Podokno výplně (dialogové okno Formát pozadí)

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Vyplnění odkazuje na jeho vnitřní část obrazce, řádek, znak nebo pozadí.

Během práce, můžete dialogové okno přesunout tak, aby se zobrazí na pozadí a dialogové okno ve stejnou dobu.

Vyplňte co?

Bez výplně:     Na tuto možnost klepněte, pokud chcete pozadí snímku nastavit jako průhledné či bezbarvé, neboli odebrat z něj výplň.

Souvislá výplň:     Klepnutím na tuto možnost přidáte do pozadí snímku barvu a průhlednost.

Přechodová výplň:     Klepnutím na tuto možnost přidáte do pozadí snímku Postupný výplň.

Obrázek nebo texturová výplň:     Klepnutím na toto tlačítko použijete pro výplň pozadí snímku obrázek nebo pozadí snímku přidáte texturu.

Použít u všech:     Chcete-li provést změny u všech snímků, nikoli pouze u vybraných snímků, klepněte na toto tlačítko.

Obnovit pozadí:      Na toto tlačítko klepněte, chcete-li odebrat vlastní nastavení vytvořená na pozadí a obnovit výchozí nastavení.

Souvislá výplň

Vyberte nadpis, zobrazíte ji otevřít a podívat se podrobné informace.

Skrytí objektů pozadí     Chcete-li přehlednější podkladů prezentace, skryjte-zástupný symbol objekty, například obrazce, obrázky, grafy nebo obrázky SmartArt, zaškrtnutím tohoto políčka.

Barva     Zvolte požadovanou barvu pozadí snímku, klikněte na Barva Obrázek tlačítka a potom klikněte na požadovanou barvu. Můžete změnit na barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy a potom klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na kartě vlastní vlastních barev a barvy na kartě Standardní neaktualizuje změníte dokument Motiv později.

Průhlednost:     Chcete-li určit, do jaké míry bude pozadí snímku průhledné, přesuňte jezdec Průhlednost nebo zadejte požadovanou hodnotu do číselníku vedle tohoto jezdce. Procentuální hodnota průhlednosti se může pohybovat od 0 (plně neprůhledný, což je výchozí nastavení) do 100 (plně průhledný).

Přechodová výplň

Vyberte záhlaví dole a otevřete ho a podívejte se na podrobné informace.

Skrytí objektů pozadí    Zaškrtnutím tohoto políčka usnadňuje podkladů prezentace jen pro čtení skrytí-zástupný symbol objekty, jako jsou obrazce, obrázky, grafy a obrázky SmartArt.

Předvolené barvy     Vyberte předdefinovanou přechodovou výplň, klikněte na přednastavené barvy obrázek tlačítka a potom klikněte na požadovanou možnost.

Typ:     Jestliže chcete určit požadovaný směr vykreslování přechodové výplně, klepněte v tomto seznamu na požadovaný typ. Podle možnosti vybrané v seznamu Typ se řídí možnosti, které jsou k dispozici v seznamu Směr.

Směr:     Jestliže chcete změnit směr přechodu barev a stínů, klepněte na tlačítko Směr a potom na požadovanou možnost. Dostupnost možností v seznamu Směr je závislá na možnosti vybrané v seznamu Typ.

Úhel:     Zadejte požadovaný úhel, pod kterým bude přechodová výplň v tvaru otočena. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je v seznamu Typ vybrána možnost Lineární.

Přechodové zarážky sestávat z umístění, barvy a průhlednost hodnotu. Hodnotu průhlednosti platí pro přechodovou zarážku pozor, abyste celou výplň. Přechodové zarážky slouží k vytvoření nelineárních přechodů. Například, pokud chcete vytvořit přechod z červené na zelenou na modrou, musíte přidat tři přechodovou zarážku – jedno pro každou barvu. Nebo pokud chcete vytvořit přechod, který se zobrazuje jenom v dolním rohu obrazce, je potřeba použít přechodovou zarážku nastavit nelineárních přechod.

Seznam ukončení:     Přechodová výplň může zahrnovat několik ukončení přechodu, ale v jednom okamžiku je vždy možné měnit pouze jedno ukončení. Jakmile v seznamu vyberete ukončení přechodu, které chcete upravit, zobrazí se jeho aktuální nastavení umístění, barvy a průhlednosti.

Přidat:     Chcete-li přidat ukončení přechodu, klepněte na tlačítko Přidat a potom nastavte požadované hodnoty možností Umístění ukončení, Barva a Průhlednost.

Odebrání     Odstranit přechodovou zarážku, klikněte na Zastavit číslo v seznamu, který chcete odstranit a pak klikněte na Odebrat.

Umístění ukončení:      Umístění změny barvy a průhlednosti v přechodové výplni můžete nastavit přesunutím jezdce Umístění ukončení nebo zadáním požadované hodnoty do číselníku vedle tohoto jezdce.

Barva     Zvolit barvu použít u přechodových zarážek, klikněte na Barva Obrázek tlačítka a potom klikněte na požadovanou barvu. Můžete změnit na barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy a potom klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na kartě vlastní vlastních barev a barvy na kartě Standardní neaktualizuje změníte dokument Motiv později.

