Přizpůsobení zobrazení vytvořením vyhledávacího pole

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pokud chcete pole v datovém listu, formuláře nebo sestavy zobrazit určitou hodnotu pole ukládá jinou hodnotu, vytvoření vyhledávacího pole. Vyhledávací pole je užitečná, když chcete pole zobrazíte smysluplnější než číslo, například ID (nebo jinou hodnotu Cizí klíč ). Místo se zobrazuje Identifikačního čísla kontaktu, například Microsoft Office Access můžete zobrazit na jméno kontaktu. V tomto příkladu se nazývá Identifikačního čísla kontaktu hodnotu vazby nebo hodnota, která je uložena v zdrojovou tabulku, dotaz nebo seznam. Identifikační číslo kontaktu je automaticky vyhledané ve zdroji a nahrazen příkazem jméno kontaktu. Jméno kontaktu se nazývá zobrazené hodnoty.

Poznámka: Rozdíl mezi vyhledávací pole zobrazená hodnota a její vázaná hodnota je, že zobrazená hodnota je v zobrazení datového listu vázaná hodnota je uložená hodnota.

Při zobrazení vyhledávacího pole s nebo k nim získat přístup v datovém listu, je označená jako vyhledávací sloupec.

Vyhledávací pole může být jednoduchou nebo složitou. Jednoduchý vyhledávací pole umožňuje ukládat jenom jednu hodnotu. Komplexní vyhledávací pole nebo pole vyhledávání s více hodnotami umožňují uložit více hodnot, které se zobrazí v poli se seznamem nebo ovládací prvek seznam. Pro každou položku v poli s více hodnotami zobrazenou hodnotu "prohledat" na základě jeho odpovídající vazbu ve vázaných hodnoty. Poskytuje možnost vyhledávací hodnoty pomáhá zabránit chyb při zadávání dat omezením hodnoty, které lze zadat.

V tomto článku

Vytvoření nové vyhledávací pole

Změnit existující pole do vyhledávacího pole

Odebrání vlastnost vyhledávací pole

Nastavení nebo změna vlastností vyhledávacího pole

Vytvoření nové vyhledávací pole

Můžete vytvořit vyhledávací pole, která načte hodnoty z tabulky nebo dotazu nebo ze seznamu hodnot, které jste vytvořili.

Poznámka: Po zadání seznam hodnot pro vyhledávací pole hodnoty pole aktuálního záznamu automaticky uloží.

Vyberte vyhledávací hodnoty z tabulky nebo dotazu

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, se kterou chcete pracovat, a poté klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Klikněte na buňku ve sloupci Datový typ, který odpovídá sloupce, který chcete definovat jako vyhledávací pole, klikněte na šipku dolů a potom klikněte na Průvodce vyhledáváním.

 3. V Průvodci vyhledáváním zajistěte, že je vybraná možnost že vyhledávací sloupec pro vyhledání hodnoty v tabulce nebo dotazu a klikněte na tlačítko Další.

 4. Zobrazení a vyberte zdroj výsledků pro hodnotu vyhledávací pole na další stránce, klikněte v části zobrazení vyberte tabulky, dotazy nebo obou možnost a klikněte na tlačítko Další.

 5. V části Pole k dispozici vyberte pole, které chcete přidat.

 6. Klikněte na tlačítko Vybrat select button .

 7. Opakujte tento krok, pokud chcete přidat další pole a potom na tlačítko Další.

 8. Chcete-li zadat možnosti řazení pro vyhledávací pole na další stránce průvodce, klikněte na šipku dolů vedle pole nejdříve řazení a potom klikněte na název pole, podle kterého chcete seřadit hodnoty.

 9. Pokud chcete změnit pořadí řazení vzestupně, klikněte na tlačítko Vzestupně a klikněte na tlačítko Další.

 10. Přizpůsobit šířku vyhledávací pole na další stránce průvodce pomocí myši přetáhněte sloupec na požadovanou šířku a klikněte na tlačítko Další.

