Přizpůsobení sestav v Analýze využití Microsoft 365

Analýza využití Microsoft 365 obsahuje řídicí panel v Power BI, který nabízí přehledy o způsobech, jak si uživatelé osvojují a používají Office 365. Řídicí panel je jenom výchozí bod pro práci s daty využití. Sestavy se dají přizpůsobit, abyste měli přehledy přesně podle svých potřeb.

Můžete také využít Power BI Desktop a dál si sestavy přizpůsobovat tak, že je připojíte k jiným zdrojům dat, abyste získali podrobnější přehledy o vaší firmě.

Přizpůsobení sestav v prohlížeči

Následující dva příklady ukazují, jak upravit existující vizuální prvky a jak vytvořit nové.

Úprava existujícího vizuálního prvku

Tento příklad ukazuje, jak upravit sestavu Adoption overview (Přehled osvojení).

 1. V horní části řídicího panelu v oblasti Understanding adoption (Principy osvojení) klikněte na kartu Adoption overview.

 2. V horní navigaci klikněte na Edit report (Upravit sestavu).

  Klikněte na Edit report (Upravit sestavu) v pravém horním navigačním panelu.
 3. V pravém horním rohu klikněte na Duplicate this page (Duplikovat tuto stránku).

  Zvolte Duplicate this page (Duplikovat tuto stránku).
 4. V pravé horní části sestavy klikněte na záhlaví grafu Adoption overview.

 5. V oblasti Visualizations (Vizualizace) napravo klikněte u sloupce FirstTimeUsers na X vpravo, aby se odebral.

 6. V pravé horní části vizuálního prvku Adoption overview klikněte na ikonu připnutí vizuálního prvku a v dialogovém okně klikněte na Pin (Připnout) > Existing dashboard (Existující řídicí panel).

 7. V horní části prohlížeče v navigaci s popisem cesty klikněte na odkaz Office 365 Adoption, kterým se vrátíte do řídicího panelu.

 8. Pokud se zobrazí výzva k uložení změn do sestavy, klikněte na Don’t save (Neukládat).

 9. Přejděte do dolní části na řídicím panelu a vyhledejte vizuální prvek, který jste právě uložili.

 10. Přetáhněte ho do horní části řídicího panelu.

 11. Volitelně můžete odstranit původní kartu Adoption overview tak, že kliknete na tři tečky v pravé horní části karty a potom zvolíte Delete (Odstranit).

Vytvoření nového vizuálního prvku

Následující příklad ukazuje, jak vytvořit nový vizuální prvek ke sledování nových uživatelů Yammeru na měsíční bázi.

 1. V oblasti Communication (Komunikace) řídicího panelu klikněte na kartu Yammer - Any Active Users (Yammer – všichni aktivní uživatelé) a v horní navigaci klikněte na Edit report.

 2. V dolní části klikněte na ikonu nové stránky Tlačítko pro přidání stránky v Power BI a vytvořte novou stránku.

 3. V oblasti Visualizations na pravé straně klikněte na Stacked column chart (Skládaný sloupcový graf) (horní řádek druhý zleva).

  Zvolte Stacked bar chart (Skládaný pruhový graf) ve Visualizations v Power BI.
 4. Klikněte v pravém dolním rohu této vizualizace a přetažením ji zvětšete.

 5. V oblasti Fields (Pole) na pravé straně rozbalte tabulku Calendar (Kalendář).

 6. Přetáhněte MonthName (Název_měsíce) do oblasti polí přímo pod nadpis Axis (Osa) v oblasti Visualizations.

 7. V oblasti Fields na pravé straně rozbalte tabulku TenantProductUsage (Využití_produktů_podle_tenantů).

 8. Přetáhněte FirstTimeUsers do oblasti polí přímo pod nadpisem Value (Hodnota).

  Snímek obrazovky ukazující hodnoty přizpůsobené vizualizace
 9. Přetáhněte Product (Produkt) do oblasti Filters (Filtry) přímo pod nadpis Visual level filters (Filtry vizuálních úrovní).

 10. V oblasti Filter Type (Typ filtru), která se zobrazí, zaškrtněte políčko Yammer.

 11. Přímo pod seznamem vizualizací klikněte na ikonu Format (Formát) Ikona formátování ve vizualizacích Power BI .

 12. Rozbalte nadpis a změňte hodnotu Title Text (Text nadpisu) na First-Time Yammer Users by Month (První uživatelé Yammeru podle měsíců).

