Přizpůsobení týmového webu Office 365 pro ukládání a sdílení souborů

Přispěvatelé: Tom Werner Diane Faigel
Poslední aktualizace: 1. března 2017

Pokud máte malou firmu s pár zaměstnanci, jedním z nejlepších způsobů, jak nastavit sdílení souborů a online spolupráci, je společné použití OneDrivu pro firmy a týmového webu Office 365. Pak přizpůsobte týmový web Office 365 tak, abyste mohli využívat výhod většího úložiště a většího množství funkcí pro spolupráci.

V tomto kurzu vám poskytneme podrobné pokyny, jak můžete přizpůsobit svůj týmový web Office 365 a sdílet soubory s lidmi mimo vaši organizaci. Můžete provést všechny kroky, nebo vybrat jen ty, které vás zajímají.

Pokud všechny kroky provedete v tomto pořadí, začnete na základní domovské stránce týmového webu Office 365, která vypadá takto:

Obrázek základního týmového webu

Můžete ji také přizpůsobit tak, aby vypadala podobně jako tady a obsahovala odkazy na sdílené složky aplikace OneDrive pro firmy a podřízený web:

Snímek obrazovky přizpůsobeného týmového webu s podřízeným webem

Krok 1: Přizpůsobení týmového webu Office 365 pro sdílení souborů

Odhadovaná doba provádění: 15–20 minut

V tomto kroku vám ukážeme, jak na týmový web Office 365 přidat další knihovny dokumentů, abyste si mohli uspořádat soubory. Pak vám předvedeme, jak přidat seznam kontaktů, který můžete propojit se seznamem kontaktů v Outlooku. Obě tyto funkce jsou na týmových webech oblíbené.

Přidání dalších knihoven dokumentů na váš týmový web

Váš týmový web Office 365 už obsahuje Knihovnu dokumentů, kterou můžete hned začít používat. Pokud vám výchozí Knihovna dokumentů přestane stačit, můžete na svůj týmový web snadno přidat další úložné kontejnery. Nejdřív věnujte trochu času tomu, že se zamyslíte, jak budete chtít soubory na týmovém webu Office 365 seskupit a jak budete chtít úložné kontejnery pojmenovat, abyste mohli dokumenty snadno vyhledat. Pokud potřebujete uspořádat spoustu informací, v tématu Plánování obsahu pro týmový web najdete užitečné tipy.

Další knihovny dokumentů pojmenované podle potřeb vaší organizace vytvoříte následujícím způsobem.

 1. Přejděte na svůj týmový web Office 365. Na domovské stránce Office 365 vyberte Weby > Týmový web.

 2. Na domovské stránce vašeho týmového webu vyberte dlaždici Přidat seznamy, knihovny a další aplikace.

  Pokud chcete na svůj web přidat nový kontejner úložiště, zvolte dlaždici Přidejte seznamy, knihovny a další aplikace.

 3. Na stránce Vaše aplikace vyberte položku Knihovna dokumentů.

  Pokud chcete přidat nový kontejner úložiště dokumentů, zvolte na stránce Vaše aplikace dlaždici Dokumenty.

 4. Zadejte název vaší nové knihovny dokumentů a pak zvolte Vytvořit.

  Zadejte název své knihovny dokumentů a pak zvolte Vytvořit.

  Vaše nová knihovna dokumentů se zobrazí v navigační nabídce vlevo v části Nedávné.

  Nová knihovna dokumentů, kterou přidáte, se zobrazí na pravé straně v části Poslední.

 5. Pokud chcete přidat další kontejner úložiště, vyberte znovu možnost Přidat aplikaci > Knihovna dokumentů.

 6. Pokud chcete některou knihovnu dokumentů odstranit, najeďte kurzorem na její dlaždici, zvolte tlačítko Více(. . .) a pak zvolte Odebrat.

  Pokud chcete knihovnu dokumentů přejmenovat nebo odebrat, klikněte na tlačítko se třemi tečkami.

 7. Když chcete některou knihovnu dokumentů přejmenovat, vyberte Nastavení a pak možnost Název, popis a cesta k seznamu. Do pole Název napište nový název a vyberte možnost Uložit. Pokud chcete pokračovat tím, že přidáte další knihovny dokumentů, vyberte možnost Obsah webu.

