Pořizování a formátování poznámek

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pořizovat si poznámky je v OneNotu podobná hračka, jako kdybyste si zapisovali poznámky na papír. OneNote vám ale umožní snadno vytvořit volné místo a přidávat stránky, přesouvat a formátovat text na stránce, vyhledávat a okamžitě najít požadované informace a označovat důležité poznámky, se kterými budete dál pracovat.

Ve OneNotu mohou poznámky obsahovat jakoukoli kombinaci psaného textu, obrázků a grafiky – včetně textu a obrázků získaných z webových stránek či jiných aplikací, digitálního rukopisu, zvukových klipů a videoklipů, seznamů a odkazů.
 

Co chcete udělat?

Psaní poznámek rukou nebo pomocí klávesnice

Přesunutí textu na stránce

Přidání místa na stránku

Vytvoření nové stránky

Změna pořadí stránek

Vložení času a data

Vytvoření seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

Přidání nebo úprava odkazu

Přidání značek k důležitým poznámkám

Uložení poznámek

Psaní poznámek na stránce rukou nebo pomocí klávesnice

Udělejte jednu z následujících věcí:

 • Chcete-li vytvořit poznámky psané na klávesnici, klikněte na libovolné místo na stránce a začněte psát text. Můžete psát do aktuálního kontejneru poznámek, který se zobrazí okolo textu, nebo kliknutím kamkoli jinam na stránce vytvořit novou poznámku.

 • Pokud používáte digitální pero nebo pracujete s OneNotem v počítači s dotykovou obrazovkou, klikněte nebo klepněte na pásu karet na kartu Kreslení a ve skupině Nástroje klikněte nebo klepněte na barvu pera. To vám umožní ručně psát poznámky kdekoli na stránce. Pokud chcete přepnout zpátky na psaní poznámek z klávesnice, klikněte na tlačítko Psát na kartě Psát na pásu karet.
   

Přesunutí textu na stránce

Proveďte některé z následujících akcí:

 • Při přesouvání textu v rámci jedné stránky umístěte ukazatel myši nad text. Po zobrazení kontejneru klikněte na jeho horní okraj a kontejner přetáhněte na požadované místo.

 • Při kopírování nebo přesouvání textu z jedné stránky na druhou klikněte pravým tlačítkem myši na horní okraj kontejneru poznámek, v místní nabídce klikněte na Kopírovat nebo Vyjmout a vložte poznámky na příslušné stránce.
   

Přidání místa na stránku

Proveďte následující akce:

 1. Klikněte na kartu Vložení.

 2. Ve skupině Vložit klikněte na tlačítko Přidat místo.

 3. Na stránce klikněte tam, kam chcete přidat další místo, a poté přetáhněte ukazatel myši ve směru, který označuje šipka, a přidejte tolik volného místa, kolik potřebujete.
   

Vytvoření nové stránky

Ve OneNotu můžete jednu stránku posouvat v podstatě do nekonečna, je však vhodné používat stránky a oddíly tak, aby byly poznámkové bloky přehledné a práce s nimi efektivní. Pokud chcete přidat novou prázdnou stránku, postupujte takto:

 1. Na pravé straně okna OneNotu klikněte na tlačítko Přidat stránku nad sloupcem karet stránek.

 2. Na začátku nové stránky zadejte název do oblasti záhlaví. Tento název stránky se zobrazí taky na popisku karty nově vytvořené stránky.
   

Změna pořadí stránek

Udělejte jednu z následujících věcí:

 • Pokud chcete přesunout stránku v oddílu poznámkového bloku výš nebo níž v seznamu karet stránek, klikněte a podržte její kartu a pak ji přetáhněte nahoru nebo dolů na nové místo.
   

