Plánování SharePointového webu

Plánování SharePointového webu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Při plánování SharePointového webu by vlastníci webu měli uspořádat obsah, který uživatelům pomůže najít potřebné informace. Díky této strategii webů můžou vlastníci webu spravovat a spravovat a uživatelé mohou web procházet.

Základy pro plánování webů

Plánování nového webu SharePoint může být snazší, pokud vlastníci webu zadají odpověď na některé otázky týkající se typu webu, kdo ho bude používat a jak ho budou používat. Dobrým příkladem otázek s dotazem je:

  • Jaký typ webu je potřeba?

  • Kdo bude web používat?

  • Jak bude web vypadat?

  • Kdo potřebuje mít přístup k webu?

  • Jakým způsobem budou zaměstnanci, klienti a zákazníci a skupiny používat web?

  • Kdo bude web spravovat?

Účel webu

Jednou z nejdůležitějších částí plánování webu SharePoint je definování jeho účelu. S jinými slovy, jaký typ webu potřebujete? Když odpovídáte na tuto otázku, můžete rychle začít používat cestu a vytvořit skvělý SharePoint Web. Potřebujete-li třeba sdílet informace, novinky, nástroje a řešení s desítekem nebo stovkami lidí, je třeba, aby komunikační web fungoval za vás. komunikační weby SharePoint mají malý počet autorů a přispěvatelů, kteří komunikují s větším cílem. Komunikační weby také podporují stejné scénáře jako tradiční weby publikování. Informace o tom, co je tento web a co vypadá, najdete v tématu co je komunikační web SharePointu .

Další příklad: potřebujete-li připojit skupinu nebo tým k obsahu, projektům, informacím a aplikacím, je třeba, aby vám týmový web fungoval. Doporučeným nástrojem pro týmovou spolupráci je Microsoft teams a každý tým je připojený k týmovému webu. SharePoint týmové weby se zaměřují na spolupráci, kde většina uživatelů a členů jsou autoři a přispěvatelé na projektu nebo skupině. Týmové weby umožňují uživatelům rychle najít, co potřebují, a používat je k rozhodování, naučit se, co se děje, nástroje pro Access a spolupracovat s ostatními členy týmu, spolupracovníky a partnery na projektech. Další informace o tom, co tento web používá a jak se používá, najdete v tématu co je sharepointový týmový web?

Moderní prostředí SharePoint nabízí dvě šablony pro vytváření nových webů. komunikační web a týmový web

Volba typu webu v SharePointu Online

Při vytváření webu možná budete muset změnit místní nastavení webu podle toho, kde a kdo patří. Další informace najdete v článku Změna místního nastavení webu. Pomocí funkce MUI (Multiple Language User Interface) můžete uživatelům umožnit měnit jazyk zobrazení webu nebo vytvářet weby v různých jazycích. Další informace najdete v tématu Volba jazyků, které chcete zpřístupnit pro uživatelské rozhraní webu.

SharePointové weby

V moderních SharePoint doporučujeme vytvářet nové weby pro každé pracovní vytížení ve vaší firmě místo vytváření podřízených webů. Místo vytváření podřízených webů mohou být moderní weby SharePoint přidruženy ke souvisejícím webům a připojené k webu centra SharePoint. Místo toho představuje plochou strukturu, která je jednodušší pro udržení a navigaci. Pomocí rozbočovačů odeberete nepružné hierarchie, které byly vytvořeny kolekce webů a podřízených webů. To usnadňuje vlastníkům webů přesouvat weby z jednoho centrálního webu na jiný při změně procesů a projektů. Přesunutí moderního webu, který je připojený k jednomu centrálnímu webu, je jednodušší než při použití hierarchie kolekce webů a podřízeného webu.

