Office
Přihlásit se

Přizpůsobení webu centra schůzek

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Potřebujete přidat na web centra schůzek nové seznamy nebo knihovny, například prodejní kontakty nebo obrázky představující nový výrobek? Chcete změnit způsob, jakým je web centra schůzek uspořádán? Web centra schůzek můžete přizpůsobit v mnoha různých oblastech a zvýšit tak produktivitu schůzek.

Chcete-li změnit vzhled webu centra schůzek, přidat na něj seznamy či knihovny nebo je odebrat, musíte mít pro tento web oprávnění ke změně návrhu. Další informace vám poskytne vlastník nebo správce webu.

Poznámka: Jednotlivé seznamy a knihovny jsou na webu centra schůzek umístěny do webových částí, které ve službě Windows SharePoint Services 3.0 tvoří stavební kameny stránky webových částí. Většina témat nápovědy k webovým částem a stránkám webových částí na webech se týkají také webu centra schůzek.

Co chcete udělat?

Přidání běžně používaných seznamu nebo knihovny na webu centra schůzek

Přidání seznamu nebo knihovny na webu centra schůzek

Odstranění zobrazení seznamu nebo knihovny na webu centra schůzek

Obnovit zobrazení seznamu nebo knihovny na webu centra schůzek

Odstranění seznamu nebo knihovny z webu centra schůzek

Změna rozložení webu centra schůzek

Změna nastavení webu centra schůzek

Sdílení seznamy nebo knihovny položek pro více nebo opakovaných schůzek

Přidání běžně užívaného seznamu nebo knihovny na web centra schůzek

K vytváření webů centra schůzek se používá speciální typ webových stránek – stránky webových částí. V podokně úlohy Přidat webové části se zobrazují běžně užívané seznamy a knihovny, které tak můžete ihned přidat na web centra schůzek s použitím jejich výchozích nastavení.

Zobrazit všechny seznamy a knihovny, nebo pro práci s vlastní seznamy najdete v tématu Přidání seznamu nebo knihovny na webu centra schůzek.

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Upravit stránku.

 2. V podokně úlohy Přidat webové části vyberte v části Webové části typ seznamu nebo knihovny, který chcete přidat.

 3. V dolní části podokna úloh Přidat webové části klepněte v seznamu Přidat do na místo na webu centra schůzek, kam chcete seznam nebo knihovnu vložit. Můžete například vložit seznam do pravého sloupce.

 4. Klepněte na tlačítko Přidat.

 5. Chcete-li na web centra schůzek přidat další seznamy nebo knihovny, opakujte kroky 2 až 4.

 6. V pravém horním rohu stránky webové části klepněte na možnost Ukončit režim úprav.

Tip: Pokud vám to bude lépe vyhovovat, můžete položky na stránku přetáhnout z podokna úlohy Přidat webové části pomocí myši.

Začátek stránky

Přidání libovolného seznamu nebo knihovny na web centra schůzek

Tímto postupem můžete vybrat libovolnou položku ze všech dostupných seznamů a knihoven včetně vlastních seznamů nebo zadat název, popis a některá nastavení seznamů nebo knihoven, které vytváříte.

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Upravit stránku.

 2. V dolní části podokna úlohy Přidat webové části klepněte na možnost Zobrazit všechny seznamy.

 3. Klepněte na seznam nebo knihovnu, které chcete přidat na web centra schůzek.

 4. Zadejte název, popis a další požadovaná nastavení. Některá nastavení jsou k dispozici pouze u seznamů nebo pouze u knihoven.

 5. Klepněte na tlačítko Vytvořit. Pokud jste vytvořili průzkum, budete vyzváni k zadání otázek průzkumu a klepnutí na tlačítko Další, dokud nezadáte všechny údaje.

