Přizpůsobení výchozího nastavení pro databáze

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Různá nastavení pro desktopové databáze Accessu se dají přizpůsobit kliknutím na Soubor > Možnosti > Nastavení klienta. Nastavení provedená v této kategorii budou platit pro všechny soubory desktopových databází Access na vašem počítači.

Poznámka: Pokud používáte aplikaci Access 2007, klikněte na Tlačítko Microsoft Office > Možnosti > Upřesnit zobrazíte tyto možností a nastavení.

Poznámka:  Tento článek se nevztahuje na webové aplikace pro Access (to je druh databází, které se navrhují v Accessu a publikují online).

Co chcete udělat?

Přizpůsobit chování kurzoru a kláves

Nastavit možnosti zobrazení funkce

Změnit možnosti tisku

Nastavit běžné možnosti databáze

Přizpůsobit upřesněné možnosti pro aplikaci

Nastavit možnosti pro zobrazení specifické pro určitý jazyk

Přizpůsobení chování kurzoru a kláves

Díky následujícím možnostem můžete nastavit chování kurzoru při použití určitých kláves. Informace o nastavení chování kurzoru specifického pro určitý jazyk najdete v části Pohyb kurzoru v tématu Nastavení možností pro zobrazení specifické pro určitý jazyk dál v tomto článku.

Nastavení akce chování kurzoru po stisknutí klávesy ENTER:

Možnost

Popis

Nepřecházet

Kurzor bude ponechán v aktuálním poli.

Další pole

Přesune kurzor do dalšího pole. Ve výchozím nastavení je další pole umístěno vpravo nebo vlevo od aktuálního pole, v závislosti na nastaveném směru textu. Toto nastavení je výchozí.

Další záznam

Přesune kurzor do aktuálního pole v dalším záznamu. Při zobrazení více záznamů bude další záznam ten, který je umístěný přímo pod aktuálním záznamem.

Chcete-li nastavit chování kurzoru ve formulářích a datových listech při použití klávesy ENTER, TAB a kláves se šipkami, vyberte možnost z části Při zadávání:

Možnost

Popis

Vybrat celé pole

Po vložení kurzoru do pole vybere celé pole.

Přejít na začátek pole

Po vložení do pole kurzor přejde na začátek pole.

Přejít na konec pole

Po vložení do pole kurzor přejde na konec pole.

Chování kurzoru při použití kláves se šipkami přizpůsobíte pomocí možností Chování kurzorových kláves:

Zobrazení možností pohybu kláves se šipkami

Možnost

Popis

Další pole

V závislosti na nastavení jazyka přesune po stisknutí kláves ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO kurzor do dalšího nebo předchozího pole.

Přejít na další znak

Po stisknutí kláves ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO přejde kurzor na další nebo předchozí znak v poli.

Kurzor se zastavuje na prvním či posledním poli

Tato možnost zabrání klávesám ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO v přesunutí kurzoru z prvního nebo posledního pole na předchozí nebo další záznam.

Začátek stránky

Nastavení možností zobrazení funkce

Pro zobrazení užitečných prvků, jako jsou například animace a stavové řádky, můžete přizpůsobit následující nastavení v možnostech Zobrazení.

Možnost

Popis

Zobrazit tento počet posledních databází

Nastaví nebo změní počet naposledy použitých souborů zobrazených v podokně Poslední databáze.

Rychle zobrazit tento počet posledních databází

Nastavit nebo změnit počet naposledy použitých souborů zobrazených v části Možnosti v zobrazení Backstage. Poznámka: Tato možnost je k dispozici pro Access 2013 a novějších verzích.

Zobrazit tento počet odepnuté poslední složky

Nastavení nebo změna počtu odepnuté poslední složky, které se zobrazí v podokně Poslední databáze. Poznámka: Tato možnost je k dispozici pro Access 2013 a novějších verzích.

Nezobrazovat Backstage při otevírání a ukládání souborů

Slouží ke skrytí zobrazení Backstage při otevírání a ukládání souborů. Poznámka: Tato možnost je k dispozici pro Access 2013 a novějších verzích.

Stavový řádek

Zobrazí stavový řádek v dolní části okna aplikace Access.

Zobrazit animace

Zapne animované funkce, například animované vkládání nových sloupců do datových listů.

