Přizpůsobení zobrazení dat a formulářů pomocí aplikace SharePoint Designer

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Zobrazení dat je dynamické přizpůsobitelné zobrazení zdroje dat z webu služby SharePoint. SharePoint Designer 2010 načte data ze zdroje dat v podobě z jazyk XML (Extensible Markup) a zobrazuje nebo umožňuje zadávání dat pomocí Extensible Stylesheet Language Transformations (Transformations). Zobrazení dat můžete zobrazit data z nejrůznějších zdrojů, včetně Sharepointových seznamů a knihoven databázových dotazů, dokumentů XML, webovým službám a skripty na straně serveru. Přidání a přizpůsobení zobrazení dat pomocí SharePoint Designer 2010.

SharePoint Designer 2010 obsahuje celá řada nástrojů, které slouží k přizpůsobení seznamů a zobrazení dat, jak ukazuje tato část.

Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

WYSIWYG nástroje v SharePoint Designer 2010 vložení jazyk XSL (Extensible Stylesheet) přímo na stránku tak, že nebudete muset znát XSL vytvořit užitečná vlastní zobrazení dat. Pokud potřebujete upravit kód, můžete upravovat vždy XSL přímo v zobrazení Kód v SharePoint Designer 2010.

Existuje několik způsobů, jak můžete vytvořit zobrazení a formuláře v SharePoint Designer 2010. Vytvoření zobrazení seznamu přiřazené Sharepointového seznamu nebo knihovně; Vytvoření zobrazení dat a přidružit stejného seznamu nebo jiném zdroji dat; Vytvoření formuláře přidáním zobrazení dat na stránku vložení jednotlivých polí jako formulář s; atd. Další informace o vytváření zobrazení a formuláře v části Viz také.

Tyto výsledkem kombinace zobrazení seznamů (XSLT webové části Seznam) a zobrazení dat (webovou část Datový formulář) na stránkách a i když jsou rozdíly mezi nimi můžete přizpůsobit je podobným způsobem. Můžete přidat a odebrat sloupce, pomocí filtrů, seřadit a seskupit pole, použít podmíněné formátování a mnohem víc pomocí nástroje dostupné v SharePoint Designer 2010.

Tento článek popisuje nejčastější kustomizace kterých si do seznamu nebo zobrazení dat pomocí SharePoint Designer 2010.

V tomto článku

Otevírání zobrazení seznamu a zobrazení dat

Přidávání, odebírání a změny uspořádání sloupců

Řazení a seskupování

Filtr

Podmíněné formátování

Stránkování

Povolení úprav na řádku

Povolení asynchronních aktualizací

Přidání možností panelu nástrojů

Použití stylů zobrazení

Další možnosti přizpůsobení

Otevírání zobrazení seznamu a zobrazení dat

Zobrazení seznamů a zobrazení dat lze vytvořit a otevřít několika způsoby SharePoint Designer 2010 (jak je vysvětleno na začátku tohoto článku). Zobrazení seznamu můžete, například otevřít ze seznamu nebo knihovny, kterou právě přidružené, nebo otevřete zobrazení dat na stránce webů, kde je uložena. Obě možnosti jsou na navigační nabídku. (Přidružen seznam či knihovna nebo libovolný počet zdrojů dat. Použijte jeden z následujících metod k otevření zobrazení seznamu nebo zobrazení dat v SharePoint Designer 2010.)

Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

Otevření zobrazení seznamu přidruženého k seznamu

 1. Otevřete váš web v SharePoint Designer 2010.

 2. V navigačním podokně klikněte na možnost Seznamy a knihovny.

 3. Otevřete seznam, který obsahuje příslušné zobrazení seznamu.

 4. Klikněte na kartu Možnosti a pomocí možností pro úpravy zobrazení přizpůsobte zobrazení seznamu.

  Poznámka: Budete muset první Klikněte dovnitř zobrazení k zobrazení možnosti úprav v SharePoint Designer 2010

Otevření zobrazení dat nebo zobrazení seznamu ze stránky webu

 1. Otevřete váš web v SharePoint Designer 2010.

 2. V navigačním podokně klikněte na položku Stránky webu.

 3. Otevřete stránku, která obsahuje zobrazení dat nebo zobrazení seznamu.

 4. Klikněte na kartu Možnosti a pomocí možností pro úpravy zobrazení přizpůsobte zobrazení seznamu nebo zobrazení dat.

  Poznámka: Budete muset první Klikněte dovnitř zobrazení k zobrazení možnosti úprav v SharePoint Designer 2010.

