Přizpůsobení navigačního podokna v aplikaci Outlook

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Outlook 2010 navigačního podokna

Navigační podokno se zobrazí na levé straně okna Outlook ve všech zobrazeních ve výchozím nastavení a můžete přepínat mezi různými oblastmi Outlooku, jako je Pošta, Kalendář, Kontakty, úkoly a poznámky.

Outlook 2010 a 2007 navigačního podokna můžete být po změně velikosti, minimalizované nebo skryté. Obsah zobrazený v navigačním podokně se liší Zobrazení, kterou právě pracujete, například zobrazení pošta nebo kalendář.

Poznámka: Tyto pokyny jsou určené pro aplikaci Outlook 2010 a 2007 pouze. Chcete-li změnit navigačním panelu v Outlooku 2016 a 2013, najdete v článku Změna položek zobrazených na navigačním panelu.

Změna velikosti navigačního podokna v aplikaci Outlook 2010

 • Přejděte na pravý okraj Navigačního podokna a jakmile se ukazatel myši změní na oboustrannou šipku Obrázek svislé oboustranné šipky , přetáhněte okraj doleva nebo doprava.

Změna písma navigačního podokna v aplikaci Outlook 2010

V jakémkoli zobrazení v Outlook můžete změnit písmo a velikost textu v navigačním podokně.

 1. Na kartě zobrazení ve skupině rozložení na možnost Navigační podokno, klikněte na tlačítko Možnosti a potom klikněte na písmo.

 2. Zadejte nastavení, která se má v polích písmo, řez a velikost.

 3. Kliknutím na OK dvakrát zavřete otevřených dialogových oknech.

Změna tlačítek v aplikaci Outlook 2010

Můžete změnit počet a pořadí velké navigační tlačítka, které se zobrazí v dolní části navigačního podokna.

Pokud chcete změnit pořadí tlačítek, postupujte takto:

 1. Ve spodní části Navigačního podokna klikněte na tlačítko Konfigurace tlačítek Ikona tlačítka Konfigurace tlačítek a potom klikněte na Možnosti navigačního podokna.

 2. V seznamu Zobrazit tlačítka v tomto pořadí klikněte na tlačítko, které chcete změnit a pak klikněte na Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

Poznámka: Pokud chcete obnovit výchozí uspořádání tlačítek, klepněte na Obnovit.

Pokud chcete změnit počet tlačítek, postupujte takto:

 • Ve spodní části Navigačního podokna klikněte na tlačítko Konfigurace tlačítek Ikona tlačítka Konfigurace tlačítek a potom klikněte na Zobrazit další tlačítka nebo Zobrazit méně tlačítek.

Přidání nebo odebrání tlačítka, postupujte takto:

 • Ve spodní části Navigačního podokna klikněte na tlačítko Konfigurace tlačítek Ikona tlačítka Konfigurace tlačítek , klikněte na Přidat nebo odebrat tlačítka a klikněte na tlačítko, které chcete.

  Poznámky: 

  • Pokud chcete rychle zobrazit více nebo méně tlačítek nebo složek, přejděte na vodorovný rozdělovač mezi složkami a tlačítek a přetáhněte pruh nahoru nebo dolů, když se ukazatel myši změní oboustrannou šipku Obousměrná šipka . Vodorovný rozdělovač přetáhnete do dolní části navigačního podokna, všechna velká tlačítka stanou malá tlačítka a zobrazují se jako jeden řádek ikony ve spodní části navigačního podokna.

  • Jak dosáhnout maximální velikost podokna složek, přetáhněte vodorovný rozdělovač do spodní části navigačního podokna a potom použít tlačítka malé přejdete podokna složek.

  • Zobrazíte všechny složky a nejen e-mailové složky změnit tlačítko Seznam složek na velké tlačítko a potom přesunout na jiné místo nad tlačítko Pošta nebo odeberte tlačítko Pošta v navigačním podokně.

Minimalizace navigačního podokna v aplikaci Outlook 2010

Pracovní prostor v okně Outlook zvyšují pomocí minimalizovaného navigačního podokna. Minimalizované navigační podokno sbalí do svislou čáru tlačítek, která stále poskytuje přístup k nejpoužívanějších složek a zobrazení.

Skrytí nebo zobrazení minimalizovaného navigačního podokna, postupujte takto:

 • V horním rohu Navigačního podokna nebo záhlaví minimalizovaného Navigačního podokna na tlačítko Minimalizovat v navigačním podokně minimize the to-do bar button nebo rozbalení navigačního podokna expand the to-do bar button .

Pokud chcete zobrazit složek v minimalizovaném Navigačním podokně, klikněte na tlačítko složky.

