá používá japonskou verzi operačního systému Microsoft Windows XP s japonskou znakovou stránkou. Druhá osoba vytvoří žádost o schůzku v japonské verzi aplikace Microsoft Outlook 2002 s japonskými znaky v poli Místo konání a odešle ji první osobě. Jakmile osoba, která používá anglickou verzi aplikace Outlook 2002 otevře tuto žádost o schůzku, budou číselné indexy japonské znakové stránky mapovány na neočekávané nebo neexistující znaky v latince a výsledný text nebude čitelný.

Poznámka: Od aplikace Microsoft Outlook 2000 textu položky Outlooku Unicode a textovém poli položky můžete číst bez ohledu na jazyk, ve kterém byl vytvořen. Všechny ostatní vlastnosti této položky například řádcích Komu, umístění a Předmět zprávách a schůzkách a vlastnosti kontakt a Telefon však nebude je nesrozumitelný v dřívějších verzích než Outlook 2003.

Tento problém odstraňuje univerzální znakové sadě Unicode poskytovanou. Unicode vyvinutý vytvořit univerzální znakovou sadu, která vejdou nejčastěji známé skriptů. Unicode používá jedinečné, více bajt kódování pro každý znak. na rozdíl od znakové stránky obsahuje každý znak čárky vlastní jedinečný kód. Například kódu Unicode kód řecké písmeno zéta ( zéta ) je 03B6 šestnáctkovou hodnotu a malá písmena ž cyrilice ( ž ) je to 0436.

V aplikacích Microsoft Office Outlook 2003 a Outlook 2007 lze plně využívat kódování Unicode. V aplikaci Outlook lze použít i systém kódování textu pomocí znakových stránek. Doporučuje se však používat režim Unicode, který je také výchozím režimem, pokud jej umožňuje konfigurace profilu, účtu serveru Exchange a nastavení správce. Aplikace Outlook také tento režim na základě tohoto nastavení automaticky zjišťuje a nelze jej změnit ručně.

Spuštění aplikace Outlook v režimu Unicode s Exchange účet zajišťuje, že ve výchozím nastavení složek Offline souborů (.ost) a soubory osobních složek (.pst) pro profil umožňuje ukládat data pro více jazyků Unicode a nabízí větší možnosti ukládání položek a složky. Pokud Outlook běží v režimu kódování Unicode u účtu Exchange a chcete přepnout do režimu, kontaktujte svého správce.

Pokud nesdílíte zprávy a položky s lidmi, kteří používají Outlook v systémech spuštěných v jiných jazycích, můžete spustit Outlook v režimu Unicode nebo kódování Unicode u účtu Exchange.

Pokud pracujete v mezinárodní společnosti nebo sdílíte zprávy a položky s osobami, které používají aplikaci Outlook v systémech spuštěných v jiných jazycích, je vhodné aplikaci Outlook u účtu serveru Exchange spustit v režimu Unicode. Chcete-li zapnout režim Unicode, obraťte se na správce.

Při spuštění aplikace Outlook v režimu kódování Unicode u účtu Exchange systémem kód stránky se používá pro mapování znaků. V systému se nemusí znak zadaný v jednom jazyce mapovat stejný znak v jiném jazyce. Budete proto pravděpodobně zobrazíte nesprávné znaky, včetně značek otázku.

Příklad: Jedna osoba používá anglickou verzi operačního systému Microsoft Windows XP se znakovou stránkou s latinkou a druhá používá japonskou verzi operačního systému Microsoft Windows XP s japonskou znakovou stránkou. Druhá osoba vytvoří žádost o schůzku v japonské verzi aplikace Outlook 2002 a odešle ji první osobě. Jakmile osoba používající anglickou verzi aplikace Outlook 2002 otevře tuto žádost o schůzku, budou číselné indexy japonské znakové stránky mapovány na neočekávané nebo neexistující znaky v latince a výsledný text nebude čitelný.

Poznámka: Od verze aplikace Outlook 2000 je text položek v aplikaci Outlook kódován pomocí kódování Unicode a text položky lze číst nezávisle na jazyce, v němž byla tato položka vytvořena. Ostatní vlastnosti této položky (například řádky Komu, Místo konání a Předmět ve zprávách a schůzkách a vlastnosti Kontakt či Telefon do zaměstnání v kontaktech) však nebudou ve verzích aplikace Outlook, které jsou starší než verze 2003, čitelné.