Ve zbývající části tohoto článku se předpokládá, že jste provedením tohoto postupu nebo podobného postupu otevřeli vaše zobrazení pro úpravy.

Začátek stránky

Přidávání, odebírání a změny uspořádání sloupců

Jednou z prvních věcí, která se obvykle se zobrazením dat provádí, je přidání a odebrání sloupců. Při změnách sloupců v zobrazení dat přidáváte, odebíráte nebo uspořádáváte pole tak, jak se zobrazují v zobrazení dat. Sloupce přidáváte, odebíráte a měníte jejich pořadí pomocí dialogového okna Upravit sloupce bez ohledu na to, zda zobrazují řádky nebo sloupce. Sloupce můžete rovněž upravovat pomocí příkazů pro úpravy tabulky na kartě Tabulka. Rozložení tabulky je popsáno v tomto článku níže.

Poznámka:  Příkaz Upravit sloupce je k dispozici pouze v případě, že zobrazení dat je tabulka HTML.

Provedením následujícího postupu přidáte sloupce, odeberete je a změníte jejich uspořádání v zobrazení seznamu nebo zobrazení dat.

 1. Pomocí zobrazení otevřete v SharePoint Designer 2010, klikněte na kartu Možnosti a potom klikněte na Přidat nebo odebrat sloupce Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010 .

  Poznámka: Příkaz Upravit sloupce není k dispozici, pokud je zobrazení dat tabulka HTML používající atributy rowspan nebo colspan s hodnotou větší než 1.

 2. Otevře se dialogové okno Upravit sloupce.
  Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat sloupec, vyberte sloupcové pole v oblasti Dostupná pole a klikněte na tlačítko Přidat.

  • Chcete-li vybrat více polí najednou, stiskněte klávesu CTRL a držte ji stisknout při klepání na jednotlivá pole.

  • Chcete-li odebrat existující sloupec, vyberte jej v oblasti Zobrazené sloupce a klikněte na tlačítko Odebrat.

  • Chcete-li vybrat více polí najednou, stiskněte klávesu CTRL a držte ji při klikání na jednotlivá pole.

  • Chcete-li změnit uspořádání sloupců, vyberte sloupec v oblasti Zobrazené sloupce a klikněte na tlačítko Posunout nahoru nebo Posunout dolů.

 4. Kliknutím na tlačítko OK uplatněte provedené změny v zobrazení.

Poznámka:  V dialogovém okně Upravit sloupce budou zobrazena pouze pole, jež jsou zahrnuta v dotazu na zdroj dat daného zobrazení dat. Skutečný zdroj dat může obsahovat další pole. K zahrnutí těchto polí je třeba dotaz na zdroj dat aktualizovat.

Odkazy na další informace o zobrazeních dat naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Řazení a seskupování

Při řazení dat v zobrazení dat můžete měnit pořadí, ve kterém se zobrazí data tak, aby bylo jednodušší a návštěvníci webu pochopit data. Pořadí řazení příklady abecední nebo číselné řazení. Další řazení můžete vytvořit v dialogovém okně Rozšířené možnosti řazení v SharePoint Designer 2010 objednávky.

Kromě řazení lze data rovněž seskupovat. Při seskupování dat můžete zobrazit záhlaví nebo zápatí skupiny polí v pořadí řazení a zvolit, zda je skupina ve výchozím nastavení rozbalena nebo sbalena. Můžete také zvolit, zda při procházení zobrazení mají být skupiny uchovávány u sebe a zda se mají pro každou skupinu zobrazovat názvy sloupců nebo celkové součty.

