Připojení webové části Filtr k webové části Zobrazení dat

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pomocí webových částí filtrů je možné předat hodnoty do webové části pro zobrazení dat a potom na základě příslušné hodnoty změnit pohled na data v seznamu. Ve webové části Filtr voleb můžete například vybrat položku ze seznamu objednávek produktů a potom souběžně ve webové části Zobrazení dat zobrazit produkty, které odpovídají dané objednávce.

Co chcete udělat?

Další informace o připojení webové části Filtr k webová část zobrazení dat

Připojení webové části Filtr textu k webová část zobrazení dat

Připojit webovou částí Filtr kalendářních dat na webovou část zobrazení dat

Připojení webové části Filtr voleb webová část zobrazení dat

Připojení webové části aktuální filtr uživatelů k webová část zobrazení dat

Připojení webové části Filtr seznamů serveru SharePoint k webová část zobrazení dat

Informace o připojení webových částí filtrů k webové části Zobrazení dat

Tato část popisuje způsoby filtrování webová část zobrazení dat a osvědčené postupy při návrhu a upravit webovou část stránku obsahující filtru připojení webových částí a webová část zobrazení dat.

Jak webové části filtrů fungují.

Připojení webové části filtru k webové části Zobrazení dat obecně funguje následujícím způsobem:

Základní informace o připojení webové části Filtr

1. připojení webové části filtru k webové části zobrazení dat zobrazíte podmnožinu dat.

2. Webová část filtru poskytne hodnotu.

3. na filtr hodnota předána sloupce ve webové části zobrazení dat pomocí připojení webových částí.

4. Data webové části se zobrazí pouze sloupce, které odpovídají hodnoty filtru.

Způsoby filtrování webové části Zobrazení dat

Připojením webovými částmi filtru k webové části zobrazení dat, aby uživatel můžete filtrovat položky na základě hodnoty ve sloupci následujícími způsoby:

 • Filtr textu     Textová hodnota, která může být jakýkoli řetězec, včetně dopisů, znaky a čísla.

 • Filtr kalendářních dat:    Hodnota kalendářního data vyjádřená měsícem, dnem a rokem. Kliknutím na tlačítko pro výběr data může uživatel také zadat přesné datum.

 • Volba filtrování     Předdefinované seznam hodnot a volitelný popis, například kódy product nebo stav.

 • Aktuálního uživatele     Aktuální uživatelské jméno a dalších informací na základě aktuálního uživatele SharePoint profilu, například uživatelské jméno, oddělení nebo narozeniny. Tato webová část je kontext webové části, což znamená, že není viditelná pro uživatele na stránce webových částí a ve výsledcích se zobrazí automaticky bez zásahu uživatele.

 • Seznam služby SharePoint    Seznam jedinečných hodnot a volitelné popisy, například kódy product nebo stav generovaného ze sloupce v seznamu služby SharePoint. Tato webová část je podobné chování webové části Filtr voleb a je užitečná, když máte seznam hodnot, které se může změnit adresa přesčasovou práci a chcete snadný způsob, jak spravovat seznam aniž byste museli měnit vlastnosti webové části.

Vytvořením odlišného připojení ke stejné webové části Zobrazení dat z jednotlivých webových částí filtrů je možné současně vytvořit dvě nebo více připojení k webové části Zobrazení dat.

Osvědčené postupy při navrhování a údržbě stránek webových částí

Následující část obsahuje několik osvědčených postupů, které můžete použít při navrhování a údržbě stránek webových částí:

 • Pečlivě zvažte výběr šablony stránky webové části:    Na stránce webových částí můžete webové části přesunováním umístit v libovolném pořadí a v libovolné zóně webových částí. Před vytvořením stránky webové části ale důkladně promyslete, jakou šablonu zvolíte, abyste mohli webovou část filtru a webovou část Zobrazení seznamu rozmístit požadovaným způsobem. Při používání webového prohlížeče nemůžete po vytvoření stránky webové části změnit vybranou šablonu. Pokud máte program pro návrh webu (jako je Microsoft Office SharePoint Designer 2007), můžete strukturu stránky webové části dál změnit.