Poznámka: Po rozbalení minimalizovaného navigačního podokna v navigačním podokně je obnovíte stejnou šířku jako dříve. Pokud ukončíte Outlook minimalizovaném navigačním podokně, zobrazí se minimalizované po restartování Outlook.

Použití zobrazení Seznam složek v navigačním podokně v aplikaci Outlook 2010

V tomto zobrazení jsou všechny složky, včetně složek Doručená pošta, zobrazovat v navigačním podokně při změně na jiné zobrazení, například kalendář nebo kontakty. Klikněte na Seznam složek Obrázek tlačítka v dolní části navigačního podokna.

Pokud kliknete na některé z tlačítek v navigačním podokně, jako například Pošta, Kalendář nebo Kontakty, v navigačním podokně dojde ke změně zpátky do podokna v režimu zobrazení.

Pokud chcete mít jako hlavní zobrazení Seznam složek, ne pomocí tlačítek v dolní části podokna zobrazíte další zobrazení. Klikněte na příslušné složky, ikonu nebo název v seznamu složek samotné.

Pokud používáte zobrazení Seznam složek, když ukončíte Outlook, otevře se po opětovném spuštění Outlook seznamu složek.

Úprava seznamu Oblíbené položky v aplikaci Outlook 2010

V seznamu Oblíbené položky jsou uvedeny pohodlný způsob, jak zůstat modus-nejčastěji používané složky v horní části navigačního podokna stále zobrazeny. Vyberte složky, které chcete zahrnout.

Tip: V minimalizovaném navigačním podokně složky uvedené v seznamu Oblíbené položky se zobrazí jako svisle uspořádaných tlačítek, je zpřístupňují tam i. Svisle uspořádaných tlačítek, které se zobrazí, závisí na mezera ve svislém směru k dispozici v okně Outlook a uspořádání složek v seznamu Oblíbené položky.

Zapnutí nebo vypnutí oblíbených položek nezmění složky v seznamu. Jakákoliv složka uvedená v seznamu Oblíbené položky po funkci vypnutí znovu se zobrazí při Oblíbené položky znovu zapnuté.

 • Na kartě zobrazení ve skupině rozložení na možnost Navigační podokno a pak klepněte na položku Oblíbené.

  Značka zaškrtnutí označuje, zda je zapnutá Oblíbené položky.

 • Přidání složky k oblíbeným položkám, přetáhněte složku do seznamu oblíbených položek. Nejsou přesunout složku a její obsah, ale je vytvořen zástupce do složky do oblíbených položek.

 • Složky odebrat z oblíbených položek, klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete odebrat a pak klikněte na Odebrat z oblíbených položek.

  Poznámky: 

  • Složky v seznamu Oblíbené položky potřeba ji nejdřív odebrat jednotlivě.

  • Odstranění složky z oblíbených položek neodebírat je nebo obsah ze seznamu Všechny poštovní složky.

 • Aby byl minimalizován Oblíbené položky, klikněte na Ikona Rozbaleno vedle záhlaví Oblíbené položky.

 • Rozbalení oddílu Oblíbené položky, klikněte na Ikona sbaleného seznamu vedle záhlaví Oblíbené položky.

Změnit uspořádání složek v navigačním podokně v aplikaci Outlook 2010

Hromadné podsložky, které vytvoříte zobrazeny v abecedním pořadí v rámci každé ze složek v navigačním podokně. Uspořádání složky nelze změnit ručně.

Výchozí složky se zobrazí na konci seznamu složek včetně Koncepty, Odeslaná pošta, Odstraněná pošta, Historie konverzací, Formulářů aplikace InfoPath, Složku Nevyžádaná pošta, Pošta k odeslání, Informačních kanálů RSS a Hledání složky. U těchto složek nemůžete přejmenovat ani měnit uspořádání.

Jako alternativu můžete do ní přidat často používané složky v seznamu Oblíbené položky v horní části navigačního podokna. Složky v této části můžete uspořádat v libovolném pořadí.

Jiné řešení je přejmenovat složky. Zadání čísla nebo speciální znaky, například podtržítka (_) nebo vykřičník (!) slouží k přesunutí do složky před složky, které začínají znaky A až Z. Přejmenování složky, klikněte na složku a potom na kartě složky ve skupině Akce klikněte na Přejmenovat složku.

Poznámka: Nemůžete změnit velikost písma, barvy nebo typ v navigačním podokně. Zapnout funkci Lupa Windows je možnost, která zvětšuje velikost písma na obrazovce počítače. Další informace najdete v tématu Zobrazení položek na obrazovce pomocí lupy.

Přidání nebo odebrání tlačítek v navigačním podokně v aplikaci Outlook 2007

 • Ve spodní části Navigačního podokna klikněte na tlačítko Konfigurace tlačítek Obrázek tlačítka , klikněte na Přidat nebo odebrat tlačítka a klikněte na tlačítko, které chcete.

