Plánování událostí nebo schůzek v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Plánování událostí nebo schůzek v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Outlook s klávesnicí a čtečkou obrazovky můžete plánovat schůzky nebo plánovat schůzky s jinými lidmi. Testovali jsme ji pomocí předČítání a JAWS, ale mohla by spolupracovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti. Naučíte se, jak zkontrolovat, jestli jsou lidé, které přidáváte, k dispozici schůzky, nastavit připomenutí pro schůzky a žádat o odpovědi od lidí, které v Outlook Vyzvěte.

Poznámky: 

V tomto tématu

Naplánování události

Vytvoření nové události

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl + 2 kalendář. Uslyšíte název aktuálního zobrazení, například zobrazení pracovního týdne, za kterým následuje počet událostí v zobrazení.

 2. Pomocí předČítání stiskněte Alt + ů, N a otevře se prázdné okno události. Pomocí čtečky JAWS stiskněte Alt + ů, N, 1. Fokus je v poli Předmět .

 3. Zadejte předmět schůzky a opakovaným stisknutím klávesy Tab přesuňte fokus na pole Místo konání.

 4. Zadejte místo konání schůzky a opakovaným stisknutím klávesy Tab přesuňte fokus na pole Čas zahájení.

 5. Chcete-li změnit datum zahájení, přesuňte datum vpřed nebo vzad pomocí klávesy šipka dolů nebo nahoru. Chcete-li změnit čas, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte "čas zahájení", a pak stisknutím klávesy šipka dolů nebo šipka nahoru přesuňte čas vpřed nebo vzad o půl hodiny.

 6. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte: "koncové datum". Chcete-li změnit koncové datum, přesuňte data vpřed nebo vzad pomocí klávesy šipka dolů nebo dozadu. Pokud chcete čas změnit, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte "čas ukončení", a pak stisknutím klávesy šipka dolů nebo šipka nahoru posunete čas vpřed nebo vzad o polovinu hodiny.

 7. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte "zpráva, úpravy", a potom pomocí klávesnice zadejte požadované informace o události. S programem JAWS uslyšíte "poznámky, upravit".

 8. Schůzku uložíte stisknutím kláves Alt + Ů, Ž. Okno události se zavře a fokus se vrátí na kalendář.

Nastavení informací o dostupnosti

Ke své události můžete přidat indikátor stavu, aby lidé viděli vaši dostupnost. Pokud si někdo zkusí naplánovat s vámi schůzku, bude vědět, jestli jste k dispozici.

 1. S otevřenou událostí stiskněte kombinaci kláves Alt + Ů, B a otevřete tak nabídku Zobrazit jako.

 2. Opakovaně stiskněte klávesy se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost dostupnosti.

 3. Klávesou Enter vyberte požadovanou možnost. Nabídka Zobrazit jako se zavře.

 4. Pokud chcete změny uložit, stiskněte Alt + ů, A, V. Okno události se zavře a fokus se vrátí do kalendáře.

Naplánování schůzky a pozvání účastníků

 1. Pokud chcete vytvořit pozvánku na schůzku odkudkoli v Outlook (například E-mail, kalendář nebo úkoly), stiskněte Ctrl + Shift + Q. Otevře se okno schůzky , fokus se přesune do textového pole v pozvánce a uslyšíte "do, úpravy".

 2. Když chcete na schůzku pozvat ostatní, zadejte jméno konkrétní osoby a její e-mailovou adresu (pokud ji znáte).

  Outlook automaticky hledá v adresáři vaše adresáře. Mezi návrhy můžete přecházet pomocí klávesy Šipka dolů. Při tom uslyšíte jména a adresy.

  Tip: Pokud chcete potvrdit e-mailové adresy, můžete pomocí dialogového okna Kontrola jmen Hledat. Pokud chcete otevřít dialog Kontrola jmen , stiskněte Alt + ů, přejděte na kartu Schůzka , opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Kontrola jmen, a pak stiskněte ENTER. Fokus se přesune na první název výsledků hledání a uslyšíte jméno. Pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů procházejte seznam a stisknutím klávesy ENTER vyberte jméno a adresu.