 6. Chcete-li se vrátit k webu centra schůzek, klepněte na jeho název na horním navigačním panelu.

Začátek stránky

Odebrání zobrazení seznamu nebo knihovny z webu centra schůzek

Zobrazení seznamu nebo knihovny můžete z webu centra schůzek odebrat, takže se daný seznam nebo knihovna nebude na webu zobrazovat. Tímto postupem odeberete webovou část obsahující seznam nebo knihovnu, neodstraníte však vlastní seznam nebo knihovnu ani jejich obsah. Později tedy budete moci seznam nebo knihovnu obnovit.

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Upravit stránku.

 2. Na stránce webové části klikněte na šipku vedle názvu políčka název seznamu nebo knihovny, kterou chcete odebrat ze zobrazení. Nabídka Webová část

 3. V nabídce webové části, která se zobrazí, klepněte na příkaz Odstranit.

 4. Pokud se zobrazí zpráva o odstranění webové části, klepněte na tlačítko OK.

 5. V pravém horním rohu stránky webové části klepněte na možnost Ukončit režim úprav.

Začátek stránky

Obnovení zobrazení seznamu nebo knihovny na webu centra schůzek

Tímto postupem obnovíte zobrazení seznamu nebo knihovny a jejich obsahu na webu centra schůzek, pokud jste předtím odebrali webovou část obsahující daný seznam nebo knihovnu.

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Upravit stránku.

 2. V oblasti rozvržení stránky webové části klepněte v oddílu nebo zóně stránky, v níž chcete seznam nebo knihovnu obnovit – Střed, Vlevo nebo Vpravo – na možnost Přidat webovou část.

  Webová část v návrhovém režimu

 3. V dialogovém okně Přidat webové části v části Seznamy a knihovny zaškrtněte políčko seznamu nebo knihovny, které chcete na webu opět zobrazit.

 4. Klepněte na tlačítko Přidat.

 5. V pravém horním rohu stránky webové části klepněte na možnost Ukončit režim úprav.

Začátek stránky

Odstranění seznamu nebo knihovny z webu centra schůzek

Tímto postupem odstraníte z webu centra schůzek seznam nebo knihovnu a jejich obsah. Později můžete vytvořit nový seznam nebo knihovnu stejného typu, obsah původního seznamu nebo knihovny však již nebude k dispozici.

 1. Otevřete stránku obsahující požadovaný seznam nebo knihovnu a poté tento seznam nebo knihovnu otevřete klepnutím na příslušný název.

  Pokud jste již seznam nebo knihovnu otevřeli, přejděte ke kroku 2.

 2. Klepněte na možnost Nastavení a poté na možnost Nastavení seznamu nebo na nastavení typu knihovny, kterou odstraňujete. V případě knihovny dokumentů například klepněte na možnost Nastavení knihovny dokumentů.

 3. V části Oprávnění a správa klikněte na možnost Odstranit tento seznam nebo Odstranit tento typ knihovny, například Odstranit tuto knihovnu dokumentů.

 4. Chcete-li se vrátit k webu centra schůzek, klepněte na jeho název na horním navigačním panelu.

Začátek stránky

Změna rozložení webu centra schůzek

V režimu úprav můžete měnit uspořádání seznamů a knihoven jejich přetažením pomocí myši do jiných oblastí (zón) na stránce webové části.

Můžete také měnit chování jednotlivých webových částí, například nastavení určující, zda mohou uživatelé měnit jejich velikost a zda se mají zobrazovat v rámech.

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Upravit stránku.

 2. Na stránce webové části přesuňte ukazatel myši na název seznamu nebo knihovny. Ukazatel změní tvar na čtyřnásobnou šipku.

 3. Klepnutím a tažením změňte pozici seznamu nebo knihovny v rámci rozvržení.

 4. Můžete změnit vzhled nebo rozložení nebo jiných pokročilejší do seznamu nebo knihovny, klikněte na šipku vpravo od nadpisu v seznamu nebo knihovny k zobrazení Nabídky webové části Nabídka Webová část .