 • Odeberte propojení s vypnutými vlastnostmi webové části:    V režimu úprav stránky je pomocí zprávy uvedené pod webovou částí filtru zobrazeno, které webové části filtrů jsou aktuálně připojené a jakým způsobem jsou připojené.

  V některých případech bude nutné připojení odebrat, aby bylo možné provést změnu zakázané vlastnosti webové části filtru. Jedná-li se o tento případ, zobrazí se v podokně nástrojů následující zpráva, která vám připomene, že

  je nutné odebrat propojení webových částí, aby bylo možné provést změny zakázaných vlastností.

 • Odebrání nepoužívaných webových částí ze stránky webových částí:    Pokud webovou část namísto odstranění omylem zavřete, zůstane webová část na stránce jako skrytá webová část. Pokud chcete najít skryté webové části, vyhledejte danou stránku webové části v knihovně dokumentů, ve které je uložená, přejděte na název souboru webové části, klikněte na zobrazenou šipku, klikněte na položku Upravit vlastnosti a potom klikněte na odkaz Otevřít webovou stránku v zobrazení údržby. Další informace o údržbě webových částí najdete v tématu Přizpůsobení webových částí.

Začátek stránky

Připojení webové části Filtr textu k webové části Zobrazení dat

Následující procedura předpokládá, že vytváříte stránku webových částí na týmovém webu. Na jiných webech se příkazy a pokyny mohou lišit.

Příprava stránky webových částí:    

 1. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete vytvořit stránku webových částí, v nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Vytvořit a pak na položku Stránka webových částí.

   Další informace najdete v článku Úvod do přizpůsobení stránek pomocí webových částí.

  • Když chcete stránku webových částí upravit, klikněte na Akce webu Obrázek tlačítka a pak na Upravit stránku.

   Stránka webových částí se zobrazí v režimu návrhu.

 2. V zóně webové části, do které chcete webovou část přidat, klepněte na položku Přidat webovou část.

  Zobrazí se dialogové okno Přidat webové části.

 3. Přidání webové části Filtr textu na stránce webových částí.

  Další informace o tom, jak přidat webovou část najdete v článku Přidání nebo odebrání webové části.

  Přizpůsobte webovou část Filtr textu:    

 4. Ve webové části Filtr textu klikněte na odkaz Otevřít podokno nástrojů.

  Webová část Filtr textu se přepne do režimu úprav a zobrazí se podokno nástrojů webové části.

 5. Vlastnosti přizpůsobené webové části upravíte takto:

  1. Do pole Název filtru zadejte název, podle kterého bude možné webovou část identifikovat.

   Název můžete použít taky jako popisek nebo stručné pokyny pro uživatele. Pomocí popisku Filtrovat sestavy podle například uživatelům sdělíte, že mohou filtrovat zobrazení seznamu sestav.

  2. V části Možnosti rozšířeného filtru můžete dále provést jednu nebo více následujících akcí:

   • Chcete-li omezit počet znaků, zadejte počet do textového pole Maximální počet znaků. Maximální délka textové hodnoty je 255 znaků.

   • Pokud chcete zadat počáteční hodnotu v textovém poli webové části Filtr textu, zadejte do pole Výchozí hodnota hodnota, která obvykle shoduje s některou z hodnot zadaných v kroku 2 5 výchozí hodnotu. Tato výchozí hodnota pak slouží k zobrazení seznamu počáteční hodnoty ve webové části zobrazení dat při prvním zobrazení stránky webových částí.

   • Chcete-li zobrazit zprávu, která uživateli připomene, aby provedl výběr pro filtrování dat, zaškrtněte políčko Vyžadovat, aby uživatel zvolil hodnotu.