Písmo Arial Unicode MS je úplným písmem standardu Unicode. Obsahuje všechny znaky, ideografické znaky a symboly definované v standardu Unicode 2.1. V systémech Microsoft Visa a Microsoft Windows XP je toto univerzální písmo automaticky nainstalováno.

Vzhledem k značné velikosti a typografickým kompromisům, které si vytvoření takového písma vyžádalo, by písmo Arial Unicode MS mělo být používáno pouze tehdy, pokud nelze použít písma optimalizovaná pro různé systémy zápisu. Pokud například shromáždíte v aplikaci Microsoft Office Access vícejazyčná data z několika různých systémů zápisu, můžete písmo Arial Unicode MS použít jako písmo pro zobrazení tabulek dat, protože v těchto tabulkách nelze použít více druhů písem.

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a potom na příkaz Datový soubor aplikace Outlook.

 2. Chcete-li vytvořit soubor osobních složek (PST), který poskytuje větší úložnou kapacitu pro položky a složky a podporuje vícejazyčná data ve formátu Unicode, klepněte v aplikaci Outlook na položku Soubor osobních složek a klepněte na tlačítko OK.

 3. Do pole Název souboru zadejte název souboru a klepněte na tlačítko OK.

 4. Do pole Název zadejte zobrazovaný název souboru PST.

 5. Vyberte ostatní požadované možnosti a klepněte na tlačítko OK.

  Název složky přidružené datový soubor se zobrazí v Seznamu složek. V Seznamu složek v nabídce Přejít zobrazíte kliknutím na Seznam složek. Ve výchozím nastavení bude složku název Osobní složky.

Pokud dojde k potížím při použití kódování Unicode, naleznete řešení některých problémů v následujícím seznamu.

Po upgradu na Outlook 2003 nebo Outlook 2007, ale Outlook neběží v režimu Unicode s účtem Exchange

Může existovat několik důvodů, proč aplikaci Outlook nelze spustit v režimu Unicode.

 • Pokud chcete spustit v režimu offline před upgradem na Microsoft Office Outlook 2003 nebo Outlook 2007 o konfiguraci vašeho profilu, stále používáte staré složek Offline souboru (.ost), která nepodporují Unicode. Výsledek bude v aplikaci Outlook v režimu kódování Unicode u účtu Exchange. Přejděte do režimu Unicode zakázat použití offline složky, a pak vytvoření nového souboru Offline složek (.ost) a synchronizovat data.

 • Pokud byl váš profil před upgradem na aplikaci Microsoft Office Outlook 2003 nebo aplikaci Outlook 2007 nakonfigurován na doručování do Soubor osobních složek (PST), používáte stále původní soubor osobních složek (PST), který nepodporuje kódování Unicode. Z tohoto důvodu bude aplikace Outlook spuštěna u účtu serveru Exchange v režimu nepodporujícím kódování Unicode. Chcete-li přepnout do režimu Unicode, je vhodné změnit umístění pro doručování na soubor osobních složek s podporou vícejazyčných dat ve formátu Unicode nebo změnit výchozí umístění pro doručování na účet serveru Exchange.

 • Pokud byl váš profil před upgradem na aplikaci Microsoft Office Outlook 2003 nebo na aplikaci Outlook 2007 nakonfigurován na použití souboru osobních složek automatické archivace (PST), používáte stále původní souboru osobních složek automatické archivace (PST), který nepodporuje kódování Unicode. Doporučujeme vytvořit nový soubor osobních složek automatické archivace, který podporuje vícejazyčná data ve formátu Unicode.

 • Verze serveru Exchange nebo zásady nastavené správcem mohou zabránit spuštění aplikace Outlook v režimu Unicode.

Pokud žádné z výše uvedených návrhů nepomohly přepnout do režimu Unicode, obraťte se na správce serveru Exchange.

Po upgradu na Outlook 2003 nebo Outlook 2007, ale můj účet POP3 pořád, které nejsou podporovány vícejazyčných dat Unicode

Pokud byl váš profil před upgradem na aplikaci Microsoft Office Outlook 2003 nebo Outlook 2007 nakonfigurován pro doručování do souboru osobních složek (PST), bude pro ukládání položek doručených z účtu Protokol POP3 nadále používán původní soubor osobních složek (PST) nepodporující kódování Unicode. Doporučujeme změnit umístění pro doručování na soubor osobních složek (PST), který podporuje data pro více jazyků ve formátu Unicode.