Průhlednost:      Chcete-li určit míru průhlednosti pozadí snímku v daném Umístění ukončení, přesuňte jezdec Průhlednost nebo zadejte požadovanou hodnotu do číselníku vedle tohoto jezdce. Procentuální hodnota průhlednosti se může pohybovat od 0 (plně neprůhledný, což je výchozí nastavení) do 100 (plně průhledný).

Stínování z název     Začít Přechodová výplň v okraji zástupný symbol a rozbalte ven, zaškrtněte toto políčko. Tento efekt může být docela dramatickým pokud zástupný symbol není obdélníkový, jako například tvaru hvězdy.

Otáčet s tvarem:    Chcete-li otáčet přechodovou výplní při otáčení tvaru, zaškrtněte toto políčko.

Obrázek nebo texturová výplň

Vyberte záhlaví dole a otevřete ho a podívejte se na podrobné informace.

Skrytí objektů pozadí     Chcete-li přehlednější podkladů prezentace, skryjte-zástupný symbol objekty, například obrazce, obrázky, grafy nebo obrázky SmartArt, zaškrtnutím tohoto políčka.

Pokud chcete texturu     Vyberte předdefinovanou texturu, kliknutím na toto tlačítko a klikněte na požadovanou texturu.

Vložení ze souboru     Vložení obrázku ze souboru, kliknutím na toto tlačítko a potom vyhledejte obrázek, který chcete přidat. Poklikejte na obrázek vložit.

Vložit ze schránky     Chcete-li vložit obrázek ze schránky, klikněte na toto tlačítko.

Vložení z klipartu     Pokud chcete vložit klipart, klikněte na toto tlačítko a do pole Hledat text napište slovo, které popisuje Klip, nebo zadejte do všechny nebo jenom některé název souboru klipu. Vložit klipart, která je dostupná na webu Office Online v hledání, zaškrtněte políčko Zahrnout obsah z webu Office Online, klikněte na tlačítko Přejít a potom klikněte na klipart vložit.

Vytvořit z obrázku texturu z dlaždic:     Obrázková výplň může být buď roztažena tak, aby velikostí odpovídala vybranému tvaru, nebo vodorovně či svisle opakována na dlaždicích vyplňujících tvar. Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete jako texturu pro tvar použít více kopií stejného obrázku.

Posun určují kolik měřítko obrázku na tvar obrazce relativní doleva, doprava, horní a dolní části obrazce. Kladná čísla přesuňte okraje obrázku směrem do středu obrazce a záporných čísel přesunout na okraj obrázku mimo obrazec.

Vlevo:      Zadejte procentuální hodnotu posunu obrázku nebo textury od levého okraje tvaru.

Vpravo:      Zadejte procentuální hodnotu posunu obrázku nebo textury od pravého okraje tvaru.

Nahoře:      Zadejte procentuální hodnotu posunu obrázku nebo textury od horního okraje tvaru.

Dole:      Zadejte procentuální hodnotu posunu obrázku nebo textury od dolního okraje objektu WordArt.

Pokud zaškrtnete políčko vytvořit z obrázku texturu z dlaždic zobrazí dláždění možnosti.

Následující možnosti určují měřítko a umístění texturové výplně.

Posun – X:     Zadejte číslo určující posunutí celé výplně složené z dlaždic doleva (záporné hodnoty) nebo doprava (kladné hodnoty).

Posun – Y:     Zadejte číslo určující posunutí celé výplně složené z dlaždic nahoru (záporné hodnoty) nebo dolů (kladné hodnoty).

Měřítko – X:     Zadejte procentuální hodnotu přizpůsobení měřítka původního obrázku ve vodorovném směru.

Měřítko – Y:     Zadejte procentuální hodnotu přizpůsobení měřítka původního obrázku ve svislém směru.

Zarovnání:     Tato možnost určuje pozici ukotvení, od které začíná rozmisťování dlaždic s obrázky. Výběrem požadované možnosti ze seznamu určete umístění dlaždic s obrázky nebo texturami.

Typ zrcadlení:     Pomocí možností v tomto seznamu můžete nastavit, jestli má být každá druhá dlaždice ve vodorovném nebo svislém směru zobrazena zrcadlově obrácená.

Průhlednost:      Chcete-li určit míru průhlednosti obrázku nebo textury, přesuňte jezdec Průhlednost nebo zadejte požadovanou hodnotu do číselníku vedle tohoto jezdce. Procentuální hodnota průhlednosti se může pohybovat od 0 (plně neprůhledný, což je výchozí nastavení) do 100 (plně průhledný).

Otáčet s tvarem:      Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete použitý obrázek či texturu otáčet společně s objektem WordArt.

Změny se projeví okamžitě

Při změně možnosti v tomto dialogovém změny ihned použije na pozadí, takže můžete snadno zobrazte změn v pozadí bez zavření dialogového okna. Však od změny se projeví okamžitě, není možné tlačítko Zrušit v tomto dialogovém okně. Odebrat změny, třeba klikněte na vrátit zpět Tlačítko Zpět na panelu Nástrojů Rychlý přístup pro jednotlivé změny, které chcete odebrat.

V jednom kroku lze vzít zpět více změn provedených u jedné možnosti v dialogovém okně, podmínkou ale je, že jste mezitím nesměli provést žádnou změnu jiné možnosti v dialogovém okně.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×