Řazení sloupců v zobrazení seznamu nebo zobrazení dat

Pomocí zobrazení otevřete v SharePoint Designer 2010, klikněte na kartu Možnosti a potom klikněte na Seřadit a seskupit Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010 .

Otevře se dialogové okno Seřadit a seskupit.
Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

 1. V oblasti Dostupná pole klikněte na pole, podle kterého chcete provést seřazení, a na tlačítko Přidat.

 2. V oblasti Vlastnosti řazení zvolte způsob řazení výběrem možnosti Vzestupně (od nejnižší hodnoty po nejvyšší) nebo Sestupně (od nejvyšší hodnoty po nejnižší).

  Můžete taky změnit vzestupné nebo sestupné řazení poklepáním na pole v seznamu pořadí řazení.

 3. Použití rozšířených řazení než vzestupně nebo sestupně, klikněte na Upravit výraz řazení. Otevře se dialogové okno Upřesnit seřadit, které můžete přizpůsobit pomocí výrazů XPath pořadí řazení. Další informace najdete v seznamu Upřesnit a přizpůsobení zobrazení dat pomocí výrazů XPath.

 4. Chcete-li provést seřazení podle více polí, zvolte v oblasti Dostupná pole více polí a přidejte je do pořadí řazení.

  Pokud do pořadí řazení přidáte více polí a chcete změnit pole, které je řazeno jako první, vyberte pole v seznamu Pořadí řazení a klikněte na tlačítko Posunout nahoru nebo Posunout dolů.

  Kliknutím na tlačítko OK uplatněte provedené změny v zobrazení.

Seskupování sloupců v zobrazení seznamu nebo zobrazení dat

Pomocí zobrazení otevřete v SharePoint Designer 2010, klikněte na kartu Možnosti a potom klikněte na Seřadit a seskupit Seřadit a seskupit .

 1. Otevře se dialogové okno Seřadit a seskupit.
  Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

 2. V seznamu Pořadí řazení klikněte na pole, podle kterého chcete provést seskupení.
  Všimněte si, že pro každé pole v pořadí řazení lze aplikovat individuální vlastnosti skupiny. Před aplikováním vlastností skupiny vyberte požadované pole.

 3. Chcete-li zobrazit záhlaví na začátku každé skupiny, zaškrtněte v oblasti Vlastnosti skupiny políčko Zobrazit záhlaví skupiny a proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Pokud chcete, aby byly skupiny ve výchozím nastavení v zobrazení zobrazeny rozbalené, klikněte na možnost Rozbalit skupinu ve výchozím nastavení.

  2. Pokud chcete, aby se skupiny ve výchozím nastavení v zobrazení dat zobrazovaly sbalené, klikněte na možnost Sbalit skupinu ve výchozím nastavení.

 4. Zbývající možnosti se týkají pouze zobrazení dat, nikoli zobrazení seznamu. (Odkazy na další informace o rozdílech mezi zobrazením seznamu a zobrazením dat naleznete v části Viz také.)

 5. Jestliže chcete na konci každé skupiny zobrazit zápatí, které zobrazuje informace o tom, kolik záznamů daná skupina obsahuje, zaškrtněte políčko Zobrazit zápatí skupiny.

 6. Jakmile zaškrtnete políčko Zobrazit záhlaví skupiny nebo Zobrazit zápatí skupiny, bude zpřístupněno tlačítko Upřesnit seskupení.

 7. Klikněte na tlačítko Upřesnit seskupení. (Toto tlačítko bude dostupné pro zaškrtnutí políčka Zobrazit záhlaví skupiny nebo Zobrazit zápatí skupiny).

 8. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li skrýt jednotlivé záznamy v seznamu, zaškrtněte políčko Vždy skrýt podrobnosti o skupině.