Rozbočovače se připojují a pomáhají organizovat kolekce souvisejících týmových webů a komunikačních webů v intranetu. Důležitým řešením pro moderní sítě intranet pomocí SharePoint je to, že každá pracovní jednotka by měla mít samostatný Web. Všechny komunikační weby a týmové weby spojené se skupinou Office 365 se vytvoří jako kolekce webů, které můžou mít vlastní oprávnění. Rozbočovače, obvykle vytvořené z komunikačních webů, by také měly obsahovat různé pracovní jednotky a sloučit další související weby. Abyste mohli vytvořit rozbočovač, musíte být správcem SharePoint, ale vlastník webu může přidružit sharepointový web k centrálnímu webu.

Cílová skupina webu

Pokud jste už zvolili, jaký typ webu SharePoint, budete pravděpodobně mít dobrou představu o tom, koho máte. Jak už jsme dřív řekli, v moderním prostředí pro SharePoint, komunikačním webu nebo týmovém webu můžete vytvářet dva weby. Každý z těchto webů je určený pro jedinečné cílové skupiny.

  • Komunikační weby jsou určené pro vysílání zpráv, informování článků, sdílení obsahu nebo předvedení služeb nebo lidí. Cílová skupina obvykle spotřebovává a zobrazuje, ale neupravuje obsah, informace a novinky.

  • Týmové weby jsou určené pro spojení skupin nebo týmů s určitým obsahem, informacemi, projekty a nástroji, které potřebují ke spolupráci. Vlastníci webu můžou v případě potřeby určit další vlastníky týmu, aby mohli pomoct se správou webu.

Oprávnění a sdílení webu

Komunikační weby a týmové weby sdílejí moderní prostředí SharePoint, ale obsahují rozdíly v klíčových oprávněních.

Komunikační weby mají malý počet autorů obsahu a nejsou přidruženy k skupině Office 365. Pokročilá oprávnění jsou dostupná pro komunikační weby prostřednictvím panelů oprávnění sdílení nebo webu. Komunikační weby, jako tradiční weby SharePoint, zahrnují tři výchozí skupiny SharePointu, vlastníky, členy a návštěvníky.

Týmové weby jsou přidružené ke skupině Office 365, která má dva typy uživatelů, vlastníky a členy. Správci SharePoint můžou změnit, jestli jsou týmové weby neskupinově propojené týmové weby. Tito uživatelé skupiny Office 365 automaticky mají přístup k týmovému webu a ke zbytkům aplikací skupiny. Vlastníci mají úplné řízení týmového webu a členové mají úpravy, ale ne oprávnění ke konfiguraci webu. Mějte na paměti, že když sdílíte týmový web, můžete pozvat uživatele a skupinu zabezpečení, aby byli členy webu. Když týmový web sdílíte pomocí panelu oprávnění webu na webu, nový člen se nepřipojí k připojené skupině Office 365. Můžete však pozvat nového člena do skupiny Office 365 a automaticky jim udělíte přístup k týmovému webu.

Při ukládání souborů a složek na webu SharePoint jsou obvykle dostupné všem uživatelům, kteří mají oprávnění k webu, ale můžete také sdílet konkrétní soubory a složky s lidmi, kteří nemají přístup k webu. Další informace najdete v článku sdílení sharepointových souborů nebo složek a sdílení webu.

Externí sdílení v SharePoint Online je výkonná funkce pro spolupráci, kterou vaše společnost nebo organizace může používat s externími dodavateli, zákazníky a klienty. Externí sdílení je ve výchozím nastavení zapnuté pro SharePoint weby, ale ve výchozím nastavení není povolené anonymní sdílení. Externí sdílení je ve výchozím nastavení zakázané pro komunikační weby a jiný typ SharePoint webu kromě týmových webů. Propojené weby skupiny mají povolené externí sdílení jenom v případě, že skupina Office 365 umožňuje hostům členy. Pro nové weby propojené se skupinou je ve výchozím nastavení dostupné jenom ověřené externí sdílení. Vaše organizace může omezit externí sdílení a to má vliv na to, jestli mají samostatné týmové weby a komunikační weby externí sdílení.

