Plánování webů a správa uživatelů

Vzorec pro úspěšné a příjemné uživatele je dobře plánovaný a udržitelný přístup ke správě webů a uživatelů. Tady jsou některé klíčové úkoly a koncepty, pomocí kterých můžete plánovat weby a spravovat uživatele ve vaší organizaci.

O kolekcích webů

Bez ohledu na to, jestli jste s SharePointem ještě nepracovali, nebo pokud jste použili mnoho verzí, nabízí moderní SharePointová prostředí větší flexibilitu, snazší navigaci a všechny weby jsou mobilní. Doporučujeme vytvářet kolekce webů pro jednotlivé pracovní vytížení ve vaší organizaci. Moderní SharePointové prostředí usnadňuje navigaci a údržbu, protože každý web teď patří do kolekce webů. Přečtěte si další informace o moderních zkušenostech v SharePointu a výhodách používání centrálních webů. Doporučujeme vytvořit kolekce webů pro každé pracovní vytížení a pak je přidružit k centrálnímu webu. To poskytuje větší flexibilitu a umožňuje snadné změny potřeb vaší organizace. Další informace najdete v tématu co je sharepointový web.

Správce SharePointu deleguje správu kolekcí webů různým lidem ve vaší organizaci. Model oprávnění SharePointu pomáhá přiřazovat oprávnění různým rolím, jako je správce kolekce webů, vlastník webu a další role. Informace o tom, jak přidat nebo odebrat správce kolekce webů, najdete v tématu Správa správců kolekce webů .

Správce kolekce webů má na kolekci webů úroveň oprávnění Úplné řízení . To znamená, že můžete přidat nebo odstranit weby nebo změnit nastavení všech webů v kolekci webů. Navíc můžete zobrazit, přidat, odstranit nebo změnit veškerý obsah na těchto webech. Správce kolekce webů může označit správce kolekce webů. Jako správce kolekce webů můžete přidat jiného správce kolekce webů nebo změnit správce kolekce webů na stránce nastavení. Další informace o tomto úkolu najdete v článku Správa správců kolekce webů.

Tradiční kolekce webů je skupina SharePointových webů, které mají stejného vlastníka a sdílejí nastavení správy, třeba oprávnění. Podřízené weby dědí navigaci, oprávnění a návrh webů z kolekce webů. aby se vaše weby a projekty neustále měnily, musí se změny u webů změnit.

Výběr jednotlivých pracovišť

Je důležité naplánovat typ kolekce webů SharePointu, kterou potřebujete pro vaše pracovní vytížení. Potom chcete uživatelům usnadnit navigaci a vyhledání potřebných informací. V této části jsou uvedeny podrobnosti o některých moderních SharePointových webech, které jsou dostupné, a také o navigaci v těchto webech. Skvělým článkem navigace plánování je plánování navigace pro moderní sharepointové prostředí.

Web Centrum SharePoint si můžete představit jako rámec nebo nadaci, které vám pomohou organizovat různé týmové a komunikační weby. Když vytváříte kolekce webů pro jednotlivé pracovní vytížení ve vaší organizaci, centrální web spojuje tyto kolekce webů logickými způsoby, které usnadňují hledání a správu. Kolekce webů můžete potom přesouvat a spravovat, kdykoli změníte pracovní vytížení. Další informace najdete v tématu plánování sharepointových webů.

Týmový webSharePointu a všechny stránky, které na něm vytvoříte, jsou k dispozici pouze uživatelům, kterým Zvete, tím, že jim udělíte oprávnění k webu. Týmový Web můžete taky připojit ke skupině Office 365. S týmovým webem se může organizace, tým nebo skupina vzájemně spojit a spolupracovat na dokumentech a dalších souborech, publikovat oznámení, plánovat schůzky, spravovat úkoly, sledovat problémy nebo položky akcí a ukládat informace do seznamů. Další informace najdete v tématu co je sharepointový týmový web <? zadejte> propojení nebo identifikátor GUID.

Komunikační web SharePointu umožňuje sdílet informace, jako jsou zprávy, sestavy a stavy s ostatními. Komunikační web má obvykle několik přispěvatelů, ale mnoho členů.

Řádnou

Vládnutí je sada zásad, rolí, zodpovědností a procesů, kterými se řídí, směruje a řídí způsob, jakým obchodní divize a technické týmy organizace spolupracují za účelem dosažení obchodních cílů. Pokud jde o kolekci webů SharePointu Online, může být plán zásad správného plánu, který vám pomůže s plánováním rolí, odpovědností a zásad nutných pro podporu vaší kolekce webů. To může mimo jiné zahrnovat následující skutečnosti:

  • Informační architektura, včetně webových stránek, dokumentů, seznamů a dat

  • Činnosti údržby, včetně správy uživatelských účtů

  • Zásady branding a přizpůsobení

  • Školení

Je důležité připravit plán zásad správného řízení pro vaši organizaci. Účastí v rozvoji plánu zásad správného řízení vám pomůže identifikovat vlastnictví pro firmy i technické týmy a definovat, kdo je zodpovědný za to, jaké jsou oblasti systému. Další informace o vývoji plánu zásad správného řízení najdete v článku Přehled: osvědčené postupy pro správu toho, jak lidé používají váš týmový web.

