Přizpůsobení pásu karet a panelů nástrojů v Office pro Mac

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Minimalizovat nebo rozbalení pásu karet Můžete přizpůsobit pás karet a panelů nástrojů v sadě Office způsobem, který se vám líbí je zobrazující často používané příkazy a skrytí těch, které používáte zřídka.

V Office 2016 pro Mac můžete nastavit předvolby pro panel nástrojů Rychlý přístup a přizpůsobit si pás karet podle svých představ. Můžete například změnit výchozí karty nebo vytvářet vlastní karty a skupiny obsahující příkazy, které často používáte.

Poznámka: Nemůžete přejmenovat výchozí příkazy, změnit s nimi související ikony ani pořadí těchto příkazů.

Přizpůsobení pásu karet

Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom v případě, že máte předplatné Office 365. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, že máte nejnovější verzi Office.

 1. Pokud chcete přizpůsobit pás karet, ve Wordu, Excelu nebo PowerPointu otevřete nebo vytvořte dokument.

 2. Přejděte do aplikace Předvolby a klikněte na Pás karet a panel nástrojů.

  Office 2016 pro Mac: Pás karet, Předvolby panelu nástrojů
 3. V okně karty Pás karet vyberte příkazy, které chcete na pásu karet přidat nebo odebrat, a pak klikněte na šipku přidat nebo odebrat.

  Office 2016 pro Mac: Přizpůsobení pásu karet

  Poznámka: Pokud chcete z pásu karet odebrat výchozí karty nebo příkaz, jako je třeba karta Domů nebo Vložení, v poli Přizpůsobení pásu karet zrušte zaškrtnutí příslušného políčka.

Tady jsou věci, které můžete na pásu karet přizpůsobit:

 • Přejmenování karty: přejmenování, vyberte na kartě Domů, Vložení, Návrh v dialogovém okně Přizpůsobit pás karet klikněte na Přejmenovat > Office2016_for_Mac_Customize_Ribbon_Settings , jako.

 • Přidat novou kartu nebo nové skupiny: Pokud chcete přidat novou kartu nebo nové skupiny, klikněte na Office 2016 pro Mac: Tlačítko Přidat v poli Přizpůsobení pásu karet pod polem Přizpůsobit pás karet a vyberte novou kartu nebo nové skupiny.

 • Odebrání karty: odebrání vlastní karty pouze z pásu karet. Pokud chcete odebrat, vyberte svůj kartu v seznamu Přizpůsobit pás karet a klikněte na Office 2016 pro Mac: Tlačítko Odebrat v poli Přizpůsobení pásu karet .

Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup

Pokud prostě chcete mít po ruce pár příkazů, bude se vám hodit panel nástrojů Rychlý přístup. Tvoří ho ikony nad pásem karet, které se zobrazují vždycky bez ohledu na to, na jaké kartě na pásu se právě nacházíte.

Office 2016 pro Mac: Panel nástrojů Rychlý přístup
 1. Pokud chcete přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup, ve Wordu, Excelu nebo PowerPointu otevřete nebo vytvořte dokument.

 2. Přejděte do aplikace Předvolby a klikněte na Panel nástrojů Rychlý přístup.

  Office 2016 pro Mac: Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup
 3. V okně karty Panel nástrojů Rychlý přístup vyberte příkazy a klikněte na šipky pro jejich přidání nebo odebrání z pole Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup.

  Poznámka: Pokud nevidíte příkazy, které byste mohli na panel nástrojů Rychlý přístup přidat, je to proto, že daná možnost momentálně není podporovaná.

  Když nějaký příkaz vyberete, umístí se na konec panelu nástrojů Rychlý přístup.

  Tady jsou výchozí příkazy panelu nástrojů Rychlý přístup:

  Office 2016 pro Mac: Nabídka Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup

  Pokud chcete přidat jen jeden z těchto příkazů, kliknutím na něj ho přidáte nebo odeberete z panelu nástrojů. U příkazů, které budou na panelu nástrojů Rychlý přístup, je značka zaškrtnutí Ukazuje ikonu zaškrtnutí pro nabídku Panel nástrojů Rychlý přístup v Office 2016 pro Mac. .

Přizpůsobení pásu karet

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Udělejte některou z těchto věcí:

Změna uspořádání karet

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Místní nabídka akce a potom klikněte na Customize Ribbon Tab Order (Přizpůsobit pořadí karet na pásu karet).

 2. Přetáhněte kartu na požadované místo.

  Poznámka: Kartu Home (Domů) přesunout nemůžete.

 3. Klikněte na Hotovo.

Skrytí karet

Následující postup skryje karty do té doby, dokud je znovu nezobrazíte. Karta zůstane skrytá, i když aplikaci zavřete a znovu otevřete.

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Místní nabídka akce a potom klikněte na Customize Ribbon Tab Order (Přizpůsobit pořadí karet na pásu karet).

 2. Na kartě klikněte na Skrytí karet na pásu karet .

 3. Klikněte na Hotovo.

Zobrazení skrytých karet

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Místní nabídka akce a potom klikněte na Ribbon Preferences (Předvolby pásu karet).

