Přizpůsobené soubory nalezené během kontroly stavu kolekce webů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pokud vaše kolekce webů obsahuje soubory, které byly přizpůsobené pomocí nějakého editoru, jako je třeba Microsoft SharePoint Designer nebo Poznámkový blok, nebo změnou vlastností souboru, nemusí tyto soubory po upgradu předplatného na verzi 2013 správně fungovat. Když spustíte před upgradem kontrolu stavu, ukážou se veškeré přizpůsobené soubory ve zprávě o kontrole stavu. Pro každý takový soubor tam bude odkaz na stránku, kde můžete soubor obnovit na výchozí šablonu v definici webu.

Upozornění: Obnovením souboru na výchozí šablonu v definici webu se odstraní všechna přizpůsobení, která jste v souboru udělali.

Kliknutím na následující obrázek ho zobrazíte v plné velikosti.

Kontrola stavu – přizpůsobené soubory

Pokud nechcete obnovte na výchozí šablonu v definici webu přizpůsobeného souboru, měli byste vytvořit kolekci webů pro zkušební upgrade pro testování vlastních úprav a proveďte potřebné změny před upgradem kolekce webů. Kolekce webů pro zkušební upgrade umožňuje správcům kolekcí webů v části obsahu na webu nová zvláštní kopie na web, na kterém běží na Sharepointu Online 2013. Zkušební upgrade kolekce webů je úplnou kopii kolekce webů.

Důležité informace: Pokud se rozhodnete, že nechcete obnovit soubor zpátky na výchozí šablonu v definici webu ani vytvořit web pro zkušební upgrade, abyste vyzkoušeli své úpravy a udělali nutné změny ještě předtím, než budete upgradovat kolekci webů, měli byste si aspoň poznamenat, o které soubory jde – pro případ, že by po upgradu nastaly nějaké problémy. Pokud k nějakým problémům dojde, můžete soubory, které možná způsobují problémy, zjistit taky tak, že spustíte po upgradu znova kontrolu stavu kolekce webů.

Jakých typů přizpůsobených souborů se to týká?

V seznamu výsledků kontroly stavu se objeví určité stránky typu .aspx, které byly upravené v Microsoft SharePoint Designeru, Poznámkovém bloku nebo jiném editoru. Patří sem mimo jiné stránky default.aspx, šablony webu a stránky předlohy, které jste možná přizpůsobili mimo SharePoint. Kromě toho se v tom seznamu objeví i všechny takové soubory, u kterých se změnily vlastnosti.

Weby s vlastním brandingem

Pokud jste vytvořili vlastní branding webu těmito prostředky:

 • Použili jste na webu kustomizovanou šablonu stylů, která přepsala výchozí styly SharePointu.

 • Použili jste na webu kustomizovaný motiv (soubor THMX).

 • Zkopírovali jste a upravili výchozí stránku předlohy SharePointu.

 • – vytvořili jste na webu publikování úplně novou vlastní stránku předlohy, která používá vlastní styly a na kterou odkazují vlastní rozložení stránek,

nutné znovu vytvořit váš kustomizovaný branding pomocí nové styly, motivy nebo stránek předlohy v Sharepointu Online 2013 a pak použijte nově vytvořené návrh kolekci upgradovaném webu.

Kustomizované šablony webů

Šablona webu je způsob, jak funkce webu balíčku a přizpůsobení do vlastní web, který můžete přidat do Galerie řešení pro vlastní potřebu. Pokud máte vlastní šablony webů, které chcete dál používat po upgradu předplatného na Sharepointu Online 2013, pak je nutné znovu vytvořit je před upgradem kolekce webů jinak, nebudou fungovat všechny nové šablony webu po upgradu. Postup znovu vytvořit svůj vlastní šablony webů v Sharepointu Online 2013 najdete v článku Upgrade šablon webů.