 8. Až s přidáváním knihoven dokumentů skončíte, kliknutím na odkaz Domů v horní části stránky se vrátíte na svou domovskou stránku.

  Domovská stránka vašeho týmového webu bude vypadat podobně jako ta dole a v navigačním podokně v její levé části najdete odkazy na své nové knihovny dokumentů. V našem příkladu jsme přidali kontejnery pro Programy schůzek, Klientské soubory, Projekty a Instrukce.

  Odkazy na vaše kontejnery úložiště jsou teď v levém navigačním panelu.

Přidání seznamů pro uspořádání dat (kontakty, úlohy, události kalendáře)

Váš týmový web obsahuje sadu výchozích aplikací, které vám pomůžou vytvořit nové stránky pro váš interní týmový web. Tyto aplikace fungují podobně jako šablony dokumentů ve Wordu. Když na svůj týmový web přidáte aplikaci, vytvoří stránku pro zadávání informací v určitém formátu.

V tomto kroku použijeme aplikaci Kontakty, pomocí které vytvoříme stránku pro seznam kontaktních údajů, například kontaktních informací pro dodavatele, klienty apod. Pak tento seznam propojíme s Outlookem, takže když tým bude pracovat se svými e-mailovými účty Office 365 v Outlooku, zobrazí se kontakty obsažené v tomto seznamu.

Pusťme se do toho s aplikací Kontakty.

 1. Na domovské stránce vašeho týmového webu vyberte dlaždici Přidat seznamy, knihovny a další aplikace.

  Zvolte dlaždici Přidat seznamy, knihovny a další aplikace

 2. Na stránce Vaše aplikace vyberte Kontakty.

  Zvolte aplikaci Kontakty.

 3. Svůj seznam kontaktů pojmenujte, například Dodavatelé, a pak vyberte možnost Vytvořit. Tento název se bude zobrazovat v horní části stránky s kontakty a v navigaci vlevo.

 4. Na stránce Obsah webu vyberte svou novou stránku. V tomto případě nese název Dodavatelé.

 5. Kontakt přidáte tak, že vyberete možnost + Nová položka.

  Přidání kontaktu zvolením položky Nový

 6. Zadejte údaje pro první kontakt. Můžete vyplnit informace ve všech nebo jen v některých polích. Až skončíte, vyberte Uložit.

  Zadejte informace do kontaktního formuláře.

  Na stránce s kontakty se ve výchozím nastavení zobrazí příjmení, jméno, společnost, pracovní telefon, soukromý telefon a e-mailová adresa. Takto to vypadá, když přidáte několik kontaktů.

  Snímek obrazovky znázorňující velký počet kontaktů přidaných na stránku

 7. Pokud chcete tento seznam s kontakty zobrazovat v e-mailových účtech Office 365 v Outlooku, nahoře na stránce vyberte Seznam > Připojit k aplikaci Outlook.

  Vyberte Připojit k Outlooku, aby se synchronizoval seznam kontaktů s Outlookem.

 8. V polích dialogového okna zabezpečení vyberte dvakrát Povolit a pak Ano. Možná se zobrazí další bezpečnostní výzvy, které vás vyzvou k zadání přihlašovacích údajů k vašemu e-mailovém účtu v Office 365. Pokud k tomu dojde, zadejte svou e-mailovou adresu a heslo k Office 365.

 9. Než se vaše kontaktní údaje z týmového webu zobrazí v Outlooku v části Ostatní kontakty, trvá to 5 až 10 minut. V Outlooku aktualizujte data kliknutím na Posílání a přijímání. Kontaktní údaje se pak zobrazí v Outlooku.

  Snímek obrazovky kontaktů týmového webu, když se zobrazí v Outlooku

  Všimněte si, že kontakty zadané v Outlooku se v seznamu kontaktů na vašem týmovém webu nezobrazí.

  Až nastavíte týmový web tak, aby se připojil k Outlooku, aktualizace kontaktů na vašem týmovém webu se pokaždé automaticky zobrazí i v Outlooku.

Podívejte se na další aplikace, které jsou součástí vašeho týmového webu. Můžete použít třeba aplikaci Kalendář a vytvořit stránku s kalendářem pro sledování důležitých událostí. Nebo s aplikací Úkoly můžete sledovat a spravovat projektové úkoly na časové ose. Tyto aplikace se ale k Outlooku nepřipojí.