Zobrazit inteligentní značky v datových listech

Zobrazí inteligentní značky v datových listech.

Zobrazit inteligentní značky ve formulářích a sestavách

Zobrazuje inteligentní značky ve formulářích a sestavách.

Zobrazení v návrhu makra - názvy sloupců

Pouze v aplikaci Access 2007. Sloupec Název makra se zobrazí v podokně Tvůrce maker. Můžete taky zobrazit nebo skrýt tento sloupec kliknutím na Názvy maker ve skupině Zobrazit/skrýt na kartě Návrh, pokud tuto možnost vypnout, ale pak otevřete makro (v návrhovém zobrazení) obsahující názvy maker, budou mít skryté sloupce viditelné. Toto nastavení se použije pro všechny databáze, ale pomocí příkazu Názvy maker vypnout toto nastavení pro aktuální makro.

Zobrazení v návrhu makra - sloupec podmínky

Pouze v aplikaci Access 2007. Zobrazí příkaz podmínek v návrháři makra. Můžete taky zobrazit nebo skrýt tento sloupec kliknutím podmínek ve skupině Zobrazit/skrýt na kartě Návrh, že pokud vypnout tuto možnost, ale potom otevřete makru (v návrhovém zobrazení), který obsahuje jeden nebo více podmínek, skryté sloupce budou se zobrazovat. Toto nastavení se použije pro všechny databáze, ale pomocí příkazu podmínky vypnout toto nastavení pro aktuální makro.

Začátek stránky

Změna možností tisku

Pomocí možností v části Tisk můžete nastavit výchozí okraje. Můžete také přizpůsobit nastavení stránky a možnosti tisku před tiskem sestavy nebo datového listu.

Možnost

Popis

Levý okraj

Umožňuje změnit výchozí levý okraj pro datové listy, moduly a nové formuláře a sestavy. Můžete použít hodnoty v rozsahu od nuly až po šířku nebo výšku tisknuté stránky. Pokud chcete změnit okraje ve stávajících formulářích a sestavách, klikněte na kartu Soubor, klikněte na Tisk, pak znovu na Tisk a nastavte možnosti v dialogovém okně Tisk.

Pravý okraj

Umožňuje změnit výchozí pravý okraj pro datové listy, moduly a nové formuláře a sestavy. Můžete použít hodnoty v rozsahu od nuly až po šířku nebo výšku tisknuté stránky. Pokud chcete změnit okraje ve stávajících formulářích a sestavách, klikněte na kartu Soubor, klikněte na Tisk, pak znovu na Tisk a v dialogovém okně Tisk klikněte na Nastavení stránky.

Horní okraj

Umožňuje změnit výchozí horní okraj pro datové listy, moduly a nové formuláře a sestavy. Můžete použít hodnoty v rozsahu od nuly až po šířku nebo výšku tisknuté stránky. Pokud chcete změnit okraje ve stávajících formulářích a sestavách, klikněte na kartu Soubor, klikněte na Tisk, pak znovu na Tisk a v dialogovém okně Tisk klikněte na Nastavení stránky.

Dolní okraj

Umožňuje změnit výchozí dolní okraj pro datové listy, moduly a nové formuláře a sestavy. Můžete použít hodnoty v rozsahu od nuly až po šířku nebo výšku tisknuté stránky. Pokud chcete změnit okraje ve stávajících formulářích a sestavách, klikněte na kartu Soubor, klikněte na Tisk, pak znovu na Tisk a v dialogovém okně Tisk klikněte na Nastavení stránky.

Poznámka: Jak změnit okraje do existujícího formuláře a sestavy používající aplikace Access 2007, klikněte na Tlačítko Microsoft Office a použijte příkaz Vzhled stránky.

Začátek stránky

Nastavení běžných možností databáze

K přizpůsobení chování aplikace Access při provádění některých běžných úloh použijte podle potřeby následující možnosti:

Možnost

Popis

Zobrazit chyby v uživatelském rozhraní doplňků

Tato možnost se nachází v části Obecné a může se vám hodit, pokud jste vývojáři. Tuto možnost vyberte, aby aplikace Access zobrazila chyby v kódu pro přizpůsobení uživatelského rozhraní.