 3. Když chcete procházet navržená jména, použijte klávesu Šipka dolů. Až budete chtít některé vybrat, stiskněte Enter.

 4. Stisknutím klávesy Tab přejděte do textového pole Předmět. Uslyšíte, že jste v poli Předmět, které je v režimu úprav. Pak zadejte předmět schůzky.

 5. Opětovným stisknutím klávesy Tab se přesuňte do textového pole Místo konání. Uslyšíte, že jste v poli Místo konání, které je v režimu úprav. Pak zadejte místo konání.

  Tipy: Pokud používáte účet Microsoft Exchange, můžete použít dialogové okno Vybrat místnosti: Všechny místnosti, ve kterém zkontrolujete dostupnost místností a zarezervujete je.

  1. Přejděte na tlačítko Místnosti: Když je fokus v poli Místo konání, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte, že jste na tlačítku Místnosti.

  2. Pokud chcete otevřít dialogové okno Vybrat místnosti , stiskněte ENTER. Fokus se přesune do pole Hledat a uslyšíte, že jste v dialogovém okně „Vybrat místnosti: Všechny místnosti“ v poli Hledat, které je v režimu úprav.

  3. Když chcete v seznamu hledat dostupnou místnost, pohybujte se v něm pomocí klávesy Šipka dolů. Uslyšíte název vybrané místnosti a podrobnosti, například dostupnost místnosti a telefonní číslo.

  4. V seznamu místností se můžete pohybovat pomocí kláves Šipka dolů a Šipka nahoru. Aktuálně vybranou místnost si pro schůzku zarezervujete stisknutím klávesy Enter.

  5. Opakovaným stisknutím klávesy ENTER přejdete na pozvánku. Uslyšíte předmět schůzky, následované "místnosti...". tlačítko. "

 6. Pokud chcete určit dobu trvání schůzky, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte "počáteční datum úpravy". Ve výchozím nastavení obsahuje toto pole den a datum, kdy byla Pozvánka na schůzku vytvořena.

  Tip: Než pozvánku na schůzku uložíte nebo pošlete, můžete zkontrolovat, kdy jsou zvaní lidé dostupní. Další informace najdete v části Zjištění dostupnosti zvaných účastníků.

  V závislosti na délce schůzky použijte jednu z těchto dvou metod:

  • Pokud bude schůzka trvat celý den, zadejte datum schůzky a pak opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtávacím políčku Celý den, které není zaškrtnuté. Stisknutím mezerníku ho zaškrtněte. Uslyšíte, že je políčko zaškrtnuté.

  • Pokud schůzka nezabere celý den, zadejte její datum a stiskněte Enter. Uslyšíte, že jste v poli Čas zahájení. Zadejte čas zahájení schůzky a stiskněte klávesu Enter.

   Fokus se přesune do textového pole Čas ukončení a uslyšíte, že jste v poli Čas ukončení.

 7. Zadejte čas ukončení schůzky a stiskněte klávesu Enter.

 8. Pozvánku na schůzku odešlete stisknutím kláves Alt+O. Fokus se přesune do aktuálně aktivního okna.

Zjištění dostupnosti zvaných účastníků

Po zadání jmen do pozvánky na schůzku můžete zkontrolovat, kdy jsou příslušné osoby k dispozici.

 1. V okně schůzky stiskněte klávesy ALT + H a potom stisknutím klávesy otevřete pomocníka pro plánování.. Uslyšíte, že se jedná o seznam všichni účastníci.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Možnosti, a pak stisknutím klávesy Enter otevřete rozevírací nabídku Možnosti. Uslyšíte, že jste v nabídce. Pomocí klávesy šipka dolů Projděte položky, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Automatický výběr. Otevřete podnabídku stisknutím klávesy Enter.

 3. V podnabídce se můžete pohybovat pomocí klávesy Šipka dolů. Přitom uslyšíte jednotlivé možnosti, například „Všechny osoby a zdroje“ nebo „Všechny osoby a jeden zdroj“. Klávesou Enter vyberte požadovanou možnost.

 4. Funkce Automatický termín vybere příští dostupný čas, který odpovídá vybrané možnosti. S předČítáním uslyšíte datum a čas a jméno každého účastníka a stav jejich dostupnosti, například "Anna Polášková, volno". Pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů můžete v aplikaci JAWS slyšet dostupnost jednotlivých účastníků v seznamu účastníků.