   • Do pole Šířka ovládacího prvku v pixelech. zadejte číslo označující šířku webové části Filtr textu textového pole jako počet poštovních pixelech nebo prázdnou hodnotu nebo "0" automaticky velikost textového pole. Hodnota zadaná uživatelem jsou zobrazeny v tomto textovém poli, pravděpodobně chcete plaveckou dost široký pro nejvyšší možná hodnota.

  3. Kliknutím na tlačítko OK v dolní části podokna nástrojů webové části uložíte změny.

   Vytvoření a přizpůsobení webová část zobrazení dat:   

 1. Vytvoření a přizpůsobení webová část zobrazení dat v Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

  Další informace najdete v tématu Vytvoření zobrazení dat.

  Připojte obě webové části a ověřte výsledky:    

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  1. Ve webovém prohlížeči postupujte takto:

   1. Klikněte na nabídku Webová část Nabídka Webová část webové části Filtr textu, přejděte na připojení, přejděte na odeslání filtr hodnot a potom klikněte na název webové části zobrazení Data, do kterého chcete vytvořit propojení.

   2. Klikněte na Konfigurovat, vyberte sloupec, podle kterého chcete filtrovat ve webové části zobrazení dat v seznamu a potom klikněte na Dokončit.

   3. Pokud chcete ukončit režim úprav stránky webových částí a zobrazit stránky, v horní části stránky webových částí, v nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Ukončit režim úprav.

  2. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 připojení webové části a potom náhled stránky webových částí.

   Další informace najdete v tématu Dvou zobrazení dat připojit.

 3. Dynamicky změnit výsledky sešitu v webová část zobrazení dat, ve webové části Filtr textu, zadejte nějaký text do textového pole, které se přesně shoduje s hodnotou ve sloupci webová část zobrazení dat podle připojení, které jste zadali v kroku 10 a klikněte na OK.

  Poznámka: Webová část Filtr textu nerozpoznává zástupné znaky. Pokud uživatel zadá zástupný znak, například hvězdičku (*) nebo symbol procenta (%), je znak interpretován jako literální znak.

  Chcete-li znovu zobrazit všechny hodnoty ve webové části zobrazení dat, musí uživatel vymazat textové pole a stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Připojení webové části Filtr kalendářních dat k webové části Zobrazení dat

Následující procedura předpokládá, že vytváříte stránku webových částí na týmovém webu. Na jiných webech se příkazy a pokyny mohou lišit.

Příprava stránky webových částí:    

 1. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete vytvořit stránku webových částí, v nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Vytvořit a pak na položku Stránka webových částí.

   Další informace najdete v článku Úvod do přizpůsobení stránek pomocí webových částí.

  • Když chcete stránku webových částí upravit, klikněte na Akce webu Obrázek tlačítka a pak na Upravit stránku.

   Stránka webových částí se zobrazí v režimu návrhu.

 2. Klepněte v zóně webových částí, do které chcete přidat webovou část, na položku Přidat webovou část.

  Zobrazí se dialogové okno Přidat webové části.

 3. Přidáte webovou částí Filtr kalendářních dat na stránce webových částí.

  Další informace najdete v tématu Přidání nebo odebrání webové části.

  Přizpůsobte webovou část Filtr data:    

 4. Ve webové části Filtr kalendářních dat klikněte na odkaz, otevřete podokno nástrojů.

  Webovou částí Filtr kalendářních dat přepne do režimu úprav a zobrazí se podokno nástrojů webové části.

 5. Vlastnosti přizpůsobené webové části upravíte takto:

  1. Do pole Název filtru zadejte název, podle kterého bude možné webovou část identifikovat.

   Název můžete použít taky jako popisek nebo stručné pokyny pro uživatele. Pomocí popisku Filtrovat sestavy podle například uživatelům sdělíte, že mohou filtrovat zobrazení seznamu sestav.

  2. Chcete-li do textového pole Webová část Filtr kalendářních dat zadat počáteční hodnotu, vyberte možnost Výchozí hodnota a potom proveďte jednu z následujících akcí:

   • Vyberte položku Určité datum a zadejte konkrétní datum.

