Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Panel nástrojů Rychlý přístup je přizpůsobitelný panel nástrojů, který obsahuje sadu příkazů nezávislých na kartě, která se aktuálně zobrazuje na pásu karet. Panel nástrojů Rychlý přístup se dá přesunout z jednoho ze dvou možných míst a můžou se na něj přidat tlačítka, která představují příkazy.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Poznámky: 

 • Velikost tlačítek, která představují příkazy, nejde zvětšit žádnou z možností v Microsoft Office. Jediným způsobem, jak velikost tlačítek zvětšit, je snížit používané rozlišení obrazovky.

 • Panel nástrojů Rychlý přístup není možné zobrazit na více řádcích.

 • Pouze příkazy můžete přidat na panel nástrojů Rychlý přístup. Obsah Většina seznamů, jako jsou například odsazení a mezery mezi hodnoty a jednotlivé styly, které se také zobrazí na pásu karet, nemůžete přidat na panel nástrojů Rychlý přístup. Však můžete Přizpůsobit pás karet v Office pro přizpůsobení pásu karet tak, aby vám vyhovoval. Můžete například vytvořit vlastní karty a vlastních skupin má být často používané příkazy.

Co chcete udělat?

Přidat příkaz na panel nástrojů Rychlý přístup

Ukázat, jak se na panel nástrojů Rychlý přístup přidávají příkazy

Přidat na panel nástrojů Rychlý přístup příkaz, který není na pásu karet

Odebrat příkaz z panelu nástrojů Rychlý přístup

Změnit pořadí příkazů na panelu nástrojů Rychlý přístup

Seskupit příkazy přidáním oddělovače mezi příkazy

Přesunout panel nástrojů Rychlý přístup

Ukázat, jak se panel nástrojů Rychlý přístup přesunuje

Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup pomocí příkazu Možnosti

Obnovit výchozí nastavení panelu nástrojů Rychlý přístup

Exportovat vlastní panel nástrojů Rychlý přístup

Importovat vlastní panel nástrojů Rychlý přístup

Zjistit, proč je zobrazena zelená značka

Přidání příkazu na panel nástrojů Rychlý přístup

 1. Kliknutím na příslušnou kartu nebo skupinu na pásu karet zobrazte příkaz, který chcete přidat na panel nástrojů Rychlý přístup.

 2. Klikněte na tento příkaz pravým tlačítkem a v místní nabídce klikněte na Přidat na panel nástrojů Rychlý přístup.

  Přidání příkazu Pravopis a gramatika na panel nástrojů Rychlý přístup ve Wordu

Poznámka:  Když jste v Office 2007 klikli pravým tlačítkem na příkazy v nabídce, která se zobrazila po kliknutí na tlačítko Microsoft Office, měli jste možnost přidat tento příkaz na panel nástrojů Rychlý přístup. V Office 2010 po kliknutí na kartu Soubor tuto možnost nemáte.

Přidání příkazu, který není na pásu karet, na panel nástrojů Rychlý přístup

 1. Klikněte na Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup > Další příkazy.

Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup kliknutím na Další příkazy

 1. V seznamu Zvolit příkazy z klikněte na Příkazy mimo pás karet.

 2. Najděte příkaz v seznamu a pak klikněte na Přidat.

Odebrání příkazu z panelu nástrojů Rychlý přístup

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na příkaz, který chcete odstranit z panelu nástrojů Rychlý přístup, a poté v místní nabídce klikněte na příkaz Odebrat z panelu nástrojů Rychlý přístup.

Změna pořadí příkazů na panelu nástrojů Rychlý přístup

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na panel nástrojů Rychlý přístup a poté v místní nabídce klikněte na příkaz Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup.

 2. V části Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup klikněte na příkaz, který chcete přesunout, a potom klikněte na šipku Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

Seskupení příkazů přidáním oddělovače mezi příkazy

Chcete-li zobrazovat panel nástrojů Rychlý přístup rozdělený na sekce, lze příkazy seskupit s pomocí oddělovače.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na panel nástrojů Rychlý přístup a poté v místní nabídce klikněte na příkaz Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup.

 2. V seznamu Zvolit příkazy z klikněte na položku Oblíbené příkazy.

 3. Klikněte na položku <Oddělovač> a potom na tlačítko Přidat.

 4. K umístění oddělovače na požadované místo klikněte na šipku Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

Přesunutí panelu nástrojů Rychlý přístup

Panel nástrojů Rychlý přístup může být umístěn na jednom ze dvou míst:

 • V levém horním rohu vedle ikony pro aplikaci systému Microsoft Office, například ikony aplikace Word: Ikona aplikace Word 2010 (výchozí umístění)
  Panel nástrojů Rychlý přístup v levém horním rohu (výchozí umístění)

 • Pod pásem karet
  Panel nástrojů Rychlý přístup pod pásem karet

Pokud nechcete, aby se panel nástrojů Rychlý přístup zobrazoval na svém aktuálním umístění, můžete ho přesunout jinam. Pokud zjistíte, že výchozí umístění vedle ikon programů je příliš daleko od pracovní oblasti a je vám to nepohodlné, budete ho možná chtít přesunout blíž k pracovní oblasti. Umístění pod pásem karet zasahuje do pracovní oblasti. Proto, pokud chcete mít pracovní oblast co největší, je možná lepší nechat panel nástrojů Rychlý přístup na svém výchozím umístění.

 1. Klikněte na Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup Obrázek tlačítka .

 2. V seznamu klikněte na Zobrazit pod pásem karet nebo Zobrazit nad pásem karet.

Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup pomocí příkazu Možnosti

Pomocí příkazu Možnosti je možné přidat, odebrat nebo změnit pořadí příkazů na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Pod položkou Nápověda klikněte na Možnosti.