 5. Zvolte jednu z těchto možností:

  • Pokud chcete čas přijmout a pozvánku na schůzku odeslat, stiskněte klávesy Alt+D.

  • Pokud chcete čas přijmout a vrátit se do formuláře pozvánky, stiskněte klávesy Alt+Ů, N. Když budete chtít pozvánku upravovat, můžete se mezi poli pozvánky pohybovat pomocí klávesy Tab.

  • Pokud se chcete vrátit do nabídky Automatický termín a najít jinou možnost, opakujte předchozí kroky. Všimněte si, že fokus většinou zůstane na tlačítku Možnosti a můžete stisknout Enter. V opačném případě stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Možnosti.

Vytvoření opakované schůzky

Pokud plánujete schůzku konanou například každý týden, můžete ji snadno nastavit jako opakovanou. Díky tomu nemusíte přidávat schůzku jednotlivě pro každý týden.

 1. V okně pozvání na schůzku stiskněte kombinaci kláves Alt + ů a pak stisknutím klávesy E přejděte do dialogového okna Opakovat událost . Uslyšíte: "opakování události. Spuštění, úpravy. " Uslyšíte také informace o čase zahájení schůzky.

 2. Pokud chcete přesunout fokus na pole skupiny způsob opakování , stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte aktuálně vybraný vzorek ("denně", "týdně", "" měsíčně "nebo" roční ").

 3. K procházení mezi jednotlivými způsoby opakování a k jejich výběru použijte klávesy se šipkami. Můžete vybrat jednu z následujících možností:

  • Denní možnosti

   Možnost Denně vyberete tak, že stisknete kombinaci kláves Alt+D. Uslyšíte: "denně".

   • Každý pracovní den

    Stiskněte klávesu Tab a pak stisknutím kláves Alt+N přesuňte fokus na možnost Každý pracovní den a vyberte ji. Uslyšíte: „Každý pracovní den“.

   • Každých několik dní

    Stisknutím kláves Alt+A přesuňte fokus na možnost Každý. Uslyšíte: „Každý“. Abyste fokus přesunuli do textového pole dní, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte, že jste u pole Každý a můžete upravovat text. Zadejte počet dní (pokud chcete třeba zadat, že se schůzka bude opakovat každé dva dny, zadejte 2) a potom stiskněte Enter.

  • Týdenní možnosti

   • Týdně

    Možnost Týdně vyberete tak, že stisknete kombinaci kláves Alt+T. Uslyšíte: "týdně".

   • Každých několik týdnů

    Vyberte možnost Týdně. Stisknutím klávesy Tab přesuňte fokus do textového pole Opakovat každý. Uslyšíte, že jste u pole Opakovat každý, že můžete upravovat text a zadat počet týdnů. Zadejte počet týdnů (pokud chcete třeba zadat, že se schůzka bude opakovat každé tři týdny, zadejte 3).

  • Měsíční možnosti

   • Měsíčně

    Možnost Měsíčně vyberete tak, že stisknete kombinaci kláves Alt+M. Uslyšíte: "měsíčně".

   • Každých několik měsíců

    Vyberte možnost Měsíčně. Abyste mohli nastavit opakování schůzky, stiskněte třikrát klávesu Tab. Uslyšíte, že zadáváte den a hodnotu opakování pro měsíc. Zadejte počet měsíců (pokud chcete třeba zadat, že se schůzka bude opakovat každé tři měsíce, zadejte 3).

  • Ročně

   Možnost Ročně vyberete tak, že stisknete kombinaci kláves Alt+R. Uslyšíte: "ročně".

  Po výběru možností opakování zavřete dialog opakování události , opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte ENTER.

Vytvoření skypové schůzky

Schůzku můžete snadno změnit na online Skype schůzku.