Externí sdílení řídí globální a SharePoint správci, takže nastavení organizace přepíše všechna nastavení webu. Pokud vlastníci webu nevidí nastavení externího sdílení, měli by si zkontrolovat, jestli je tato možnost vypnutá. Pokud je ve vaší organizaci povolené externí sdílení, znamená to, že je povolený ve všech SharePoint, OneDrive a hostůch ve skupinách.

Značky webu

Měli byste věnovat nějakou dobu, jako by váš web vypadal. Možná budete potřebovat web, aby odpovídal vaší firmě, organizaci nebo vaší pracovní společnosti. Vzhled sharepointového webu můžete snadno změnit tak, aby odpovídal interní nebo externí značce. Vlastníci webu můžou rychle a snadno přizpůsobit logo webu, barvy, motivy a dokonce i navigaci. Další informace najdete v tématu přizpůsobení sharepointového webu. Návrhy webů můžou vlastníkům webu pomoct zvolit šablonu, která se zarovná s organizací. Pokud správce SharePointu povolil návrhy webu, můžete si vybrat návrh pro váš web, který bude zarovnaný s vaší organizací. Váš správce SharePoint může mít přizpůsobený návrh výchozího webu a pokud ano, můžete pomocí něj nastavit, aby váš web odpovídal návrhu vaší organizace. Další informace o moderní SharePoint pro branding naleznete v tématu propagace SharePointu: nový normální.

Pokud se rozhodnete připojit svůj web a související weby na centrální web, budou se na něm sdílet značky a navigace. Weby připojené k rozbočovačům mají v horní části webu přidaný navigační panel webu. Navíc mohou weby připojené k rozbočovačům sdílet značky a další funkce z centra.

Obsah webu a navigace

Promyslete, jaký typ obsahu má web mít. Obsah webu závisí na typu webu, který vytvoříte. Týmový web obsahuje informace týkající se skupiny nebo týmu, který používá daný web. Komunikační web má obvykle širokou škálu informací a je určený pro konkrétní cílové skupiny. SharePoint má funkce obsahu webu, které vytvoříte pro lepší obsluhování obsahu na vašem webu. Tyto funkce zahrnují moderní seznamy, knihovny, stránky a webové části. Seznamy se dají použít ke sledování prodeje, úkolů, inventárních soupisů a problémů. Knihovny ukládají dokumenty a další soubory. Moderní stránky jsou rychlé způsoby spolupráce a sdílení nápadů pomocí obrázků, dokumentů, videí a webových částí. Webové části jsou stavební kameny pro moderní weby SharePoint.

Dobrá navigace na webu je možná nejdůležitější věcí, kterou vlastník webu může použít k úspěšnému SharePoint webu. Když je navigace na webu plánována a je správně navržená, uživatelé mohou rychle najít, co potřebují, a výsledkem bude větší spokojenost webu. Uživatelé jsou spokojeni a SharePoint web funguje tak, jak by měl. Podrobnosti o přizpůsobení navigace na webu najdete v článku Přizpůsobení navigace na sharepointovém webu. Skvělé místo, kde se dozvíte další informace o plánování navigace na webu jsou základy navigace.

Údržba webu

Komunikační weby obvykle potřebují ke správě jen několik přispěvatelů, které jsou vlastními různými moderními webovými aplikacemi a přispívat jim. Týmové weby můžou v případě potřeby sdílet úkoly údržby se členy skupiny nebo týmu. Vlastníci webu můžou na obou webech získat úplnou údržbu nebo přiřazovat vlastníky stránek nebo oddílů, abyste mohli zachovat jejich části.

Když se položka odstraní z webu SharePoint, může ji obnovit vlastník webu nebo každý uživatel s oprávněním upravovat položku. Pokud je třeba položka z knihovny dokumentů nebo seznamu odstraněna, může ji také obnovit uživatel, který to může upravovat. Další informace najdete v článku obnovení položek v koši webu SharePointu .

Podívejte se také na

Příručka k modernímu prostředí v SharePointu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×