 13. Změňte hodnotu Text Size (Velikost textu) na 12.

 14. V pravé horní části vizuálního prvku klikněte na ikonu připnutí vizuálního prvku a v dialogovém okně klikněte na Pin > Existing dashboard.

 15. V horní části prohlížeče v navigaci s popisem cesty klikněte na odkaz Office 365 Adoption, kterým se vrátíte do řídicího panelu.

 16. Přejděte do dolní části na řídicím panelu a vyhledejte vizuální prvek, který jste právě uložili.

Přizpůsobení sestav v Power BI Desktopu

Většině zákazníků budou úpravy sestav a vizuálů grafů na webu Power BI stačit. Někteří však můžou potřebovat spojit tato data s jinými zdroji dat a získat lepší přehled v kontextu dané firmy. V takovém případě si můžou přizpůsobit a vytvořit další sestavy pomocí Power BI Desktopu. Power BI Desktop si můžete stáhnout zdarma.

Použití rozhraní API pro vytváření sestav

Můžete začít přímým připojením k rozhraním API pro vytváření sestav ODATA z Office 365, na kterých jsou tyto sestavy založené.

 1. Přejděte na get data (Načíst data) > Other (Jiné) > ODATA Feed (Datový kanál ODATA) > Connect (Připojit).

 2. V okně adresy URL zadejte https://reports.office.com/pbi/v1.0/<IDtenanta>.

  Poznámka: Rozhraní API pro vytváření sestav jsou ve verzi Preview a můžou se měnit, než půjdou do výroby.

  Adresa URL datového kanálu OData pro Power BI Desktop
 3. Po zobrazení výzvy zadejte svoje přihlašovací údaje správce Office 365 (pro organizaci nebo školu) k ověření do Office 365.

  Podívejte se na Časté otázky, kde najdete další informace o tom, kdo má přístup k sestavám sady obsahu Office 365 Adoption.

 4. Jakmile je připojení autorizované, zobrazí se okno Navigator (Navigátor) s datovými sadami, ke kterým je možné se připojit.

  Všechny je vyberte a klikněte na Load (Načíst).

  Tím se data stáhnou do vašeho Power BI Desktopu. Tento soubor uložte a pak můžete začít vytvářet sestavy, které potřebujete.

  Snímek obrazovky dostupných hodnot ODATA v rozhraní API pro vytváření sestav

Použití šablony Analýzy využití Microsoft 365

Jako výchozí bod pro připojení k datům můžete také použít soubor šablony Power BI, který odpovídá sestavám Analýzy využití Microsoft 365. Výhodou použití souboru pbit je to, že už má zřízený připojovací řetězec. Kromě dat, která vrátí základní schéma, můžete také využít všechna vlastní vytvořená opatření a dále na nich stavět.

Soubor šablony Power BI si můžete stáhnout z webu Microsoft Download Center tady. Po stažení souboru šablony Power BI postupujte takto:

 1. Otevřete soubor pbit.

 2. V dialogovém okně zadejte hodnotu ID tenanta.

  Zadejte svoje ID tenanta k otevření souboru pbit.
 3. Po zobrazení výzvy zadejte svoje přihlašovací údaje správce k ověření do Office 365.

  Podívejte se na časté otázky, kde najdete další informace o tom, kdo má přístup k sestavám Analýzy využití Microsoft 365.

  Po autorizaci se data aktualizují v souboru Power BI.

  Načtení dat může trvat delší dobu, po dokončení můžete soubor uložit jako soubor .pbix a dál přizpůsobovat sestavy nebo do této sestavy integrovat další zdroj dat.

 4. V dokumentaci Začínáme s Power BI pak můžete zjistit, jak se sestavy vytvářejí, jak se publikují ve službě Power BI a jak se sdílí s vaší organizací. Tyto postupy přizpůsobování a sdílení můžou vyžadovat další licence Power BI. Podrobnosti k tomu najdete v průvodci licencemi k Power BI.

Související témata

Analýza využití Microsoft 365
Povolení Analýzy využití Microsoft 365
Navigace a využití sestav v Analýze využití Microsoft 365
Aktivní uživatel v sestavách využití Office 365
Řešení potíží s Analýzou využití Microsoft 365
Datový model Analýzy využití Microsoft 365

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×