Vložení času a data

Nová stránka vytvořená ve OneNotu se automaticky označí aktuálním datem a časem vytvoření stránky. Podle toho, jak OneNote používáte, můžete třeba kdykoli opatřit poznámky aktuálním datem a časem počítače a pak je sledovat chronologicky. Můžete například uchovávat záznam telefonních hovorů, které jste přijali v konkrétních časech během dne, s datem a časem hovoru uvedeným před podrobnostmi hovoru.

Udělejte jednu z následujících věcí:

 1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete v poznámkách přidat datum a časové razítko.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Na kartě Vložení klikněte ve skupině Časové razítko na tlačítko Datum, Čas nebo Datum a čas.

  • Chcete-li rychle vložit aktuální datum, stiskněte kombinaci kláves ALT+SHIFT+D.

  • Pokud chcete rychle vložit aktuální čas, stiskněte kombinaci kláves ALT+SHIFT+T.

  • Pokud chcete rychle vložit aktuální datum a čas, stiskněte kombinaci kláves ALT+SHIFT+F.
    

OneNote používá formát data a času v Ovládacích panelech Windows. Pokud chcete změnit vzhled data a časy v aplikaci OneNote, postupujte podle kroků pro vaši verzi Windows.

 • Windows 10
  zavřít Onenotu a otevřete ovládací panely ve Windows 10 (z vyhledávací panel v levém dolním rohu obrazovky, napište Ovládací panely). Klikněte na hodiny, jazyk a oblast a potom klikněte na oblast. V dialogovém okně oblast na kartě formáty vyberte datum a čas formáty a potom klikněte na OK. Všechny změny, které jste provedli se použije na pozdější datum a časová razítka, které jste vložili; stávající poznámky, se nepřeformátují automaticky nové nastavení.

 • Windows 8
  zavřít Onenotu a otevřete ovládací panely ve Windows 8 (potáhněte prstem z pravé – Pokud používáte myš, najeďte do pravého horního rohu – a klikněte na ikonu hledání. Napište Ovládací panely). Klikněte na hodiny, jazyk a oblast a potom klikněte na oblast. V dialogovém okně oblast na kartě formáty vyberte datum a čas formáty a potom klikněte na OK. Všechny změny, které jste provedli se použije na pozdější datum a časová razítka, které jste vložili; stávající poznámky, se nepřeformátují automaticky nové nastavení.

 • Windows 7
  zavřít Onenotu a otevřete ovládací panely v systému Windows 7. Klikněte na hodiny, jazyk a oblast a potom klikněte na oblast a jazyk. V dialogovém okně oblast a jazyk na kartě formáty vyberte datum a čas formáty a potom klikněte na OK. Všechny změny, které jste provedli se použije na pozdější datum a časová razítka, které jste vložili; stávající poznámky, se nepřeformátují automaticky nové nastavení.

Vytvoření seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

Vytvoření seznamu s odrážkami

Seznamy s odrážkami jsou vhodné pro výčet položek, u kterých nezáleží na pořadí, jako je například nákupní seznam.

Pokračujte následovně:

 1. V poznámkách umístěte kurzor na místo, kde chcete začít číslovaný seznam.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Základní text na tlačítko Odrážky.

 3. Zadejte text první odrážky a stisknutím klávesy ENTER vytvořte další odrážku.

 4. Když budete chtít seznam s odrážkami ukončit, stiskněte ENTER dvakrát po sobě.
   

Tip: Pokud chcete začít seznam s odrážkami automaticky, zadejte * (hvězdička) na začátku nového řádku textu a stiskněte klávesu MEZERNÍK.

Vytvoření číslovaného seznamu

Číslované seznamy jsou vhodné pro výčet položek seřazených chronologicky, jako jsou například podrobné pracovní postupy.

Pokračujte následovně:

 • V poznámkách umístěte kurzor na místo, kde chcete začít číslovaný seznam.

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Základní text na tlačítko Číslování.

 • Zadejte text první položky a stisknutím klávesy ENTER vytvořte další položku.

 • Až budete chtít číslovaný seznam ukončit, stiskněte ENTER dvakrát po sobě.
   