   • Vyberte položku Posun od dnešního dne a zadejte počet dnů do textového pole Dnů. Maximální hodnota je 999.

    Tato výchozí hodnota pak slouží k zobrazení seznamu počáteční hodnoty ve webové části zobrazení dat při prvním zobrazení stránky webových částí.

  3. V případě potřeby v části Filtr – Upřesnit možnosti zobrazit zprávu, která upozorňuje uživatele provádět s dotazem, jestli chcete data filtrovat, zaškrtněte políčko vyžadovat, aby uživatel zvolí hodnotu.

  4. Kliknutím na tlačítko OK v dolní části podokna nástrojů webové části uložíte změny.

   Vytvoření a přizpůsobení webová část zobrazení dat:   

 1. Vytvoření a přizpůsobení webová část zobrazení dat v aplikaci Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Další informace najdete v tématu Vytvoření zobrazení dat.

  Připojte obě webové části a ověřte výsledky:    

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  1. Ve webovém prohlížeči postupujte takto:

   1. Klikněte na nabídku Webová část Nabídka Webová část pro webovou částí Filtr kalendářních dat, přejděte na připojení, přejděte na odeslání filtr hodnot a potom klikněte na název webové části zobrazení Data, do kterého chcete vytvořit propojení.

   2. Klikněte na Konfigurovat, vyberte sloupec, který chcete filtrovat ve webové části zobrazení dat v seznamu a potom klikněte na Dokončit.

   3. Pokud chcete ukončit režim úprav stránky webových částí a zobrazit stránky v horní části stránky webových částí, v nabídce Akce webu Obrázek tlačítka rozevíracího seznamu klikněte na Ukončit režim úprav.

  2. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 připojení webové části a potom náhled stránky webových částí.

   Další informace najdete v tématu Dvou zobrazení dat připojit.

 3. Dynamicky změnit sešitu výsledkem Data webové části, v webovou částí Filtr kalendářních dat zadejte datum, nebo klikněte na tlačítko pro výběr data a klikněte na OK. Hodnota musí odpovídat přesně hodnotu ve sloupci webová část zobrazení dat podle připojení, které jste zadali v kroku 10.

  Uživatel musí zadat datum ve formátu krátkého data pro aktuální místní nastavení používaných na Sharepointový web, které se může lišit v závislosti na vašem počítači nebo místní nastavení serveru webu. Například pro angličtinu (Spojené státy) pomocí mm/dd/rrrr a pro francouzštinu (Francie) pomocí mm/dd/rrrr. Uživatel může použít ovládací prvek Výběr data a zajistit tak položku správná data.

  Chcete-li znovu zobrazit všechny hodnoty ve webové části zobrazení dat, musí uživatel vymazat data z textového pole a stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Připojení webové části Filtr voleb k webové části Zobrazení dat

Následující procedura předpokládá, že vytváříte stránku webových částí na týmovém webu. Na jiných webech se příkazy a pokyny mohou lišit.

Příprava stránky webových částí:    

 1. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete vytvořit stránku webových částí, v nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Vytvořit a pak na položku Stránka webových částí.

   Další informace najdete v článku Úvod do přizpůsobení stránek pomocí webových částí.

  • Když chcete stránku webových částí upravit, klikněte na Akce webu Obrázek tlačítka a pak na Upravit stránku.

   Stránka webových částí se zobrazí v režimu návrhu.

 2. Klepněte v zóně webových částí, do které chcete přidat webovou část, na položku Přidat webovou část.

  Zobrazí se dialogové okno Přidat webové části.

 3. Přidání webové části Filtr voleb stránky webových částí.

  Další informace najdete v tématu Přidání nebo odebrání webové části.

  Přizpůsobte webovou část Filtr voleb:    

 4. Ve webové části Filtr voleb klikněte na odkaz, otevřete podokno nástrojů.

  Webová část Filtr voleb zajistí přepne do režimu úprav a zobrazí se podokno nástrojů webové části.