Krok 2: Přizpůsobení domovské stránky vašeho týmového webu Office 365

Odhadovaná doba provádění: 30–40 minut

Domovskou stránku týmového webu můžete přizpůsobit tak, abyste vy a vaši zaměstnanci mohli rychle získat informace, které potřebujete. Například na ni můžete přidat odkazy na složky zaměstnanců na OneDrivu pro firmy a odkazy na Dokumenty, Kontakty, Úkoly, Kalendáře a poznámkový blok v OneNotu, do kterého ukládáte programy schůzek a poznámky.

V tomto kroku vám ukážeme, jak vytvořit odkazy na důležité stránky a změnit uspořádání informací na vašem webu, abyste se k nim rychle dostali.

Pusťme se do toho.

Odebrání dlaždic Začínáme a informačního kanálu (3 minuty)

Teď, když už odkazy Začínáme nepotřebujeme, je odebereme z domovské stránky. To ale neznamená, že web už nemůžeme přizpůsobit. Všechna přizpůsobení týmového webu jsou pořád k dispozici v nabídce Upravit a oblasti Nastavení webu.

 1. Nahoře na domovské stránce vašeho týmového webu vyberte možnost Stránka > Upravit.

  Pak klikněte na Upravit.

 2. Vyberte možnost Rozložení textu > Tři sloupce se záhlavím a zápatím. Tak získáte nejvíc možností pro rozložení stránky.

  Obrázek znázorňující postup výběru rozložení textu pro návrh domovské stránky

 3. Najeďte myší na pole Informační kanál webua odeberte ho stisknutím klávesy Delete. Dlaždic Začínáme se zbavíte tak, že vyberete položku Odebrat.

  Odstranění dlaždic Začínáme

 4. V části Zpráva z webové stránky vyberte OK.

  Ve zprávě o odebírání dlaždice Začínáme pro všechny uživatele klikněte na OK.

  Teď máte prázdnou domovskou stránku, kterou můžete uspořádat a přizpůsobit.

  Stránka týmového webu pouze s knihovnou dokumentů

Přidání uvítací zprávy na domovskou stránku (10 minut)

 1. Pokud jste opustili režim úprav, vraťte se do něj. Nahoře na domovské stránce vašeho týmového webu vyberte možnost Stránka > Upravit.

 2. Do horního pole zadejte uvítací zprávu, například Vítejte na interní stránce společnosti Contoso! Klikněte na kartu Formátování textu a pak text naformátujte pomocí ovládacích prvků pro písmo. (Pokud se objeví zpráva o tom, že tuto webovou část nejde zobrazit, ignorujte ji.)

  Pomocí ovládacích prvků písma v horní části stránky naformátujte uvítací zprávu.

 3. Až to budete mít, zvolte Uložit.

Přesunutí kontejneru úložiště Dokumenty do levé části stránky (5 minut)

 1. Vraťte se do režimu úprav. Nahoře na domovské stránce vašeho týmového webu vyberte možnost Stránka > Upravit.

 2. Pole Dokumenty přetáhněte do levé části stránky. Uchopit a přetáhnout pole může být trochu složité a může se stát, že budete potřebovat několik pokusů. (Pokud se objeví zpráva o tom, že tuto webovou část nejde zobrazit, ignorujte ji.)

  Přesunutí webové části Dokumenty

 3. Změna názvu knihovny dokumentů Klikněte na položku Upravit webovou část.

  Změna názvu knihovny dokumentů

 4. V poli v pravé části obrazovky rozbalte oddíl Vzhled. Do pole Název napište Týmové dokumenty. Přejděte dolů a kliknutím na tlačítko OK název uložte.

  Změna názvu výchozí knihovny dokumentů na Týmové dokumenty

Přidání odkazů na složky vašich zaměstnanců na OneDrivu pro firmy (10 minut)

 1. Zůstaňte v režimu úprav a do prázdného pole uprostřed domovské stránky přidejte záhlaví pro odkazy na složky vašich zaměstnanců v aplikaci OneDrive pro firmy, jako je třeba Osobní úložiště. Pomocí nabídky v horní části stránky můžete zadaný text formátovat.

