Office
Přihlásit se

Přizpůsobení stránky webové části

Jestliže jste vlastníkem nebo správcem webu, můžete stránku webové části přizpůsobit mnoha způsoby, například úpravou záhlaví stránky webové části, přidáním webových částí, přizpůsobením zobrazení webových částí Seznam a změnou rozložení stránky webové části. Po přidání webových částí na stránku webové části můžete webové části propojit a vytvořit pro stránku řešení na ještě vyšší úrovni přizpůsobení. Další informace o připojení webových částí naleznete v části Viz také. Pokud máte návrhovou aplikaci pro web kompatibilní se službou Microsoft Windows SharePoint Services, například Microsoft Office SharePoint Designer 2007, můžete rozložení stránky webové části přizpůsobit více. Další informace o použití aplikace Office SharePoint Designer 2007 k úpravám stránky webové části naleznete v nápovědě k aplikaci Office SharePoint Designer 2007.

Co chcete udělat?

Vytvořit osobní zobrazení nebo obnovit sdílené zobrazení stránky webových částí

Upravit záhlaví stránky webových částí

Přidat webovou část

Přizpůsobit zobrazení seznamu nebo knihovny ve webové části

Změnit rozložení stránky webových částí

Vytvoření osobního zobrazení nebo obnovení sdíleného zobrazení stránky webové části

Jestliže zobrazíte web nebo stránku, ve výchozím nastavení se zobrazí sdílené zobrazení. Veškeré změny stránky, které provedete ve sdíleném zobrazení, jsou viditelné všem návštěvníkům stránky. Pokud vytvoříte osobní zobrazení stránky, změny provedené na této stránce se zobrazí jen vám.

Vytvoření osobního zobrazení

 1. Na začátku stránky klikněte na Vítáme uživatele (vaše jméno) a pak klikněte na Přizpůsobit tuto stránku.

 2. Proveďte veškeré požadované změny pro přizpůsobení stránky. Můžete přidat nebo odstranit webové části a změnit vlastnosti dalších webových částí na stránce, přizpůsobit zobrazení jakýchkoli webových částí Seznam na stránce a přizpůsobit vlastnosti dalších webových částí na stránce.

  Poznámka: Webové části můžete zavřít v osobním zobrazení, ale nemůžete webové části odstranit ze stránky.

 3. Po dokončení klepněte na položku Ukončit režim úprav.

Obnovení sdíleného zobrazení

Individuální změny provedené na stránce webové části můžete odstranit a vrátit se k aktuálním hodnotám sdílené hodnoty webových částí na stránce.

Příkaz Obnovit obsah stránky trvale odstraní individuální hodnoty vlastnosti webové části a všechny přizpůsobené webové části. Chcete-li vytvořit jiné osobní zobrazení, musíte je opět přizpůsobit.

 1. Na začátku stránky klikněte na Vítáme uživatele (vaše jméno) a pak klikněte na Obnovit obsah stránky.

 2. Po zobrazení výzvy k potvrzení, zda chcete obnovit obsah stránky, klepněte na tlačítko OK.

Poznámka: Příkaz Obnovit obsah stránky je zobrazen pouze v osobním zobrazení a v případě, že jste již dříve vytvořili individuální nastavení stránky webové části.

Začátek stránky

Úprava záhlaví stránky webové části

Záhlaví stránky webové části obsahuje název, titulek, popis a obrázek. Správce nebo uživatel s dostatečnými oprávněními ke změnám stránky webových částí pro všechny uživatele může tyto položky přidat, změnit nebo odebrat. Název, titulek, popis a obrázek jsou volitelné položky a mohou být změněny pro všechny uživatele, kteří stránku webových částí sdílejí. Nelze je však individuálně nastavit pro jednotlivého uživatele.

Správce může také povolit anonymní přístup k serveru se spuštěnou službou Windows SharePoint Services. Jestliže uživatel navštíví stránku webové části, zobrazí se automaticky tlačítko pro ověření a uživatel se musí přihlásit, aby mohl zobrazit stránku nebo provádět změny stránky webové části.

Poznámka: Je-li stránka webové části uložena v knihovně dokumentů, bude možná třeba před prováděním změn, například před přidáváním webových částí, rezervovat dokument stránky webové části. Po dokončení nezapomeňte dokument vrátit dokument zpět do knihovny, aby byly provedené změny viditelné pro všechny uživatele.

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Upravit stránku.

 2. Klepněte na příkaz Upravit vlastnosti záhlaví.

 3. V panelu nástrojů můžete upravit jakýkoli z následujících atributů záhlaví: Title, Titulek, Popis a Odkaz na obrázek.

  Vlastnosti záhlaví stránky webových částí

  Poznámka: Žádné z těchto vlastních vlastností se nedají zobrazit ani upravit v osobním zobrazení.

