Přizpůsobení diskusní vývěsky

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Diskusní vývěsky představují pro členy webu fóra, kde mohou s ostatními uživateli diskutovat o různých tématech. Většina šablon nabízí možnost vytvářet diskusní vývěsky a většina webů a webů pracovních prostorů obsahuje integrovanou diskusní vývěsku označovanou jako Týmová diskuse.

V tomto článku

Informace o přizpůsobení diskusní vývěsky

Vytvoření zobrazení

Úprava zobrazení

Odstranění zobrazení

Určení výchozího zobrazení

Přizpůsobení diskusních vývěsek

K dispozici je několik možností pro přizpůsobení zobrazení a chování specifických pro diskusní vývěsky. Při vytváření nového zobrazení diskusní vývěsky je třeba je založit na stávajícím zobrazení. Ve výchozím nastavení jsou k dispozici následující zobrazení:

 • Zobrazení předmětu:    Toto zobrazení je k dispozici pouze ve složce nejvyšší úrovně (nejvyšší úroveň diskusní vývěsky) a slouží k prohlížení názvů diskusí a dalších metadat v konkrétní diskusi. Názvy jednotlivých diskusí na vývěsce se zobrazují jako odkaz ve sloupci Předmět. Klepnutí na tento odkaz slouží k přechodu na složku nižší úrovně, která zobrazuje odpovědi v konkrétní diskusi.

  Poznámka: I když je pro složku nejvyšší úrovně možné použít jiné zobrazení, jako je například nestrukturované zobrazení nebo zobrazení posloupnosti, nedoporučujeme to. Použijte místo toho zobrazení předmětu nebo takové zobrazení, které jste vytvořili na základě zobrazení předmětu.

 • Nestrukturované zobrazení:     Ve výchozím nastavení je toto zobrazení k dispozici pouze ve složkách typu diskusního obsahu. To znamená, že není k dispozici ve složce nejvyšší úrovně. V tomto zobrazení jsou předmět diskuse, všechny reakce na diskusi a ostatní reakce zarovnány na jedné straně.

 • Zobrazení posloupnosti:     Ve výchozím nastavení je toto zobrazení k dispozici pouze ve složkách typu diskusního obsahu. To znamená, že není k dispozici pro služku nejvyšší úrovně. V tomto zobrazení je předmět diskuse zarovnán na jedné straně, všechny odpovědi jsou mírně odsazené a všechny odpovědi na předchozí odpovědi jsou zarovnány ještě dále. Toto zobrazení usnadňuje zjištění, zda byla odpověď vytvořena přímo pro předmět diskuse nebo pro předchozí odpověď.

Poznámka: Při vytváření můžete zobrazení zadat jako osobní nebo veřejné zobrazení. Osobní zobrazení je k dispozici pouze pro osobu, která je definovala, veřejné pro všechny.

Následující tabulka popisuje možnosti konfigurace, které mohou zvolit vlastníci webu při vytváření zobrazení pro diskusní vývěsku. Většina těchto možností je k dispozici také při úpravách stávajících zobrazení.

Poznámka: Abyste mohli většinu nastavení seznamů upravit, musíte mít oprávnění spravovat nebo měnit seznamy.

Možnosti konfigurace

Akce

Název

Nastavte pro toto zobrazení jedinečný název a určete, zda má být výchozím veřejným zobrazením.

Poznámka: Zaškrtávací políčko Nastavit jako výchozí zobrazení se vztahuje pouze k veřejným zobrazením, nikoli k soukromým.

Cílová skupina

Určete, zda se jedná o osobní nebo veřejné zobrazení.

Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze při vytváření zobrazení.

Sloupce

Vyberte požadované sloupce pro toto zobrazení a pořadí, v němž se mají zobrazovat.

Seřadit

Vyberte primární a sekundární sloupce, které chcete seřadit, a určete, zda mají být seřazeny v sestupném nebo ve vzestupném pořadí.

Filtr

Určete, zda se v tomto zobrazení mají zobrazit všechny položky (diskuse a odpovědi) nebo zda se mají položky filtrovat. Chcete-li filtrovat ve více než dvou sloupcích, klepněte na možnost Zobrazit více sloupců.

Poznámka: Pokud se rozhodnete filtrovat položky, doporučujeme zvolit sloupec, který je indexován pro první klauzuli, aby se urychlilo vykreslování stránky.

Seskupit

Zadejte, zda se mají diskuse seskupit podle konkrétního sloupce. Můžete například seskupit všechny diskuse, které byly vytvořeny konkrétním uživatelem nebo v konkrétní den.

Pokud jsou diskuse seskupeny, zobrazují se na hlavní stránce diskusní vývěsky ve stromovém zobrazení, které je pojmenováno pomocí sloupce, v němž jsou seskupeny. Můžete určit, zda má ve výchozím nastavení být toto stromové zobrazení rozbalené nebo sbalené a zadat počet skupin, které se mají zobrazit na jednotlivých stránkách.

Součty

Zadejte součty pro každý samostatný sloupec v tomto zobrazení. Výběrem možnosti Počet u konkrétního sloupce zobrazíte počet položek pro tento sloupec na hlavní stránce diskusní vývěsky. Některé sloupce nabízejí možnost Maximum a Minimum, které zobrazují maximální a minimální hodnoty v daném sloupci.

Styl

Zvolte jeden z několika předdefinovaných stylů pro toto zobrazení.

Složky

Pomocí možností v této části proveďte následující volby, které mohou vašim zobrazením přinést řadu variant:

 • Zvolte, zda se položky mají zobrazovat v rámci složek nebo bez složek.

