Přizpůsobení pásu karet v Office

Co můžete přizpůsobit: pás karet můžete uspořádat tak, aby se karty a příkazy v požadovaném pořadí zajistily, skryli nebo viděli pás karet a skryjete méně často používané příkazy. Můžete taky exportovat nebo importovat přizpůsobený pás karet.

Obrázek zobrazující části pásu karet: karty, příkazy, skupiny příkazů

Co nemůžete přizpůsobit: nemůžete zmenšit velikost pásu karet nebo velikost textu ani ikony na pásu karet. Jediným způsobem, jak to udělat, je změna rozlišení zobrazení, která změní velikost všeho na stránce.

Při přizpůsobení pásu karet: vlastní nastavení platí jenom pro aplikaci Office, ve které pracujete. Pokud například přizpůsobíte pás karet v PowerPointu, nebudou tyto změny v Excelu viditelné. Pokud chcete podobné přizpůsobení v ostatních aplikacích Office, budete muset otevřít každou z těchto aplikací, abyste mohli udělat stejné změny.

Tip: Nemůžete měnit barvu pásu karet ani jeho ikony, ale můžete změnit barevné schéma, které Office používá v celém. Další informace najdete v článku Změna motivu Office.

Skrytí pásu karet:

 1. Otevřete aplikaci, ve které chcete skrýt pás karet, třeba v PowerPointu nebo Excelu.

 2. V pravém horním rohu aplikace zvolte ^.

  Vyberte ^ a skryjte pás karet.

Zobrazení pásu karet:

 1. Zvolte kartu, třeba Domů.

 2. Když se pás karet rozbalí, zvolte v pravém horním rohu Tlačítko Odepnout v Office 2016 , abyste pás karet připnuli na horní okraj.

  V pravém horním rohu obrazovky zvolte PIN kód pro připnutí pásu karet na svou stránku, aby tam zůstal.

Pokud používáte režim čtení, zobrazte pás karet stisknutím Esc.

Karty na pásu karet jsou domů, vložit, návrh atd. Níže uvedený obrázek ukazuje karty ve Wordu.

Obrázek karet na pásu karet Wordu

Můžete přidat vlastní tabulátory nebo přejmenovat a změnit pořadí výchozích karet integrovaných v Office. Vlastní karty v seznamu přizpůsobit pás karet mají po názvu (vlastní), ale na pásu karet se nezobrazuje slovo (vlastní).

Otevření okna přizpůsobit pás karet

Abyste mohli pracovat s pásem karet, musíte se dostat do okna přizpůsobit pás karet. Tady je postup.

 1. Otevřete aplikaci, ve které chcete přizpůsobit pás karet, třeba PowerPoint nebo Excel.

 2. Umístěte myš na libovolné místo na pásu karet a potom klikněte pravým tlačítkem myši.

  Najeďte myší na libovolné místo na pásu karet a klikněte na něj pravým tlačítkem a pak zvolte Přizpůsobit pás karet.

 3. Klikněte na Přizpůsobit pás karet.

Teď jste připraveni provést kroky níže, abyste mohli přizpůsobit pás karet.

Změna pořadí výchozích nebo vlastních karet

Můžete změnit pořadí domů, vložení, kreslení, návrhu a dalších karet. Umístění karty soubor nelze změnit.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobit pás karet na kartu, kterou chcete přesunout.

  Zvýrazněte kartu, kterou chcete přesunout, a pak ji můžete změnit pomocí šipek nahoru a dolů.

 2. Klikejte na šipky Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů, dokud nedosáhnete požadovaného pořadí.

 3. Pokud chcete zobrazit a uložit změny, klikněte na OK.

Přidání vlastní karty

Když kliknete na Nová karta, můžete přidat vlastní kartu a vlastní skupinu. Příkazy můžete přidávat jenom do vlastních skupin.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobit pás karet na Nová karta.

 2. Pokud chcete zobrazit a uložit změny, klikněte na OK.

Přejmenování výchozí nebo vlastní karty

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobit pás karet na kartu, kterou chcete přejmenovat.