 3. Klikněte na možnost Panel nástrojů Rychlý přístup.

 4. Proveďte požadované změny.

Obnovení výchozího nastavení panelu nástrojů Rychlý přístup

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na panel nástrojů Rychlý přístup a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup.

 2. V okně Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na položku Obnovit výchozí hodnoty a potom na položku Obnovit pouze panel nástrojů Rychlý přístup.

Export vlastního panelu nástrojů Rychlý přístup

Vlastní nastavení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup lze exportovat do souboru, který lze importovat a použít v jiném počítači nebo jej může použít další spolupracovník.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Pod položkou Nápověda klikněte na Možnosti.

 3. Klikněte na možnost Panel nástrojů Rychlý přístup.

 4. Klikněte na Import nebo export a pak na Exportovat veškeré vlastní nastavení.

Další informace o tom, jak přizpůsobit pás karet najdete v článcích přizpůsobení pásu karet v Office.

Import vlastního panelu nástrojů Rychlý přístup

Soubory s vlastními nastaveními je možné importovat, a nahradit tak aktuální rozložení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup. Pomocí importu vlastního nastavení lze zajistit stejný vzhled aplikací systému Microsoft Office pro všechny spolupracovníky nebo mezi různými počítači.

Důležité informace: Když importujete soubor vlastního nastavení pásu karet, ztratíte veškeré předchozí vlastní nastavení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup. Jestliže předpokládáte, že se možná budete chtít vrátit k aktuálnímu vlastnímu nastavení, je vhodné toto nastavení dříve, než importujete jakékoli nové vlastní nastavení, vyexportovat.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Pod položkou Nápověda klikněte na Možnosti.

 3. Klikněte na možnost Panel nástrojů Rychlý přístup.

 4. Klikněte na Import nebo export a pak na položku Importovat soubor vlastního nastavení.

Další informace o tom, jak přizpůsobit pás karet najdete v článcích přizpůsobení pásu karet v Office.

Proč je zobrazena zelená značka?

Zelená značka se zobrazí v případě, že jste na panel nástrojů Rychlý přístup přidali vlastní skupinu nebo příkaz poté, co jste přizpůsobili pás karet, ale nepřiřadili ikonu, která tuto vlastní skupinu či příkaz znázorňuje.

Ikona se použije v následujících případech:

 • Chcete přidat vlastní skupinu na panel nástrojů Rychlý přístup.

 • Chcete odlišit vlastní pás karet od výchozího pásu karet.

Přidání ikony pro znázornění vlastní skupiny či příkazu

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Pod položkou Nápověda klikněte na Možnosti.

 3. Klikněte na Přizpůsobit pás karet.

 4. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobení pásu karet na vlastní skupinu či příkaz, které jste přidali.

 5. Klikněte na tlačítko Přejmenovat a poté v seznamu Symbol klikněte na příslušnou ikonu.

 6. V dialogovém okně Přejmenovat klikněte na tlačítko OK.

 7. Pokud chcete vaše úpravy zobrazit a uložit, klikněte na OK.

Další informace o tom, jak přizpůsobit pás karet najdete v článcích přizpůsobení pásu karet v Office.

V tomto článku

Přesunutí panelu nástrojů Rychlý přístup

Přidání příkazu na panel nástrojů Rychlý přístup

Přesunutí panelu nástrojů Rychlý přístup

Panel nástrojů Rychlý přístup může být umístěn na jednom ze dvou míst:

 • V levém horním rohu vedle tlačítka Microsoft Office Obrázek tlačítka (výchozí umístění)
  Panel nástrojů Rychlý přístup v levém horním rohu

 • Pod pásem karet, který je součástí Fluent systému Microsoft Office

  Panel nástrojů Rychlý přístup pod pásem karet

Pokud nechcete, aby panelu nástrojů Rychlý přístup zobrazený v aktuálním umístění, můžete přesunout do jiného umístění. Pokud zjistíte, že výchozí umístění vedle Tlačítka Microsoft Office Obrázek tlačítka je příliš úplně od pracovní oblasti, že budete chtít přesunout na jiné místo blíž k pracovní prostor. Umístění pod pásem karet zasahuje pracovní prostor. Proto pokud chcete maximalizovat pracovní prostor, je vhodné mějte výchozího umístění na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 1. Klikněte na Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup Obrázek tlačítka .

 2. V seznamu klikněte na Zobrazit pod pásem karet nebo Zobrazit nad pásem karet.

Přidání příkazu na panel nástrojů Rychlý přístup

Na panel nástrojů Rychlý přístup můžete přidat příkaz přímo z příkazů, které se zobrazují na pásu karet rozhraní Fluent systému Office.

 1. Kliknutím na příslušnou kartu nebo skupinu na pásu karet zobrazte příkaz, který chcete přidat na panel nástrojů Rychlý přístup.

 2. Klikněte na tento příkaz pravým tlačítkem a v místní nabídce klikněte na Přidat na panel nástrojů Rychlý přístup.

  Poznámky: 

  • Velikost tlačítek, která představují příkazy, nejde zvětšit žádnou z možností v Microsoft Office. Jediným způsobem, jak velikost tlačítek zvětšit, je snížit používané rozlišení obrazovky.

  • Panel nástrojů Rychlý přístup není možné zobrazit na více řádcích.

  • Na panel nástrojů Rychlý přístup můžete přidat pouze příkazy. Obsah většiny seznamů, jako třeba hodnoty odsazení a mezer nebo individuální styly, které jsou na pásu karet taky k dispozici, na panel nástrojů Rychlý přístup přidat nejde.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×