Použití webů pro zkušební upgrade

Během upgradu máte možnost vytvořit web pro zkušební upgrade. Na webu pro zkušební upgrade si můžete před samotným upgradem vyzkoušet, jak bude váš web vypadat a fungovat v SharePointu Online 2013. Můžete tak svou kolekci webů podle potřeby upravit, aby byl samotný upgrade bez problémů. Na rozdíl od upgradu prvků uživatelského rozhraní v SharePointu 2010 je web pro zkušební upgrade v SharePointu Online 2013 zvláštní web, který je oddělený od původního, takže akce, které v něm uděláte, nemají na původní web žádný vliv.

Kontrolu webu pro zkušební upgrade začněte tím, že se podíváte na kolekce webů, které nejvíc přitahují pozornost nebo které mají největší dopad, a pak přejděte na weby s nižší prioritou. Které weby přitahují nejvíc pozornost nebo mají největší dopad, a vyžadují proto okamžitou pozornost, a které můžou chvíli počkat, byste měli určit už během plánování.

Potom ověřte základní funkce na typickém výběru seznamů, knihoven, webových částí a dalších objektů. Na novém webu zkontrolujte, jestli budou fungovat běžné základní prvky vašich webů.

Pokud se stránky nevykreslují, zkontrolujte stránku Nastavení webu. Pokud stránka Nastavení webu funguje a upgrade byl úspěšný, můžou být problémy se stránkou předlohy nebo domovskou stránkou. Pokud stránka Nastavení webu nefunguje, zkuste najít informace o problému v souboru protokolu o upgradu kolekce webů. Protokoly o upgradu kolekce webů můžete zobrazit kliknutím na odkaz na stránce se stavem upgradu kolekce webů.

Seznamy úkolů při kontrole webů pro zkušební upgrade

Následující seznamy úkolů použijte při kontrole webů pro zkušební upgrade a k řešení případných problémů s upgradem.

Přizpůsobené stránky

Přizpůsobené („unghosted“) stránky jsou stránky, které byly jedním nebo více způsoby editované a teď se liší od stránek výchozích šablon. V následující tabulce jsou uvedené problémy s přizpůsobenými stránkami, ke kterým může dojít po upgradu, a návrhy na jejich řešení.

Co byste měli zkontrolovat

Co byste měli udělat, pokud se vyskytne problém

Jsou vaše přizpůsobení pořád platná?

Zjistěte, jestli máte jenom jeden problém nebo víc problémů s celou stránkou. Pokud jste na původní web přidali úplně novou stránku (například jste nahradili soubor Default.aspx jiným souborem, místo abyste existující soubor Default.aspx upravili), nemá nová stránka žádnou spojitost s definicí webu. Proto se zřejmě nepodobá ostatním stránkám na upgradovaném webu – a nedá se ani obnovit, aby se jim podobala. Pokud chcete, aby přizpůsobená stránka vypadala a chovala se stejně jako ostatní stránky na vašem webu, vytvořte úplně novou stránku založenou na definici webu a pak do ní přeneste své úpravy.

Máte na stránkách pořád přístup k ovládacím prvkům pro úpravy?

Pokud jste přizpůsobili ovládací prvky pro úpravy (třeba odkaz Akce webu nebo odkaz Upravit stránku v produktech SharePoint 2010), zkontrolujte, jestli se ještě zobrazují. Pokud ne, můžete je nahradit ovládacími prvky nové verze – obnovením stránky na výchozí verzi.

Umožňuje obnovit příkaz jako šablonu v SharePoint designeru 2013 stránku obnovte na výchozí verzi (označovaná taky jako reghosting). Po obnovení výchozí stránky se můžete znovu vlastních úprav v prohlížeči použitím na jinou stránku předlohy nebo opakováním kustomizace v SharePoint designeru 2013.

Jsou vaše přizpůsobení v novém prostředí pořád přijatelná nebo chcete aktualizovat na nové chování a vzhled?

Pokud požadujete nové chování a funkce, musíte nejdřív všechny přizpůsobené stránky obnovit podle šablony. Obnovením stránky se v podstatě zahodí všechny úpravy a stránka se připojí k příslušné stránce předlohy. Jakékoli požadované úpravy pak neuložíte v jednotlivých stránkách, ale přenesete do stránky předlohy.