 2. V části Customize (Přizpůsobit) zaškrtněte políčko karty, kterou chcete zobrazit.

Zobrazení nebo skrytí skupin na kartě

Příkazy jsou uspořádány do logických skupin, které jsou soustředěny na jednotlivých kartách. Některé skupiny jsou ve výchozím nastavení skryté, ale toto nastavení můžete změnit a skupiny zobrazit.

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Místní nabídka akce a potom klikněte na Ribbon Preferences (Předvolby pásu karet).

 2. V části Customize (Přizpůsobit) proveďte jednu z následujících akcí:

Co chcete udělat

Akce

Zobrazit skupiny

Zaškrtněte políčko skupiny, které je odsazené pod kartou.

Skrýt skupiny

Zrušte zaškrtnutí políčka skupiny, které je odsazené pod kartou.

Obnovení pořadí karet na pásu karet do výchozího nastavení

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Místní nabídka akce a potom klikněte na Customize Ribbon Tab Order (Přizpůsobit pořadí karet na pásu karet).

 2. Klikněte na Resetovat.

Zobrazení nebo skrytí názvů skupin na pásu karet

Skrytím názvů skupin získáte větší pracovní prostor.

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Místní nabídka akce a potom klikněte na Ribbon Preferences (Předvolby pásu karet).

 2. V části General (Obecné) udělejte jednu z těchto věcí:

Co chcete udělat

Akce

Skrýt názvy skupin

Zaškrtněte políčko Hide group titles (Skrýt názvy skupin).

Zobrazit názvy skupin

Zrušte zaškrtnutí políčka Hide group titles (Skrýt názvy skupin).

PowerPoint

Udělejte některou z těchto věcí:

Změna uspořádání karet

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Místní nabídka akce a potom klikněte na Customize Ribbon Tab Order (Přizpůsobit pořadí karet na pásu karet).

 2. Přetáhněte kartu na požadované místo.

  Poznámka: Kartu Home (Domů) přesunout nemůžete.

 3. Klikněte na Hotovo.

Skrytí karet

Následující postup skryje karty do té doby, dokud je znovu nezobrazíte. Karta zůstane skrytá, i když aplikaci zavřete a znovu otevřete.

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Místní nabídka akce a potom klikněte na Customize Ribbon Tab Order (Přizpůsobit pořadí karet na pásu karet).

 2. Na kartě klikněte na Skrytí karet na pásu karet .

 3. Klikněte na Hotovo.

Zobrazení skrytých karet

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Místní nabídka akce a potom klikněte na Ribbon Preferences (Předvolby pásu karet).

 2. V části Customize (Přizpůsobit) zaškrtněte políčko karty, kterou chcete zobrazit.

Obnovení pořadí karet na pásu karet do výchozího nastavení

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Místní nabídka akce a potom klikněte na Customize Ribbon Tab Order (Přizpůsobit pořadí karet na pásu karet).

 2. Klikněte na Resetovat.

Zobrazení nebo skrytí názvů skupin na pásu karet

Skrytím názvů skupin získáte větší pracovní prostor.

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Místní nabídka akce a potom klikněte na Ribbon Preferences (Předvolby pásu karet).

 2. V části General (Obecné) udělejte jednu z těchto věcí:

Co chcete udělat

Akce

Skrýt názvy skupin

Zaškrtněte políčko Hide group titles (Skrýt názvy skupin).

Zobrazit názvy skupin

Zrušte zaškrtnutí políčka Hide group titles (Skrýt názvy skupin).

Excel

Udělejte některou z těchto věcí:

Změna uspořádání karet

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Místní nabídka akce a potom klikněte na Customize Ribbon Tab Order (Přizpůsobit pořadí karet na pásu karet).

 2. Přetáhněte kartu na požadované místo.

  Poznámka: Kartu Home (Domů) přesunout nemůžete.

 3. Klikněte na Hotovo.

Skrytí karet

Následující postup skryje karty do té doby, dokud je znovu nezobrazíte. Karta zůstane skrytá, i když aplikaci zavřete a znovu otevřete.

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Místní nabídka akce a potom klikněte na Customize Ribbon Tab Order (Přizpůsobit pořadí karet na pásu karet).

 2. Na kartě klikněte na Skrytí karet na pásu karet .

 3. Klikněte na Hotovo.

Zobrazení skrytých karet

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Místní nabídka akce a potom klikněte na Ribbon Preferences (Předvolby pásu karet).

 2. V části Customize (Přizpůsobit) zaškrtněte políčko karty, kterou chcete zobrazit.

Obnovení pořadí karet na pásu karet do výchozího nastavení

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Místní nabídka akce a potom klikněte na Customize Ribbon Tab Order (Přizpůsobit pořadí karet na pásu karet).

 2. Klikněte na Resetovat.

Zobrazení nebo skrytí názvů skupin na pásu karet

Skrytím názvů skupin získáte větší pracovní prostor.