Povolit zvukovou signalizaci

Přehraje dostupné zvuky připojené k událostem aplikací Microsoft Office, například otevření, uložení, tisk souborů a zobrazení chybových zpráv. Zvuky přiřazené k různým událostem se dají změnit v dialogovém okně Vlastnosti zvuku v Ovládacích panelech Windows. Jestliže políčko Povolit zvukovou signalizaci zaškrtnete nebo jeho zaškrtnutí zrušíte v jedné aplikaci Office, projeví se tato akce ve všech ostatních aplikacích Office. Pokud chcete změnit zvuk připojený k události, otevřete v Ovládacích panelech Windows složku Zvuky. K přehrávání většiny zvuků je nutná zvuková karta.

Použít čtyřmístný formát roku pro

Tato databáze: Nastaví výchozí formát roku pro aktuálně otevřenou databázi na čtyři číslice (rrrr).

Poznámka:  Toto nastavení nahrazuje nastavení Všechny databáze pro aktuálně otevřenou databázi.

Všechny databáze: Nastaví výchozí formát pro všechny databáze na čtyři číslice (rrrr).

Otevřít poslední použitou databázi při spuštění aplikace Access

Tato možnost je umístěn v části Upřesnit. Pokud je tato možnost vybrána, otevře se Access poslední použitou databázi místo zobrazení stránky Aplikace Microsoft Access. Existují dva způsoby otevření poslední použitou databázi: sdílené otevře poslední použitou databázi pro sdílené. Toto je ve výchozím nastavení. Exkluzivní otevře poslední použité databázi výhradní nepoužívá jednoho uživatele.

Výchozí uzamčení záznamů

Tyto možnosti jsou umístěny v části Upřesnit.

Bez uzamčení: Ponechá záznamy otevřené pro účely úprav.

Všechny záznamy: Uzamkne všechny záznamy v otevřeném formuláři nebo datovém listu a uzamkne také záznamy ve všech zdrojových tabulkách. Záznamy zůstávají uzamčené po dobu, kdy jsou objekty otevřené.

Upravovaný záznam: Uzamkne pouze záznam, který upravujete.

Začátek stránky

Nastavení možností pro akce hledání a nahrazení

Při hledání a hledání/nahrazení můžete nastavte pomocí následujících možností v části Úpravy.

Možnost

Popis

Rychlé vyhledávání

Prohledá aktuální pole a porovnává celé pole s hledaným řetězcem.

Obecné vyhledávání

Prohledá všechna pole a porovnává libovolnou část pole.

Vyhledávání od začátku pole

Prohledá aktuální pole a porovnává počáteční znaky v poli.

Začátek stránky

Nastavení možností zobrazení potvrzovacích zpráv

Která zpráva bude zobrazena po dokončení určitých akcí uživatele můžete nastavit pomocí následujících možností.

Možnost

Popis

Změny záznamů

Zobrazí zprávu s potvrzením při každé změně záznamu.

Odstranění dokumentů

Zobrazí zprávu s potvrzením při každém odstranění databázového objektu.

Akční dotazy

Zobrazí zprávu s potvrzením při každém spuštění přidávacího, aktualizačního, odstraňovacího nebo vytvářecího dotazu v databázi aplikace Access.

Začátek stránky

Přizpůsobení upřesněných možností pro aplikaci

Možnost

Popis

Při otvírání databází používat uzamykání na úrovni záznamů

Nastaví uzamykání na úrovni záznamů jako výchozí pro aktuálně otevřenou databázi. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka nastavíte jako výchozí možnost pro otevřenou databázi uzamykání na úrovni stránky. Tato volba platí pro data ve formulářích, datových listech a kódu, který používá objekt sady záznamů k opakovanému procházení záznamů. Tato možnost se nevztahuje na akční dotazy nebo kód, který provádí hromadné operace pomocí příkazů SQL.

Časový limit OLE/DDE (s)

Ovládací prvky na interval, po jejímž uplynutí Access opakování neúspěšný OLE a DDE pokus o. Platné hodnoty: 0-300. Výchozí hodnota: 30.

Interval aktualizace (s)

Počet sekund, po které Access automaticky aktualizuje záznamů v datovém listu nebo ve formulářovém zobrazení. Platné hodnoty: 0-32 766. Výchozí hodnota: 60. Hodnota 0 zakáže aktualizace.

Počet opakování aktualizace

Počet pokusů Access k uložení změněného záznamu, který je uzamčen jiným uživatelem. Platné hodnoty: 0 – 10. Výchozí hodnota: 2.