Umožňuje obnovit příkaz jako šablonu v SharePoint designeru 2013 stránku obnovte na výchozí verzi (to znamená reghost ho). Po obnovení výchozí stránky se můžete znovu vlastních úprav v prohlížeči použitím na jinou stránku předlohy nebo opakováním kustomizace v SharePoint designeru 2013.

Nejsou některé stránky ještě rezervované?

Pokud jste některou stránku kvůli úpravám rezervovali, nezapomeňte ji pak vrátit se změnami.

Nezměnily se některé z vlastností souborů?

Pokud některý soubor obsahuje vlastnost s atributem „Promotable“, která se změnila, bude soubor při otevření automaticky přizpůsobený („unghosted“) a při upgradu obnovený na původní verzi („reghosted“). Když se to stane, všechny vlastnosti souboru budou obnovené na výchozí hodnoty.

Webové části

V následující tabulce jsou uvedené běžné problémy s webovými částmi po aktualizaci kolekce webů. Řada z nich se dá vyřešit pomocí SharePoint Designeru.

Tip: Pokud chcete vaše webové části rychle otestovat, můžete před testováním upgradu vytvořit novou webovou stránku, která bude obsahovat všechny vlastní webové části, a po zkušebním upgradu pak zkontrolovat, jestli některé webové části nechybějí a jestli všechny fungují.

Co byste měli zkontrolovat

Co byste měli udělat, pokud se vyskytne problém

Objeví se všechny webové části z původního webu taky na upgradovaném webu?

Pokud některá zóna webových částí existuje na přizpůsobené („unghosted“) stránce, ale není v definici webu, webové části z této zóny se zřejmě během upgradu přesunuly do dolní zóny stránky.

V prohlížeči v režimu úprav nebo v SharePoint Designeru 2013 zkuste najít chybějící webové části v dolní zóně nebo i v jiných zónách a zkontrolujte taky, jestli nebyly webové části zavřené.

Nejsou některé stránky webových částí nefunkční a zobrazují se webové části správně (ve správné zóně, na správném místě a ve správné velikosti)?

V prohlížeči v režimu úprav nebo v SharePoint Designeru 2013 přesuňte webovou část do správné zóny nebo změnou vlastností webové části opravte problémy s velikostí nebo umístěním.

Nepřebývají nebo nechybějí některé webové části?

Otevřete stránku v prohlížeči v režimu úprav nebo v SharePoint Designeru 2013. Pokud na stránce uvidíte nějaké nadbytečné webové části, hledejte na původní verzi stránky zavřené nebo neaktivní webové části. Neotevřely se takové webové části během upgradu? Pokud ano, můžete je zavřít tím, že změníte jejich vlastnosti.

Pokud máte problémy s webovou částí, připojte ?contents = 1 na konec adresy URL syntaxi (http://siteurl/default.aspx?contents=1) a stiskněte klávesu Enter. Tím se otevře stránka webové části údržbu místo, kam můžete odebrat a opravit nefunkční webové části. Tyto chyby naznačují, že webové části nebyl nainstalován nebo správně nakonfigurovaný pro nové prostředí a musí být přeinstalovat nebo překonfigurovat.

Fungují webové části správně?

Otevřete stránku v prohlížeči v režimu úprav nebo v SharePoint Designeru 2013.

Pokud máte problémy s webovou částí, připojte ?contents = 1 na konec adresy URL syntaxi (http://siteurl/default.aspx?contents=1) a stiskněte klávesu Enter. Tím se otevře stránka webové části údržbu místo, kam můžete odebrat a opravit nefunkční webové části. Tyto chyby naznačují, že webové části nebyl nainstalován nebo správně nakonfigurovaný pro nové prostředí a musí být přeinstalovat nebo překonfigurovat.

Aktualizujte a přeinstalujte všechny webové části, které sice existují, ale už nefungují správně.

Nejsou některé stránky webových částí ještě rezervované?

Pokud jste některou stránku kvůli úpravám rezervovali, nezapomeňte ji pak vrátit se změnami.

Fungují vaše webové části Excel Web Access správně? Vytvořili jste připojení znovu správně? Externí zdroje dat pořád fungují?