  Tip: Políčko Skrýt klíčkový sloupec ponechejte zaškrtnuté, aby se každému, kdo vyhledávací sloupec používá, zobrazily v poli pouze hodnoty, které chcete, nikoli hodnoty v poli s primárním klíčem.

 11. Na další stránce průvodce zadejte název popisek vyhledávacího sloupce.

 12. Chcete-li vytvořit vyhledávací sloupec s více hodnotami, zaškrtněte políčko Povolit více hodnot.

  Poznámka: Aby bylo možné uložit do pole více hodnot, musí být toto políčko zaškrtnuto.

  Výběr možnosti vyhledávání s více hodnotami v Průvodci vyhledáváním

 13. Klikněte na Dokončit.

Tip: Vlastnosti, které se vztahují na konkrétní vyhledávací pole jsou dostupné na kartě vyhledávání v podokně Vlastnosti pole.

Použití tabulky nebo dotazu jako zdroje dat pro vyhledávací pole

Vyberte vyhledávací hodnoty ze seznamu

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, se kterou chcete pracovat, a poté klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Klikněte na buňku ve sloupci Datový typ, který odpovídá sloupce, který chcete definovat jako vyhledávací pole, klikněte na šipku dolů a potom klikněte na Průvodce vyhledáváním.

 3. V Průvodci vyhledáváním vyberte můžu bude zadejte do pole hodnoty, který bych potřeboval(a) a klikněte na tlačítko Další.

 4. Na další stránce průvodce zadejte požadovaný počet sloupců vyhledávacího seznamu.

 5. Zadejte požadované hodnoty v seznamu vyhledávání a klikněte na Další.

  Poznámka: Můžete nastavit šířku vyhledávacího pole, ale pokud zmenšení šířky tak, že už není viditelná, ta se nezobrazí ve vyhledávacím sloupci.

 6. Pokud jste v kroku 4 zadali více sloupců, je nutné zvolit sloupec, který bude sloužit k jedinečné identifikaci každé hodnoty. V poli Dostupná pole klikněte dvakrát na sloupec, který chcete použít k jedinečné identifikaci každé hodnoty, a potom klikněte na tlačítko Další.

  Poznámka: V případě, že jste v kroku 4 nezadali více sloupců, tento krok se nezobrazí.

 7. Na další stránce průvodce zadejte název popisek vyhledávacího sloupce.

 8. Pokud vytváříte vyhledávací sloupec s více hodnotami, zaškrtněte políčko Povolit více hodnot.

  Poznámka: Aby bylo možné uložit do pole více hodnot, musí být toto políčko zaškrtnuto.

 9. Klikněte na tlačítko Dokončit a pak klepněte na tlačítkoAno uložte provedené změny.

Začátek stránky

Změnit existující pole do vyhledávacího pole

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, se kterou chcete pracovat, a poté klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Klikněte na buňku ve sloupci Datový typ, který odpovídá sloupce, který chcete definovat jako vyhledávací pole, klikněte na šipku dolů a potom klikněte na Průvodce vyhledáváním.

 3. Postupujte podle pokynů v průvodci.

Začátek stránky

Odebrání vlastnost vyhledávací pole

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, se kterou chcete pracovat, a poté klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Vyberte pole, jehož vlastnost vyhledávání chcete odebrat.

 3. Klikněte na kartu Vyhledávání.

 4. V rozevíracím seznamu Zobrazit ovládací prvek klikněte na Textové pole.

Začátek stránky

Nastavení nebo změna vlastností vyhledávacího pole

Při použití Průvodce vyhledáváním jsou vlastnosti vyhledávacího pole nastaveny automaticky. Změnou těchto vlastností však můžete změnit chování vyhledávacího pole.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, se kterou chcete pracovat, a poté klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Klikněte na pole, jehož vlastnosti vyhledávání chcete změnit.

 3. Klikněte na kartu Vyhledávání.

 4. Klikněte na šipku rozevíracího seznamu vedle vlastnosti, kterou chcete změnit, a vyberte požadovanou položku.

  Následující tabulka uvádí seznam vlastností, které můžete nastavit nebo změnit.