Poznámka: Přestože můžete odebrat všech tlačítek v navigačním podokně a přetažením vodorovný rozdělovač do dolní části navigačního podokna maximalizovat velikost podokna složek, není možné odstranit řádek malých tlačítek v dolní.

Změna velikosti navigačního podokna v aplikaci Outlook 2007

 • Přejděte na pravý okraj Navigačního podokna a jakmile se ukazatel myši změní na oboustrannou šipku Obrázek svislé oboustranné šipky , přetáhněte okraj doleva nebo doprava.

Změna pořadí zobrazování tlačítka v aplikaci Outlook 2007

 1. Ve spodní části Navigačního podokna klikněte na tlačítko Konfigurace tlačítek Obrázek tlačítka a potom klikněte na Možnosti navigačního podokna.

 2. Uspořádání tlačítek, v seznamu Zobrazit tlačítka v tomto pořadí klikněte na tlačítko, které chcete změnit a potom klikněte na Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

Poznámka: Pokud chcete obnovit výchozí uspořádání tlačítek, klepněte na Obnovit.

Změnit počet zobrazených velkých a malých tlačítek v navigačním podokně v aplikaci Outlook 2007

 • Ve spodní části Navigačního podokna klikněte na tlačítko Konfigurace tlačítek Obrázek tlačítka a potom klikněte na Zobrazit další tlačítka nebo Zobrazit méně tlačítek.

Poznámka: 

 • Pokud chcete rychle zobrazit další tlačítek nebo složek, přejděte na vodorovný rozdělovač mezi složkami a tlačítek a přetáhněte pruh nahoru nebo dolů, když se ukazatel myši změní oboustrannou šipku Obousměrná šipka . Vodorovný rozdělovač přetáhnete do dolní části navigačního podokna, všechna velká tlačítka budou převedeny na malá tlačítka a zobrazují se jako jeden řádek ikony ve spodní části navigačního podokna.

 • Jak dosáhnout maximální velikost podokna složek, přetáhněte vodorovný rozdělovač do spodní části navigačního podokna a potom použít tlačítka malé přejdete podokna složek.

 • Zobrazíte všechny složky a nejen e-mailové složky změnit tlačítko Seznam složek na velké tlačítko a potom přesunout na jiné místo nad tlačítko Pošta nebo odeberte tlačítko Pošta v navigačním podokně.

Skrytí nebo zobrazení minimalizovaného navigačního podokna v aplikaci Outlook 2007

V okně Outlook pomocí minimalizovaného navigačního podokna můžete ušetřit místo. Toto podokno je verze navigačního podokna, které sbalí do svislou čáru tlačítek, která stále poskytuje přístup k nejpoužívanějších složek a zobrazení. Pohodlný existuje několik způsobů, jak skrýt nebo zobrazit minimalizovaného navigačního podokna.

Tip: Pokud máte složek v Oblíbené složky, máte přístup jedním kliknutím na ně použijete minimalizovaného navigačního podokna. Počet složek, které zobrazují jako tlačítka v minimalizovaném navigačním podokně závisí na kolik mezera ve svislém směru máte pro navigační podokno. Tlačítka složek se zobrazí v pořadí, ve kterém jsou uvedeny, odshora dolů v seznamu Oblíbené složky.

 • V pravém horním rohu Navigačního podokna nebo záhlaví minimalizovaného Navigačního podokna klikněte na šipku Obrázek tlačítka .

Složky v Navigačním podokně v minimalizovaném Navigačním podokně zobrazíte kliknutím na the To-do bar button.

Poznámka: Po rozbalení minimalizovaného navigačního podokna do navigačního podokna v navigačním podokně je obnovíte stejnou šířku jako dříve. Pokud ukončíte Outlook s navigačním podoknem sbalené v minimalizovaném navigačním podokně, zobrazí se tak po restartování Outlook.

Přidání nebo odebrání tlačítka zobrazení v minimalizovaném navigačním podokně v aplikaci Outlook 2007

Tlačítka zobrazení, které ukazují v minimalizovaném navigačním podokně, jako je pošta, kalendář nebo kontakty, jsou stejné zobrazení tlačítka, která v celé zobrazení navigačního podokna.

Obrázek tlačítka
Velké tlačítko zobrazení se zobrazí jako malé tlačítko zobrazení v minimalizovaném navigačním podokně.
Tlačítko Pošta v navigačním podokně

Poznámka: Tlačítka zobrazení se liší od svislých tlačítek složek v seznamu Oblíbené složky, která se zobrazí taky v minimalizovaném navigačním podokně. Tlačítka složek jsou určena množství mezera ve svislém směru, která je dostupná v okně Outlook a pořadí, ve kterém složky zobrazí v seznamu Oblíbené složky. Tato tlačítka je možné odebrat tím, že odeberete složky z části Oblíbené složky.