  • Chcete-li zobrazit všechny položky ve skupině na jedné stránce, přestože celkový počet je větší než zadaný počet položek, které se mají v seznamu zobrazit, zaškrtněte políčko Zachovat skupiny při stránkování.

  • Chcete-li vložit řádek do každé skupiny obsahující názvy sloupců, zaškrtněte políčko Zobrazit názvy sloupců pro jednotlivé skupiny.

  • Chcete-li vložit řádek do každé skupiny zobrazující celkový počet záznamů v každé skupině, zaškrtněte políčko Zobrazit souhrny sloupců pro jednotlivé skupiny.

Jestliže chcete uživatelům webu povolit řazení nebo seskupování dat v prohlížeči, můžete do zobrazení přidat panel nástrojů podle popisu níže v tomto článku.

Začátek stránky

Filtrování

V zobrazení můžete použít filtr, aby se v zobrazení seznamu nebo zobrazení dat zobrazila pouze data splňující určitá kritéria. To je užitečné v případě, že zobrazení obsahuje stovky či tisíce záznamů a chcete je zjednodušit pro čtení dat. Při vytváření filtru vytvoříte minimálně jeden výraz, který je použit pro data. Výraz má tři základní části: název pole (název pole, které chcete filtrovat), operátor (pravidlo, které má být pro hodnotu použito) a hodnota (data, která hledáte).

Následujícím postupem provedete filtrování zobrazení seznamu nebo zobrazení dat.

 1. Pomocí zobrazení otevřete v SharePoint Designer 2010, klikněte na kartu Možnosti a potom klikněte na Filtr Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010 .

 2. Otevře se dialogové okno Kritéria filtru.
  Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

 3. V části Název pole klikněte na pole obsahující požadované hodnoty.

 4. Klikněte do pole Porovnání a potom na požadovaný operátor.

 5. Klikněte do pole Hodnota a vyberte nebo zadejte požadovaná kritéria.

 6. Chcete-li do filtru přidat další klauzuli, klikněte do pole A/Nebo na konci existující klauzule a potom:

  1. Chcete-li vytvořit filtr, ve kterém musí data odpovídat kritériím v obou klauzulích, klikněte na možnost A.

  2. Chcete-li vytvořit filtr, ve kterém stačí, aby data odpovídala kritériím pouze v jedné klauzuli, klikněte na možnost Nebo.

 7. Klikněte na zprávu Kliknutím sem přidejte novou klauzuli.

 8. Chcete-li vytvořit další klauzuli pro tento filtr, opakujte kroky 3–6.

 9. Pokud pracujete zobrazení dat a chcete použít další upřesňující podmínky, zaškrtněte políčko Přidat XSLT filtrování a potom klikněte na Upravit.
  To otevře dialogové okno Rozšířená podmínka, které můžete přizpůsobit pomocí výrazů XPath pořadí řazení.

 10. Klikněte na tlačítko OK.

Jestliže chcete návštěvníkům webu povolit řazení a seskupování dat v prohlížeči, můžete do zobrazení přidat panel nástrojů podle popisu níže v tomto článku. Mějte však na paměti, že filtrování v prohlížeči ovlivní pouze prezentaci dat, neomezuje tedy množství dat dostupných v zobrazení.

Poznámka:  Filtrování zobrazení dat může mít dopad na výkon. Je důležité, aby filtrovanou sadu dat bylo možné spravovat. Při použití základního filtrování pomocí dialogového okna Kritéria filtru je filtr aplikován před vrácením dat. Pokud však použijete možnost rozšířeného filtrování (která je k dispozici pro zobrazení dat), bude filtrování použito v prezentaci XSLT po vrácení dat.

Začátek stránky

Podmíněné formátování

Pomocí podmíněného formátování lze pro vybranou značku HTML nebo datovou hodnotu aplikovat formátovaný text, barvy pozadí, vlastní ikony a další možnosti, pokud data splňují určitá kritéria. Můžete rovněž nastavit podmínky, jež určují, zda má být značka HTML či datová hodnota zobrazena nebo skryta. Podmíněné formátování představuje výkonný způsob, jak v zobrazení dat zvýraznit položky, jež vyžadují akci uživatele. Je možné například zvýraznit položky po termínu splnění, projekty překračující rozpočet nebo docházející pracovní potřeby společnosti.