  Ve druhém poli přidejte název pro osobní odkazy.

 2. Pod záhlavím, které jste právě přidali (jako je Osobní úložiště), vytvořte seznam s názvy složek vašich zaměstnanců v aplikaci OneDrive pro firmy, aby je bylo snadné rozpoznat. V dalším kroku z nich uděláte odkazy.

  Seznam odkazů na úložiště OneDrive uživatelů

 3. Zvýrazněte název složky některého zaměstnance v aplikaci OneDrive pro firmy a pak zvolte Vložit > Odkazy > Z adresy.

  Zvýrazněte text a pak klikněte na Vložit, Odkaz.

 4. Zadejte adresu URL složky některého zaměstnance v aplikaci OneDrive pro firmy a klikněte na tlačítko OK. Adresu URL můžete vytvořit pomocí tohoto formátu: https://<společnost>-my.sharepoint.com/personal/<uživatel>_<společnost>_com.

  Například pokud je název vaší společnosti Contoso a ID uživatele Office 365 je Eleni, adresa URL pro jeho složku v aplikaci OneDrive pro firmy bude https://contoso-my.sharepoint.com/personal/eleni_contoso_com.

  Vložte adresu URL do složky OneDrive.

 5. Až přidáte odkazy pro všechny zaměstnance, vyberte položku Stránka > Uložit.

  Zvolte Stránka a pak zvolte Uložit.

Až to uděláte, bude domovská stránka vašeho týmového webu vypadat podobně jako tato – sdílené dokumenty budou na jedné straně a odkazy na složky zaměstnanců v aplikaci OneDrive pro firmy budou uprostřed. V tomto příkladu jsme do kontejneru Týmové dokumenty přidali několik dalších dokumentů, abyste viděli, jak vaše domovská stránka může vypadat po přidání dokumentů.

Změna názvu vašeho týmového webu (10 minut)

 1. Na domovské stránce vašeho webu vyberte Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 > Nastavení webu.

  V pravém horním rohu zvolte tlačítko Nastavení a potom zvolte Nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu v části Vzhled a chování vyberte Název, popis a logo.

  Pod nadpisem Vzhled a chování vyberte Název, popis a logo.

 3. Změňte název vašeho týmového webu, například abyste jasně označili, že slouží interním účelům. Pokud chcete, můžete přidat i logo a popis. (Popis se zobrazí ve výsledcích interního hledání, což je užitečné jen v případě, že vytváříte hodně týmových webů.) Zvolte OK.

  Na stránce Název, popis a logo zadejte informace pro svůj nový týmový web.

 4. Zpátky na domovskou stránku vašeho týmového webu: Pokud chcete, aby se název hypertextového odkazu v horní části domovské stránky lišil od názvu vašeho týmového webu, v textovém poli nahoře na stránce vyberte možnost Upravit odkazy a zadejte nový název hypertextového odkazu, třeba Interní týmový web.

  Pokud chcete přejmenovat hypertextový odkaz v horní části domovské stránky, zvolte Upravit odkazy.

 5. Vyberte možnost Uložit, i když vypadá jako neaktivní. Tím uložíte změny, které jste provedli.

Domovská stránka vašeho týmového webu teď vypadá podobně jako tato, ale má vlastní název (Týmový web společnosti Contoso) a v horní části vlastní hypertextový odkaz (Interní týmový web).

Takto teď vaše stránka vypadá.

Krok 3: Přidání odkazů na důležité stránky vašeho týmového webu

Odhadovaná doba provádění: 30–60 minut

Když přidáte barevné dlaždice nebo ikony odkazující na důležité stránky vašeho webu, váš týmový web bude vypadat profesionálně a nabídne snadnou navigaci. Pokud chcete, můžete přidat i odkazy na jiné externí weby. Takovým odkazům se říká propagované odkazy, protože jejich ikony nebo dlaždice přitahují pozornost.

Tady je postup, jak přidat propagované odkazy na týmový web.

Přidání obrázků na váš web (10–15 minut)

V tomto kroku vám nabídneme sadu pěti obrázků, které můžete použít jako dlaždice.