 1. V okně schůzky vyberte možnost skypové schůzky a vytvořte Skype odkaz na schůzku stisknutím Alt + H, O, M.

 2. Outlook přidá podrobnosti online schůzky a odkaz do pole zpráva schůzky.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Nastavení e-mailového účtu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení kalendáře Outlooku

Pomocí Outlook pro Mac můžete pomocí klávesnice a VoiceOver, integrované čtečky obrazovky MacOS, naplánovat schůzky nebo naplánovat schůzky s jinými lidmi. Zkontrolujte, jestli jsou lidé, které zvete, jsou k dispozici, udělejte opakování schůzky nebo vytvořte Skype schůzky v Outlook pro Mac.

Poznámky: 

V tomto tématu

Plánování nové události nebo schůzky

 1. V Outlook stiskněte kombinaci kláves Control + Option + M. Uslyšíte, že jste na řádku nabídek Apple. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka doprava, dokud neuslyšíte „Soubor“. Stisknutím kombinace kláves Control + Option + mezerník otevřete nabídku soubor .

 2. Jestliže chcete otevřít podnabídku Nový, stiskněte klávesu se šipkou dolů a potom Control + Option + mezerník.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vytvořit novou událost, stiskněte opakovaně klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na události, a pak stiskněte ENTER. Otevře se nové okno události s fokusem v textovém poli Předmět .

  • Pokud chcete vytvořit novou schůzku, stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na schůzce, a pak stiskněte ENTER. Otevře se nové okno schůzky s fokusem v textovém poli to: .

 4. Pokud chcete procházet událost nebo schůzku, stiskněte klávesu Tab nebo Shift + Tab.

  • Pokud vytváříte schůzku, chcete pozvat lidi, napište kontakty do textového pole to: .

  • Když chcete pojmenovat událost, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o předmět a úpravu textu. Pak napište název události.

  • Pokud chcete nastavit místo pro schůzku, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o úpravy místa. Potom zadejte požadované umístění.

  • Jestliže chcete nastavit počáteční a koncové datum a čas události, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte výchozí hodnoty. Když budete chtít tyto hodnoty změnit, zadejte nové.

   Tip: Pokud chcete vytvořit celodenní zvláštní událost, stiskněte opakovaně klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že se jedná o celodenní událost, nezaškrtnuté políčko a potom stiskněte kombinaci kláves Control + Option + mezerník.

  • Chcete-li nastavit čas připomenutí události, stiskněte opakovaně klávesy SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku připomenutí, a potom stiskněte kombinaci kláves Control + Option + mezerník. Opakovaně stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak stiskněte kombinaci kláves Control + Option + mezerník.

  • Pokud chcete přidat další informace o události, například o agendě schůzky, opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nový řádek, a pak zadejte požadované údaje.

 5. Až přidáte všechny podrobnosti o události, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud vytváříte událost, stiskněte opakovaně klávesy SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit a zavřít, a pak stiskněte Control + Option + mezerník.

  • Pokud vytváříte schůzku, stiskněte opakovaně klávesy SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odeslat, a pak stiskněte Control + Option + mezerník.

 6. Okno nové události se zavře a fokus se vrátí na předchozí zobrazení aplikace Outlook.

Nastavení informací o dostupnosti

Ostatním uživatelům můžete ukázat, jestli máte v době události volno.

 1. V okně události opakovaně stiskněte klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte aktuální stav dostupnosti (třeba Busy), a potom stiskněte kombinaci kláves Control + Option + mezerník.

 2. Pokud chcete vybrat dostupnost, stiskněte opakovaně klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte dostupnost, kterou chcete zobrazit. Pokud chcete možnost přejmenování vybrat, stiskněte Control+Option+Mezerník.

Pozvání ostatních na schůzku

Přizvěte další účastníky a změňte událost na schůzku.

 1. V okně události stiskněte klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro pozvání, a pak ji stisknutím kombinace kláves Control + Option + mezerník vytvořte jako schůzku.

 2. Fokus se přesune do nově vytvořeného pole Komu a můžete zadat kontakty, které chcete pozvat na schůzku.

 3. Až budete hotovi, pošlete pozvánky stisknutím SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odeslat, a pak stiskněte Control + Option + mezerník.

Zjištění dostupnosti zvaných účastníků

Po zadání jmen do pozvánky na schůzku můžete zkontrolovat, kdy jsou příslušné osoby k dispozici.

