Plánování webů a správa uživatelů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Vzorec pro úspěšné weby a spokojení uživatele je také plánované a trvalou přístup ke správě webů a uživatelů. Tady jsou některé klíčové úkoly a koncepty, které slouží k plánování webů a Správa uživatelů pro vaši organizaci.

Správa webů a kolekcí webů

Kolekce webů je skupina webů služby SharePoint, které mají stejného vlastníka a společné nastavení pro správu, například oprávnění. Kolekce webů mají hierarchickou strukturu a vždy obsahují jeden web nejvyšší úrovně a libovolný počet webů, které mu jsou podřízeny.

Hierarchický diagram kolekce webů zobrazující web nejvyšší úrovně a podřízené weby

Týmový web a všechny weby vytvořené pod tímto webem jsou k dispozici pouze pozvaným uživatelům, kterým jste udělili oprávnění k danému webu. Prostřednictvím týmového webu se mohou zaměstnanci vaší organizace, členové týmu či členové skupiny navzájem spojit a spolupracovat na dokumentech a jiných souborech, vystavovat oznámení, plánovat schůzky, provádět úkoly, sledovat problémy nebo úkoly, ukládat informace do seznamů atd. Pomocí dostupných šablon webů můžete na týmovém webu vytvářet také různé podřízené weby.

Ve velké organizaci bude prostředí SharePointu Online obvykle zahrnovat několik kolekcí webů a každá z nich bude obsahovat spoustu webů. V důsledku toho možná budete chtít delegovat správu webů nebo kolekcí webů různým lidem ve vaší organizaci. Model oprávnění SharePointu vám to usnadňuje tím, že umožňuje přiřadit oprávnění různým rolím, jako jsou Správce kolekce webů, Vlastník webu a další role, které si probereme později.

Jako správce kolekce webů máte ke kolekci webů oprávnění na úrovni Úplné řízení. To znamená, že můžete přidávat nebo odstraňovat weby nebo měnit nastavení jednotlivých webů v kolekci webů. Dále můžete zobrazovat, přidávat, odstraňovat nebo měnit veškerý obsah těchto webů.

Typické povinnosti správce kolekce webů

Pokud jste správcem kolekce webů pro web SharePointu Online, můžete například:

 • Sloužit jako styčný bod mezi uživateli a globálním správcem služeb Office 365 nebo správcem SharePointu Online

 • Rozhodovat o tom, kdo bude mít přístup k důležitému obsahu uloženému na webech SharePointu Online (konfigurací oprávnění na úrovni kolekce webů)

 • Rozhodovat o tom, jaké funkce zpřístupníte uživatelům, kteří budou používat weby ve vaší kolekci webů

 • Poskytovat technickou podporu uživatelům vaší kolekce webů

 • Zvolit sekundárního správce kolekce webů pro vaši kolekci webů

 • Vytvářet nové weby

 • Zobrazovat, odstraňovat nebo obnovovat položky z koše kolekce webů

 • Vytvářet a přizpůsobovat veřejný web

 • Pomáhat se správou určitých funkcí, například:

  • Zapínat a vypínat dostupné funkce kolekce webů

  • Vytvářet nebo přizpůsobovat typy obsahu webu

  • Určovat místní nastavení

Poznámka: Budete muset pracovat s správce Sharepointu Online pro správu kolekce webů (Pokud se nenacházíte také tuto osobu). Další informace o povinnostech správce služby SharePoint Online najdete v tématu Spravovat kolekce webů a globálních nastavení v Centru pro správu Sharepointu.

Správce SharePointu Online může provádět následující úkoly:

 • Vytvářet, odstraňovat a spravovat kolekce webů

 • Přidělovat a sledovat úložiště kolekce webů

 • Udělovat přístup správcům kolekcí webů

 • Nastavovat výchozí web služby SharePoint

 • Plánovat vícejazyčné weby

 • Spravovat profily uživatelů

 • Plánovat a spravovat funkce, jako jsou například spravovaná metadata

 • Zapínat nebo vypínat externí sdílení

Typické povinnosti vlastníka webu

Pokud jste vlastníkem webu, máte k němu oprávnění na úrovni Úplné řízení a můžete například:

 • Vytvářet a spravovat weby

 • Spravovat nastavení a funkce webu, jako například jeho vzhled a styl

 • Uložit web jako šablonu

 • Spravovat sloupce webu a typy obsahu webu

 • Odstranit web

 • Upravovat místní a jazykové nastavení

 • Přidávat aplikace na weby

V závislosti na velikosti vaší organizace a objemu obsahu, který plánujete umístit na vaše weby, můžete za účelem uspořádání obsahu vytvořit podřízené weby. Weby jsou v rámci kolekce webů uspořádány hierarchicky. Tuto hierarchii vytvoříte vytvářením webů pod webem nejvyšší úrovně. Pod týmovým webem můžete vytvořit podřízené weby a pod těmito weby můžete dále vytvořit další podřízené weby.

Poznámka:  Správce SharePointu Online vytvoří web, který je v kolekci webů na nejvyšší úrovni, a přiřadí dalšího správce kolekce webů. Vlastníci webů můžou vytvářet podřízené weby.