Vlastnost

Akce

Zobrazit ovládací prvek

V závislosti na typu ovládacího prvku je možné nastavit tuto vlastnost na jednu z následujících možností:

 • Zaškrtávací políčko     Pouze pole Ano/Ne.

 • Textové pole     Zobrazí obsah zadané uživatelem.

 • Seznam     Zobrazí se seznam hodnot v otevřeném okně.

 • Pole se seznamem     Ukazuje vybraných hodnot po zavření a k dispozici seznam hodnot při otevření.

Poznámka: Nastavení vlastnosti zobrazit ovládací prvek na Textové pole nebo zaškrtněte políčko zakáže vyhledávání.

Typ zdroje řádků

Zvolte, zda mají být hodnoty vyhledávacího pole importovány z jiné tabulky či dotazu, nebo ze zadaného seznamu hodnot. Můžete také zvolit, že mají být do seznamu importovány názvy polí v tabulce nebo dotazu.

Zdroj řádků

Zadejte tabulku, dotaz nebo seznam hodnot poskytující hodnoty pro vyhledávací pole. Je-li vlastnost Typ zdroje řádků nastavena na možnost Tabulka či dotaz nebo Seznam polí, měla by být tato vlastnost nastavena na název tabulky či dotazu nebo na příkaz SQL, který představuje příslušný dotaz. Nastavíte-li vlastnost Typ zdroje řádků na možnost Seznam hodnot, měla by tato vlastnost obsahovat seznam hodnot oddělených středníkem.

Vázaný sloupec

Zadejte sloupec určený vlastností Zdroj řádků, který bude poskytovat hodnotu uloženou vyhledávacím polem. Tato hodnota může být v rozsahu od 1 do počtu sloupců určených vlastností Zdroj řádků.

Počet sloupců:

Zadejte počet sloupců ve zdroji řádků, které mohou být zobrazeny ve vyhledávacím sloupci. Hodnotou této vlastnosti může být celé číslo od 1 do 255.

Hlavičky sloupců

Zadejte, zda mají být zobrazena záhlaví sloupců. Lze použít hodnotu Ne (výchozí) nebo Ano.

Šířky sloupců

Zadejte šířku jednotlivých sloupců. Pokud například nechcete určitý sloupec (například identifikační číslo) zobrazit, zadejte šířku 0.

Počet řádků seznamu

Určete počet řádků, které se zobrazí při zobrazení vyhledávacího sloupce.

Šířka seznamu

Určete šířku ovládacího prvku, který se zobrazí při zobrazení vyhledávacího sloupce.

Omezit na seznam

Zvolte, zda uživatel může zadat hodnotu, která se v seznamu nenachází.

Povolit více hodnot

Určete, zda vyhledávací pole používá pole s více hodnotami a umožňuje vybrat více hodnot. Toto nastavení je žádné (výchozí) nebo na hodnotu Ano. Pokud vyberete možnost Ano, uživatel bude moct výběr několika hodnot ve vlastnosti Zdroj řádků pro každý záznam.

Další informace o vícehodnotových polích najdete v článku Příručka k vícehodnotovým polím.

Povolit úpravy seznamu hodnot

Určete, zda mohou upravovat položky ve vyhledávacím poli, které je založeno na seznamu hodnot. Pokud tato vlastnost je nastavena na hodnotu Ano, a klikněte pravým tlačítkem myši vyhledávací pole, které je založeno na seznamu jediný sloupec hodnot, zobrazí se možnost nabídky Upravit položky seznamu. Pokud vyhledávací pole obsahuje více než jeden sloupec, tato vlastnost je ignorován.

Formulář pro úpravu položek seznamu

Zadejte existující formulář, pomocí kterého můžete upravit položky seznamu ve vyhledávacím poli, který je založený na tabulce nebo dotazu.

Zobrazit pouze hodnoty zdroje řádku

Zobrazí pouze hodnoty, které se shodují se zdrojem aktuálního řádku, pokud je vlastnost Povolit více hodnot nastavena na hodnotu Ano.

Programově vyhledat hodnoty v tabulce, najdete v článku Přehled Funkce DLookup.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×