Následujícím postupem aplikujete podmíněné formátování pro zobrazení seznamu nebo zobrazení dat.

Zobrazení otevřete v SharePoint Designer 2010, klikněte na řádek nebo sloupec, ve které chcete použít podmíněné formátování.

 1. Klikněte na kartu Možnosti, klikněte na Filtr Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010 a zvolte jednu z následujících akcí:

 2. Chcete-li v zobrazení zobrazit data, jež splňují určitá kritéria, vyberte možnost Zobrazit obsah.

 3. Chcete-li v zobrazení skrýt data, jež splňují určitá kritéria, vyberte možnost Skrýt obsah.

 4. Chcete-li použít formátování u řádku, který splňuje určitá kritéria, vyberte možnost Formátovat řádek.

 5. Chcete-li použít formátování u sloupce, který splňuje určitá kritéria, vyberte možnost Formátovat sloupec.

 6. Chcete-li použít formátování u výběru, který splňuje určitá kritéria, vyberte možnost Formátovat výběr. (Před použitím této možnosti je nutné nejprve zvýraznit část zobrazení dat.)

  Možnosti Zobrazit obsah a Skrýt obsah změní viditelnost některých značek HTML nebo datových hodnot. Možnosti Formátovat přiřadí vybraným značkám HTML nebo datovým hodnotám styl.

 7. Otevře se dialogové okno Kritéria podmínky.
  Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

 8. V části Název pole klikněte na pole obsahující požadované hodnoty.

 9. Klikněte do pole Porovnání a potom na požadovaný operátor.

 10. Klikněte do pole Hodnota a vyberte nebo zadejte požadovaná kritéria.

 11. Pokud chcete použít další upřesňující podmínky na zobrazení, klikněte na Upřesnit.
  To otevře dialogové okno Rozšířená podmínka, které můžete přizpůsobit pomocí výrazů XPath pořadí řazení.

 12. Chcete-li do kritérií podmínky přidat další klauzuli, klikněte do pole A/Nebo na konci existující klauzule a potom:

  • Chcete-li vytvořit kritéria podmínky, ve kterých musí data odpovídat kritériím v obou klauzulích, klikněte na možnost A.

  • Chcete-li vytvořit kritéria podmínky, ve kterých stačí, aby data odpovídala kritériím pouze v jedné klauzuli, klikněte na možnost Nebo.

 13. Pod stávající klauzulí klikněte na zprávu Kliknutím sem přidejte novou klauzuli.

 14. Chcete-li vytvořit další klauzuli pro kritéria podmínky, opakujte kroky 4–7.

 15. Jestliže pomocí podmínky zobrazujete nebo skrýváte data, zavřete dialogové okno kliknutím na tlačítko OK. Pokud u podmínky používáte zvláštní formátování, klikněte na možnost Nastavit styl.

 16. Otevře se dialogové okno Změnit styl.
  Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

 17. Zvolte možnosti formátování, jež chcete u zobrazení dat použít.
  Pokud například chcete nastavit text tučně se žlutým pozadím, vyberte v nabídce font-weight položku bold. Potom klikněte na kategorii Pozadí a v nabídce background-color zadejte yellow nebo vyberte variaci žluté.

 18. Klikněte na tlačítko OK.

Zobrazení seznamu a zobrazení dat zobrazují dynamická data, takže v návrhovém zobrazení se podmíněné formátování ihned projeví.