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Místní nabídka akce a potom klikněte na Ribbon Preferences (Předvolby pásu karet).

 2. V části General (Obecné) udělejte jednu z těchto věcí:

Co chcete udělat

Akce

Skrýt názvy skupin

Zaškrtněte políčko Hide group titles (Skrýt názvy skupin).

Zobrazit názvy skupin

Zrušte zaškrtnutí políčka Hide group titles (Skrýt názvy skupin).

Přizpůsobení panelů nástrojů a nabídek:

Zobrazení nebo skrytí panelu nástrojů

 • V nabídce View (Zobrazení) přejděte na Toolbars (Panely nástrojů) a klikněte na panel nástrojů, který chcete zobrazit nebo skrýt.

  Poznámky: 

  • Aktuálně viditelné panely nástrojů mají vedle názvu značku zaškrtnutí.

  • Když otevřete některou aplikaci Office, zobrazí se stejné panely nástrojů, jaké byly viditelné při posledním použití aplikace.

  • Pokud tlačítka na panel nástrojů Standardní nevidíte, klikněte na Tlačítko Zobrazit nebo skrýt panel nástrojů Standardní nachází na pravé straně hlavního panelu nástrojů. Pokud používáte Office na Mac OS X 10.7 (Lion), nezobrazí se na toto tlačítko na panelu nástrojů Standardní.

Ukotvení nebo uvolnění panelu nástrojů

Některé panely nástrojů můžete ukotvit přímo pod panel nástrojů Standardní. Pokud je panel nástrojů „plovoucí“ (není ukotvený), můžete ho na obrazovce umístit, kam chcete.

 1. V nabídce View (Zobrazení) přejděte na Toolbars (Panely nástrojů) a potom klikněte na Customize Toolbars and Menus (Vlastní nastavení panelů nástrojů a nabídek).

 2. Klikněte na kartu Toolbars and Menus (Panely nástrojů a nabídky).

  Sloupec Show (Zobrazit) ukazuje, které panely nástrojů jsou momentálně viditelné.

 3. V části Dock (Ukotvit) zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutá políčka u požadovaného panelu nástrojů.

  Poznámky: 

  • Pokud se u panelu nástrojů zaškrtávací políčko Dock (Ukotvit) nenachází, není možné ho ukotvit pod panel nástrojů Standardní. Plovoucí panel nástrojů ale můžete ručně přetáhnout do řádku nabídek a ukotvit ho tam.

  • Pokud se zobrazuje panel nástrojů Standardní, musí být ukotvený.

Přidání nebo odebrání tlačítek a příkazů z panelu nástrojů nebo řádku nabídek

 1. V nabídce View (Zobrazení) přejděte na Toolbars (Panely nástrojů) a potom klikněte na Customize Toolbars and Menus (Vlastní nastavení panelů nástrojů a nabídek).

 2. Klikněte na kartu Toolbars and Menus (Panely nástrojů a nabídky).

 3. U panelu nástrojů, který chcete změnit, zaškrtněte políčko Show (Zobrazit).

 4. Klikněte na kartu Commands (Příkazy).

 5. V části Categories (Kategorie) klikněte na kategorii.

 6. Udělejte něco z tohoto:

  Co chcete udělat

  Akce

  Přidání příkazu na panel nástrojů nebo na řádek nabídek

  V části Commands (Příkazy) přetáhněte příkaz ze seznamu příkazů na požadované místo na panelu nástrojů nebo na řádek nabídek.

  Odebrání příkazu z panelu nástrojů nebo řádku nabídek

  Na panelu nástrojů nebo na řádku nabídek přetáhněte příkaz z panelu nástrojů.

Úprava názvu nebo vzhledu příkazu nabídky nebo tlačítka na panelu nástrojů

 1. V nabídce View (Zobrazení) přejděte na Toolbars (Panely nástrojů) a potom klikněte na Customize Toolbars and Menus (Vlastní nastavení panelů nástrojů a nabídek).

 2. Klikněte na kartu Toolbars and Menus (Panely nástrojů a nabídky).

 3. V části View (Zobrazit) zaškrtněte políčko u panelu nástrojů obsahujícího tlačítko nebo příkaz nabídky, který chcete změnit.

 4. V části Dock (Ukotvit) zrušte zaškrtnutí políčka u panelu nástrojů obsahujícího tlačítko nebo příkaz nabídky, který chcete změnit.

  Důležité informace: Vlastnosti tlačítka na panelu nástrojů nebo příkazů nabídky můžete změnit jenom v případě, že panel nástrojů není ukotvený. Vlastnosti tlačítek a příkazů nabídek na panelu nástrojů Standardní měnit nejde.

 5. Na panelu nástrojů nebo na řádku nabídek dvakrát klikněte na tlačítko nebo příkaz, který chcete změnit.

 6. Proveďte požadované změny.

Viz taky

Minimalizace nebo rozbalení pásu karet

Vypnutí nebo zapnutí pásu karet

Seznámení s pásem karet

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×