 5. Postupujte následovně:

  1. Do pole Název filtru zadejte název, podle kterého bude možné webovou část identifikovat.

   Název můžete použít taky jako popisek nebo stručné pokyny pro uživatele. Pomocí popisku Filtrovat sestavy podle například uživatelům sdělíte, že mohou filtrovat zobrazení seznamu sestav.

  2. Zadejte seznam hodnot a volitelný popis, který se má uživatelům pravděpodobně moci vybírat v dialogovém okně Vyberte hodnoty filtru, které se zobrazí po kliknutí na tlačítko Filtr Ikona použitého filtru . Například, pokud máte seznam zákazníků se sloupcem stavu, můžete zadat StandardníUpřednostňovanéa Elite jako seznam hodnot, každá hodnota na samostatném řádku. Tyto hodnoty jsou použity podle hodnot sloupce Stav na Data webové části, uživatel byste zadali v kroku 10.

   Pro každou hodnotu v každém řádku můžete také přidat alternativní popis, který se zobrazuje v dialogovém okně Vyberte filtr hodnoty místo hodnot, když uživatel filtruje data. Příklad:

   Standardní; stálý zákazník s průměrnou třídou úvěruschopnosti
   Preferovaný; stálý zákazník s vysokou třídou úvěruschopnosti
   Elitní; zákazník s velkými objemy a vysokou třídou úvěruschopnosti

   Poznámka: Seznam voleb musí obsahovat minimálně jednu volbu a hodnoty musí být jedinečné. Délka hodnot a popisků nesmí překročit 255 znaků. Maximální počet voleb je 1000.

  3. Volitelně můžete v části Filtr – Upřesnit možnosti proveďte některou z následujících akcí:

   • Do pole Šířka ovládacího prvku v pixelech. zadejte číslo označující šířka textového pole Volba jako počet pixelů nebo prázdnou hodnotu "0" automaticky velikost textového pole webové části Filtr voleb. Hodnota zadaná uživatelem jsou zobrazeny v tomto textovém poli, pravděpodobně chcete plaveckou dost široký pro nejvyšší možná hodnota.

   • Chcete-li zobrazit zprávu, která uživateli připomene, aby provedl výběr pro filtrování dat, zaškrtněte políčko Vyžadovat, aby uživatel zvolil hodnotu.

   • Pokud chcete zadat počáteční hodnotu v textovém poli webová část Filtr voleb zajistí, zadejte do pole Výchozí hodnota hodnota, která obvykle shoduje s některou z hodnot zadaných v kroku 2 krok 5 výchozí hodnotu. Tato výchozí hodnota pak slouží k zobrazení seznamu počáteční hodnoty ve webové části zobrazení dat při prvním zobrazení stránky webových částí.

   • Pokud chcete uživatelům umožnit filtrování podle hodnoty null, vyberte hodnotu (prázdné). Uživatelé mohou například chtít zobrazit všechny zákazníky bez definovaného stavu.

   • Chcete-li vymazání filtru tak, aby uživatelé viděli všechny hodnoty ve webové části zobrazení dat, vyberte Povolit více výběrů:. Dialogové okno Vyberte hodnoty filtru v tomto případě zobrazí zaškrtávací políčka a ne přepínacích tlačítek.

    Poznámka: Tuto funkci nelze použít k zobrazení filtrovaných výsledků dva nebo více výběrů, protože webová část zobrazení dat nepodporuje více výběrů:. Pokud uživatel vybere víc výběrů, použije se pouze první výběr.

  4. Kliknutím na tlačítko OK v dolní části podokna nástrojů webové části uložíte změny.

   Vytvoření a přizpůsobení webová část zobrazení dat:   

 1. Vytvoření a přizpůsobení webová část zobrazení dat v aplikaci Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Další informace najdete v tématu Vytvoření zobrazení dat.

  Připojte obě webové části a ověřte výsledky:    

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  1. Ve webovém prohlížeči postupujte takto:

   1. Klikněte na nabídku Webová část Nabídka Webová část pro webové části Filtr voleb, přejděte na připojení, přejděte na odeslání filtr hodnot a potom klikněte na název webové části zobrazení Data, do kterého chcete vytvořit propojení.