Tip: Pokud chcete číslovaný seznam začít automaticky, zadejte na začátku nového řádku textu 1. a stiskněte MEZERNÍK.
 

Přidání nebo úprava odkazu

Když do poznámek napíšete nebo vložíte internetovou adresu nebo adresu URL, OneNote automaticky vytvoří odkaz (dřív se mu říkalo taky hypertextový odkaz). Můžete taky vytvořit odkaz z textu poznámek. Uděláte to tak, že na kartě Vložení kliknete na Odkaz.
 

Přidání odkazu

Pokračujte následovně:

 • Zadejte nebo vložte do poznámek internetovou adresu, na kterou má odkaz směřovat. Pokud budete například chtít přidat odkaz na webovou stránku Microsoftu, zadejte http://www.microsoft.com (nebo jen www.microsoft.com) a aplikace OneNote automaticky vytvoří odkaz s možností kliknutí.

 • Na pásu karet klikněte na kartu Vložení a na tlačítko Odkaz. Do pole Adresa napište internetovou adresu, na kterou má odkaz směřovat, a klikněte na OK.
   

Poznámka: Pokud chcete vytvořit odkazy na jiné stránky v poznámkovém bloku, klikněte na oddíl poznámkového bloku, ve kterém je stránka, na kterou má odkaz směřovat, klikněte pravým tlačítkem na kartu stránky, klikněte na Kopírovat odkaz na stránku a pak vložte odkaz do poznámek tam, kde se má zobrazovat.
 

Úprava odkazu

Pokud chcete změnit internetovou adresu, na kterou směřuje stávající odkaz v poznámkách, postupujte následovně:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na odkaz, jehož adresu chcete změnit, a poté klikněte na příkaz Upravit odkaz.

 2. V zobrazeném dialogovém okně Odkaz nahraďte adresu URL v poli Adresa za novou. V případě potřeby změňte také popisný text zobrazený v poli Text k zobrazení tak, aby odpovídal cíli nového odkazu.

 3. Klikněte na OK.
   

Odebrání odkazu

Pokud byste rádi odstranili odkaz a přitom zachovali text, ze kterého jste ho vytvořili, postupujte následovně:

 • Klikněte pravým tlačítkem na odkaz, který chcete odstranit, a pak v místní nabídce klikněte na Odebrat odkaz.
   

Přidání značek k důležitým poznámkám

V OneNotu můžete u poznámek používat různé značky, například Důležité nebo Úkol. Pomocí značek můžete vizuálně nastavit prioritu nebo kategorii poznámek a při prohledávání poznámkových bloků můžou být poznámky seskupené podle klasifikace nebo důležitosti.
 

Přidání značky poznámky

Proveďte následující akce:

 1. V poznámkách klikněte na text, který chcete označit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Značky na ikonu značky, kterou chcete použít. Pomocí šipek můžete procházet seznam nebo můžete zobrazit všechny dostupné značky kliknutím na šipku Více v pravém dolním rohu seznamu.
   

Vyhledání značek

Pokud chcete rychle najít všechny označené poznámky (například zobrazit všechny položky se značkou Důležité), postupujte následovně:

 • Klikněte na kartu Domů a na tlačítko Najít značky. Kliknutím na jakoukoliv značku v zobrazeném podokně úloh Souhrn značek vyhledáte a otevřete stránku, na které je poznámka s touto značkou.
   

Uložení poznámek

Na rozdíl od jiných počítačových aplikací, Microsoft OneNote automaticky a průběžně ukládá všechno během vaší práce. To znamená, že nikdy nemusíte ukládat poznámky ručně.

OneNote můžete bez obav kdykoli ukončit hned, jak dopíšete své poznámky. Při příštím spuštění OneNotu se automaticky otevře poslední stránka, kterou jste si prohlíželi. Navíc neztratíte ani změny, které jste provedli.
 

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×