Přizpůsobení webových částí

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pokud jste vlastníkem webu, můžete přizpůsobit webové části několika způsoby. Z webového prohlížeče můžete změnit vlastnosti webové části pomocí stránky údržby webových částí. Webové části můžete dál přizpůsobit pomocí návrhové aplikace pro Web, který je kompatibilní se službou Microsoft Windows SharePoint Services, jako je Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Odkazy na další informace o přizpůsobení webových částí a stránek webových částí v části Viz také.

V tomto článku

Změna vlastností webové části pomocí podokna nástrojů

Otevření a použití stránky údržby webových částí

Společné vlastnosti webových částí

Změna vlastností webové části pomocí podokna nástrojů

Přiřazení hodnot jeho vlastností webové části můžete změnit atributy webové části. Všechny webové části sdílejí sadu vlastností, které umožňují určit atributy vzhled, rozložení a další informace. Webová část mohou také obsahovat vlastní vlastnosti, které se použije jenom pro tuto webovou část.

Poznámka: Pokud je stránka webových částí uložená v knihovně dokumentů a chcete udělat nějaké změny (třeba přidat webové části), budete dokument stránky webových části muset napřed rezervovat. Až skončíte, nezapomeňte tento dokument vrátit zpátky do knihovny, aby byly vaše změny viditelné všem uživatelům.

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Upravit stránku.

 2. Klikněte na nabídku Webová část Nabídka Webová část webové části, u kterého chcete změnit vlastnosti a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud jste ve sdíleném zobrazení, klikněte na Upravit sdílenou webovou část.

  • Pokud jste v osobním zobrazení, klikněte na Upravit webovou část.

 3. Změna vlastností, které chcete změnit.

 4. Kliknutím na OK uložíte změny a zavřete podokno nástrojů. Kliknutím na Použít zobrazíte změny bez zavření podokna nástrojů.

V podokně nástrojů se zobrazí seznam vlastností, které se vztahují k webové části vybrané. Tyto vlastnosti vkládalo zobrazení společných vlastností a taky vlastní vlastnosti, definované vývojář webové části pro webovou část. Pokud jste v osobním zobrazení, může vývojář webové části omezenou vlastní vlastnosti, které bude možné měnit pro tuto webovou část.

Další informace o přizpůsobení různých typů webových částí najdete v části Viz také.

Začátek stránky

Otevření a použití stránky údržby webových částí

Pokud jste docházet k problémům s webovou částí nebo připojení webové části na stránce webových částí, můžete ke zjištění a odstranění potíží stránky údržby webových částí. Musí mít příslušné webové části, stránky webových částí nebo oprávnění zóny webových částí použití stránky údržby webových částí.

Tip:  Pokud si nejste jistí, kvůli které webové části nebo připojení webové části jsou problémy se stránkou webových částí, raději postupně zavírejte jednotlivé webové části a procházením stránky webových částí (kliknutím na možnost Zpět ke stránce webových částí) pak vždycky ověřte, jestli se tím problémy vyřešily. Až budete mít jistotu, že jste našli problémovou webovou část, popřemýšlejte, jestli by nebylo dobré ji obnovit nebo odstranit.

 1. Otevřete knihovnu dokumentů, která obsahuje stránky webových částí.

 2. Přejděte na název stránky webových částí, klikněte na zobrazenou šipku a potom klikněte na Upravit vlastnosti.

 3. Kliknutím na Otevřít stránku webových částí v zobrazení údržby zobrazte stránku údržby webových částí.

 4. Zkontrolujte, jestli používáte zobrazení, které chcete (buď osobní nebo sdílené). Pokud potřebujete přepnout zobrazení, udělejte jeden z těchto kroků:

  • Pokud jste v osobním zobrazení a chcete přepnout do sdíleného zobrazení, klikněte na Přepnout do sdíleného zobrazení.

  • Pokud jste ve sdíleném zobrazení a chcete přepnout do osobního zobrazení, klikněte na Přepnout do osobního zobrazení.

 5. Vyberte aspoň jednu webovou část a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete webovou část přesunout do galerie stránek webových částí, klikněte na Zavřít.

  • Odebrání osobní nemovitostí s hodnotou a vrátit se k hodnotám sdílených vlastností webové části, klikněte na Obnovit. Zobrazí se výzva k potvrzení před obnovením webovou část.

  • Pokud chcete trvale odstranit webové části ze stránky webových částí, klikněte na Odstranit. Zobrazí se výzva k potvrzení před odstraněním webovou část.

   Je možné mít oprávnění k odstranění webové části ve sdíleném zobrazení, ale ne v osobním zobrazení.

 6. Až skončíte, klikněte na Zpět ke stránce webových částí.

  Tip: Přístup k stránky údržby webových částí pro stránku webových částí, které nejsou uloženy v knihovně dokumentů, jako je domovskou stránku webu přidat ?content = 1 na konec adresy URL pro stránku.

Poznámka: Stránky údržby webových částí nefunkční zavřít, obnovení nebo odstranění statickou webovou část (to znamená webové části mimo zónu webových částí). Chcete-li zachovat statickou webovou část, je nutné použít návrhové aplikace pro Web, který je kompatibilní se službou Microsoft Windows SharePoint Services, jako je Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Začátek stránky

Společné vlastnosti webových částí

Všechny webové části sdílejí jednu sadu vlastností, kterými se řídí jejich vzhled, rozložení a upřesňující vlastnosti.

Poznámka:  Zobrazení společných vlastností webových částí v podokně nástrojů se může lišit od informací uvedených v této části, a to z několika důvodů:

 • Pokud chcete v podokně nástrojů zobrazit oddíl Upřesnit, musíte mít odpovídající oprávnění.