  U nestrukturovaného zobrazení nebo zobrazení posloupnosti znázorňuje zobrazení položek uvnitř složek předmět diskuse v horní části seznamu u složek na nižších úrovních. Zobrazení položek bez složek znázorní stejný seznam položek bez předmětu v horní části seznamu.

  Poznámka: U zobrazení předmětu je zobrazení položek uvnitř složek výchozím a doporučeným nastavením.

 • Toto zobrazení můžete znázornit ve všech složkách, pouze ve složce nejvyšší úrovně nebo ve složkách konkrétního typu obsahu, který vyberete.

  Poznámka: Většina zobrazení není vhodná pro složku na nejvyšší úrovni a složky na nižších úrovních. Proto byste měli vytvářet taková zobrazení, která můžete vytvořit na základě předmětu, který je k dispozici pouze ve složce nejvyšší úrovně, a vytvořit taková nastavení, která vytvoříte na základě nestrukturovaného zobrazení nebo zobrazení posloupnosti, které je k dispozici pro složky konkrétního typu obsahu.

Omezení počtu položek

Zadejte počet položek, které se mají v tomto zobrazení zobrazovat. Můžete je nastavit jako absolutní limit nebo umožnit uživatelům prohlížení všech položek v tomto seznamu v dávkách zadané velikosti.

Začátek stránky

Vytvoření zobrazení

Zobrazení, která vytvoříte pro konkrétní diskusní vývěsku, jsou k dispozici pro všechny diskuse v rámci této vývěsky.

 1. Na panelu nástrojů Snadné spuštění klepněte na název diskusní vývěsky, v níž chcete vytvořit zobrazení.

  Pokud se název vaší diskusní vývěsky nezobrazuje, klepněte na tlačítko Zobrazit celý obsah lokality a potom klepněte na název dané vývěsky.

 2. V nabídce Nastavení klepněte na příkaz Vytvořit zobrazení.

 3. Na stránce Vytvořit zobrazení klepněte v části Začít s existujícím dokumentem na název existujícího zobrazení, na jehož základě chcete vytvořit toto nové zobrazení.

 4. Na stránce Vytvořit zobrazení zadejte v části Název jedinečný název tohoto zobrazení a určete, zda se má jednat o výchozí veřejné zobrazení.

 5. V části Cílová skupina zadejte, zda se jedná o osobní nebo veřejné zobrazení.

 6. V části Sloupec vyberte sloupce a umístění, kde se mají v tomto zobrazení zobrazovat.

 7. V části Seřadit vyberte první a druhý sloupec, podle něhož chcete zobrazení seřadit.

  Pokud nechcete vybrat sloupec, podle něhož se má řazení provést, klepněte na položku Žádný.

 8. V části Filtr zvolte požadované možnosti filtrování pro toto zobrazení.

 9. V části Složky zvolte požadované složky pro toto zobrazení.

  Další informace o možnostech, které jsou na stránce Vytvořit zobrazení k dispozici, získáte v předchozí tabulce.

 10. Výběr možností ukončete klepnutím na tlačítko OK.

Začátek stránky

Úprava zobrazení

 1. Na panelu nástrojů Snadné spuštění klepněte na název diskusní vývěsky, v níž chcete upravit zobrazení.

  Pokud se název vaší diskusní vývěsky nezobrazuje, klepněte na tlačítko Zobrazit celý obsah lokality a potom klepněte na název dané vývěsky.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li upravit zobrazení ve složce nejvyšší úrovně, zvolte požadované zobrazení v nabídce Zobrazit.

  • Chcete-li upravit zobrazení příspěvků, klepněte na název libovolné diskuse a vyberte požadované zobrazení v nabídce Zobrazit.

 3. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Změnit toto zobrazení.

 4. Na stránce Upravit zobrazení proveďte požadované změny a klepněte na tlačítko OK.

  Další informace o možnostech, které jsou na stránce Upravit zobrazení k dispozici, získáte v předchozí tabulce.

Začátek stránky

Odstranění zobrazení

 1. Na panelu nástrojů Snadné spuštění klepněte na název diskusní vývěsky, z níž chcete odstranit zobrazení.

  Pokud se název vaší diskusní vývěsky nezobrazuje, klepněte na tlačítko Zobrazit celý obsah lokality a potom klepněte na název dané vývěsky.

 2. V nabídce Nastavení klepněte na příkaz Nastavení diskusní vývěsky.

 3. Na stránce přizpůsobení diskusní vývěsky název diskuse klikněte v části zobrazení klikněte na název zobrazení, které chcete odstranit.

 4. Na stránce Upravit zobrazení klepněte na možnost Odstranit a potvrďte klepnutím na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zadání výchozího veřejného zobrazení

Můžete zadat výchozí zobrazení pro diskuse a samostatné výchozí zobrazení pro odpovědi.

 1. Na panelu nástrojů Snadné spuštění klepněte na název diskusní vývěsky, v níž chcete zadat výchozí veřejné zobrazení.

  Pokud se název vaší diskusní vývěsky nezobrazuje, klepněte na tlačítko Zobrazit celý obsah lokality a potom klepněte na název dané vývěsky.

 2. V nabídce Nastavení klepněte na příkaz Nastavení diskusní vývěsky.

 3. Na stránce Přizpůsobit název diskusní vývěsky klikněte v oddílu Zobrazení na název zobrazení, které chcete nastavit jako výchozí.

 4. Na stránce Upravit zobrazení zaškrtněte v části Název políčko Nastavit jako výchozí zobrazení a klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×