Přizpůsobení webových částí

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pokud jste vlastníkem webové stránky, můžete webové části přizpůsobit několika způsoby. Ve webovém prohlížeči můžete změnit vlastnosti webové části za použití stránky údržby webových částí. Webové části můžete dále přizpůsobit pomocí návrhové aplikace pro web, která je kompatibilní se službou Microsoft Windows SharePoint Services, například Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Další informace o přizpůsobení webových částí a stránek webových částí naleznete v tématu Viz také.

V tomto článku

Změna vlastností webové části pomocí podokna nástrojů

Otevření a použití stránky údržby webových částí

Společné vlastnosti webových částí

Změna vlastností webové části pomocí podokna nástrojů

Atributy webové části můžete změnit přiřazením hodnot příslušným vlastnostem webové části. Všechny webové části sdílejí sadu společných vlastností, které umožňují zadat atributy zobrazení, rozvržení a další informace. Webová část může také obsahovat vlastní vlastnosti, které se vztahují pouze na danou webovou část.

Poznámka: Je-li stránka webové části uložena v knihovně dokumentů, bude možná třeba před prováděním změn, například před přidáváním webových částí, rezervovat dokument stránky webové části. Po dokončení nezapomeňte dokument vrátit dokument zpět do knihovny, aby byly provedené změny viditelné pro všechny uživatele.

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Upravit stránku.

 2. Klikněte na nabídku Webová část Nabídka Webová část webové části, u kterého chcete změnit vlastnosti a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Jestliže pracujete ve sdíleném zobrazení, klepněte na příkaz Upravit sdílenou webovou část.

  • Pokud pracujete v osobním zobrazení, klepněte na příkaz Upravit tuto webovou část.

 3. Změňte vlastnosti, které chcete upravit.

 4. Chcete-li uložit změny a zavřít podokno nástrojů, klepněte na tlačítko OK. Jestliže chcete změny zobrazit bez zavření podokna nástrojů, klepněte na tlačítko Použít.

Seznam vlastností, které platí pro vybranou webovou část, se zobrazí v podokně nástrojů. Tyto vlastnosti zahrnují všechny společné vlastnosti i všechny vlastní vlastnosti, které vývojář webové části pro danou webovou část definuje. Jestliže pracujete v osobním zobrazení, mohl vývojář webové části omezit vlastní vlastnosti, které lze u této webové části změnit.

Další informace o přizpůsobení různých typů webových částí naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Otevření a použití stránky údržby webových částí

Pokud dochází k potížím s webovou částí nebo připojením webové části na stránku webových částí, lze ke zjištění a odstranění potíží použít stránku údržby webových částí. Použití stránky údržby webových částí vyžaduje příslušné oprávnění webové části, stránky webových částí nebo zóny webových částí.

Tip: Pokud si nejste jisti, která webová část nebo připojení webové části je příčinou potíží, raději postupně zavírejte jednotlivé webové části a procházením stránky webových částí (klepnutím na možnost Zpět ke stránce webových částí) vždy ověřte, zda došlo k vyřešení potíží. Jakmile si budete jisti, že jste nalezli problémovou webovou část, zvažte její obnovení nebo odstranění.

 1. Otevřete knihovnu dokumentů, která obsahuje stránku webových částí.

 2. Umístěte ukazatel myši na název stránky webové části, klepněte na zobrazenou šipku a potom na příkaz Upravit vlastnosti.

 3. Klepnutím na příkaz Otevřít stránku webových částí v zobrazení údržby zobrazíte stránku údržby webových částí.

 4. Ujistěte se, zda používáte požadované zobrazení, buď osobní nebo sdílené. Pokud potřebujete přepnout zobrazení, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Používáte-li osobní zobrazení a chcete přepnout do sdíleného zobrazení, klepněte na možnost Přepnout do sdíleného zobrazení.

  • Jestliže používáte sdílené zobrazení a chcete přepnout do osobního zobrazení, klepněte na možnost Přepnout do osobního zobrazení.

 5. Vyberte jednu nebo více webových částí a poté proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li webovou část přesunout do galerie stránek webových částí, klepněte na možnost Zavřít.

  • Chcete-li odebrat osobní hodnoty vlastností a vrátit se ke sdíleným hodnotám vlastností webové části, klepněte na možnost Obnovit. Před obnovením webové části budete vyzváni k potvrzení akce.

  • Chcete-li webovou část ze stránky webových částí trvale odstranit, klepněte na možnost Odstranit. Před odstraněním webové části budete vyzváni k potvrzení akce.

   Oprávnění k odstranění webové části můžete mít ve sdíleném zobrazení, ne však v osobním zobrazení.

 6. Po dokončení klepněte na příkaz Zpět ke stránce webových částí.

  Tip: Přístup k stránky údržby webových částí pro stránku webových částí, které nejsou uloženy v knihovně dokumentů, jako je domovskou stránku webu přidat ?content = 1 na konec adresy URL pro stránku.

Poznámka: Pomocí stránky údržby webových částí nelze zavřít, obnovit ani odstranit statickou webovou část (tj. webovou část mimo zónu webové části). Chcete-li zachovat statickou webovou část, musíte použít návrhovou aplikaci pro web, která je kompatibilní se službou Microsoft Windows SharePoint Services, například Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Začátek stránky

Společné vlastnosti webových částí

Všechny webové části sdílejí jednu sadu vlastností, kterými se řídí jejich vzhled, rozložení a upřesňující vlastnosti.

Poznámka: Zobrazení společných vlastností webových částí v podokně nástrojů však může být jiné, než je uvedeno v tomto tématu, z několika důvodů:

 • Chcete-li v podokně nástrojů zobrazit oddíl Upřesnit, je nutné, abyste měli odpovídající oprávnění.