 • Vývojář webových částí možná u konkrétní webové části určil, že některé z těchto společných vlastností se nebudou zobrazovat, nebo se rozhodl vytvořit a zobrazit další vlastnosti, které nejsou uvedené v oddílech Vzhled, Rozložení a Upřesnit v podokně nástrojů.

 • Na základě některých nastavení oprávnění a vlastností můžou být vlastnosti webových částí zakázané nebo skryté.

Vzhled

Vlastnost

Popis

Nadpis

Určuje nadpis webové části, který se zobrazí v záhlaví webové části.

Výška

Určuje výšku webové části.

Šířka

Určuje šířku webové části.

Stav stylu webové části

Určuje, jestli se při otevření stránky webové části uživatelem zobrazí celá webová část. Jako výchozí je pro stav stylu webové části nastavená možnost Normální a zobrazuje se celá webová část. Pokud je nastavená možnost Minimalizovaný, zobrazuje se jen záhlaví.

Typ stylu webové části

Určuje, zda bude zobrazeno záhlaví a ohraničení rámce webové části.

Rozložení

Vlastnost

Popis

Skryté

Určuje, jestli se webová část zobrazí při otevření stránky webové části. Pokud je toto políčko zaškrtnuté, webová část se zobrazí jen při navrhování stránky a k jejímu názvu bude připojený text (Skryto).

Webovou část můžete skrýt, pokud ji chcete použít k poskytnutí dat jiné webové části pomocí připojení webových částí, ale nechcete zobrazit danou webovou část.

Směr

Určuje směr textu obsahu webové části. Arabština je třeba jazyk používající směr zprava doleva, čeština a většina ostatních evropských jazyků používají směr zleva doprava. Toto nastavení nemusí být dostupné pro všechny typy webových částí.

Zóna

Určuje zónu na stránce webových částí, ve které je webová část umístěná.

Poznámka:  Pokud nemáte oprávnění k úpravám zóny, zóny na stránce webových částí se v seznamu nezobrazují.

Index zóny

Určuje pozici webové části v zóně v případě, že zóna obsahuje více webových částí.

Pořadí určíte zadáním celého kladného čísla do textového pole.

Jestliže jsou webové části v zóně uspořádány shora dolů, znamená hodnota 1, že je webová část zobrazena v horní části zóny. Pokud jsou webové části v zóně uspořádány zleva doprava, znamená hodnota 1, že je webová část zobrazena v levé části zóny.

Pokud třeba přidáte webovou část do prázdné zóny s uspořádáním shora dolů, má index zóny hodnotu 0. Po přidání druhé webové části do dolní části zóny bude mít index zóny hodnotu 1. Pokud budete chtít druhou webovou část v zóně přesunout nahoru, zadejte hodnotu 0 a potom hodnotu 1 pro první webovou část.

Poznámka: Každá webová část v zóně musí mít jedinečnou hodnotu indexu zóny. Změna hodnoty indexu zóny u aktuální webové části může proto způsobit i změnu hodnoty indexu zóny u dalších webových částí v zóně.

Pokročilé

Vlastnost

Popis

Povolit minimalizaci

Určuje, zda je možné webovou část minimalizovat.

Povolit zavření

Určuje, jestli jde webovou část odebrat ze stránky webové části.

Povolit skrytí

Určuje, jestli jde webovou část skrýt.

Povolit změnu zóny

Určuje, jestli jde webovou část přesunout do jiné zóny.

Povolit připojení

Určuje, zda se může webová část účastnit připojení s ostatními webovými částmi.

Povolit úpravy v osobním zobrazení

Určuje, zda je možné měnit vlastnosti webové části v osobním zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň dat povolenou k exportu pro konkrétní webovou část. V závislosti na konfiguraci nemusí být toto nastavení k dispozici.

Adresa URL názvu

Určuje adresu URL souboru obsahujícího další informace o webové části. Když kliknete na název webové části, soubor se zobrazí v samostatném okně prohlížeče.

Popis

Určuje popis, který se zobrazí při umístění myši na název nebo ikonu webové části. Hodnota této vlastnosti se použije při hledání webových částí pomocí příkazu Hledat v nabídce Najít webové části podokna nástrojů v následujících galeriích webových částí: Web, Virtuální server a Stránka webové části.

Adresa URL nápovědy

Určuje umístění souboru obsahujícího nápovědu k webové části. Nápověda se zobrazí v samostatném okně prohlížeče po kliknutí na příkaz Nápověda v nabídce webové části.

Režim nápovědy

Určuje, jak bude v prohlížeči zobrazen obsah nápovědy pro webovou část.

Vyberte jednu z těchto možností:

 • Modální: Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel musí okno před návratem na webovou stránku zavřít.

 • Nemodální: Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel nemusí okno před návratem na webovou stránku zavřít. Jde o výchozí hodnotu.

 • Navigace: Otevře webovou stránku v aktuálním okně prohlížeče.

Poznámka: I když vlastní webové části Microsoft ASP.NET tuto vlastnost podporují, otevřou se výchozí témata nápovědy pro Windows SharePoint Services 3.0 jenom v samostatném okně prohlížeče.

Adresa URL obrázku ikony katalogu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použitý jako ikona webové části v seznamu webových částí. Velikost obrázku musí být 16×16 pixelů.

Adresa URL obrázku ikony názvu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použitý v záhlaví webové části. Velikost obrázku musí být 16×16 pixelů.

Chybová zpráva chyby importu

Určuje zprávu, která se zobrazí v případě potíží s importem webové části.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×