Snímek s obrázky, které se stáhnou

 1. Stáhněte si obrázky do počítače.

 2. Na svém týmovém webu vyberte v levém navigačním panelu možnost Obsah webu. Pak vyberte Prostředky webu.

 3. Teď použijeme Průzkumníka Windows a obrázky nahrajeme do knihovny Prostředky webu. Vyberte možnost Nahrát > Místo toho nahrát soubory pomocí Průzkumníka Windows.

  Zvolte Místo toho nahrát soubory pomocí Průzkumníka Windows.
 4. V dialogovém okně zabezpečení vyberte Povolit.

 5. V Průzkumníku Windows přejděte do složky, kam jste obrázky uložili. Vyberte všech pět obrázků a přetáhněte je do knihovny Prostředky webu.

Teď máte k dispozici několik obrázků, které můžete přidat na svůj web.

Vytvoření seznamu adres URL pro obrázky a odkazy (10–15 minut)

Pokud k sobě chcete přidružit obrázky a odkazy, musíte vytvořit seznam umístění (adres URL) obou typů položek. Jednoduše to můžete udělat tak, že zkopírujete umístění do Wordu nebo Poznámkového bloku. Díky tomu je budete mít po ruce, když se později zobrazí výzva, abyste zadali umístění.

 1. Otevřete Word nebo Poznámkový blok.

 2. Přejděte do knihovny Prostředky webu. Najeďte myší na obrázek, vyberte tři tečky (...) vedle každého obrázku a klikněte na ně pravým tlačítkem, abyste mohli adresu zkopírovat.

  Zkopírujte adresu URL obrázku.

 3. Vložte adresu URL do Wordu nebo Poznámkového bloku. Postup zopakujte u všech obrázků.

 4. Pak do stejného souboru ve Wordu nebo Poznámkovém bloku zkopírujte a vložte všechny adresy URL stránek na vašem týmovém webu, na které chcete odkazovat. Například přejděte na stránku Dodavatelé a zkopírujte její adresu URL. Nakonec byste měli mít seznam adres URL obrázků a odpovídajících stránek, které chcete propojit.

  Tabulku obsahující adresy URL obrázků a adresy URL stránek

Společné mapování obrázků a odkazů (10–15 minut)

Na konci tohoto kroku budete mít jednu sadu obrázků a odkazů, které společně tvoří jednu skupinu propagovaných odkazů.

 1. Na domovské stránce týmového webu vyberte Obsah webu > Přidat aplikaci. Přejděte dolů a vyberte Propagované odkazy.

 2. Pro účely tohoto příkladu pojmenujte své odkazy Prioritní úkoly a zvolte Vytvořit. Až dokončíte tento kurz, název vaší aplikace s propagovanými odkazy (Prioritní úkoly) se zobrazí na vaší domovské stránce, kam jsme propagované odkazy umístili.

 3. Vyberte knihovnu Prioritní úkoly. Stránka bude prázdná. Vyberte Všechny propagované odkazy.

  Obrázek aplikace Propagované odkazy

 4. Nový obrázek a odkaz přidáte kliknutím na možnost + Nová položka. Teď budete potřebovat svůj seznam obrázků a odkazů vytvořený ve Wordu nebo Poznámkovém bloku.

 5. V části Název zadejte název, který se objeví na dlaždici. Zadejte třeba název Dodavatelé.

 6. Přejděte do svého souboru ve Wordu nebo Poznámkovém bloku a zkopírujte adresu URL obrázku, který chcete použít pro dlaždici Dodavatelé. Vložte ji do pole Umístění obrázku na pozadí.

 7. Zkopírujte adresu URL stránky, na kterou chcete odkazovat, a vložte ji do dialogového okna Umístění odkazu.

  Postup vyplnění informací k vytvoření propagovaného odkazu

 8. V poli Chování při spuštění vyberte, jestli chcete po kliknutí na ikonu otevřít novou kartu (to se doporučuje pro odkazy vedoucí na externí weby) nebo zůstat v aktuální instanci prohlížeče a pohybovat se na stejné stránce. Až skončíte, vyberte Uložit.

 9. Tyto kroky opakujte, dokud nevytvoříte odkazy na všechny obrázky a stránky.

  Seznam propagovaných odkazů

 10. Pokud se chcete podívat, jak vypadají vaše dlaždice, vyberte Seznam > Aktuální zobrazení > Dlaždice.

  Obrázek znázorňující, jak prohlížet dlaždice.