 2. Klikněte na Přejmenovat a zadejte nový název.

 3. Pokud chcete zobrazit a uložit změny, klikněte na OK.

Skrytí výchozí nebo vlastní karty

Můžete Skrýt vlastní i výchozí karty. Můžete ale Odebrat jenom vlastní karty. Kartu soubor nelze skrýt.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet v seznamu Přizpůsobit pás karet zrušte zaškrtnutí políčka vedle výchozí nebo vlastní karty, kterou chcete skrýt.

 2. Pokud chcete zobrazit a uložit změny, klikněte na OK.

Odebrání vlastní karty

Skrýt můžete vlastní i výchozí karty, odebrat ale můžete jenom vlastní karty. Vlastní karty a skupiny mají za názvem označení (Vlastní), ale tohle označení se na pásu karet nezobrazí.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobit pás karet na kartu, kterou chcete odebrat.

 2. Klikněte na tlačítko Odebrat.

 3. Pokud chcete zobrazit a uložit změny, klikněte na OK.

Můžete přidat vlastní skupiny nebo přejmenovat a změnit pořadí výchozích skupin, které jsou integrované v Office. Vlastní skupiny v seznamu přizpůsobit pás karet mají po názvu (vlastní), ale na pásu karet se nezobrazuje slovo (vlastní).

Změna pořadí výchozích a vlastních skupin

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobit pás karet na skupinu, kterou chcete přesunout.

 2. Klikejte na šipky Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů, dokud nedosáhnete požadovaného pořadí.

 3. Pokud chcete zobrazit a uložit změny, klikněte na OK.

Přidání vlastní skupiny na kartu

Vlastní skupinu můžete přidat na vlastní nebo výchozí kartu.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobit pás karet na kartu, na kterou chcete přidat skupinu.

 2. Klikněte na Nová skupina.

 3. Skupinu Nová skupina (Vlastní) přejmenujete tak, že na ni kliknete pravým tlačítkem, kliknete na Přejmenovat a zadáte nový název.

  Poznámka: Můžete taky přidat ikonu představující vlastní skupinu tak, že kliknete na vlastní skupiny a pak na Přejmenovat. Po otevření dialogového okna symbol vyberte ikonu reprezentující skupinu.

 4. Pokud budete chtít skrýt popisky příkazů, které jste do vlastní skupiny přidali, klikněte na skupinu pravým tlačítkem a pak klikněte na Skrýt popisky příkazů. Stejným způsobem je zase zobrazíte.

 5. Pokud chcete zobrazit a uložit změny, klikněte na OK.

Přejmenování výchozí nebo vlastní skupiny

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobit pás karet na kartu nebo skupinu, kterou chcete přejmenovat.

 2. Klikněte na Přejmenovat a zadejte nový název.

 3. Pokud chcete zobrazit a uložit změny, klikněte na OK.

Odebrání výchozí nebo vlastní skupiny

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobit pás karet na skupinu, kterou chcete odebrat.

 2. Klikněte na tlačítko Odebrat.

 3. Pokud chcete zobrazit a uložit změny, klikněte na OK.

Nahrazení výchozí skupiny vlastní skupinou

Ze skupin integrovaných v Microsoft Office nemůžete odebírat příkazy. Můžete ale vytvořit vlastní skupinu s požadovanými příkazy a touto skupinou nahradit výchozí skupinu.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobit pás karet na výchozí kartu, do které chcete přidat vlastní skupinu.

 2. Klikněte na Nová skupina.

 3. Klikněte na novou skupinu pravým tlačítkem a pak klikněte na Přejmenovat.

 4. Zadejte pro novou skupinu název a vyberte ikonu, která bude tuto skupinu představovat, když změníte velikost pásu karet.

 5. V seznamu Zvolit příkazy z klikněte na Hlavní karty.

 6. Klikněte na symbol plus (+) vedle výchozí karty obsahující skupinu, kterou chcete přizpůsobit.

 7. Klikněte na symbol plus (+) vedle výchozí skupiny, kterou chcete přizpůsobit.

 8. Klikněte na příkaz, který chcete přidat do vlastní skupiny, a pak klikněte na Přidat.

 9. Klikněte pravým tlačítkem na výchozí skupinu a pak klikněte na Odebrat.

Abyste mohli přidat příkazy do skupiny, musíte nejdřív přidat vlastní skupinu na výchozí kartu nebo na novou vlastní kartu. Přejmenovat můžete jenom příkazy přidané do vlastních skupin.