  Vlastnost

  Popis

  Nadpis

  Hlavní textový nadpis v záhlaví stránky webové části. Jeho původní hodnota je založena na názvu souboru stránky. Název můžete změnit nebo odstranit, protože není povinný. Délka názvu není omezena.

  Dlouhý název však na stránce webových částí zabírá značné množství místa, budete se proto snažit o rovnováhu mezi záhlavím a ostatními webovými částmi na stránce.

  Titulek

  Doplňující popis stránky webových částí. Titulek není povinný. Pokud existuje, zobrazí se nad názvem v záhlaví stránky webových částí. Maximální délka titulku je 100 znaků.

  Popis

  Doplňkové informace k názvu nebo titulku stránky webových částí. Popis není povinný. Pokud existuje, zobrazí se po přesunutí ukazatele myši na název nebo titulek stránky webových částí. Maximální délka popisu je 255 znaků.

  Odkaz na obrázek

  Obrázek, například logo společnosti, který se zobrazí vlevo od názvu stránky webových částí. Obrázek není povinný. Jako výchozí je nastaveno logo, které můžete odebrat nebo nahradit. Obrázek se zobrazí ve velikosti, v jaké byl poskytnut. Umístění souboru obrázku lze zadat jako webovou adresu nebo cestu k souboru. U souborů obrázků jsou podporovány přípony souborů BMP, GIF, JPG, JPEG a PICT.

  Ověřovací tlačítko

  Na serveru se spuštěnou službou Windows SharePoint Services je anonymní přihlášení ve výchozím nastavení zakázáno. Před přístupem na server jsou uživatelé automaticky vyzváni k přihlášení. Správce může alternativně povolit anonymní přístup a umožnit tak uživatelům, aby se přihlásili pouze v případě, že chtějí zobrazit nebo zadat individuální nastavení stránky webových částí na serveru.

 4. Kliknutím na OK uložíte změny a zavřete podokno nástrojů. Kliknutím na Použít zobrazíte změny bez zavření podokna nástrojů.

Začátek stránky

Přidání webové části

Nejrychlejší způsob přidání webové části do stránky webové části je za použití dialogového okna Přidat webové části. V tomto dialogovém okně můžete na stránku webové části rychle přidat seznamy, knihovny a další webové části. Pokud jste správcem webu, můžete přidat nové webové části do seznamu zobrazeného v dialogovém okně Přidat webové části a můžete vytvářet vlastní skupiny, které lze použít ke společnému zobrazení určitých webových částí v seznamu.

Poznámka: Je-li stránka webové části uložena v knihovně dokumentů, bude možná třeba před prováděním změn, například před přidáváním webových částí, rezervovat dokument stránky webové části. Po dokončení nezapomeňte dokument vrátit dokument zpět do knihovny, aby byly provedené změny viditelné pro všechny uživatele.

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Upravit stránku.

 2. Klepněte v zóně webových částí, do které chcete přidat webovou část, na položku Přidat webovou část.

 3. V dialogovém okně Přidat webové části zaškrtněte políčko webové části, kterou chcete přidat na stránku.

  Typy webových částí

  Služba Windows SharePoint Services nabízí několik webových částí, které můžete použít ve vašem webu. Lze použít tyto předdefinované webové části, upravit je podle vašich požadavků nebo vytvořit nové webové části a uložit je pro použití ve vašem webu.

  Výchozí webové části

  Následující webové části jsou ve výchozím nastavení obsaženy v každém webu. Mnohé z nich jsou propojeny a vytvářejí tak řadu jedinečných řešení:

  • Webová část Editor obsahu:     Webová část Editor obsahu slouží k přidání formátovaného textu, tabulek, hypertextových odkazů a obrázků na stránku webových částí.

  • Webová část Formulář:     Pomocí webové části Formulář se můžete připojit ke sloupci dat v jiné webové části a filtrovat ho. Obě webové části musí běžet na stejném serveru.

  • Webová část Obrázek:     Webová část Obrázek slouží k přidání obrázku nebo grafiky na stránku webových částí. Kvůli snadnějšímu sladění obrázku s jinými webovými částmi na stránce můžete úpravou vlastních vlastností ve sdíleném zobrazení nastavit svislé zarovnání, vodorovné zarovnání a barvu pozadí obrázku uvnitř webové části Obrázek.