   2. Klikněte na Konfigurovat, vyberte sloupec, který chcete filtrovat ve webové části zobrazení dat v seznamu a potom klikněte na Dokončit.

   3. Pokud chcete ukončit režim úprav stránky webových částí a zobrazit stránky v horní části stránky webových částí, v nabídce Akce webu Obrázek tlačítka rozevíracího seznamu klikněte na Ukončit režim úprav.

  2. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 připojení webové části a potom náhled stránky webových částí.

   Další informace najdete v tématu Dvou zobrazení dat připojit.

 3. Dynamicky změnit sešitu výsledkem Data webové části, ve webové části Filtr voleb klikněte na Filtr Ikona použitého filtru , klepněte na požadovanou hodnotu a klikněte na OK.

  Pokud jste vybrali vlastnost Povolit více výběrů: Chcete-li znovu zobrazit všechny hodnoty ve webové části zobrazení dat musí uživatel zrušte zaškrtnutí všech políček v dialogovém okně Vyberte hodnoty filtru a klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Připojení webové části Aktuální filtr uživatelů k webové části Zobrazení dat

Následující procedura předpokládá, že vytváříte stránku webových částí na týmovém webu. Na jiných webech se příkazy a pokyny mohou lišit.

Příprava stránky webových částí:    

 1. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete vytvořit stránku webových částí, v nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Vytvořit a pak na položku Stránka webových částí.

   Další informace najdete v článku Úvod do přizpůsobení stránek pomocí webových částí.

  • Když chcete stránku webových částí upravit, klikněte na Akce webu Obrázek tlačítka a pak na Upravit stránku.

   Stránka webových částí se zobrazí v režimu návrhu.

 2. Klepněte v zóně webových částí, do které chcete přidat webovou část, na položku Přidat webovou část.

  Zobrazí se dialogové okno Přidat webové části.

 3. Přidání webové části aktuální filtr uživatelů na stránce webových částí.

  Další informace najdete v tématu Přidání nebo odebrání webové části.

  Přizpůsobte webovou část Aktuální filtr uživatelů:    

 4. V části aktuální filtr uživatelů webu klikněte na odkaz, otevřete podokno nástrojů.

  Webové části aktuální filtr uživatelů přepne do režimu úprav a zobrazí se podokno nástrojů webové části.

 5. Vlastnosti přizpůsobené webové části upravíte takto:

  1. Do pole Název filtru zadejte název, podle kterého bude možné webovou část identifikovat.

  2. V části Vybrat hodnotu poskytovat proveďte jednu z následujících akcí:

   • Chcete-li filtrovat podle uživatelského jména, vyberte položku Aktuální uživatelské jméno.

   • Pokud chcete filtrovat podle jiné hodnoty v aktuální profil Sharepointu, vyberte SharePoint profilu hodnota pro aktuální uživatele a vyberte položku ze seznamu.

    Seznam se vyplní všemi vlastnostmi profilů služby SharePoint, u nichž jsou nastaveny zásady ochrany osobních údajů typu Všichni.

    Seznam profilů uživatelů na vašem webu můžete snadno zobrazit, pokud zobrazíte kartu Můj profil na osobním webu a potom upravíte podrobnosti.

  3. Volitelně můžete v části Filtr – Upřesnit možnosti proveďte některou z následujících akcí:

   • Pokud chcete uživatelům umožnit filtrování podle hodnoty null, vyberte položku V případě žádné hodnoty odeslat hodnotu Prázdné. Můžete chtít například zjistit, zda ve sloupci není zadána hodnota profilu pro daného uživatele.

   • Pokud chcete určit, jak zpracovat víc než jednu hodnotu, proveďte v části Při zpracovávání více hodnot jednu z následujících akcí:

    • Chcete-li pomocí připojení webové části předat pouze jednu hodnotu, vyberte možnost Odeslat pouze první hodnotu.