Výchozí příkazy mají šedé popisky. Nejdou přejmenovat, nemůžete změnit jejich ikony ani jejich pořadí.

Příkazy přidané do nové skupiny na výchozí kartě

Změna pořadí příkazů ve vlastních skupinách

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobit pás karet na příkaz, který chcete přesunout.

 2. Klikejte na šipky Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů, dokud nedosáhnete požadovaného pořadí.

 3. Pokud chcete zobrazit a uložit změny, klikněte na OK.

Přidání příkazů do vlastní skupiny

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobit pás karet na vlastní skupinu, do které chcete přidat příkaz.

 2. V seznamu Zvolit příkazy z klikněte na seznam, ze kterého chcete příkaz přidat, třeba Oblíbené příkazy nebo Všechny příkazy.

  Seznam Zvolit příkazy z

 3. Ve zvoleném seznamu klikněte na požadovaný příkaz.

 4. Klikněte na Přidat.

 5. Pokud chcete zobrazit a uložit změny, klikněte na OK.

Odebrání příkazu z vlastní skupiny

Příkazy můžete odebírat jenom z vlastních skupin.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobit pás karet na příkaz, který chcete odebrat.

 2. Klikněte na tlačítko Odebrat.

 3. Pokud chcete zobrazit a uložit změny, klikněte na OK.

Přejmenování příkazu přidaného do vlastní skupiny

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobit pás karet na příkaz, který chcete přejmenovat.

 2. Klikněte na Přejmenovat a zadejte nový název.

 3. Pokud chcete zobrazit a uložit změny, klikněte na OK.

Všechny karty můžete obnovit do původního stavu nebo můžete vybrat možnost vybrané karty do původního stavu. Když obnovíte všechny karty pásu karet, taky tím obnovíte panel nástrojů Rychlý přístup – zase bude obsahovat jenom výchozí příkazy.

Následujícím postupem obnovíte pás karet:

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte na Obnovit.

 2. Klikněte na Obnovit veškeré vlastní nastavení.

Obnovení výchozího nastavení pouze vybrané karty

Do výchozího nastavení můžete obnovit jenom výchozí karty.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet vyberte výchozí kartu, kterou chcete obnovit do výchozího nastavení.

 2. Klikněte na Obnovit a potom na Obnovit pouze vybranou kartu na pásu karet.

Vlastní nastavení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup můžete sdílet prostřednictvím souboru. Ten pak můžete importovat na jiném počítači nebo ho můžete poskytnout spolupracovníkovi.

Krok 1: Export vlastního pásu karet:

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte na Import nebo export.

 2. Klikněte na Exportovat veškeré vlastní nastavení.

Krok 2: import přizpůsobeného pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup na jiný počítač

Důležité informace: Když naimportujete soubor s vlastním nastavením pásu karet, přijdete o veškerá předchozí vlastní nastavení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup. Pokud si myslíte, že se možná budete chtít k aktuálnímu vlastnímu nastavení vrátit, nejdřív současné nastavení exportujte a až potom importujte nové.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte na Import nebo export.

 2. Klikněte na Importovat soubor vlastního nastavení.

Příbuzná témata

Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup

Pás karet a panely nástrojů si v Office můžete přizpůsobit podle svých představ. Můžete na nich zobrazit příkazy, které často používáte, a skrýt ty, které používáte jen zřídka. Můžete například změnit výchozí karty nebo vytvářet vlastní karty a skupiny obsahující příkazy, které často používáte.

Poznámka: Nemůžete přejmenovat výchozí příkazy, změnit s nimi související ikony ani pořadí těchto příkazů.

