Plánování zpracování sestav a odběrů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pro sestavy, které běží na serveru sestav služby Reporting Services, můžete naplánovat zpracování sestav a odběrů. Můžete definovat vlastní plány pro výhradní použití s konkrétní sestavou nebo odběrem. Taky můžete vytvořit sdílený plán, který může být definovaný jednou a potom na něj může odkazovat více sestav a odběrů. Plán můžete kdykoli vytvořit nebo upravit. Pokud ale plán začne běžet dřív, než dokončíte úpravy, použije se dřívější verze plánu. Upravený plán nezačne platit, dokud ho neuložíte.

Zpracování plánu se řídí místním časem na počítači serveru sestav.

Informace o plánovaných operacích na serveru sestav

Plánované operace s obsahem serveru sestav spravuje server sestav, který jako plánovací modul používá službu SQL Server Agent. Služba Časovač služby SharePoint se nepoužívá. Pokud chcete vytvořit plánovanou operaci, musí být spuštěná služba SQL Server Agent. Server sestav je ve výchozím nastavení nakonfigurovaný tak, aby podporoval plánovací a doručovací operace. Pokud je tato funkce vypnutá, povolte plánování a doručování pomocí nástroje SQL Server Surface Area Configuration.

Plány se ukládají do databáze serveru sestav. Serveru sestav zjišťuje databázi serveru sestav v pravidelných intervalech chcete zjistit, zda jsou nových plánů spustit. Server sestav Rhe vytvoří úlohy v Agent serveru SQL Server, která poběží na plán, který zadáte. Spuštění úlohy vytvoří událost použít ke spuštění sestavy nebo zpracování předplatného. Snímky dočasné sestavy vytvořené pro interní potřebu podporuje předplatné zpracování, aby základní definici sestavy můžete aktualizovat beze změny předplatné, které probíhá. Další informace najdete v tématech plánování a doručení procesor na webu MSDN.

V tomto článku

Konfigurace bezobslužného zpracování sestavy

Naplánování zpracování dat pro sestavu

Naplánování odběru

Vytvoření sdíleného plánu

Pozastavení nebo obnovení sdíleného plánu

Odstranění sdíleného plánu

Konfigurace bezobslužného zpracování sestavy

Než budete moct naplánovat zpracování dat nebo odběru pro sestavu, musíte nakonfigurovat zdroj dat sestavy pro použití uložených pověření, nebo účet pro bezobslužné zpracování sestav. Pokud používáte uložená pověření, můžete uložit jenom jednu sadu pověření pro všechny uživatele, kteří sestavu spouštějí. Pověřeními může být uživatelský účet systému Windows nebo uživatelský účet databáze.

Účet pro bezobslužné zpracování sestav je speciální účet nakonfigurovaný na serveru sestav. Server sestav se pomocí něj připojuje ke vzdáleným počítačům, když plánovaná operace vyžaduje načtení externího souboru nebo zpracování. Pokud tento účet nakonfigurujete, můžete ho používat k připojení k externím zdrojům dat, které poskytují data pro sestavy.

Když chcete zadat uložená pověření nebo účet pro bezobslužné zpracování sestav, upravte vlastnosti zdroje dat sestavy. Pokud sestava používá sdílený zdroj dat, upravte místo toho sdílený zdroj dat.

 1. Pokud není knihovna ještě otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění. Pokud se název knihovny nezobrazí, klikněte na položku Zobrazit veškerý obsah webu a pak klikněte na název knihovny.

 2. Přesuňte ukazatel myši na sestavu. Sestava bude mít tuto ikonu: report icon .

 3. Klikněte na šipku dolů a vyberte Spravovat zdroje dat.

 4. Klikněte na název zdroje dat.

 5. V části Nastavení ověřování klikněte na Uložené.

 6. Zadejte uživatelské jméno a heslo.

 7. Pokud uživatelské jméno a heslo je pro účet systému Windows, vyberte možnost Použít jako pověření systému Windows.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Naplánování zpracování dat pro sestavu

Plánujete zpracování dat k načtení dat pro sestavu na určité datum a čas. Plánované proces vytvoří snímek dat, následně uloženými v databázi serveru sestav. Uživatelé, kteří vyberte sestavu, která používá snímek dat nejsou obvykle vědět, že sestava používá předem zpracovaných dat. Neexistuje žádný vizuální indikátor, že sestavu nepoužívá dynamických dat. Sestavy, můžete buď načíst data z plánu nebo na vyžádání. Nelze konfigurovat spouštění oba způsoby sestavy.

Začátek stránky

Naplánování odběru

K distribuci sestavy můžete vytvořit odběr. Aby se odběr aktivoval, tak uživatel, který odběr definuje, naplánuje, kdy a jak má dojít k doručení. Zpracování odběru sice probíhá na serveru sestav, ale na stránky odběru, které definují, jak a kdy se má odběr zpracovat, se přistupuje přes oznamovací funkce SharePointu. Definovat můžete jenom odběry sestav. Nemůžete se přihlásit k odběru modelů sestav nebo souborů prostředků, které jsou taky uložené na sharepointovém webu.

