Plány v rámci plánů: hlavní projekty a dílčí projekty

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Projekty se mohou rychle dostat. Jednoduchý stavební projekt se stává kokonstrukcí menších projektů, jako je třeba návrh, výkop, práce v nadaci a marketing. Můžete mít větší kontrolu nad projektem vytvořením menších projektů v Projectu a jejich propojením s jedním souborem projektu a zobrazit, kde se vejdou do hlavního projektu.

V tomto článku

Přehled hlavních projektů

Práce s dílčími projekty v hlavním projektu

Vliv na prostředky při Zkombinování souborů

Další způsoby kombinování souborů

Přehled hlavních projektů

Hlavní projekt jako kolekci konsolidovaného projektu, který ukazuje hierarchii mezi několika souvisejícími projekty. Projekty vložené do hlavního projektu se nazývají dílčí projekty.

Konsolidované projekty

Vzhled tlačítka Po vložení dílčího projektu ho malý obrázek odlišuje od souhrnných úkolů, které jsou součástí hlavního projektu.

Vzhled tlačítka V hlavním projektu se dílčí projekty zobrazují jako souhrnné úkoly, které můžete snadno uspořádat do osnovy.

Vzhled tlačítka Kliknutím na znaménko plus vedle dílčího projektu rozbalíte úkoly dílčího projektu k zobrazení.

Obrázek tlačítka Každý dílčí projekt představuje jinou fázi nebo jinou funkční skupinu v hlavním projektu.

Po vložení dílčího projektu do hlavního projektu jsou oba projekty propojené a všechny informace v dílčím projektu můžete zobrazit z hlavního projektu.

Když aktualizujete dílčí projekt z hlavního projektu, aktualizuje se i ve zdrojovém souboru. Pokud chcete vytvořit sestavu nebo vytisknout zobrazení sloučených informací, můžete je také dočasně sloučit do zobrazení.

Vytvoření hlavního projektu a dílčích projektů umožňuje rozdělit velký projekt a delegovat jeho části na nezbytné uživatele. V podmínkách Projectu – řízení přiřazení dílčích projektů tímto způsobem dává odpovědnost těm, kdo pracují, a porovnává se svým úřadem. V podmínkách projektu vytváření dílčích projektů v hlavním projektu pomáhá vedoucím projektů získat přístup k jejich částem plánu a ovládat je.

Pokud chcete zjistit, jestli byste měli rozdělit velký projekt do hlavního projektu a dílčích projektů, zvažte následující skutečnosti:

 • Váš projekt je velmi velký a podrobný.    Pokud projekt obsahuje více než několik stovk úkolů, může být rozdělením do dílčích projektů snazší spravovat. Pokud některé části projektu obsahují práci, která je rozdělená na více podrobností než jiné, může se stát, že tyto části budou podprojektovat, aby většina uživatelů zobrazila jenom zahrnutý popis dílčího projektu, ale zúčastněné strany ho mohou zobrazit podrobněji. Jedním souborem je téměř vždycky rychlejší alternativa, ale možnost zaměřit se jenom na část projektu, může to být vyčerpáno.

 • Vaše organizace není centralizovaná.    V decentralizované nebo distribuovaných organizacích může hlavní projekt a dílčí projekty dát pracovníkům větší kontrolu nad vlastní práci, než může jeden centralizovaný soubor projektu.

 • Chcete zvýšit efektivitu způsobů plánování vaší organizace.    Pokud jsou manažeři nižší úrovně odpovědni za a víte, které úkoly v projektu jsou nutné, může být vhodnější, aby mohli naplánovat práci svých týmů a potom sloučit jejich projektové soubory do hlavního projektu. Pokud je funkce plánování shora dolů Normovaná, může se stát, že budete chtít změnit plán počátečního plánu do dílčích projektů, aby jednotliví vedoucí projektů nebo týmy měli přístup k jejich vlastním plánům a řídit je.

 • Pracujete na více projektech.    Manažeři projektů mohou mít sadu projektů, které na celou dobu pracují, ať už se jedná o související projekty. Místo toho, abyste je otevřeli po jednom, můžete současně otevřít hlavní projekt a současně otevřít všechny dílčí projekty. Tento postup taky usnadňuje generování sestav na více projektech. Pokud se projekty vzájemně souvisejí, může projektový manažer vytvářet Závislosti mezi úkoly mezi úkoly v různých projektech. Vytvořením závislostí mezi projekty usnadníte různým vedoucím projektů zjistit, jak práce ostatních vedoucích projektů ovlivňuje jejich plány.

 • Některé projekty jsou podřízené ostatním.    Přidáním různých projektů do jiných souborů můžete přesně odrážet hierarchii více projektů. Výsledná struktura dílčích projektů by měla odrážet priority a zodpovědnosti členů týmu a vztahy mezi úkoly v různých oblastech a celkovým konečným termínem.

 • Projekt může upravovat několik lidí.    V ideálním případě je soubor projektu vlastněn, spravován a upravován jedním vedoucím projektu. Ale často je projekt součástí většího programu, který můžou správci vyšších verzí spravovat. Členové projektového týmu se můžou soustředit na práci tak, že si ji zobrazí jako samostatný soubor a vedoucí projektu, který řídí hlavní projekt, může koordinovat rozvrh jednotlivých týmů.

  Může být vhodné, aby milníky hlavního projektu měly na jednotlivých milníkech týmového projektového týmu přehled o tom, aby byly plány koordinovány pro určitý termín. Milníky můžete koordinovat vytvořením závislosti mezi milníky nebo zkopírováním a vložením milníků z hlavního projektu do každého dílčího projektu.