  • Webová část Seznam:    Pomocí webové části Seznam můžete na webu zobrazit a upravit data seznamu nebo knihovny a připojit se k dalším webovým částem, včetně jiných webových částí Seznam. Seznamy jsou informace sdílené se členy týmu, které se většinou zobrazují v tabulkovém formátu. V seznamech se tyto informace zobrazují různými způsoby pro různé účely, třeba kvůli filtrování, řazení nebo výběru konkrétních sloupců.

   Poznámka: Webová část s názvem Seznam neexistuje. Když na webu vytvoříte nějaký seznam, vytvoří se webová část Seznam automaticky a pojmenuje se po tomto seznamu. Pokud vytvoříte třeba seznam s názvem Lodě, bude v galerii názvů webů dostupná webová část s názvem Lodě. Tato webová část automaticky zobrazí data obsažená v seznamu, který jste vytvořili.

  • Webová část Prohlížeč stránky:     Webová část Prohlížeč stránky slouží k zobrazení webové stránky, souboru nebo složky na stránce webových částí. Odkaz na obsah vytvoříte zadáním hypertextového odkazu, cesty k souboru nebo názvu složky.

  • Webová část Uživatelé webu:     Webová část Uživatelé webu slouží k zobrazení seznamu uživatelů a skupin, kteří mají oprávnění k používání webu. Webová část Uživatelé webu se automaticky zobrazuje na domovské stránce webu pracovního prostoru dokumentů. Webovou část Uživatelé webu můžete navíc přidat na libovolnou stránku webových částí.

   Poznámka: Na webech, na kterých je spuštěna služba Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 a starší verze, je webová část Uživatelé webu nazývána webová část Členové.

  • Webová část XML:     Webová část XML slouží k zobrazení kódu XML (Extensible Markup Language) a použití transformací XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) na tento kód XML před zobrazením obsahu. Můžete mít například soubor XML, který obsahuje seznam lodí, cen a odkazů na obrázky těchto lodí. Soubor XSLT umožňuje data transformovat tak, aby se zobrazil seznam lodí a cen, přičemž z názvu lodě se stane hypertextový odkaz, který zobrazí obrázek v samostatném okně.

   Předkonfigurované webové části Seznam

   Následující webové části jsou součástí šablony týmového webu Windows SharePoint Services a jsou automaticky nakonfigurované a připravené k použití na stránce webových částí, když vytvoříte nový týmový web. Při vytváření týmového webu nebo webu pracovního prostoru jsou dostupné různé kombinace těchto webových částí v závislosti na tom, jakou šablonu vyberete.

   Poznámka: Tyto webové části jsou odvozené od webové části Seznam a k vytvoření jedinečného rozložení a návrhu používají předkonfigurované šablony webových částí. Pokud do těchto seznamů chcete přidat data, na panelu Snadné spuštění klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a potom na Seznamy. Na stránce Veškerý obsah webu klikněte na název seznamu, do kterého chcete přidat data.

  • Oznámení:     Webová část Oznámení umožňuje publikovat zprávy, stav a jiné stručné informace, které chcete sdílet s členy týmu.

  • Kalendář:     Webová část Kalendář slouží k zobrazení nadcházejících událostí nebo harmonogramů týmu.

  • Odkazy:     Pomocí webové části Odkazy můžete na webových stránkách publikovat hypertextové odkazy, které jsou pro váš tým zajímavé.

  • Sdílené dokumenty:     Webová část Sdílené dokumenty umožňuje sdílení souborů z výchozí knihovny dokumentů s uživateli webu.

  • Úkoly:     Pomocí webové části Úkoly můžete přiřadit úkol členovi týmu, zadat jeho termín splnění a prioritu a vyznačit jeho stav a průběh.

  • Týmová diskuse:     Webová část Týmová diskuse poskytuje fórum pro konverzace o tématech, která váš tým zajímají.

   Vlastní webové části

   V programovacím prostředí kompatibilním se službou Windows SharePoint Services, jako je třeba Microsoft Visual Studio, můžou vývojáři využívat kompletní sadu funkcí rozhraní Microsoft ASP.NET k vytváření vlastních webových částí. Stránka webových částí je soubor ASP.NET (.aspx), přičemž webové části jsou odvozené od ovládacích prvků webových formulářů. Vývojáři můžou stránky webových částí dál vylepšovat vytvářením svých vlastních webových částí, které budou poskytovat nové funkce. Navíc můžou webové části doplnit o nové vlastní vlastnosti, přidat do podokna vlastní tvůrce pro specializovaná uživatelská rozhraní a přes propojení webových částí se připojit k jiným webovým částem. Další informace o vytváření a nasazení webových částí najdete v sadě Windows SharePoint Services 3.0 SDK, která je dostupná z tématu Vítá vás sada Windows SharePoint Services 3.0 SDK.