 1. V okně schůzky opakovaně stiskněte klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že se jedná o nezaškrtnuté políčko plánování, a pak stisknutím kombinace kláves Control + Option + mezerník otevřete zobrazení plánování .

 2. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte "tabulka stavu účastníků, řádek 1 z (...)," následované názvem organizátora a stavu účastníka. Stav pozvaných můžete procházet opakovaným stisknutím klávesy se šipkou dolů. VoiceOver vám během procházení oznámí jméno pozvaného uživatele a jeho dostupnost.

 3. Pokud se chcete vrátit do zobrazení události , stiskněte opakovaně klávesy SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že se jedná o nezaškrtnuté políčko událost, a pak stiskněte kombinaci kláves Control + Option + mezerník.

Vytvoření opakované schůzky

Pokud plánujete schůzku konanou například každý týden, můžete ji snadno nastavit jako opakovanou. Díky tomu nemusíte přidávat schůzku jednotlivě pro každý týden.

 1. V okně události opakovaně stiskněte klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku opakování, a pak stiskněte Control + Option + mezerník. Otevře se nové okno, ve kterém můžete vybrat možnosti pro opakovanou událost s fokusem na místní tlačítko Opakovat .

 2. Pokud chcete vybrat frekvenci schůzky, stiskněte kombinaci kláves Control + Option + mezerník a pak opakovaně stiskněte klávesy se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte četnost opakování události (denně, týdně , měsíčně, ročně). Pokud chcete možnost přejmenování vybrat, stiskněte Control+Option+Mezerník.

 3. Pokud chcete Procházet Další možnosti, stiskněte klávesu TAB nebo SHIFT + TAB. Po dokončení stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte Control + Option + mezerník.

Vytvoření skypové schůzky

Schůzku můžete snadno změnit na online Skype schůzku.

 1. V okně schůzky opakovaně stiskněte klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte "schůzka v nabídce online" nebo "skypové schůzky", a pak stiskněte Control + Option + mezerník.

 2. Pokud chcete vytvořit odkaz na Skype schůzku, stiskněte Control + Option + mezerník.

 3. Outlook přidá detaily online schůzky a odkaz do pole Popis.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Nastavení e-mailového účtu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Klávesové zkratky Outlooku pro Mac

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení kalendáře Outlooku

Pomocí Outlook pro iOS s VoiceOver, což je integrovaná čtečka obrazovky iOS, můžete plánovat události nebo schůzky s dalšími lidmi.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Plánování nové události nebo schůzky

 1. PoTáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku vytvořit událost, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se okno Nová událost , fokus je v textovém poli název a v dolní polovině obrazovky je klávesnice na obrazovce.

 2. Zadejte název události.

 3. Chcete-li nastavit počáteční a koncové datum a čas pro událost, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte výchozí hodnoty. Pokud chcete hodnoty změnit, poklepejte na obrazovku. PoTáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte možnost, kterou chcete změnit, a pak potáhněte prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte požadovanou hodnotu. Pokud chcete výběr potvrdit, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo, a pak poklepejte na obrazovku.

  Tip: Pokud chcete vytvořit celodenní událost, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o vypnutý přepínač celodenní události. Potom poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud chcete nastavit umístění schůzky, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro umístění, a pak poklepejte na obrazovku. Začněte psát. Při psaní se seznam navrhovaná umístění aktualizuje. Pokud chcete vybrat umístění, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadované umístění, a pak poklepejte na obrazovku.

 5. Pokud chcete nastavit čas upozornění pro událost, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na poli upozornění, a pak poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak poklepejte na obrazovku.

 6. Pokud chcete přidat další informace o události, například o agendě schůzky, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku popis, a pak poklepejte na obrazovku. Klávesnice na obrazovce je v dolní polovině obrazovky. Zadejte podrobnosti a po dokončení potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte "Hotovo", a pak poklepejte na obrazovku.

 7. Když máte přidané všechny detaily události, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo. Pak poklepejte na obrazovku.

Pozvání ostatních na schůzku

Přizvěte další účastníky a změňte událost na schůzku.