 • Váš projekt má víc zúčastněných osob, které se zajímají o různé části projektu.    Když lidé chtějí zobrazit různé podrobnosti, můžou si vedoucí projektů na serveru umísťovat všechny soubory projektu a přizpůsobovat různá zobrazení pro různé účastníky. Stejný soubor projektu můžete použít jako dílčí projekt v různých hlavních projektech k přizpůsobení zobrazených informací.

 • Chcete, aby dílčí projekty byly jen pro čtení.    Můžete zachovat další kontrolu nad částmi projektu přesunutím úkolů do dílčího projektu a omezením přístupu k klíčovým lidem.

 • Chcete analyzovat kritickou cestu pro každou fázi kromě celkového projektu.    Každý projekt obsahuje Kritická cesta. Konsolidací více projektů do jednoho hlavního projektu usnadňuje zobrazení celkového obrázku v hlavním projektu jako více kritických cest a zachování samostatných kritických cest pro každý dílčí projekt.

Další informace

Práce s dílčími projekty v hlavním projektu

Když vložíte dílčí projekt do hlavního projektu, bude dílčí projekt reprezentován jako souhrnný úkol v seznamu úkolů a v poli indikátory se zobrazí indikátor ikony projektu. Dílčí projekt je odsazený na úrovni osnovy řádku, na který ho vložíte, ale můžete ho odsadit nebo zmenšit stejným způsobem jako jiný úkol. Vzhledem k tomu, že dílčí projekt představuje souhrnný úkol, nemůžete upravovat jeho souhrnné informace, ale můžete rozbalit osnovu a zobrazit úkoly dílčího projektu a upravit informace o projektu v souboru hlavního projektu.

Poznámka: Všechna formátování, která jste použili u souhrnných úkolů nebo pruhů Ganttova diagramu, se v hlavním projektu nezobrazí. Informace o formátování se ukládají do každého souboru a v hlavním projektu se musí používat odděleně.

Po uložení hlavního projektu se změny dílčího projektu uloží také do zdrojového souboru dílčího projektu. Pokud chcete pracovat přímo ve zdrojovém souboru, aniž byste otevřeli soubor hlavního projektu, změny ve zdrojovém souboru dílčího projektu se aktualizují v souboru hlavního projektu automaticky.

Poznámka: Pokud už hlavní projekt a dílčí projekt nepotřebujete synchronizovat, můžete je zrušit. Po provedení změn v dílčím projektu nebo hlavním projektu zůstane druhý soubor nezměněn.

Další informace

Vliv na prostředky při Zkombinování souborů

Po sloučení souborů do souboru hlavního projektu budou zdroje pro oba soubory oddělené, stejně jako úkoly v dílčím projektu, budou v dílčím projektu. Informace o zdrojích v hlavním projektu můžete změnit a změny se replikují do zdrojového souboru dílčího projektu. Všechny zdroje v hlavním projektu a dílčí projekty můžete zobrazit společně v zobrazení seznam zdrojů , ale nemůžete přiřadit zdroj k žádnému jinému projektu než k dílčímu projektu, ze kterého pochází.

Poznámka: Pokud se v několika dílčích projektech používají stejné zdroje, uvidíte duplicitní názvy zdrojů, protože zdroje nejsou kombinovány. Pokud ale chcete zdroje přiřadit v různých dílčích projektech a vyřešit duplicitní názvy zdrojů, můžete je sloučit do Fond zdrojů a zpřístupnit je ostatním souborům.

Další způsoby kombinování souborů

Sloučení nesouvisejících souborů

Vytvoření pracovního prostoru pro projektové soubory

Hlavní a dílčí projekty umožňují vytvořit hierarchii projektů, které odrážejí vzájemný vztah mezi nimi, a v některých případech strukturu organizace. Ale můžete mít jiné důvody ke sloučení souborů projektu. Můžete je například chtít dočasně sloučit za účelem rychlé kontroly nebo tisku.

Sloučení nesouvisejících souborů

Sloučené soubory použijte, pokud máte více souborů, které chcete sloučit do jednoho okna, ať už se jedná o související soubory. Kombinování nesouvisejících souborů v konsolidovaném projektu usnadňuje zobrazení informací z více projektů v různých zobrazeních a jejich tisku. Soubory projektu můžete konsolidovat, pokud potřebujete sledovat mnoho probíhajících projektů, jako je třeba při současném vývoji různých produktů. Podle názvů produktů, termínů projektů a manažeři můžete vyhledávat a vyhodnocovat požadované informace, které potřebujete. Můžete například vytisknout Zobrazení Ganttův diagram, který obsahuje všechny vaše projekty.

Vytvoření pracovního prostoru

Alternativou k konsolidaci projektů je vytvoření pracovního prostoru, který obsahuje jednotlivé projektové soubory, každý otevřený ve vlastním okně. Pracovní prostor použijte, pokud pracujete se stejnými soubory projektu a nechcete je slučovat do jednoho velkého projektu.

Při otevření souborů a jejich uložení jako pracovního prostoru Project uloží soubory a jejich aktuální nastavení do jednoho souboru pracovního prostoru. Když potom otevřete soubor pracovního prostoru, otevřete současně všechny zahrnuté soubory. Každý projekt má na hlavním panelu své tlačítko, díky kterému můžete snadno přejít z jednoho projektu na jiný.

Pokud chcete vytvořit pracovní prostor, vyberte nebo otevřete soubory projektu a pak zvolte soubor _GT_Uložit pracovní prostor.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×