   Můžete taky použít webové části od jiných lidí nebo firem. Abyste na stránku webových částí nebo na web mohli přidat webové části jiného výrobce, potřebujete příslušná oprávnění. Některé webové části je potřeba nasadit přímo na server. Pokud na stránku webových částí nebo na web nemůžete přidat webovou část jiného výrobce, požádejte o pomoc správce.

  Jestliže zaškrtnete další políčka webových částí, které chcete přidat, můžete přidat několik typů webových částí.

 4. Klepněte na tlačítko Přidat.

Začátek stránky

Přizpůsobení zobrazení seznamu nebo knihovny ve webové části

Po přidání webové části Seznam ke stránce webové části můžete upravit zobrazení tak, aby byly na stránce zobrazeny pouze požadované informace. Upravujete aktuální zobrazení ze stránky webové části.

Kromě toho můžete vytvořit vlastní zobrazení seznamu nebo knihovny, které se dá použít k zobrazení různých sad informací v různých instancích webové části tohoto seznamu nebo knihovny. Vlastní zobrazení seznamu nebo knihovny vytvoříte pomocí nabídky Zobrazit Nabídka Zobrazení v seznamu nebo knihovně, kterou chcete přizpůsobit. Odkazy na další informace o vytváření vlastních zobrazení seznamu nebo knihovny najdete v části Viz taky.

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Upravit stránku.

 2. Klikněte na nabídku webové části Nabídka Webová část u webové části, kterou chcete přizpůsobit, a pak klikněte na Upravit sdílenou webovou část.

 3. V podokně nástrojů klikněte na Upravit aktuální zobrazení.

 4. V oblasti Sloupce můžete zobrazit nebo skrýt sloupce zaškrtnutím příslušných políček. Vedle názvu sloupce zadejte číslo určující pořadí sloupce v zobrazení.

 5. V oblasti Řadit určete, zda mají být informace řazeny a jakým způsobem. K řazení můžete použít dva sloupce, například nejdříve použít řazení podle autora a poté podle názvu souboru pro každého autora.

 6. V oblasti Filtr určete, zda a jakým způsobem mají být informace filtrovány. Pomocí filtru lze zobrazit užší výběr, například položky vytvořené určitým oddělením nebo položky se stavem Schváleno.

 7. V oblasti Seskupit podle lze seskupit položky stejné hodnoty do vlastního oddílu, například do rozbalitelného oddílu dokumentů podle určitého autora.

 8. V oblasti Souhrny můžete počítat počet položek ve sloupcích, například celkový počet problémů. Někdy lze zjišťovat další informace, například průměry.

 9. V oblasti Styl vyberte požadovaný styl zobrazení, například stínovaný seznam, v němž je každý druhý řádek stínován.

 10. Pokud seznam nebo knihovna obsahuje složky, můžete vytvořit zobrazení, které složky neobsahuje. Toto zobrazení bývá někdy nazýváno jednoduché zobrazení. Chcete-li zobrazit všechny položky seznamu na stejné úrovni, klepněte na možnost Zobrazit všechny položky bez složek.

 11. Má-li seznam nebo knihovna velký rozsah, můžete omezit počet zobrazovaných souborů seznamu nebo knihovny. Můžete také určit, jaký počet souborů má být zobrazen na stránce. V oblasti Omezení počtu položek vyberte požadované možnosti.

 12. Pokud chcete seznam nebo knihovnu zobrazit v mobilním zařízení, vyberte požadované možnosti v oblasti Mobilní.

 13. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Změna rozložení stránky webové části

Webové části můžete přesouvat na stránce webové části a rozmísťovat je v libovolném pořadí a do kterékoli požadované zóny webové části. Jestliže web zobrazíte ve webovém prohlížeči, nesmíte změnit šablonu vybranou při vytváření stránky webové části. Pokud máte návrhovou aplikaci pro web kompatibilní se službou Microsoft Windows SharePoint Services, například Office SharePoint Designer 2007, můžete strukturu stránky webové části změnit více.

Poznámka: Je-li stránka webové části uložena v knihovně dokumentů, bude možná třeba před prováděním změn, například před přidáváním webových částí, rezervovat dokument stránky webové části. Po dokončení nezapomeňte dokument vrátit dokument zpět do knihovny, aby byly provedené změny viditelné pro všechny uživatele.

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Upravit stránku.

 2. Přetáhněte webové části do nových umístění nebo zón webových částí na stránce.

 3. Po dokončení klepněte na položku Ukončit režim úprav.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×