Diagram hierarchie webů

Existuje mnoho způsobů, jakými jde uspořádat podřízené weby. Můžete je například vytvářet:

 • Podle týmu nebo oddělení

 • Podle funkčního účelu

 • Podle kategorie obsahu

 • Podle projektu

 • Podle zákazníka

 • Podle úrovně oprávnění nebo citlivosti (Pokud například máte informace, ke kterým potřebujete omezit přístup, můžete je izolovat na samostatném webu.)

Promyslete si, kolik webů budete potřebovat a jak je budete chtít uspořádat. Může být užitečné vytvořit diagram hierarchie webů, který vám plánování usnadní. Diagram můžete rychle načrtnout na papír nebo na tabuli, ale můžete taky vytvořit formálnější diagram pomocí některého z obrazců hierarchie, které jsou dostupné jako obrázky SmartArt v Microsoft Wordu nebo Microsoft PowerPointu. Tak získáte diagram, který můžete uložit pro pozdější použití a v případě potřeby ho časem měnit.

Popřemýšlejte taky o účelu každého webu. To vám pomůže určit, jaké šablony webů máte při vytváření nových webů použít. SharePoint Online zahrnuje celou řadu šablon webů, jejichž pomocí jde vytvářet nové weby. Pokud vyberete šablonu určenou pro specifický účel, může to vám i vašim uživatelům výrazně usnadnit práci. Pokud třeba chcete vytvořit referenční web, na kterém by členové týmu mohli rychle sdílet nebo aktualizovat informace o projektech, je vhodné začít výběrem šablony Wikiweb, protože ta je navržená přesně pro tento typ komunikace.

Poznámka: Správce Sharepointu Online spravuje osobních webů (osobní weby). Osobní weby jsou rozbočovače, kde můžou uživatelé sítě s kolegy a sledovat informace. Jako správce kolekce webů není ovládáte osobní weby. Místo toho každý uživatel je správce své osobní weby. Další informace o plánování osobních webů naleznete v tématu Spravovat kolekce webů a globálních nastavení v Centru pro správu Sharepointu.

Seznam šablon webů

V následujícím seznamu je uveden přehled podporovaných šablon webů a jejich popis. Tento seznam můžete použít při rozhodování o tom, které typy webů budou pro vaši organizaci nejvhodnější.

 • Základní centrum vyhledávání:    Tento web poskytuje funkce hledání. Zahrnuje stránky výsledků hledání a rozšířeného vyhledávání.

 • Blog: web pro uživatele nebo týmu publikovat nápady, poznámky a odborných informací, které návštěvníci webu můžete komentáře.

 • Centrum Business Intelligence:    Web, který slouží pro prezentaci obsahu business intelligence v SharePointu Online.

 • Web komunity:    Web pro účast v diskusích komunity.

 • Zjišťování A webu centra spravovat uchovávání, hledání a export obsahu pro právní oblasti a vyšetřování.

 • Centrum dokumentů:    Web pro centrální správu dokumentů v organizaci.

 • Podnikové centrum vyhledávání: Web poskytující vyhledávání. Úvodní stránka obsahuje vyhledávací pole s těchto karet: jedno pro obecné vyhledávání a jiné pro vyhledávání informací o lidech. Můžete přidat a přizpůsobit karty zaměřit se na další obory vyhledávání nebo typů výsledků.

 • Web Projectu:    Web, který umožňuje řízení a spolupráci na projektu.

 • Centrum záznamů:    Web určený pro správu záznamů. Správci záznamů můžou nakonfigurovat tabulku směrování tak, aby byly příchozí soubory směrované do konkrétních umístění. Tento web taky umožňuje určit, jestli je možné záznamy po přidání do úložiště odstranit nebo změnit.

 • Web pracovního postupu SAP:    Web pracovního postupu SAP, který kombinuje všechny obchodní úkoly uživatele. Jde přidat další webové části související s daným pracovním postupem.

 • Týmový web:    Web umožňující týmům rychle uspořádávat, vytvářet a sdílet informace. Nabízí knihovnu dokumentů a seznamy pro správu oznámení, položek kalendáře, úkolů a diskusí.

 • Úložiště procesů aplikace Visio:    Web pro týmy určený k rychlému zobrazení, sdílení a ukládání diagramů procesů aplikace Visio. Poskytuje knihovnu dokumentů se správou verzí pro ukládání diagramů procesů a zobrazuje seznamy pro správu oznámení, úkolů a revize diskusí.

Zásady správného řízení

Zásadami správného řízení se rozumí soustava zásad, rolí, zodpovědností a procesů, které určují, nařizují a řídí způsoby, jakými obchodní oddělení a technické týmy organizace spolupracují, aby dosáhly obchodních cílů. Pokud jde o kolekci webů služby SharePoint Online, může plán zásad správného řízení sloužit jako pomůcka při plánování rolí, zodpovědností a zásad potřebných k podpoře vaší kolekce webů. Součástí tohoto plánu mohou být mimo jiné následující body:

 • Informační architektura včetně webových stránek, dokumentů, seznamů a dat

 • Činnosti spojené s údržbou, například správa uživatelských účtů

 • Zásady přizpůsobení a firemní identity

 • Školení

Je důležité Příprava plánu řízení pro vaši organizaci. Účast ve vývoji plánu řízení pomůžete identifikaci vlastnictví pro firmy a technické týmy definování kdo je zodpovědný za oblasti, které systému. Další informace o přípravě zásady správného řízení plánu najdete v článku Doporučené postupy pro vytváření a správu týmových webů.