 1. Když upravujete nebo vytváříte událost, potáhněte v okně Upravit událost nebo Nová událost prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Lidé. Potom poklepejte na obrazovku.

  Poznámka: Informace o tom, jak otevírat a upravovat události v kalendáři, najdete v tématu otevření, čtení a úpravy událostí v kalendáři.

  Otevře se okno Lidé, fokus je v textovém poli, které se dá upravit, a v dolní polovině obrazovky se zobrazí klávesnice.

 2. Začněte psát jméno kontaktu. Při psaní se aktualizuje seznam navrhovaných kontaktů. Kontakt vyberete tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte požadované jméno, a potom poklepete na obrazovku. Tento postup opakujte pro všechny kontakty, které chcete pozvat.

 3. Až to budete mít, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Hotovo, a potom poklepejte na obrazovku.

Vytvoření opakované schůzky

Pokud plánujete schůzku konanou například každý týden, můžete ji snadno nastavit jako opakovanou. Díky tomu nemusíte přidávat schůzku jednotlivě pro každý týden.

 1. Když upravujete nebo vytváříte událost, potáhněte v okně nové události prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku opakovat, žádné, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Opakovat.

 2. Pokud chcete vybrat frekvenci schůzky, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte četnost výskytu schůzky. Poklepáním na obrazovku možnost vyberte.

 3. Pokud chcete fokus přesunout zpátky do nového okna, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zpět, a pak poklepejte na obrazovku.

Vytvoření skypové schůzky

Schůzku můžete snadno změnit na online Skype schůzku.

 1. Když upravujete nebo vytváříte událost, potáhněte v okně Upravit událost nebo Nová událost prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o vypnutý přepínač skypového hovoru. Potom poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete uložit změny, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Hotovo, a potom poklepejte na obrazovku.

  Outlook přidá detaily online schůzky a odkaz do pole Popis.

 3. Pokud se chcete připojit ke schůzce Skype, otevřete událost a potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku připojit, a pak poklepejte na obrazovku.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Nastavení e-mailového účtu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení kalendáře Outlooku

Pomocí Outlook pro Android se službou TalkBack, která je integrovaná v Androidu, můžete plánovat události nebo schůzky s dalšími lidmi.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

V tomto tématu

Plánování nové události nebo schůzky

Čtečka obrazovky vám pomůže naplánovat událost nebo schůzku.

 1. PoTáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přidat novou událost, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se okno Nová událost , fokus je v textovém poli název a v dolní polovině obrazovky je klávesnice na obrazovce.

 2. Zadejte název události.

 3. Chcete-li nastavit počáteční a koncové datum a čas pro událost, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte výchozí hodnoty. Pokud chcete změnit hodnoty, poklepejte na obrazovku, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak poklepejte na obrazovku. Pokud chcete výběr potvrdit, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak poklepejte na obrazovku.

  Tip: Pokud chcete vytvořit celodenní událost, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o celodenní událost. Potom poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud chcete nastavit umístění schůzky, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na místě, a pak poklepejte na obrazovku. Chcete-li zadat název umístění, které chcete použít, poklepejte na obrazovku a začněte psát. Při psaní se seznam navrhovaná umístění aktualizuje. Pokud chcete vybrat umístění, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadované umístění, a pak poklepejte na obrazovku.

 5. Pokud používáte několik kalendářů, můžete určit, do kterého kalendáře novou událost přidáváte. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o kalendář <účet aktuálního kalendáře>, a potom poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného kalendáře, a potom poklepejte na obrazovku.

 6. Pokud chcete nastavit čas upozornění pro událost, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na poli upozornění, a pak poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak poklepejte na obrazovku.

 7. Pokud chcete přidat další informace o události, například o agendě schůzky, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Popis, a pak poklepejte na obrazovku. V dolní polovině obrazovky se zobrazí klávesnice na obrazovce. Zadejte podrobnosti a po dokončení potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte "Hotovo", a pak poklepejte na obrazovku.

 8. Když máte přidané všechny detaily události, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Uložit. Pak poklepejte na obrazovku.

Pozvání ostatních na schůzku

Přizvěte další účastníky a změňte událost na schůzku.