Začátek stránky

Stránkování

Pomocí stránkování můžete počet záznamů zobrazených na každé stránce zobrazení seznamu nebo zobrazení dat změnit. Zobrazení lze nastavit tak, aby se položky zobrazovaly v sadách o velikosti 5, 10 nebo jakákoli jiná zadaná hodnota. Návštěvníci webu v důsledku toho uvidí v prohlížeči odkazy Zpět a Další, jež slouží k navigaci v zobrazení. Případně můžete zadat omezení pro maximální počet položek, jež mají být v zobrazení zobrazeny, což může být opět 5, 10 nebo jakákoli jiná zadaná hodnota.

Následujícím postupem přidáte hodnotu stránkování pro zobrazení seznamu nebo zobrazení dat.

S zobrazení otevřete v SharePoint Designer 2010, klikněte na kartu Možnosti a potom klikněte na stránkování Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010 .

 1. Zvolte jednu z možností stránkování:

  1. Zobrazit sady s (n) položkami: Zvolte, zda mají být položky zobrazeny v sadách o velikosti 1, 5, 10 nebo 30.

   Při výběru této možnosti se v zobrazení, u kterého celkový počet záznamů přesahuje hodnotu zadanou v této možnosti, zobrazí navigační odkazy.

  2. Omezit na (n) položek: Zvolte maximální počet položek, jež má být v zobrazení zobrazen: 1, 5, 10 nebo 30.

 2. Chcete-li zadat vlastní hodnotu pro stránkování zobrazení dat, zvolte možnost Další možnosti stránkování.

 3. Otevře se dialogové okno Vlastnosti zobrazení dat.
  Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

 4. Na kartě Stránkování vyberte jednu z následujících možností:

  • Zvolte možnost Zobrazit položky v sadách této velikosti a v příslušném poli určete počet.
   Jestliže zobrazení obsahuje více než 25 záznamů, má tato možnost výchozí hodnotu 10. Pokud zobrazení obsahuje méně než 25 záznamů, má tato možnost výchozí hodnotu 6.

  • Zvolte možnost Omezit celkový počet zobrazených položek na a v příslušném poli určete počet.
   Výchozí hodnota v tomto poli je nastavena na 100.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Kromě Změna počtu zobrazených záznamů, které se zobrazí pro zobrazení na webovou stránku, můžete změnit počet záznamů, které se zobrazí v návrhovém zobrazení SharePoint Designer 2010. Můžete to udělat když budete chtít najdete v článku jak zobrazení vykreslí s počet záznamů. Pokud chcete změnit počet záznamů v návrhovém zobrazení, klikněte na kartu Návrh a ve skupině Náhled zvolte jednu z možností zobrazit náhled dat.

Začátek stránky

Povolení úprav na řádku

Jestliže jsou povoleny úpravy na řádku, mohou návštěvníci webu snadno upravit jednotlivé záznamy v kontextu zobrazení, aniž by museli opustit stránku nebo otevřít nové okno. Jednoduše kliknou na tlačítko pro úpravy vedle sloupce nebo řádku v zobrazení dat a jednotlivá pole bude možné upravovat. Textová pole, nabídky a ovládací prvky polí jsou dostupné pro každý záznam stejně tak, jako jsou dostupné u formulářů nové položky a formulářů pro úpravy položek. Úpravy na řádku spojují na jednom místě to nejlepší z práce se zobrazeními a formuláři.

Následujícím postupem povolíte úpravy na řádku pro zobrazení seznamu nebo zobrazení dat.

S zobrazení otevřete v SharePoint Designer 2010, klikněte na kartu Možnosti a potom klikněte na Úpravy na řádku Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010 .
Pro zobrazení seznamů, tento umožňuje nové a upravit odkazy, které návštěvníci slouží k vytváření a úpravy záznamů.

 1. Pro zobrazení dat zvolte jednu nebo několik z následujících možností úprav na řádku:

  1. Zobrazit odkazy pro úpravu položek: Povolí odkaz pro úpravy, jenž uživatelům umožní upravit záznam na řádku.

  2. Zobrazit odkazy pro vložení položek: Povolí odkaz pro vložení, jenž uživatelům umožní vytvářet nové záznamy na řádku.

  3. Zobrazit odkazy pro odstranění položek: Povolí odkaz pro odstranění, jenž uživatelům umožní odstraňovat záznamy na řádku.