Zkontrolujte všechna připojení a externí zdroje dat.

Velké seznamy

Ve výchozím nastavení omezení dotazu velkých seznamů je povolené v Sharepointu Online 2013. Pokud seznam obrovské a uživatelé použití zobrazení a provedení dotazu, která překračuje limit nebo omezení prahové hodnoty, není povoleno zobrazení nebo dotazu. Zaškrtněte políčko rozsáhlých seznamů ve vašem prostředí a správce webů nebo vlastník seznamu problém vyřešit. Například jejich vytvoření indexovaných sloupců s filtrovaných zobrazeních, uspořádání položek do složek, nastavit omezení počtu položek na stránce pro zvětšení nebo použití externího seznamu. Další informace o omezení velkých seznamů a jak lze řešit problémy s rozsáhlými seznamy najdete v tématu Správa seznamů a knihoven s velkým počtem položek.

Styly a vzhled

V následující tabulce jsou uvedené běžné problémy se stylem a vzhledem webu po upgradu. Většina problémů v této části se dá vyřešit opravou odkazů.

Co byste měli zkontrolovat

Co byste měli udělat, pokud se vyskytne problém

Zobrazují se všechny obrázky na vašich stránkách správně?

Zkontrolujte a opravte odkazy na obrázky.

Jsou na příslušných místech použité patřičné barvy a styly šablony CSS?

Zkontrolujte a opravte odkazy na soubor CSS. Ověřte odkaz na stránce předlohy.

V SharePointu 2013 jsou motivy jiné – který motiv chcete použít?

Po upgradu webu může domovská stránka nebo i jiné stránky webu vypadat jinak. Možná budete muset některý motiv předělat nebo upravit a pak ho znovu použít.

Máte nějaké ovládací prvky JavaScript, které nefungují?

Zkontrolujte a opravte odkazy na ovládací prvky.

Zobrazují se vaše stránky v prohlížeči správně?

Zkontrolujte, jestli všechny prvky HTML na stránce jsou ve striktním režimu XHTML.

Zobrazují se na některých stránkách chyby skriptů?

Zkontrolujte skripty a odkazy a ověřte, jestli všechny prvky HTML jsou ve striktním režimu XHTML.

Obnovení původní verze přizpůsobeného souboru

Ve výchozím nastavení jsou veškeré položky v SharePointu uložené v databázi, jen některé stránky .aspx, které jsou společné pro celý web nebo kolekci webů, se kvůli lepšímu výkonu uchovávají v systému souborů. Když některý z těchhle souborů přizpůsobíte v nějakém editoru nebo změníte vlastnosti pro tenhle typ souboru, už nebude uložený v systému souborů, ale v sharepointové databázi.

Když upgradujete kolekci webů na SharePoint 2013, všechny přizpůsobené soubory se automaticky vrátí na výchozí šablonu, veškeré úpravy v těchhle souborech se ztratí a soubory se přesunou zpátky do systému souborů.

Když spustíte před upgradem kontrolu stavu, zjistíte, které soubory v kolekci webů jsou přizpůsobené, a můžete se rozhodnout, které chcete vrátit na jejich výchozí šablonu a které ne.

Postup nastavení přizpůsobeného souboru zpátky na výchozí šablonu:

 1. Na stránce výsledků kontroly stavu kolekce webů najděte soubor, pro který chcete obnovit výchozí šablonu.

 2. Vedle názvu souboru klikněte na Obnovit stránku do výchozího nastavení.

 3. Na stránce Obnovit definiční verzi stránky vyberte jednu z následujících možností:

  1. Obnovit definiční verzi určité stránky: obnoví jen vybraný soubor.

   nebo

  2. Obnovit definiční verzi všech stránek: obnoví u všech přizpůsobených souborů výchozí šablonu v definici webu.

 4. Klikněte na Obnovit.

Viz taky

Zjištění konfliktních typů obsahu při kontrole stavu kolekce webů

Chybějící nadřazené typy obsahu při kontrole stavu kolekce webů

Chybějící šablony webů zjištěné při kontrole stavu kolekce webů

Poradce při potížích s upgradem kolekce webů

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×