 11. Pokud budete někdy chtít změnit pořadí dlaždic nebo něco jiného, vyberte Seznam > Aktuální zobrazení > Všechny propagované odkazy > Upravit. Pořadí dlaždic můžete určit pomocí sloupce Seřadit. Kliknutím na Zastavit uložte změny, které jste udělali.

  K nastavení pořadí dlaždic použijte sloupec Seřadit.

Přidání propagovaných odkazů na domovskou stránku (3 minuty)

 1. Na domovské stránce svého týmového webu vyberte možnost Upravit.

  Snímek obrazovky s ikonou úprav na domovské stránce týmového webu

 2. Umístěte kurzor na konec uvítací zprávy a stiskněte Enter. Kurzor by měl zůstat ve stejném poli.

 3. Vyberte možnost Vložit > Webová část > Prioritní úkoly > Přidat.

  Snímek obrazovky postupu vložení webové části Úkoly na nejvyšší úrovni

 4. Nahoře na stránce vyberte Uložit. Máte hotovo.

  Váš týmový web bude vypadat takto.

  Týmový web s propagovanými odkazy na domovské stránce

Blahopřejeme! Teď víte, jak k dalším částem vašeho týmového webu přidat i barevné propagované odkazy.

Krok 4: Nastavení podřízeného webu pro sdílení souborů se zákazníky a partnery

Odhadovaná doba provádění: 15–20 minut

Můžete vytvořit týmový podřízený web, který funguje jako soukromý web, a využívat ho pro sdílení a spolupráci se zákazníky nebo klienty mimo vaši organizaci. Když nastavíte podřízené weby s jedinečnými oprávněními, určujete, kdo dostane pozvánku pro přístup k podřízenému webu, což snižuje riziko, že byste mohli omylem sdílet soubory určené pro jednoho zákazníka s jiným.

Řekněme například, že jste realitní makléř. Můžete vytvořit podřízený web pro zákazníka a dát na něj fotografie nemovitostí, aby si je zákazník mohl prohlédnout. Tento podřízený web nebudou moct zobrazit žádní další zákazníci.

Tady je postup, jak vytvořit podřízené weby pro ukládání souborů pro zákazníky.

 1. Na týmovém webu vyberte Obsah webu > + nový podřízený web.

  Pokud chcete přidat nový podřízený web, vyberte Obsah webu a potom vyberte nový podřízený web.

 2. Na stránce Obsah webu > Nový web SharePointu v poli Název pojmenujte tento podřízený web. Zákazník uvidí tento název.

 3. V části Adresa webu v poli Název adresy URL zadejte název, který se zobrazí v adrese URL daného podřízeného webu, třeba název zákazníkovy společnosti. Zákazník ho taky uvidí.

  Do pole Název zadejte název pro podřízený web, do pole Adresa URL zadejte jméno zákazníka, které se přidá k adrese URL webu.

 4. V části Výběr šablony odsouhlaste výchozí nastavení.

 5. V části Uživatelská oprávnění vyberte Použít jedinečná oprávnění.

  Poznámka: To je nejjednodušší možnost, která se dá použít.

  Na stránce pro nové sharepointové weby zvolte možnost Jedinečná oprávnění.
 6. V části Navigace postupujte takto:

  • V části Chcete zobrazit tento web na panelu Snadné spuštění nadřazeného webu? vyberte Ano. Panel Snadné spuštění je navigační panel v levé části stránky.

  • V části Chcete zobrazit tento web v horním panelu odkazů nadřazeného webu? vyberte Ne. Pokud máte hodně podřízených webů, je lepší, když se odkazy zobrazují v navigačním panelu vlevo, aby nezahltily horní část stránky.

 7. V části Dědičnost navigace vyberte Ne. Díky tomu podřízený web nezdědí navigaci z vašeho týmového webu. Pak vyberte Vytvořit.

  Zvolte Ano/Ne a pak zvolte Vytvořit.

 8. Na stránce Nastavit skupiny pro tento web přidejte jména členů týmu, kteří mohou přispívat na tento podřízený web, a klikněte na tlačítko OK. (Na snímku obrazovky z ukázky je vlastníkem webu Ivana Červenková. Místo ní se na této stránce zobrazí vaše jméno.)

