PLATBA.ÚROK (funkce)

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí výšku úroku v určitém období investice vypočtenou na základě pravidelných konstantních plateb a konstantní úrokové sazby. Podrobnější popis argumentů funkce PLATBA.ÚROK a další informace o funkcích týkajících se ročních plateb získáte v nápovědě k funkci SOUČHODNOTA.

Syntaxe

PLATBA.ÚROK(sazba;za;pper;souč_hod;bud_hod;typ)

Sazba     je úroková sazba vztažená k úročené periodě.

Za     je období, pro které chcete zjistit výši úroku. Musí být v rozsahu 1 až hodnota pper.

Pper     je celkový počet úročených období anuity.

Souč_hod     je současná hodnota v budoucnu získaných plateb.

Bud_hod     je budoucí hodnota nebo hotovostní zůstatek, který chcete dosáhnout po poslední splátce. Jestliže bud_hod není uvedena, je jí přiřazena hodnota 0 (budoucí hodnota půjčky, například 0).

Typ     je číslo 0 či 1 a určuje, kdy jsou platby splatné. Není-li argument uveden, předpokládá se hodnota 0.

Hodnota argumentu typ

Splátka

+

Na konci období

2,5

Na začátku období

Poznámky

  • Je nutné, aby jednotky sazby a hodnoty pper odpovídaly. Jsou-li platby prováděny měsíčně pro čtyřletou půjčku a při roční úrokové sazbě 12 procent, zadejte sazbu jako hodnotu 12%/12 a argument pper jako 4*12. Jestliže platby pro stejnou půjčku provádíte ročně, zadejte jako sazbu hodnotu 12% a jako argument pper hodnotu 4.

  • U všech argumentů jsou provedené platby (například vklady na spoření) uvedeny jako záporná čísla a přijaté platby (například dividendové šeky) jako kladná čísla.

Příklady

Jestliže v prvním příkladu vydělíte hodnotu úrokové sazby hodnotou 12, získáte měsíční úrokovou sazbu. Vynásobíte-li počet let, během kterých provádíte platby, hodnotou 12, získáte počet plateb.

Sazba

Období

Pper

Souč_hod

Vzorec

Popis (výsledek)

10%

2,5

15

8000

=PLATBA.ÚROK([Sazba]/12;[Za];[Pper];[Souč_hod])

Úroková platba v prvním měsíci pro půjčku se zadanými argumenty (-22,41)

10%

2,5

15

8000

=PLATBA.ÚROK([sazba];3;pper;[souč_hod])

Úroková platba v posledním roce pro půjčku se zadanými argumenty, kde platby jsou prováděny ročně (-292,45)

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×