Přizpůsobení nastavení návrhu pro objekty v databázi

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Můžete nastavit možnosti databáze, které lze změnit designu Access plochy databázových objektů po kliknutí na soubor, Možnosti a potom na Návrháři objektů. Z tohoto umístění možnosti centralizované Access můžete nastavit možnosti návrhu pro tabulky, formuláře, sestavy a návrhy dotazů sice většina nastavení ignorovány v tabulce datový list a zobrazení rozložení. Můžete také upravit vybrané nastavení z této kategorie kontroly chyb.

Poznámka: Pokud používáte aplikaci Access 2007, klikněte na Tlačítko Microsoft Office > Možnosti aplikace Access a Návrháři objektů.

Poznámka:  Tento článek se nevztahuje na webové aplikace pro Access (to je druh databází, které se navrhují v Accessu a publikují online).

Co chcete udělat?

Přizpůsobit nastavení návrhu tabulky

Přizpůsobení nastavení návrhu dotazu

Výběr nastavení návrhu formuláře a sestavy

Změnit možnosti kontroly chyb

Přizpůsobení nastavení návrhu tabulky

Oblast návrhového zobrazení tabulky obsahuje možnosti nastavení umožňující vytvářet vlastní výchozí nastavení pro tabulky, například typ a velikost písma, nastavení předpon a přípon názvů polí a nastavení automatického indexování polí v aplikaci Access.

Možnosti aplikace Access – nastavení návrhu tabulky

Nastavení

Popis

Výchozí typ pole

Slouží k nastavení nebo změně výchozího datového typu pro pole v nových tabulkách a pro pole, která přidáte do existujících tabulek. Výchozí datový typ je Text.

Výchozí velikost textového pole

Slouží k nastavení maximálního počtu znaků, které lze zadat, pro vybraný výchozí typ pole. Nelze zadat více než 255 znaků.

Výchozí velikost číselného pole

Slouží k nastavení nebo změně celočíselného typu pro pole, u kterých je nastaven datový typ Číslo.

Automaticky indexovat při importu či vytváření

Zadejte začátku nebo koncové znaky název pole. Pokud importujete pole z externího souboru nebo přidání pole do tabulky, Access automaticky indexy pole s názvy, které splňují zadaná znaky. Použijte středník k oddělení řetězců znaků. Třeba když zadáte cenanázvu, Access indexy pole s názvem "JednotkováCena" a "NázevSpolečnosti."

Zobrazit tlačítka možností pro aktualizaci vlastností

Je-li vybrána tato možnost, je zobrazeno tlačítko Možnosti aktualizace vlastností. Toto tlačítko se zobrazí při změně vlastnosti pole v tabulce a slouží k určení, zda chcete při každé změně určitých vlastností pole v návrhu tabulky aktualizovat související vlastnosti v dotazech, formulářích a sestavách.

Začátek stránky

Přizpůsobení nastavení návrhu dotazu

Vyberete-li možnosti z oblasti Návrh dotazu, aplikace Access automaticky přidá prvky pro návrh do nových dotazů.

Zobrazí nastavení návrhu dotazu.

Nastavení

Popis

Zobrazit názvy tabulek

Tuto možnost vyberte, pokud potřebujete sledovat zdroje polí v dotazu založeném na několika tabulkách. Pokud je tato možnost vybrána, zobrazí aplikace Access řádek Tabulka v návrhové mřížce dotazu. Pokud chcete tento řádek skrýt pouze u nových dotazů, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Poznámka: Při otevření existujícího dotazu, u kterého již byly názvy tabulek zobrazeny, aplikace Access tuto možnost potlačí.

Zobrazit výstup všech polí

Pokud je tato možnost vybrána, aplikace Access přidá do dotazů příkaz Select *. Tento příkaz pak načte všechna pole v podkladových tabulkách nebo dotazech pro daný dotaz. Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, jestliže chcete zobrazit pouze pole, která jste přidali pomocí návrháře dotazu.

Poznámka: Tato možnost platí pouze pro nové dotazy vytvořené pomocí aktuální instance aplikace Access.

Povolit automatické spojení

Pokud používáte návrháře dotazů, bude po výběru této možnosti automaticky vytvořeno vnitřní spojení mezi dvěma tabulkami. Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, pokud chcete tuto relaci definovat sami.

Poznámka: Toto nastavení bude funkční pouze v případě, že tabulky sdílejí pole se stejným názvem a datovým typem a jedno z těchto polí je primární klíč.

Písmo návrhu dotazu

Písmo: Nastaví výchozí písmo používané v návrháři dotazu.

Velikost: Nastaví velikost výchozího písma používaného v návrhu dotazu.