 5. Klepněte na příkaz Upravit sdílenou webovou část.

 6. V podokně úlohy Seznamy proveďte požadované změny.

 7. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li si změny prohlédnout jednotlivě, klepněte na tlačítko Použít. Po provedení všech požadovaných úprav klepněte v pravém horním rohu stránky webové části na možnost Ukončit režim úprav.

  • Klepnutím na tlačítko OK potvrďte všechny změny a vraťte se na web centra schůzek.

Začátek stránky

Změna nastavení webu centra schůzek

Pokud máte oprávnění ke změně nastavení webu, jste organizátorem schůzky nebo jste byli k webu přidáni jako jeho vlastník, můžete měnit nastavení webu centra schůzek. V takovém případě můžete například změnit motiv webu nebo určit, které šablony mají být použity pro knihovnu dokumentů. Postup je podobný jako při změně nastavení jakéhokoli jiného webu.

 1. Nabídka Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Nastavení webu.

  Poznámka: Na webu, pro nějž je přizpůsobená nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klepněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 1. Prohlédněte si nebo změňte požadované položky nastavení.

 2. V závislosti na tom, jaké nastavení měníte, se může zobrazit tlačítko OK, Použít nebo Dokončit. Na toto tlačítko klepněte po provedení všech požadovaných úprav.

 3. Chcete-li se vrátit k webu centra schůzek, klepněte na jeho název na horním navigačním panelu.

  Poznámky: 

  • Pokud jste schůzku vytvořili v e-mailovém programu, nemůžete na webu centra schůzek měnit datum, čas ani místo schůzky. K tomuto účelu musíte použít aplikaci, v níž jste schůzku naplánovali.

  • Správce mohl vaše možnosti při změnách nastavení dále omezit. Další informace vám poskytne správce.

Začátek stránky

Sdílení seznamů a položek knihovny mezi vícenásobnými nebo opakovanými schůzkami

Tento postup se na webu centra schůzek používá u řady schůzek, a to u opakované schůzky nebo u několika vzájemně souvisejících schůzek, které nejsou součástí jedné řady opakovaných schůzek.

Porovnání seznamů zobrazených u jedné schůzky a u všech schůzek

1. U tohoto data schůzky se zobrazuje domovská stránka a další stránka.

2. U tohoto data schůzky se zobrazuje pouze domovská stránka.

3. Webová část Úkoly je zobrazena na domovské stránce pro obě data schůzky, ale položky v seznamu nebo knihovně jsou pro každé datum specifické.

U každé schůzky se zobrazují seznamy a knihovny, které se již nacházejí na domovské stránce webu centra schůzek, a všechny nové seznamy a knihovny, které na domovskou stránku přidáte.

Položky přidané do seznamů a knihoven se ve výchozím nastavení zobrazují jen při prohlížení schůzky, do níž byly přidány. Pokud chcete, aby se tyto položky zobrazovaly u všech schůzek, můžete použít následující postup, kterým povolíte sdílení položek seznamu nebo knihovny mezi všemi schůzkami.

 1. Nabídka Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Nastavení webu.

  Poznámka: Na webu, pro nějž je přizpůsobená nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klepněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 1. V části Správa webu klepněte na možnost Seznamy a knihovny webu.

 2. Klikněte na odkaz Přizpůsobit <seznam nebo knihovna> příslušející k seznamu nebo knihovně, které chcete sdílet mezi schůzkami.

 3. V oblasti Obecné nastavení klepněte na odkaz Upřesnit nastavení.

 4. U položky Sdílet položky seznamu pro všechny schůzky (položky řady) klepněte na možnost Ano. Aby se tato položka zobrazila, bude pravděpodobně nutné posunout obsah okna.

Poznámka: Přidáváním stránek na web centra schůzek můžete měnit strukturu jeho obsahu. Pokud přidáte stránku, můžete určit, zda se nová stránka zobrazí u všech schůzek nebo pouze u aktuálně vybrané schůzky. Správa nastavení stránky vám umožňuje změnit její vzhled.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×