 • V dolní části minimalizovaného navigačního podokna klikněte na tlačítko Konfigurace tlačítek Obrázek tlačítka , klikněte na Přidat nebo odebrat tlačítka a klikněte na tlačítko, které chcete.

Zobrazení nebo skrytí seznamu složek v Outlooku 2007

Jednodušší zobrazit podokno Pošta zkuste použít zobrazení Seznam složek.

 • V dolní části v Navigačním podokně klikněte na Seznam složek Obrázek tlačítka .

 • V dolní části v Navigačním podokně klikněte na tlačítko Pošta Obrázek tlačítka nebo Pošta Tlačítko Pošta v navigačním podokně .

Použití zobrazení Seznam složek v navigačním podokně v aplikaci Outlook 2007

V tomto zobrazení jsou všechny složky, včetně složek Doručená pošta, zobrazovat v navigačním podokně při změně na jiné zobrazení, například kalendář nebo kontakty. Stačí kliknout na Seznam složek Obrázek tlačítka v dolní části navigačního podokna. Přejdete zpět na zobrazení podokna Pošta, klikněte na tlačítko Pošta Obrázek tlačítka nebo Pošta Tlačítko Pošta v navigačním podokně v dolní části Navigačního podokna.

Pokud přepněte do zobrazení Seznam složek a pak ukončete Outlook, uvidíte seznam složek po opětovném spuštění Outlook.

Důležité informace: Pokud chcete mít jako hlavní zobrazení Seznam složek v navigačním podokně při práci, ne pomocí tlačítek v dolní části podokna přechod na další zobrazení. Ponechání zobrazení Seznam složek a pohyb v Outlook, klepněte na příslušné složky, ikonu nebo název v seznamu složek samotném.

Pokud kliknete na tlačítko Kalendář, zobrazení kalendáře se zobrazí v okně hlavní Outlook, ale navigačního podokna dojde ke změně zpátky do podokna v režimu zobrazení. To obnovíte v navigačním podokně zobrazíte mezi různými zobrazeními v podokně.

Odstranění nebo minimalizace podokna Oblíbené složky v aplikaci Outlook 2007

Oblíbené složky obsahuje pohodlný způsob, jak zůstat modus-nejčastěji používané složky v horní části navigačního podokna stále zobrazeny. Určení obsahu seznamu Oblíbené složky volbou možnosti složky, které chcete zahrnout. Pokud nechcete použít podokno Oblíbené složky nebo chcete přidáte další místo na hlavním navigačním podokně, můžete použít jednu z následujících možností.

 • Zmenšení velikosti seznamu Oblíbené složky odebráním jednotlivých složek v seznamu.

 • Minimalizace podokna Oblíbené složky pod záhlavím.

 • Vypnutí podokna Oblíbené složky

Tip: V minimalizovaném navigačním podokně složky v seznamu Oblíbené složky zobrazují jako svisle uspořádaných tlačítek, je zpřístupňují tam stejně. Svisle uspořádaných tlačítek zobrazí, závisí na mezera ve svislém směru k dispozici v okně Outlook a uspořádání složek v seznamu Oblíbené složky.

Některé nebo všechny složky můžete odebrat ze seznamu Oblíbené složky zmenšit délka seznamu i velikost podokna.

 1. V Seznamu Oblíbené složky klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete odebrat a potom v místní nabídce klikněte na Odebrat z oblíbených složek.

 2. Opakujte krok 1 pro každou složku, kterou chcete odebrat.

 • Složky v seznamu Oblíbené složky potřeba ji nejdřív odebrat jednotlivě.

 • Odstranění složky z části Oblíbené složky neodeberete ze seznamu všechny poštovní složky.

 • V Seznamu Oblíbené složky záhlaví klikněte na šipku Obrázek tlačítka .

  Podokno Oblíbené složky lze pomocí šipek otevírat a zavírat.

  Rozbalení podokna, klikněte na šipku Obrázek tlačítka znovu.

Dá minimalizovat a rozbalit části Oblíbené složky v případě potřeby složky dostupností v požadovaném a udržování je zmenšit, pokud ho již nepotřebujete.

Zapnutí nebo vypnutí seznamu Oblíbené složky nemá vliv na složky v seznamu. Pokud máte složky v seznamu Oblíbené složky, pokud vypnout funkci ty složky, existují, kdy jste ho znovu zapnete.

 • V nabídce Zobrazit přejděte do Navigačního podokna a kliknutím na Oblíbené složky zrušte zaškrtnutí políčka.

  Kliknutím na Oblíbené složky znovu zapněte funkci.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×