Syntaxe kompatibilní se serverem SQL Server (ANSI 92)

  • Tato databáze: Tuto možnost vyberte, pokud chcete spustit dotazy v databázích serveru Microsoft SQL Server. Pokud vyberete tuto možnost, je třeba u všech dotazů použít syntaxi ANSI-92. Stávající dotazy napsané pomocí staršího standardu ANSI-89 (výchozího pro aplikaci Access) pravděpodobně nebude možné spustit nebo mohou vrátit neočekávané výsledky.

  • Výchozí pro nové databáze: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby byl standard ANSI-92 výchozí syntaxí dotazu pro všechny nové databáze vytvořené pomocí aktuální instance aplikace Access.

Začátek stránky

Výběr nastavení návrhu formuláře a sestavy

Při vytváření návrhu formuláře či sestavy definují tyto možnosti chování výběru, když přetáhnete obdélník za účelem výběru jednoho či více ovládacích prvků. Vybrané nastavení platí pro všechny otevřené i zavřené databáze aplikace Access a také pro databáze, které vytvoříte v budoucnu.

Zobrazí možnosti nastavení návrháře formulářů a sestav.

Nastavení

Popis

Částečně uzavřít

Výběrový obdélník zahrnuje část ovládacího prvku nebo skupiny ovládacích prvků.

Úplně uzavřít

Výběrový obdélník úplně zahrnuje celý ovládací prvek nebo skupinu ovládacích prvků.

Šablona formuláře

Chcete-li změnit výchozí nastavení, zadejte název existujícího formuláře, který chcete použít jako šablonu pro všechny nové formuláře. Formuláře vytvořené podle této šablony budou mít stejné vlastnosti oddílů a ovládacích prvků jako tato šablona.

Šablona sestavy

Chcete-li změnit výchozí nastavení, zadejte název existující sestavy, kterou chcete použít jako šablonu pro všechny nové sestavy. Nové sestavy budou mít stejné vlastnosti oddílů a ovládacích prvků jako tato šablona.

Vždy používat obslužné procedury událostí

Namísto zobrazení dialogového okna Zvolit tvůrce spustí program Visual Basic Editor. Ve výchozím nastavení se toto dialogové okno zobrazí po kliknutí na seznam vlastností Builder button kterékoli události.

Začátek stránky

Změna možností kontroly chyb

Tato nastavení kontroly chyb jsou ve výchozím nastavení vybrána, aby aplikace Access mohla kontrolovat různé chyby v návrzích formulářů a sestav. Pokud některou z těchto možností nebudete potřebovat, můžete zaškrtnutí příslušného políčka zrušit.

Nastavení kontroly chyb, které je k dispozici v kategorii Návrháři objektů

Nastavení

Popis

Povolit kontrolu chyb

Povolí nebo zakáže kontrolu chyb ve formulářích a sestavách. Aplikace Access vloží indikátory chyb do ovládacích prvků, u kterých dojde k jednomu či více typům chyb. Indikátory budou zobrazeny jako trojúhelníky v levém horním a pravém horním rohu ovládacího prvku v závislosti na nastaveném výchozím směru textu. Výchozí barva indikátoru je zelená, ale můžete ji změnit tak, aby vám vyhovovala. Kontrola chyb je ve výchozím nastavení zapnuta a pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, bude kontrola chyb v databázi zakázána.

Kontrola nepřidružených popisků a ovládacích prvků

Pokud vyberete ovládací prvek a popisek, aplikace Access zkontroluje, zda spolu vybrané objekty vzájemně souvisí. Jestliže aplikace Access zjistí chybu, zobrazí se namísto obvyklého indikátoru chyb tlačítko Najít chybu. Tlačítko Najít chybu se zobrazí i v případě, že popisek nebo ovládací prvek jsou spojeny s jiným objektem.

Kontrola nových nepřidružených popisků

Toto nastavení platí pouze pro formuláře. Umožňuje aplikaci Access zkontrolovat všechny nové popisky a zajistí, aby byly přidruženy k ovládacímu prvku.

Kontrola chyb klávesových zkratek

Aplikace Access vyhledá duplicitní a neplatné klávesové zkratky, například znaky mezery, a zobrazí seznam alternativ. Toto nastavení platí pouze pro formuláře.

Kontrola neplatných vlastností ovládacího prvku

Aplikace Access zjistí, zda ovládací prvky neobsahují neplatné nastavení vlastností, například neplatné výrazy nebo názvy polí.

Kontrola běžných chyb sestav

Aplikace Access zjistí, zda sestavy neobsahují některou z běžných chyb, například neplatná pořadí řazení nebo větší šířky, než je vybraná velikost papíru. Toto nastavení platí pouze pro sestavy.

Barva indikátoru chyby

Slouží k nastavení nebo změně indikátoru chyb, který se zobrazí v případě, že u formuláře, sestavy nebo ovládacího prvku dojde k chybě.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×