Interval aktualizace ODBC (s)

Interval, po jejímž uplynutí Access automaticky obnoví dat shromážděných prostřednictvím připojení ODBC. Toto nastavení se projeví pouze v případě, že v síti se sdílí databáze. Platné hodnoty: 0-32 766. Výchozí hodnota: 1 500. Nulové hodnoty zakáže aktualizace.

Opakovat interval aktualizace (MS)

Počet milisekund, po které Access pokusí uložit u změněného záznamu, který je uzamčen jiným uživatelem. Platné hodnoty: 0-1; 000. Výchozí hodnota: 250.

Operace DDE

Ignorovat požadavky DDE: Umožňuje aplikaci Access ignorovat požadavky DDE z jiných aplikací.

Povolit aktualizaci DDE: Umožní aplikaci Access aktualizovat propojení DDE v intervalu určeném v poli Interval aktualizace (s).

Argumenty příkazového řádku

Zadejte argumenty, které budou spuštěny po spuštění aplikace Access nebo otevření databáze aplikace Access.

Metoda šifrování

Tyto dvě možnosti jsou dostupné v aplikaci Access 2010 a novějších verzích.

Použití starší verze šifrování (dobré zpětnou kompatibilitu i více uživatelů): použijte metodu starší šifrování nalézt v aplikaci Access 2007.

Použít výchozí šifrování (vyšší zabezpečení): nástroj pro šifrování v aplikaci Access 2010 a novějších verzích sloučí a zlepšuje dvou starších nástrojů – kódování a hesla databáze. Při šifrování databáze pomocí hesla databáze chcete, aby všechny dat přečíst další nástroje a vynutit uživatele k zadání hesla k používání databáze. Šifrování použité v aplikaci Access 2010 a novějších verzích se používá silnější algoritmus byla použita v předchozích verzích aplikace Access.

Výchozí motiv

Chcete-li vybrat výchozí motiv, motiv písem nebo barvy pro databázi, klikněte na tlačítko Procházet.

Začátek stránky

Nastavení možností pro zobrazení specifické pro určitý jazyk

Tyto možnosti najdete v části Úpravy.

Možnost

Popis

Výchozí směr

Zleva doprava: Při tomto nastavení jsou nové objekty zobrazeny ve směru zleva doprava, který je známý uživatelům hovořícím anglicky nebo evropskými jazyky. Při tomto nastavení je první pole v tabulce zobrazeno v prvním sloupci zleva, nová pole jsou přidávána napravo od tohoto sloupce a pole čísla záznamu a navigační tlačítka jsou v zobrazení Datový list umístěna v levém dolním rohu.

Zprava doleva: Při tomto nastavení jsou nové objekty zobrazeny ve směru zprava doleva, který je známý uživatelům hovořícím jazyky ze Středního východu. Při tomto nastavení je první pole v tabulce zobrazeno v prvním sloupci zprava, nová pole jsou přidávána nalevo od tohoto sloupce a pole čísla záznamu a navigační tlačítka jsou v zobrazení Datový list umístěna v pravém dolním rohu.

Pohyb kurzoru

Logické: Nastaví kurzor na pohyb v obousměrném textu podle směru jazyka textu. Například v případě použití kláves se šipkami pro přesun v arabském a pak v anglickém textu ve stejné větě se bude kurzoru v arabském textu pohybovat zprava doleva a potom začne prvním levým znakem anglického slova a bude postupovat zleva doprava.

Vizuální: Nastaví pohyb kurzoru v obousměrném textu na přesun na další vizuálně sousedící znak. Například v případě použití kláves se šipkami pro přesun zprava doleva v arabském a pak v anglickém textu ve stejné větě se bude kurzoru v arabském textu pohybovat zprava doleva a potom začne prvním pravým znakem anglického slova, které se nachází nejvíc napravo, a bude postupovat zprava doleva.

Použít kalendář Hidžra

Když je tato možnost k dispozici, můžete ji vybrat, chcete-li, aby byla zdrojová reference dat založena na lunárním kalendáři. Pokud toto tlačítko není zaškrtnuto, databáze používá gregoriánský kalendář.

Poznámka:  V aplikaci Access se doporučuje zvolit určitý typ kalendáře při počátečním vytvoření databáze a toto nastavení již neměnit.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×