Poznámka:  Při správě uživatelů budete asi muset spolupracovat se správcem SharePointu Online. Správce SharePointu Online spravuje například profily uživatelů.

Uživatelské účty ve službách Office 365

Globální správce přidává do Office 365 nové uživatele pomocí Centra pro správu Office 365, což je portál pro správu uživatelů a konfiguraci služeb. Při přidávání nového uživatele postupuje globální správce takto:

 • Určí, jestli bude mít tento uživatel taky přístup k centru pro správu.

 • Nastaví pro daného uživatele zeměpisnou polohu.

 • Vybere typ uživatelské licence.

 • Vytvoří pro daného uživatele uživatelské jméno a heslo.

Uživatelé týmového webu

Můžete přidat uživatele týmového webu a upravit jejich oprávnění. Úrovně oprávnění a členství ve skupinách SharePointu najdete v části Nastavení. Office 365 ale v současné době vytváří skupinu zabezpečení s názvem Všichni kromě externích uživatelů, která zahrnuje všechny uživatele v adresáři Office 365 (kromě lidí, kteří nejsou z vaší organizace a které jste pozvali pomocí funkce externího sdílení). Této skupině se v SharePointu Online automaticky uděluje přístup na úrovni člena. To znamená, že uživatelé, které přidáte do adresáře Office 365, můžou ve výchozím nastavení upravovat weby, seznamy a knihovny.

Úrovně oprávnění a členství ve skupinách

Úrovně oprávnění jsou kolekce práv SharePointu Online, které uživatelům umožňují provádět sadu souvisejících úkolů. Úroveň oprávnění Číst například zahrnuje (mimo jiné) oprávnění Zobrazit položky, Otevřít položky, Zobrazit stránky a Zobrazit verze, tedy všechna oprávnění potřebná k zobrazení stránek, dokumentů a položek na sharepointovém webu. Jednotlivá oprávnění můžou být zahrnutá ve více úrovních oprávnění.

Nedoporučujeme přiřazovat úrovně oprávnění přímo jednotlivým uživatelům, protože pak může být velmi obtížné sledovat a řídit, kdo má k webům přístup. Někdy je to sice nutné, ale v zájmu jednoduchosti je dobré udržovat to na minimu. Lepší je přiřadit oprávnění skupinám a potom přiřadit jednotlivé uživatele do příslušných skupin. Skupina je množina uživatelů definovaná za účelem snadné správy oprávnění na úrovni kolekce webů. Každé skupině je přiřazena výchozí úroveň oprávnění. Některé z nejdůležitějších výchozích skupin SharePointu mají například následující úrovně oprávnění:

Skupina

Úroveň oprávnění

Vlastníci

Úplné řízení

Návštěvníci

Čtení

Členové

Přispívat


Každý, kdo má oprávnění na úrovni Úplné řízení, může vytvářet vlastní skupiny.

Poznámka:  Pokud přiřadíte skupinám SharePointu úrovně oprávnění na úrovni kolekce webů, zdědí tyto úrovně oprávnění ve výchozím nastavení všechny weby a veškerý obsah webů. Tomuto výchozímu chování se říká dědičnost oprávnění. Můžete přitom určit, jestli se mají nastavovat jedinečná oprávnění při vytváření podřízeného webu, nebo zrušit dědičnost oprávnění u specifického webu, seznamu, knihovny nebo položky.

Vzhledem k tomu, že úroveň oprávnění uživatele určuje, k čemu bude mít uživatel na webu přístup a co bude moct zobrazit, je třeba jeho členství ve skupinách pečlivě zvážit. Uživatel zodpovědný za vytváření a přizpůsobování webů například musí být přinejmenším členem skupiny Návrhář. Naopak uživateli, který potřebuje jenom číst a stahovat obsah, bude asi stačit, aby byl členem skupiny Návštěvníci.

Sekundární správce kolekce webů

Sekundárním správcem kolekce webů můžete určenými správce kolekce webů. Jako správce kolekce webů můžete přidat další správce kolekce webů nebo změnit správce kolekce webů pomocí stránky nastavení. Další informace o tomto úkolu najdete v tématu Správa správců kolekce webů.

Jako správce kolekce webů Sharepointu online budete muset Správa funkcí na úrovni webu a kolekce webů. Aktivace nebo deaktivace funkcí podle plánu řízení, může obsahovat tyto úkoly. Další informace najdete v tématu Povolení nebo zakázání funkcí kolekce webů. Další informace najdete v článku Správa koše Sharepointové kolekce webů.

Vraťte se do služby SharePoint Online plánování Průvodce pro Office 365 Enterprise a Midsize.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×