 • Vývojář webových částí možná u konkrétní webové části určil, že některé z těchto společných vlastností nebudou zobrazeny, nebo se rozhodl vytvořit a zobrazit další vlastnosti, které nejsou uvedeny v oddílech Vzhled, Rozložení a Upřesnit v podokně nástrojů.

 • Na základě některých nastavení vlastností a oprávnění mohou být zakázány nebo skryty vlastnosti webových částí.

Vzhled

Vlastnost

Popis

Název

Určuje nadpis webové části, který se zobrazí v záhlaví webové části.

Výška

Určuje výšku webové části.

Šířka

Určuje šířku webové části.

Stav stylu okolí

Určuje, jestli se při otevření stránky webové části uživatelem zobrazí celá webová část. Jako výchozí je pro stav stylu okolí nastavena možnost Normální a je zobrazena celá webová část. Pokud je nastavena možnost Minimalizovaný, je zobrazeno pouze záhlaví.

Typ stylu okolí

Určuje, zda se zobrazí záhlaví okna a ohraničení rámce webové části.

Rozložení

Vlastnost

Popis

Skryté

Určuje, zda je webová část zobrazena při otevření stránky webové části. Je-li toto políčko zaškrtnuté, webová část je zobrazena pouze při navrhování stránky a k jejímu názvu je připojen text (Skrytý).

Webovou část můžete skrýt, jestliže ji chcete použít k poskytnutí dat jiné webové části pomocí připojení webových částí, ale nechcete zobrazit danou webovou část.

Směr

Určuje směr textu obsahu webové části. Arabština je například jazyk používající směr zprava doleva; čeština a většina ostatních evropských jazyků používají směr zleva doprava. Toto nastavení nemusí být k dispozici pro všechny typy webových částí.

Zóna

Určuje zónu na stránce webových částí, ve které je webová část umístěná.

Poznámka:  Pokud nemáte oprávnění k úpravám zóny, zóny na stránce webových částí se v seznamu nezobrazují.

Index zóny

Určuje pozici webové části v zóně, jestliže zóna obsahuje více než jednu webovou část.

Pořadí určíte zadáním kladného celého čísla do textového pole.

Jsou-li webové části v zóně uspořádány shora dolů, hodnota 1 znamená, že je webová část zobrazena v horní části zóny. Jsou-li webové části v zóně uspořádány zleva doprava, hodnota 1 znamená, že je webová část zobrazena v levé části zóny.

Pokud třeba přidáte webovou část do prázdné zóny s uspořádáním shora dolů, má index zóny hodnotu 0. Po přidání druhé webové části do dolní části zóny bude mít index zóny hodnotu 1. Pokud budete chtít druhou webovou část v zóně přesunout nahoru, zadejte hodnotu 0 a potom hodnotu 1 pro první webovou část.

Poznámka: Každá webová část v zóně musí mít jedinečnou hodnotu indexu zóny. Změna hodnoty indexu zóny u aktuální webové části může proto způsobit také změnu hodnoty indexu zóny u dalších webových částí v zóně.

Pokročilé

Vlastnost

Popis

Povolit minimalizaci

Určuje, zda může být webová část minimalizovaná.

Povolit zavření

Určuje, jestli jde webovou část odebrat ze stránky webové části.

Povolit skrytí

Určuje, zda může být webová část skrytá.

Povolit změnu zóny

Určuje, zda lze webovou část přesunout do jiné zóny.

Povolit připojení

Určuje, zda se může webová část účastnit připojení s ostatními webovými částmi.

Povolit úpravy v osobním zobrazení

Určuje, zda je možné vlastnosti webové části měnit v osobním zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň dat povolenou k exportu pro konkrétní webovou část. V závislosti na konfiguraci nemusí být toto nastavení k dispozici.

Adresa URL názvu

Určuje adresu URL souboru obsahujícího další informace o webové části. Soubor se zobrazí v samostatném okně prohlížeče, pokud klepnete na název webové části.

Popis

Určuje popis tlačítka, který se zobrazí při umístění ukazatele myši na název nebo ikonu webové části. Hodnota této vlastnosti je použita při hledání webových částí pomocí příkazu Hledat v nabídce Najít webové části podokna nástrojů v následujících galeriích webových částí: Web, Virtuální server a Stránka webové části.

Adresa URL nápovědy

Určuje umístění souboru obsahujícího nápovědu k webové části. Nápověda se zobrazí v samostatném okně prohlížeče po klepnutí na příkaz Nápověda v nabídce webové části.

Režim nápovědy

Určuje, jak bude v prohlížeči zobrazen obsah nápovědy pro webovou část.

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Modální Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel musí okno před návratem na webovou stránku zavřít.

 • Nemodální Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel nemusí okno před návratem na webovou stránku zavřít. Jedná se o výchozí hodnotu.

 • Navigace: Otevře webovou stránku v aktuálním okně prohlížeče.

Poznámka: I když vlastní webové části Microsoft ASP.NET tuto vlastnost podporují, otevřou se výchozí témata nápovědy pro Windows SharePoint Services 3.0 jenom v samostatném okně prohlížeče.

Adresa URL obrázku ikony katalogu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použit jako ikona webové části v seznamu webových částí. Velikost obrázku musí být 16 × 16 pixelů.

Adresa URL obrázku ikony názvu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použit v záhlaví webové části. Velikost obrázku musí být 16 × 16 pixelů.

Chybová zpráva chyby importu

Určuje zprávu, která se zobrazí v případě potíží s importem webové části.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×