 1. Když upravujete nebo vytváříte událost, potáhněte v okně Upravit událost nebo Nová událost prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Lidé. Potom poklepejte na obrazovku.

  Poznámka: Informace o tom, jak otevírat a upravovat události v kalendáři, najdete v tématu otevření, čtení a úpravy událostí v kalendáři.

  Otevře se okno Přidat lidi, fokus je v textovém poli, které se dá upravit, a v dolní polovině obrazovky se zobrazí klávesnice.

 2. Začněte psát jméno kontaktu. Seznam doporučených kontaktů se aktualizuje při psaní. Kontakt vyberete tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte požadované jméno, a potom poklepete na obrazovku. Tento postup opakujte pro všechny kontakty, které chcete pozvat.

 3. Až to budete mít, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Hotovo, a potom poklepejte na obrazovku.

Vytvoření opakované schůzky

Pokud plánujete schůzku konanou například každý týden, můžete ji snadno nastavit jako opakovanou. Díky tomu nemusíte přidávat schůzku jednotlivě pro každý týden.

 1. Když vytváříte událost, potáhněte v okně nové události prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Opakovat.

 2. Chcete-li vybrat frekvenci schůzky, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce, a pak potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte četnost výskytu schůzky. Poklepáním na obrazovku možnost vyberte.

 3. Pokud budete chtít uložit změny, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Uložit, a potom poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune zpátky do nového okna události .

Vytvoření skypové schůzky

Schůzku můžete snadno změnit na online Skype schůzku.

 1. Když upravujete nebo vytváříte událost, potáhněte v okně Upravit událost nebo Nová událost prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost skypu, skypové schůzky nebo přepínač pro vypnutí. Potom poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud budete chtít uložit změny, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Uložit, a potom poklepejte na obrazovku.

  Outlook přidá detaily online schůzky a odkaz do pole Popis.

 3. Pokud se chcete připojit ke schůzce Skype, otevřete událost a potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte popis, a pak adresu URL schůzky Skype a pak poklepejte na obrazovku.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Nastavení e-mailového účtu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení kalendáře Outlooku

Pomocí Outlook Web App s klávesnicí a čtečkou obrazovky můžete plánovat události nebo schůzky s dalšími lidmi v kalendáři. Tento program jsme testovali s programem předČítání, ale možná bude fungovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • V tomto tématu se předpokládá, že máte vypnuté Podokno čtení.

 • Při používání aplikace Outlook Web App doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Outlook Web App běží ve webovém prohlížeči, a tak se klávesové zkratky liší od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Kromě toho běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Outlook Web App.

 • Outlook.office.com (Outlook na webu) právě aktualizujeme. Někteří lidé už používají nový Outlook, pro jiné bude výchozím prostředím klasická verze, dokud aktualizaci nedokončíme. Další informace najdete v článku o získání pomoci s novým Outlookem na webu. Vzhledem k tomu, že pokyny v tomto tématu platí pro nové prostředí, doporučujeme vám, abyste přešli z klasického prostředí na nový Outlook. Pokud budete chtít přejít na nový Outlook, stiskněte opakovaně Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na příkazu Vyzkoušejte nový Outlook, a pak stiskněte Enter. Pokud místo toho uslyšíte jenom to, že jste na panelu nástrojů Příkazy, znamená to, že už používáte nový Outlook.

V tomto tématu

Plánování nové události nebo schůzky

Čtečka obrazovky vám pomůže naplánovat událost nebo schůzku.

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl + Shift + 2 kalendář. Uslyšíte "načteno" následované počtem událostí a počtem aktuálně vybraných kalendářů.

 2. Pokud chcete vytvořit novou událost, stiskněte CTRL + N. Otevře se okno podrobností události s fokusem na textové pole s názvem události. Uslyšíte, že jste na událost. Přidejte název.

 3. Další možnosti pro událost můžete procházet opakovaným stisknutím klávesy Tab nebo kláves Shift + Tab.

  • Pokud chcete událost pojmenovat, zadejte její název do pole Přidat název.

  • Pokud vytváříte schůzku, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte: "pozvat účastníky". Pokud chcete přidat kontakt, zadejte ho a stiskněte klávesu Enter.