Poznámka: Pro správu uživatelů může být potřeba pracovat se správcem SharePointu Online. Například správce SharePointu Online spravuje profily uživatelů.

Uživatelské účty v Office 365

Globální správce přidá nové uživatele do Office 365 pomocí centra Microsoft 365 pro správu, což je portál pro správu uživatelů a konfiguraci služeb. Další informace najdete v tématu Uživatelé a role. Při přidávání nového uživatele provede globální správce následující akce:

  • Určuje, jestli má tento uživatel taky přístup k centru pro správu

  • Nastaví geografické umístění pro uživatele.

  • Vybere typ uživatelské licence.

  • Vytvoří uživatelské jméno a heslo pro uživatele.

Uživatelé týmového webu

Uživatele můžete přidat na týmový web a upravit oprávnění pro uživatele. Úrovně oprávnění a členství ve skupinách SharePointu najdete v části Nastavení. Office 365 teď ale vytvoří skupinu zabezpečení s názvem Všichni kromě externích uživatelů , kteří obsahují všechny členy adresáře Office 365 (kromě těch, které jsou externí pro vaši organizaci, a které jsou pozváni prostřednictvím funkce externího sdílení). Této skupině zabezpečení se automaticky uděluje přístup jako člen SharePointu Online. To znamená, že uživatelé, které přidáte do adresáře Office 365, můžou ve výchozím nastavení upravovat weby, seznamy a knihovny.

Úrovně oprávnění a členství ve skupinách

Úrovně oprávnění jsou kolekce práv SharePointu Online, která uživatelům umožňují provádět sadu souvisejících úkolů. Například úroveň oprávnění čtení zahrnuje oprávnění zobrazit položky, otevřít položky, zobrazit stránky a zobrazit verze (mimo jiné), takže všechny je potřeba k zobrazení stránek, dokumentů a položek na SharePointovém webu. Oprávnění mohou být součástí více úrovní oprávnění. Další informace najdete v článku Plánování strategie oprávnění.

Nedoporučujeme přiřazovat úrovně oprávnění přímo jednotlivým uživatelům, protože je to velmi obtížné sledovat a spravovat, kdo má přístup k webům. Někdy je třeba, abyste se vyhýbat složitosti. Místo toho přiřaďte oprávnění skupinám a potom jednotlivým uživatelům přiřaďte příslušné skupiny. Skupina je sada uživatelů, které jsou definované na úrovni kolekce webů pro jednoduchou správu oprávnění. Další informace najdete v tématu výchozí skupiny SharePointu a přizpůsobení oprávnění webu. Každé skupině je přiřazena výchozí úroveň oprávnění. Například některé základní výchozí skupiny SharePointu zahrnují následující úrovně oprávnění:

Skupina

Úroveň oprávnění

Vlastníci

Úplné řízení

Návštěvníci

Číst

Členové

Přispívat:

Kdokoli s oprávněním Úplné řízení může vytvářet vlastní skupiny.

Pokud skupině SharePoint přiřadíte úrovně oprávnění na úrovni kolekce webů, všechny weby a obsah webu tyto úrovně oprávnění zdědí. Toto výchozí chování se nazývá dědičnost oprávnění. Můžete určit, jestli se mají při vytváření podřízeného webu nastavit jedinečná oprávnění, nebo rušit dědičnost oprávnění na webu, seznamu nebo položce. Další informace najdete v tématu co je dědičnost oprávnění?.

Vzhledem k tomu, že úroveň oprávnění uživatele určuje, co může zobrazit a získat přístup na webu, musíte pečlivě zvážit jeho členství ve skupině. Například uživatel, který je zodpovědný za vytváření a přizpůsobování webů, musí být členem skupiny návrhářů. Na druhé straně uživatel, který potřebuje jenom číst a stahovat obsah a může být jenom členem skupiny Návštěvníci. Další informace najdete v tématu Principy úrovní oprávnění v SharePointu.

Jako správce kolekce webů pro SharePoint Online se může stát, že budete muset spravovat funkce na úrovni kolekce webů a webů. Tyto úkoly můžou zahrnovat aktivaci nebo deaktivaci funkcí podle plánu vládnutí. Další informace najdete v článku Povolení nebo zakázání funkcí kolekce webů. Viz také Správa koše kolekce webů SharePointu.

Viz také

Úvod do SharePointu Online

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×