  Potvrďte výchozí hodnoty a zvolte OK.

  Váš podřízený web bude na začátku vypadat zhruba takto.

  Takto vypadá základní podřízený web.

 9. Dlaždice Začínáme odstraníte tak, že kliknete na možnost Odebrat. Pokud tento podřízený web sdílíte se zákazníky, zobrazení dlaždic Začínáme by je mohlo zmást.

 10. Teď můžete přizpůsobit podřízený web pro zákazníka, jak potřebujete. Například vyberte možnost Upravit, kterou najdete v horní části stránky a která vám pomůže přidat uvítací zprávu, a přesuňte knihovnu Dokumenty, jako jste to udělali na vašem týmovém webu.

 11. Pokud chcete, aby podřízený web zákazníka vypadal jinak než váš interní web, snadno toho dosáhnete změnou motivu. Vyberte Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 > Změna vzhledu a vyzkoušejte různé motivy pro zákazníkův podřízený web.

  Zvolte možnost Změna vzhledu.

  Když vytváříte hodně podřízených webů pro zákazníky, může být užitečné, když má každý z nich jiný motiv. Tady je příklad podřízeného webu zákazníka s motivem, uvítací zprávou a několika dokumenty.

  Obrázek možného vzhledu podřízeného webu po vytvoření.

 12. Když se chcete vrátit na domovskou stránku vašeho týmového webu, v horní části podřízeného webu vyberte Weby a pak Týmový web. V Kroku 6: Podpora rychlého přístupu k vašemu týmovému webu vám ukážeme, jak přidat odkazy, abyste se mohli rychle vrátit na svůj týmový web, ale vaši zákazníci se k němu nedostali.

  Tip: Kdykoliv můžete podřízený web odstranit a začít znovu.

Domovská stránka vašeho týmového webu může vypadat jako ta dole s hypertextovým odkazem na podřízený web pro zákazníka vlevo. Tímto způsobem na něj mohou členové vašeho interního týmu snadno přejít.

Po přidání se podřízený web zobrazí v nabídce Snadné spuštění na levé straně domovské stránky týmového webu.

Sdílení souborů na podřízeném webu se zákazníkem (5 minut)

Jednou z možností, jak na podřízeném webu sdílet soubor, je vytvořit odkaz na soubor pro hosty a pak ho poslat danému zákazníkovi. Pomocí odkazu pro hosty může získat přístup k souboru jen jeden člověk a odkazy pro hosty jdou potenciálně přeposílat nebo sdílet s jinými lidmi.

 1. Vyberte symbol tří teček ... vedle souboru, který chcete sdílet, a pak zvolte možnost Sdílet.

  Klikněte na tlačítko se třemi tečkami vedle souboru, který chcete sdílet, a potom klikněte na Sdílet.

 2. Vyberte možnost Získat odkaz. Pokud chcete zákazníkovi povolit úpravy souboru, v části Upravit vyberte možnost Vytvořit odkaz.

 3. Na odkaz pro hosty klikněte pravým tlačítkem, zkopírujte ho a vložte do e-mailu nebo jiného média pro zákazníka.

  Klikněte pravým tlačítkem a zkopírujte odkaz pro hosty.

Hotovo.

Jestli vaši zákazníci mají účty Microsoft, můžete s nimi sdílet celý podřízený web. Uděláte to takto:

 1. Na podřízeném webu pro zákazníky, který chcete sdílet, vyberte v horní části stránky možnost Sdílet.

  Zvolením ikony Sdílet nasdílejte podřízený web zákazníkovi.

 2. Zadejte e-mailové adresy osob, které mají mít přístup k podřízenému webu. Nezapomeňte na svou vlastní adresu, abyste dostali kopii e-mailu a měli ji ve svých záznamech. Kliknutím na Sdílet e-mail odešlete.

  Zadejte e-mailové adresy zákazníků, kteří by měli dostat pozvání k přístupu na podřízený web.

 3. Můžete přejít do svého e-mailu a zobrazit kopii zprávy, kterou jste poslali zákazníkům. Bude vypadat nějak takto a v dolní části bude uvedený odkaz na podřízený web pro zákazníky.