Můžu vybraného souboru Offline složek způsobil Outlook přepněte do režimu kódování Unicode a teď některé položky zobrazit znaky "?" a jsou přečíst

Při spuštění aplikace Outlook v režimu kódování Unicode u účtu Exchange systémem kód stránky se používá pro mapování znaků. V systému se nemusí znak zadaný v jednom jazyce mapovat stejný znak v jiném jazyce. Budete proto pravděpodobně zobrazíte nesprávné znaky, včetně značek otázku.

Vezměte v úvahu například dva uživatele – jeden s anglickou verzí operačního systému Microsoft Windows XP se znakovou stránkou v latince a druhý uživatel s japonskou verzí stejného operačního systému se znakovou stránkou v japonštině. Druhý uživatel vytvoří v japonské verzi aplikace Outlook 2002 žádost o schůzku a odešle ji prvnímu uživateli. Pokud uživatel s anglickou verzí aplikace Outlook 2002 tuto žádost o schůzku otevře, budou body kódu znakové stránky v japonštině mapovány ve skriptu psaném latinkou jako neočekávané a neexistující znaky a výsledný text nebude srozumitelný. Proto je ve vícejazyčných prostředích doporučeno, aby byla aplikace Outlook spuštěna v režimu Unicode u účtu serveru Exchange.

Chcete-li tento problém vyřešit, zakažte složky offline, ukončete a restartujte aplikace Outlook a poté vytvořte nový soubor složek offline a proveďte synchronizaci dat.

Jak pomocí datového souboru kódování Unicode nebo spuštění aplikace Outlook v režimu kódování Unicode u účtu Exchange ovlivní Já?

Nesdílíte-li zprávy a položky s uživateli používajícími aplikaci Outlook v počítačích s jinými jazyky, lze u účtu serveru Exchange spustit aplikaci Outlook v režimu Unicode i v režimu, který toto kódování nepodporuje. Nevýhodou spuštění v režimu, který kódování Unicode nepodporuje, je to, že bude vytvořen soubor offline složek používaný pro profil ve formátu neposkytujícím vyšší kapacitu úložiště položek a složek. Máte-li obavy z omezení velikosti souboru osobních složek, je vhodné u účtu serveru Exchange spustit aplikaci Outlook v režimu Unicode.

Pokud však pracujete v mezinárodní organizaci nebo sdílíte zprávy a položky s uživateli používajícími aplikaci Outlook v systémech s jinými jazyky, měla by být aplikace Outlook spuštěna v režimu Unicode u účtu serveru Exchange. Tím je také zajištěno, že soubory PST budou použity pro profil umožňující ukládat data pro více jazyků ve formátu Unicode. Informace o přepnutí do režimu Unicode naleznete v části Po upgradu na aplikaci Outlook 2003 nebo na aplikaci Outlook 2007 nelze spustit aplikaci Outlook v režimu Unicode u účtu serveru Exchange.

Při spuštění aplikace Outlook v režimu kódování Unicode u účtu Exchange systémem kód stránky se používá pro mapování znaků. V li systém nemusí znak zadaný v jednom jazyce mapovat stejný znak v jiném jazyce a tedy když Outlook běží v režimu kódování Unicode u účtu Exchange, budete pravděpodobně zobrazíte nesprávné znaky, včetně značek otázku.

Vezměte v úvahu například dva uživatele – jeden s anglickou verzí operačního systému Microsoft Windows XP se znakovou stránkou v latince a druhý uživatel s japonskou verzí stejného operačního systému se znakovou stránkou v japonštině. Druhý uživatel vytvoří v japonské verzi aplikace Outlook 2002 žádost o schůzku a odešle ji prvnímu uživateli. Pokud uživatel s anglickou verzí aplikace Outlook 2002 tuto žádost o schůzku otevře, budou body kódu znakové stránky v japonštině mapovány ve skriptu psaném latinkou jako neočekávané a neexistující znaky a výsledný text nebude srozumitelný. Proto je ve vícejazyčných prostředích doporučeno, aby byla aplikace Outlook spuštěna v režimu Unicode u účtu serveru Exchange.

Poznámka: Od Outlook 2000 text položek aplikace Outlook Unicode a textu můžete číst bez ohledu na jazyk, ve kterém byl vytvořen. Data aplikace Outlook, jako jsou řádky Komu a Předmět zprávy a kontakt a Telefon vlastnosti položek kontaktu, budou omezeny na znaky definované znakové stránky, když Outlook běží ve kódování Unicode u účtu Exchange.

Viz také

Přidání jazyka nebo nastavení jazykových předvoleb v Office

Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×