 1. Pokud chcete přizpůsobit pás karet, otevřete nebo vytvořte dokument Excelu, Wordu nebo PowerPointu.

 2. Přejděte na Předvolby aplikace a vyberte pás karet a panel nástrojů.

  Office 2016 pro Mac: Pás karet, Předvolby panelu nástrojů
 3. Na pásu karet vyberte příkazy, které chcete na pásu karet přidat nebo odebrat, a vyberte Přidat nebo odebrat šipky.

  Office 2016 pro Mac: Přizpůsobení pásu karet

  Poznámka: Pokud chcete z pásu karet odebrat výchozí karty nebo příkaz, jako je třeba karta Domů nebo Vložení, v poli Přizpůsobení pásu karet zrušte zaškrtnutí příslušného políčka.

Tady jsou věci, které můžete na pásu karet přizpůsobit:

 • Přejmenování karet: Pokud chcete přejmenovat, vyberte kartu, třeba Domovská stránka, Vložit, návrh v okně přizpůsobit pás karet vyberte Office2016_for_Mac_Customize_Ribbon_Settings > Přejmenovat.

 • Přidat novou kartu nebo novou skupinu: Pokud chcete přidat novou kartu nebo novou skupinu, vyberte Office 2016 pro Mac: Tlačítko Přidat v poli Přizpůsobení pásu karet pod polem přizpůsobit pás karet a vyberte Nová karta nebo Nová skupina.

 • Odebrání karet: Vlastní karty můžete odebrat jen z pásu karet. Chcete-li odebrat, vyberte kartu v okně přizpůsobit pás karet a vyberte Office 2016 pro Mac: Tlačítko Odebrat v poli Přizpůsobení pásu karet .

Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup

Pokud prostě chcete mít po ruce pár příkazů, bude se vám hodit panel nástrojů Rychlý přístup. Tvoří ho ikony nad pásem karet, které se zobrazují vždycky bez ohledu na to, na jaké kartě na pásu se právě nacházíte.

Office 2016 pro Mac: Panel nástrojů Rychlý přístup
 1. Pokud chcete přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup, otevřete nebo vytvořte dokument aplikace Excel, Word nebo PowerPoint.

 2. Přejděte na Předvolby aplikace a vyberte panel nástrojů Rychlý přístup.

  Office 2016 pro Mac: Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup
 3. V okně Karta panelu nástrojů Rychlý přístup vyberte požadované příkazy a v okně Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup vyberte šipky, které chcete přidat nebo odebrat.

  Poznámka: Pokud nevidíte příkazy, které byste mohli na panel nástrojů Rychlý přístup přidat, je to proto, že daná možnost momentálně není podporovaná.

  Když nějaký příkaz vyberete, umístí se na konec panelu nástrojů Rychlý přístup.

  Tady jsou výchozí příkazy panelu nástrojů Rychlý přístup:

  Office 2016 pro Mac: Nabídka Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup

  Pokud chcete jenom přidat jeden z těchto příkazů, vyberte název příkazu, který chcete přidat nebo odebrat z panelu nástrojů. U příkazů, které budou na panelu nástrojů Rychlý přístup, je značka zaškrtnutí Ukazuje ikonu zaškrtnutí pro nabídku Panel nástrojů Rychlý přístup v Office 2016 pro Mac. .

Minimalizace nebo rozbalení pásu karet

Pás karet můžete minimalizovat, takže se zobrazí jenom karty.

Rozbalený pás karet

Rozbalený pás karet

Sbalený pás karet

Sbalený pás karet

Minimalizace pásu karet při práci

 • Na pravé straně pásu karet vyberte Tlačítko Minimalizovat pás karet .

Rozbalení pásu karet při práci

 • Na pravé straně pásu karet vyberte Tlačítko Rozbalit pás karet .

Minimalizace pásu karet při otevření souboru

Ve výchozím nastavení se pás karet rozbalí při každém otevření souboru, ale můžete toto nastavení změnit tak, aby byl pás karet vždy minimalizovaný.

 • V nabídce zobrazení zrušte zaškrtnutí políčka na pásu karet .

 • Pokud chcete, aby se pás karet znovu zobrazil při otevření souboru, vyberte v nabídce zobrazení možnost pás karet nebo jednoduše rozbalte pás karet výběrem Tlačítko Rozbalit pás karet .

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×