  • Chcete-li nastavit počáteční a koncové datum a čas události, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte výchozí hodnoty. Chcete-li změnit datum, stiskněte jednou klávesu čtečka + šipka vpravo, a pak stisknutím klávesy ENTER otevřete rozevírací kalendář, pak pomocí kláves se šipkami procházejte rozevírací kalendář a stisknutím klávesy ENTER vyberte. Pokud chcete změnit hodiny, zadejte nové hodnoty.

  • Chcete-li nastavit umístění schůzky, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na poli Hledat místnost nebo místo, a pak zadejte požadované umístění.

  • Pokud chcete přidat další informace o události, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku přidat popis nebo připojit dokumenty, a pak zadejte požadované údaje.

 4. Až skončíte, stiskněte klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odeslání (pro schůzku) nebo uložení (pro událost) a stiskněte mezerník.

 5. Okno nové události se zavře a fokus se vrátí na Kalendář.

Pozvání ostatních na schůzku

Přizvěte další účastníky a změňte událost na schůzku.

 1. V okně podrobností události opakovaně stiskněte klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že se jedná o pozvání účastníků.

 2. Pokud chcete přidat kontakt, zadejte nebo vložte e-mailovou adresu účastníka a stiskněte Enter. Tento postup opakujte pro ostatní účastníky.

Zjištění dostupnosti zvaných účastníků

Po zadání jmen v pozvánce na schůzku vám může Outlook pomoct vybrat čas, kdy jsou dostupní všichni pozvaní účastníci.

 1. V okně podrobností události opakovaně stiskněte klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte návrh času schůzky v části plán. Program předČítání oznámí navrhovaný čas schůzky.

 2. Pokud chcete projít další navrhované časy, stiskněte opakovaně klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte návrh časového úseku, který vám bude vyhovovat. Program Předčítání vám při procházení přečte navrhované časy. Příslušný čas vyberete stisknutím mezerníku.

 3. Pokud pro daný den nemůžete najít čas, který je k dispozici, můžete zkontrolovat dostupnost přizvaného pro jiný den. Chcete-li vyhledat jiné dny, stiskněte opakovaně klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro výběr měsíce, který se sbalí, a pak stiskněte mezerník. Stiskněte opakovaně klávesy SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte aktuálně vybraný den, a pak pomocí kláves se šipkami procházejte dny. Pokud chcete vybrat den, stiskněte ENTER.

Vytvoření opakované schůzky

Pokud plánujete schůzku konanou například každý týden, můžete ji snadno nastavit jako opakovanou. Díky tomu nemusíte přidávat schůzku jednotlivě pro každý týden.

 1. V okně podrobností události opakovaně stiskněte klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že se jedná o akci opakovat.

 2. Chcete-li vybrat frekvenci schůzky, stiskněte mezerník a pak klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte četnost výskytu schůzky. Vyberete možnost stisknutím mezerníku.

Vytvoření online schůzky

Schůzku můžete snadno změnit na online schůzku pomocí Skype nebo Microsoft Teams.

Poznámka: V závislosti na vaší organizaci a ať už jste předplatitelem Office 365, Skype a/nebo Microsoft Teams nemusí být k dispozici.

V okně Podrobnosti události proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud je k dispozici buď Skype, nebo Microsoft Teams, stiskněte opakovaně klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti vypnout schůzku aplikace teams, přepnout přepínač nebo vypnout, přepnout na přepínač. Možnost, kterou uslyšíte, je dána správcem. Stisknutím klávesy ENTER převedete schůzku na online schůzku.

 • Pokud jsou k dispozici obě Skype i Microsoft Teams, stiskněte opakovaně klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud neuslyšíte, že jste na panelu Přidat online schůzku, a pak stisknutím klávesy šipka dolů vyberte mezi dostupnými možnostmi a stisknutím klávesy ENTER potvrďte výběr.

Outlook přidá po odeslání pozvánky detaily online schůzky a odkaz do textu události.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Nastavení e-mailového účtu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Klávesové zkratky pro Outlook na webu a Outlook.com

Použití čtečky obrazovky k procházení kalendáře Outlooku

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×