Přizpůsobení okna Outlooku

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

S Outlookem strávíte spoustu času. Takže si ho určitě budete chtít nastavit tak, aby se vám co nejlépe pracovalo. Například si můžete udělat víc místa pro svou poštu a kalendář skrytím některých prvků. V každém zobrazení můžete taky přesouvat, přidávat nebo odebírat sloupce nebo měnit jejich velikosti tak, aby se informace zobrazovaly podle vašich představ.

Tento obrázek ukazuje hlavní prvky okna Outlooku.

Okno aplikace Outlook

Popisek 1  Panel nástrojů

Popisek 2 Pás karet

Popisek 3  Navigační podokno

Krok 4  Přepínač zobrazení

Krok 5 Seznam položek

Bublinový popisek 6  Podokno čtení

Přizpůsobení panelu nástrojů a pásu karet

Přizpůsobení panelu nástrojů

Panel nástrojů si můžete přizpůsobit tak, aby zobrazoval ikony nebo text nebo ikony i text .

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Customize Toolbar (Přizpůsobit panel nástrojů).

 2. V rozevírací nabídce Show (Zobrazit) klikněte na požadovanou možnost.

  Poznámka: Panel nástrojů skryjete kliknutím na Hide Toolbar (Skrýt panel nástrojů) v nabídce View (Zobrazení).

Sbalení nebo rozbalení pásu karet

Pás karet můžete minimalizovat, takže budou vidět jenom karty.

 • Na pravé straně na pásu karet klikněte na Tlačítko Minimalizovat pás karet .

  Tip: Pás karet můžete minimalizovat taky kliknutím na aktivní kartu.

Přizpůsobení navigačního podokna a přepínače zobrazení

Skrytí navigačního podokna

 • V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Navigation Pane (Navigační podokno).

  Tip: Pokud skryjete navigační podokno, přepínač zobrazení se skryje taky. Pokud chcete změnit zobrazení, když je přepínač zobrazení skrytý, v nabídce View (Zobrazení) přejděte na Go To (Přejít na) a pak klikněte na zobrazení.

Minimalizace přepínače zobrazení

Abyste si uvolnili místo v navigačním podokně, můžete minimalizovat přepínač zobrazení.

 • Umístěte ukazatel nad přepínač zobrazení a pak potáhněte jeho okraj směrem dolů.

Vypnutí jednotné složky doručené pošty

Ve výchozím nastavení seznam složek v Outlooku seskupí podobné složky, například složky doručené pošty, ze všech vašich e-mailových účtů a účtů Microsoft Exchange. Díky této funkci si snadno přečtete všechny své zprávy najednou a nemusíte přeskakovat mezi jednotlivými složkami. Pokud chcete, můžete tuto funkci vypnout. Jednotlivé účty a jejich složky pak budou v seznamu složek odděleně.

 1. V nabídce Outlook klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. V části Personal Settings (Osobní nastavení) klikněte na General (Obecné)  Tlačítko Obecné předvolby .

 3. V části Folder list (Seznam složek) zrušte zaškrtnutí políčka Group similar folders, such as Inboxes, from different accounts (Seskupovat podobné složky, jako třeba Doručená pošta, z různých účtů).

Přizpůsobení seznamu položek

Seznam položek v hlavním okně Outlooku je seznam zpráv, kontaktů, úkolů nebo poznámek. Normálně se seznam položek zobrazuje svisle mezi navigačním podoknem a podoknem čtení.

Poznámka: Seznam položek není dostupný ve zobrazení kalendáře.

Změna velikosti textu položky seznamu

 1. V nabídce Outlook klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. V části Personal Settings (Osobní nastavení) klikněte na Fonts (Písma)  Tlačítko Předvolby písem .

 3. V části Item lists (Seznamy položek) v rozevírací nabídce Font size (Velikost písma) klikněte na některou možnost.

Změna pořadí řazení seznamu položek

 • Na kartě Organize (Uspořádat) klikněte na Arrange By (Uspořádat podle) a potom klikněte na některou možnost.

  Uspořádání karet skupiny 2

Volba sloupců pro seznam položek

Pokud je podokno čtení skryté nebo umístěné pod seznamem položek, můžete si zvolit sloupce pro seznam položek. Dostupné sloupce se liší podle typu položek v seznamu.

 1. Na kartě Organize (Uspořádat) klikněte na Reading Pane (Podokno čtení) a ověřte, že je vybraná možnost Below (Pod) nebo Hidden (Skryté).

  Uspořádání karet skupiny 2

 2. V nabídce View (Zobrazení) přejděte na Columns (Sloupce) a pak klikněte na název některého sloupce. Sloupce v aktuálním zobrazení jsou označené symbolem zaškrtnutí.

  Tipy: 

  • Kliknutím na záhlaví sloupce seznam položek seřadíte podle tohoto sloupce.

  • Kliknutím na záhlaví sloupce a jeho přetažením na nové místo můžete sloupce přeuspořádat.

  • Velikost sloupce změníte tak, že necháte ukazatel myši na pravém okraji záhlaví sloupce, dokud se ukazatel nezmění, a pak tento okraj přetáhnete.

Přizpůsobení podokna čtení

Podokno čtení, někdy označované jako podokno náhledu, umožňuje číst položky, aniž byste je museli otevřít. Podokno čtení si můžete přizpůsobit podle svého vlastního uvážení.

Přemístění nebo skrytí podokna čtení

Podokno čtení můžete umístit do pravé části okna Outlooku pod seznam položek nebo ho můžete skrýt.

 • Na kartě Organize (Uspořádat) klikněte na Reading Pane (Podokno čtení) a potom klikněte na některou možnost.

  Uspořádání karet skupiny 2

  Poznámky: 

  • Pokud chcete změnit velikost podokna čtení, přesuňte ukazatel myši na ohraničení mezi podoknem čtení a seznamem položek a potom ohraničení přetáhněte.

  • Podokno čtení není dostupné ve zobrazení kalendáře.

Změna velikosti textu zprávy v podokně čtení

 1. V dolní části navigačního podokna klikněte na Mail (Pošta) Tlačítko zobrazení pošty .

 2. Klikněte na některou zprávu a v nabídce Format (Formát) pak klikněte na Increase Font Size (Zvětšit písmo) nebo Decrease Font Size (Zmenšit písmo).

Viz taky

Informace o uspořádání v Outlooku

Vyberte výchozí písmo odesílaných zpráv

Změna zobrazení kalendáře

Filtrování zpráv a úkolů

Uspořádání a seskupení položek

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×