Počítané sloupce v Power Pivotu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí počítaných sloupců můžete přidat nová data do tabulky ve vaší Power Pivot datového modelu. Kromě toho ale místo vložení nebo import hodnot do sloupce, vytvořit vzorec Data Analysis Expressions (DAX), který definuje hodnot sloupce. Chcete například přidat hodnoty prodeje hrubá pro každý řádek v tabulce factSales. Přidáním nového počítaného sloupce které využívají vzorec = [SalesAmount]-[TotalCost]-[ReturnAmount] hodnoty se vypočítávají odečtením hodnoty z jednotlivých řádek ve sloupci TotalCost a ReturnAmount z hodnotami v jednotlivých řádcích sloupci SalesAmount. Sloupec Profit pak lze v sestavě kontingenční tabulky, kontingenční graf nebo Power View jako jakýkoli jiný sloupec.

Výpočtový sloupec v Power Pivot

Počítaný sloupec v doplňku PowerPivot

Poznámka: I když počítané sloupce a míry podobají v tom, jak jsou založené na vzorci, se liší v jejich použití. Míry se nejčastěji používají v oblasti hodnot kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu. Počítané sloupce se používají, když chcete umístit vypočtených výsledků do jiné oblasti kontingenční tabulky (například sloupce nebo řádku v kontingenční tabulce nebo na osu v kontingenčním grafu). Další informace o míry najdete v článku míry v doplňku Power Pivot.

Principy počítaných sloupců

Vzorce v počítaných sloupcích jsou velmi podobné vzorcům vytvářeným v Excelu. Na rozdíl od Excelu ale nemůžete vytvářet odlišné vzorce pro různé řádky tabulky. Vzorec jazyka DAX se místo toho automaticky použije pro celý sloupec.

Pokud sloupec obsahuje vzorec, hodnota bude vypočítána pro každý řádek. Výsledky ve sloupci budou vypočteny ihned po zadání vzorce. Je-li to nezbytné, například při aktualizaci podkladových dat, hodnoty ve sloupci budou následně přepočteny.

Můžete vytvořit počítané sloupce na základě opatření a další počítaných sloupců. Může například vytvořit jeden počítaný sloupec extrahovat číslo z textového řetězce a potom použijte toto číslo v jiné počítaný sloupec.

Začátek stránky

Příklad

Počítaný sloupec může být založený na datech, která jste přidali do stávající tabulky. Můžete třeba zvolit zřetězení hodnot, provést součet, extrahovat podřetězce nebo porovnat hodnoty v jiných polích. Počítaný sloupec jde přidat až po přidání aspoň jedné tabulky do doplňku Power Pivot.

Pojďme se podívat na následující vzorec:

=EOMONTH([StartDate],0])

Používají se ukázková data Contoso a vzorec extrahuje měsíc ze sloupce StartDate v tabulce Promotion. Pak vypočítá hodnotu konce měsíce pro každý řádek tabulky Promotion. Druhý parametr určuje počet měsíců před měsícem ve sloupci StartDate nebo po něm. V tomto případě hodnota 0 znamená stejný měsíc. Pokud je ve sloupci StartDate třeba hodnota 6/1/2001, v počítaném sloupci bude hodnota 6/30/2001.

Další informace o ukázkových datech Contoso najdete v tématu načtení ukázkových dat pro jazyk DAX a datový Model výukové programy pro.

Začátek stránky

Pojmenování počítaných sloupců

Ve výchozím nastavení nových počítaných sloupcích se přidají napravo od ostatních sloupců a sloupci automaticky získá výchozí název CalculatedColumn1CalculatedColumn2a tak dále. Můžete změnit uspořádání a přejmenujte sloupce po jejich vytvoření. Můžou ale nastat některá omezení změny počítané sloupce:

  • Název každého sloupce by měl být jedinečný v rámci tabulky.

  • Vyhněte se názvy, které již byly použity pro opatření ve stejném sešitu. Přestože je možné měřítko a počítaný sloupec, který má mít stejný název, pokud nejsou jedinečné názvy můžete snadno dostali chyb ve výpočtu. Chcete-li předejít omylem vyvolání míru, při odkazování na sloupec vždy použít odkaz na plně kvalifikovaný název sloupce.

  • Pokud přejmenujete počítaný sloupec, je nutné aktualizovat všechny vzorce, které jej používají. Pokud nepracujete v režimu ruční aktualizace, aktualizace výsledků vzorců je prováděna automaticky. Tato operace však může trvat delší dobu.

  • Existuje několik znaků, které nelze použít v názvech sloupců nebo v názvech jiných objektů v Power Pivot. Další informace najdete v tématu "Pojmenování požadavky" " specifikace syntaxe jazyka DAX pro doplněk Power Pivot.

Postup přejmenování nebo úpravy existujícího počítaného sloupce

  1. V okně Power Pivot klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví počítaného sloupce, který chcete přejmenovat, a klikněte na Přejmenovat sloupec.

  2. Zadejte nový název a stisknutím klávesy ENTER jej přijměte.

Začátek stránky

Změna datového typu

Datový typ počítaného sloupce můžete změnit stejným způsobem, jakým můžete změnit datový typ nepočítaných sloupců. Nemůžete provést následující změny datového typu: z textu na desetinné číslo, z textu na celé číslo, z textu na měnu a z textu na datum. Můžete provést změnu z textu na logický výraz.

Začátek stránky

Vliv počítaných sloupců na výkon

Vzorec pro počítané sloupce lze náročnější než vzorec použitý pro míru. Jeden z důvodů je, že bude výsledek pro počítaný sloupec vždy počítá pro každý řádek v tabulce, že míru počítán pouze buňky, které se používají v kontingenční tabulce nebo kontingenčním grafu.

Tabulka s miliónů řádky například bude mít vždycky počítaného sloupce s výsledky miliónů a odpovídající dopad na výkon. Však kontingenční tabulky obecně filtruje data použitím záhlaví řádků a sloupců; proto míru počítán jenom pro podmnožinu dat v jednotlivých buňkách kontingenční tabulky.

Vzorec má obvykle závislosti na objektech, na které se ve vzorci odkazuje, například jiné sloupce nebo výrazy, které vyhodnocují výrazy. Počítaný sloupec založený na jiném sloupci či výpočtu obsahujícím výraz s odkazem na sloupec nemůže být například vyhodnocen dříve, než bude vyhodnocen druhý sloupec. Ve výchozím nastavení je povolena automatická aktualizace, proto všechny podobné závislosti mohou během aktualizace hodnot a vzorců ovlivňovat výkon.

Chcete-li při vytváření počítaných sloupců předejít problémům s výkonem, řiďte se těmito pokyny:

  • Namísto vytvoření jediného vzorce s mnoha komplexními závislostmi je vhodnější vytvořit vzorce postupně a uložit výsledky do sloupců. Tento postup umožňuje ověření výsledků a posouzení výkonu.

  • Často se může stát, že při změně dat budou počítané sloupce vypočteny znovu. Tomu lze předejít přepnutím režimu opětovného výpočtu na ruční. Pokud však bude některá hodnota v počítaném sloupci nesprávná, sloupec zůstane neaktivní až do další aktualizace a přepočtu dat.

  • Pokud změníte nebo odstraníte relace mezi tabulkami, vzorce využívající sloupce v těchto tabulkách se stanou neplatnými.

  • Pokud vytvoříte vzorec, který obsahuje cyklickou závislost nebo odkazuje sám na sebe, dojde k chybě.

Úkoly

Další informace o práci s počítanými sloupci naleznete v následujících článcích.

Vytvoření počítaného sloupce

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×