  Ukázkový e-mail, který zve zákazníky na podřízený web zákazníka

Blahopřejeme! Dokončili jste nastavení sdílení souborů se svými zákazníky.

Krok 5: Nastavení podřízeného webu pro sdílení soukromých souborů

Pokud chcete nastavit podřízený web, ke kterému nebude mít kromě vás přístup nikdo z vašeho týmu, vytvořte ho pomocí kroků v části Krok 4: Nastavení podřízeného webu pro externí sdílení souborů. Na stránce Nastavit skupiny pro tento web ale nepřidávejte žádné členy týmu. V seznamu bude jen jméno vlastníka, tj. vaše jméno.

Když se dostanete do části pro nastavení navigace, na všechny dotazy odpovězte Ne. Díky tomu členové vašeho týmu neuvidí odkaz na podřízený web na domovské stránce vašeho týmového webu. Až se příště budete chtít dostat na tento podřízený web, ve spouštěči aplikací vyberte Weby > podřízený web vašeho týmu.

Pokud chcete přidat odkaz na váš podřízený web na domovskou stránku vašeho týmu, abyste se k němu mohli jednodušeji dostat, v jedné v možností navigace vyberte Ano. Členové vašeho týmu se na podřízený web nedostanou, ale budete jim muset říct, proč jim odkaz nefunguje, když na něj kliknou.

Kliknutím na Ne skryjete navigaci na podřízený web.

Krok 6: Podpora rychlého přístupu k vašemu týmovému webu

Odhadovaná doba provádění: 10–15 minut

Abyste se vy nebo vaši zaměstnanci dostali na týmový web odkudkoli z Office 365, můžete web přidat do spouštěče aplikací jako vlastní dlaždici.

Odkaz můžete přidat i do záhlaví Office 365. Jak to uděláte, si ukážeme v dalším kroku. Ale obě tato umístění jsou hodně užitečná, když pracujete v aplikaci OneDrive pro firmy nebo v jiném programu Office 365 a chcete přejít na svůj týmový web.

Přidání odkazu na váš týmový web do záhlaví Office 365

Váš odkaz může tvořit logo nebo jiný obrázek. Musí mít rozměr 200×50 pixelů a nesmí přesáhnout 10 kB. Pokud chcete vytvořit logo, doporučujeme použít Malování a pořídit snímek vašeho loga, který můžete oříznout, upravit na velikost 200×50 a uložit jako soubor JPEG. (Tím se soubor komprimuje, aby byl menší než 10 kB.)

Přidejte odkaz na svůj týmový web do horní části každé stránky, aby se na něj mohli uživatelé snadno dostat.

 1. Na týmovém webu zkopírujte svou adresu URL. (Formát adresy URL je https://<název vaší společnosti>.sharepoint.com.)

  Zkopírování adresy URL vašeho týmového webu

 2. Nahoře na stránce vyberte spouštěč aplikací Ikona spouštěče aplikací v Office 365 a pak vyberte Správce.

  Spouštěč aplikací Office 365 se zvýrazněnou aplikací Správce

 3. V části Centrum pro správu Office 365 vyberte v levé části stránky Profil společnosti.

  Zvolit profil společnosti

 4. Vyberte Vlastní motivy.

 5. V části Vlastní logo přejděte k logu nebo jinému obrázku, který máte uložený v počítači a který chcete použít.

 6. V části Adresa URL pro logo s možností kliknutí vložte adresu URL vašeho týmového webu a pak vyberte možnost Uložit.

  Zvolte svoje logo, zadejte adresu URL svého týmového webu a pak zvolte Uložit.

  Vaše logo nebo obrázek se teď bude zobrazovat v horní části všech stránek, i v aplikaci Pošta, a ostatní členové týmu ve vaší společnosti se kliknutím na něj mohou dostat na váš týmový web.

  Obrázek hypertextového odkazu na týmový web

  prázdné znaky

  Blahopřejeme! Dokončili jste tento kurz, jak krok za krokem přizpůsobit váš týmový web. Byl tento článek užitečný? Napište nám prosím komentář do pole v dolní části této stránky. Na základě vaší zpětné vazby znovu prověříme naše postupy.

Tady jsou další témata, která by vás mohla zajímat

Příbuzná témata

Nastavení ukládání a sdílení souborů v Office 365

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×