 2. Uložte změny zobrazení seznamu nebo zobrazení dat.

Zobrazení seznamu při příštím otevření zobrazení v prohlížeči a najeďte myší řádek nebo sloupec, který najdete v článku Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010 tlačítko Upravit. Zobrazení dat kterou najdete v článku odkaz Upravit vedle každý řádek nebo sloupec.

Kliknutím na odkaz zahájíte úpravy řádku nebo sloupce záznamů na řádku, jak je znázorněno níže.

Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

Začátek stránky

Povolení asynchronních aktualizací

Asynchronní aktualizace jsou základní součást platformy ASP.NET AJAX a můžete je povolit pro zobrazení seznamu a zobrazení dat na vašem webu. Jestliže povolíte asynchronní aktualizace, bude zobrazení seznamu nebo zobrazení dat načítat data ze serveru v reálném čase a vykreslovat je v prohlížeči bez nutnosti aktualizace stránky uživatelem. Zobrazení seznamu a zobrazení dat s asynchronními aktualizacemi jsou vhodná pro dynamické webové stránky s bohatým obsahem a řídicí panely.

Poznámka:  Asynchronní aktualizace lze zakázat v Centrální správě, takže pokud tato možnost není k dispozici, obraťte se na správce serveru

.

Následujícím postupem povolíte asynchronní aktualizace pro zobrazení seznamu nebo zobrazení dat.

Pomocí zobrazení otevřete v SharePoint Designer 2010, klikněte na kartu Možnosti a potom zaškrtněte políčko Asynchronní aktualizaci.
Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

 1. Pokud chcete přidat tlačítko Aktualizovat na stránku, zaškrtněte políčko Tlačítko Aktualizovat.
  Díky návštěvníkům webu klikněte na tlačítko Aktualizovat Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010 pro ruční aktualizaci webové stránky.

 2. Zvolte interval aktualizace: 15 sekund, 30 sekund nebo 60 sekund.

 3. Uložte změny zobrazení seznamu nebo zobrazení dat.

Začátek stránky

Přidání možností panelu nástrojů

Pokud zobrazení používá jako zdroj dat seznam nebo knihovnu, můžete do tohoto zobrazení přidat panel nástrojů seznamu služby SharePoint, který umožní uživatelům efektivnější práci se zdrojovým seznamem nebo knihovnou. Panel nástrojů seznamu služby SharePoint je řádek nabídek v horní části seznamu nebo knihovny a poskytuje různé možnosti pro práci s tímto seznamem nebo knihovnou. Je možné přidat dva typy panelu nástrojů:

 • Panel nástrojů služby SharePoint nabízí možnosti pro úpravy seznamu, například přidávání nových položek, vytváření zobrazení a sloupců a úpravy vlastností seznamu.

 • Panel nástrojů seskupení nabízí možnosti pro zobrazení seznamu, například změny filtrování, řazení a seskupování.

Následujícím postupem přidáte panel nástrojů k zobrazení seznamu nebo zobrazení dat.

Pomocí zobrazení otevřete v SharePoint Designer 2010, klikněte na kartu Návrh a potom klikněte na Možnosti Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010 .

 1. Chcete-li přidat úplný panel nástrojů s možnostmi pro úpravy seznamu, klikněte na možnost Panel nástrojů služby SharePoint.

 2. Chcete-li přidat panel nástrojů s možnostmi pro zobrazení seznamu, klikněte na možnost Panel nástrojů seskupení.

  Poznámka:  Panel nástrojů použije filtrování v prezentaci zobrazení, nikoli na úrovni dotazu. Měli byste si být této skutečnosti vědomi a jako základní prostředek filtrování používat postup uvedený výše v tomto článku.