Začátek stránky

Vytvoření sdíleného plánu

Sdílené plány jsou víceúčelové plány, které poskytují připravené plánovací informace libovolnému počtu sestav nebo odběrů. Sdílený plán můžete vytvořit jenom jednou a potom na něj můžete odkazovat na stránce odběru nebo vlastností, když potřebujete zadat informace o plánu. Sdílené plány se dají centrálně spravovat, pozastavit a obnovit. Naproti tomu když chcete u vlastního plánu zabránit spuštění sestavy nebo odběru, musíte vlastní plán upravit ručně.

Sdílené plány se vytvářejí na stránkách aplikací na sharepointovém webu. Určitý plán poznáte podle jeho popisného názvu. Pokud není název zadaný, můžete plán poznat podle informací o plánu, například podle způsobu opakování a kalendářních dat a časů jeho spuštění.

Abyste mohli vytvářet, upravovat nebo odstraňovat sdílené plány na sharepointovém webu, musíte být správcem webu. Vlastní plány můžou naproti tomu vytvářet jednotliví uživatelé, kteří mají oprávnění ke správě sestav nebo k vytváření odběrů.

 1. Klikněte na Akce webu.

 2. Klikněte na Nastavení webu.

 3. Klikněte na Změnit všechna nastavení webu.

 4. V části Reporting Services klikněte na Spravovat sdílené plány.

 5. Kliknutím na Přidat plán otevřete stránku Vlastnosti plánu.

 6. Zadejte popisný název plánu. Na stránkách aplikací používaných k práci se sestavami služby Reporting Services se tento název objeví v rozevíracích seznamech na stránkách definic plánů v rámci celého webu. Nepoužívejte dlouhé názvy, které se těžko čtou. Dodržujte zásady vytváření názvů, podle kterých by nejvíce popisné informace měly být na začátku názvu.

 7. Zvolte frekvenci. Podle toho, jakou frekvenci zvolíte, se můžou změnit možnosti plánu zobrazené na stránce – tak, aby tuto frekvenci podporovaly (pokud třeba zvolíte měsíční frekvenci, objeví se na stránce názvy jednotlivých měsíců).

 8. Definujte plán. Ne všechny kombinace plánu můžou být podporované v jednom plánu.

 9. Nastavte počáteční a koncové datum.

 10. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Pozastavení nebo obnovení sdíleného plánu

Sdílený plán, který se používá, můžete pozastavit a pak obnovit. Pozastavení sdíleného plánu nabízí možnost dočasně zmrazit plán, který se používá k aktivaci zpracování sestav a odběrů. Pozastavit nebo obnovit můžete jenom sdílené plány. Nemůžete pozastavit plány konkrétních sestav.

Nemůžete pozastavit nebo obnovit zpracování sestavy, které probíhá. Pozastavit nebo obnovit můžete jenom plány, které jsou v plánovací frontě služby SQL Server Agent. Úloha, která probíhá, je mimo obor působnosti plánovacího modulu.

Když je sdílený plán pozastavený, můžou odpadnout všechny operace, ke kterým by mohlo dojít. Když sdílený plán obnovíte, dojde ke zpracování sestavy a odběru v příštím naplánovaném čase (s použitím místního času serveru). Server sestav nedodělá naplánované operace, ke kterým by došlo, kdyby nebyl plán pozastavený.

 1. Klikněte na Akce webu.

 2. Klikněte na Nastavení webu.

 3. Klikněte na Změnit všechna nastavení webu.

 4. V části Reporting Services klikněte na Spravovat sdílené plány.

 5. Vyberte plán a klikněte na Pozastavit (nebo na Obnovit – pokud už je plán pozastavený).

Začátek stránky

Odstranění sdíleného plánu

Sdílený plán musíte odstranit ručně. Pokud odstraníte sdílený plán, který se používá, všechny odkazy na tento plán budou nahrazené neurčenými vlastními plány (to znamená vlastním plánem, který nemá informace o datu a času).

Odstranění plánu je něco jiného než vypršení jeho platnosti. Datum vypršení slouží k zastavení plánu, ale plán se neodstraní. Protože se plány používají k automatizaci operací serveru sestav, neodstraňují se automaticky. Vypršené plány poskytují správcům serveru sestav doklady o tom, proč se automatizovaný proces náhle zastavil. Bez existujícího vypršeného plánu by správce serveru sestav mohl chybně diagnostikovat problém nebo naopak zbytečně ztrácet čas snahou o řešení potíží u plně funkčního procesu.

Vypršené sdílené plány zůstávají v seznamu Sdílené plány. Pole Stav signalizuje, jestli plán vypršel. Plán můžete znovu obnovit prodloužením jeho koncového data. Pokud už plán opravdu nebudete potřebovat, můžete odebrat odkaz na plán.

 1. Klikněte na Akce webu.

 2. Klikněte na Nastavení webu.

 3. Klikněte na Změnit všechna nastavení webu.

 4. V části Reporting Services klikněte na Spravovat sdílené plány.

 5. Vyberte plán a klikněte na Odstranit.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×