 3. Chcete-li panel nástrojů odebrat, klikněte na položku Žádné.

 4. Uložte změny zobrazení seznamu nebo zobrazení dat.

Po otevření zobrazení v prohlížeči uvidíte panel nástrojů v horní části stránky. Pokud povolíte panel nástrojů služby SharePoint i panel nástrojů seskupení, zobrazí se oba panely v horní části zobrazení.

Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

Začátek stránky

Použití stylů zobrazení

Pokud vytvoříte zobrazení seznamu nebo zobrazení dat, jsou data ve výchozím nastavení obvykle zobrazena v rozložení Základní tabulka. Rozložení zobrazení můžete rychle a snadno změnit tak, že použijete jiný styl zobrazení. Rozložení Základní tabulka můžete například změnit na rozložení, jež prezentuje zobrazení s ohraničeními, sloupci nebo odrážkami.

Před přiřazením stylu zobrazení k zobrazení seznamu nebo zobrazení dat je důležité si uvědomit, že všechna předchozí přizpůsobení a připojení webových částí budou odebrána.

Následujícím postupem přiřadíte styl zobrazení k zobrazení seznamu nebo zobrazení dat.

Společně s pohledem otevřený v SharePoint Designer 2010 klikněte na kartu Návrh a klikněte na jeden ze stylů zobrazení na základě popisu text před tiskem a hover.

Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

Poznámka:  K dispozici budou různé styly zobrazení podle toho, zda je přiřazujete k zobrazení seznamu nebo zobrazení dat. Počet stylů bude rovněž závislý na tom, co bylo do galerie stylů v kolekci webů odesláno.

 1. Chcete-li zobrazit více stylů, klikněte na Další Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010 v pravém dolním rohu skupiny Styly zobrazení.

 2. Zobrazí se zpráva s upozorněním, že veškeré vlastní formátování a připojení webových částí budou při změně stylu zobrazení odebrána. Pokračujte kliknutím na tlačítko Ano.

  Poznámka:  Pokud zvolíte styl zobrazující méně polí než původní zobrazení, budou příslušná pole ze zobrazení odebrána.

 3. Uložte změny zobrazení seznamu nebo zobrazení dat.

Začátek stránky

Další možnosti přizpůsobení

Kromě výše uvedených přizpůsobení je možné zobrazení seznamu nebo zobrazení dat přizpůsobit následujícími způsoby:

 • Vytvoření sloupce vzorce     , která se zobrazí výsledek výpočtu dalších sloupců v zobrazení. Toto je podobně jako použití vzorců v tabulkovým procesorem. Může, například vynásobit jednotkovou cenu produktu počtem jednotek na skladě zobrazíte celkovou hodnotu položky v samostatném sloupci.

 • Zobrazení dat z různých zdrojů     v jediném zobrazení. Toto je výkonný způsobem ke kombinování zdrojů dat na jednom místě. Můžete, třeba zobrazit kategorie produktů z jednoho seznamu a informace o produktu v jiném seznamu v jednom zobrazení.

 • Parametry přidat     do seznamu nebo zobrazení dat. Můžete třeba předat parametru v nabídce Další zobrazení dat a filtrování dat podle této hodnoty parametru.

 • Ovládací prvky serveru přidat     do seznamu nebo zobrazení dat Můžete vytvořit vazbu kontrolní prvky Sharepointu ovládacích prvků ASP.NET a informace ke zdroji dat a je přidat do zobrazení pro vytvoření bohaté a interaktivní datová rozhraní pro uživatele.

 • Změna písma a formátování     pro zobrazení dat nebo seznam. Můžete změnit velikost písma, barev písma, rodina písma a další záhlaví sloupců a polí. Můžete provést ruční pomocí nástrojů WYSIWYG v SharePoint Designer 2010 nebo použití stylů CSS na tyto prvky na stránce.

 • Vlastní rozložení tabulky     seznamu nebo zobrazení dat. Můžete přidat a odebrat buňky tabulky, změňte šířku nebo výšku řádku nebo sloupce, zobrazení nebo skrytí ohraničení a stínování a mnohem víc pomocí možností úpravy tabulky v SharePoint Designer 2010.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×