    • Když chcete pomocí připojení webové části předat dvě nebo víc hodnot, vyberte možnost Odeslat všechny hodnoty.

    • Když chcete pomocí připojení webové části předat dvě nebo víc oddělených hodnot, vyberte možnost Sloučit je do jediné hodnoty a jako oddělovač použít a pak do textového pole zadejte jeden nebo více znaků.

   • Před hodnotu k hodnotě vlastnosti webové části zajistit shodu do sloupce v seznamu služby SharePoint, zadejte text v textovém poli Text k vložení před hodnoty. .

   • Vyřešíte po hodnotu k hodnotě vlastnosti webové části zajistit shodu do sloupce v seznamu služby SharePoint, zadejte text v textu vložíte za hodnoty.

  4. Kliknutím na tlačítko OK v dolní části podokna nástrojů webové části uložíte změny.

   Vytvoření a přizpůsobení webová část zobrazení dat:   

 1. Vytvoření a přizpůsobení webová část zobrazení dat v aplikaci Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Další informace najdete v tématu Vytvoření zobrazení dat.

  Připojte obě webové části a ověřte výsledky:    

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  1. Ve webovém prohlížeči postupujte takto:

   1. Klikněte na nabídku Webová část Nabídka Webová část webové části Filtr uživatelů, přejděte na připojení, přejděte na odeslání filtr hodnot a potom klikněte na název webové části zobrazení Data, do kterého chcete vytvořit propojení.

   2. Klikněte na Konfigurovat, vyberte sloupec, který chcete filtrovat ve webové části zobrazení dat v seznamu a potom klikněte na Dokončit.

   3. Pokud chcete ukončit režim úprav stránky webových částí a zobrazit stránky v horní části stránky webových částí, v nabídce Akce webu Obrázek tlačítka rozevíracího seznamu klikněte na Ukončit režim úprav.

  2. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 připojení webové části a potom náhled stránky webových částí.

   Další informace najdete v tématu Dvou zobrazení dat připojit.

 3. Chcete-li změnit dynamicky výsledky sešitu ve webové části zobrazení dat, zobrazení stránky webových částí. Protože webové části aktuální filtr uživatelů je kontext webovou část, ve výsledcích se zobrazí automaticky bez zásahu uživatele.

Začátek stránky

Připojení webové části Filtr seznamů služby SharePoint k webové části Zobrazení dat

Následující procedura předpokládá, že vytváříte stránku webových částí na týmovém webu. Na jiných webech se příkazy a pokyny mohou lišit.

Příprava stránky webových částí:    

 1. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete vytvořit stránku webových částí, v nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Vytvořit a pak na položku Stránka webových částí.

   Další informace najdete v článku Úvod do přizpůsobení stránek pomocí webových částí.

  • Když chcete stránku webových částí upravit, klikněte na Akce webu Obrázek tlačítka a pak na Upravit stránku.

   Stránka webových částí se zobrazí v režimu návrhu.

 2. Klepněte v zóně webových částí, do které chcete přidat webovou část, na položku Přidat webovou část.

  Zobrazí se dialogové okno Přidat webové části.

 3. Přidání webové části Filtr seznamů serveru SharePoint na stránce webových částí.

  Další informace najdete v tématu Přidání nebo odebrání webové části.

  Přizpůsobení webové části Filtr seznamů SharePointu:    

 4. Ve webové části Filtr seznamů serveru SharePoint klikněte na odkaz, otevřete podokno nástrojů.

  Webová část Filtr seznamů serveru SharePoint přepne do režimu úprav a zobrazí se podokno nástrojů webové části.

 5. Vlastnosti přizpůsobené webové části upravíte takto:

  1. Do pole Název filtru zadejte název, podle kterého bude možné webovou část identifikovat.

   Název můžete použít taky jako popisek nebo stručné pokyny pro uživatele. Pomocí popisku Filtrovat sestavy podle například uživatelům sdělíte, že mohou filtrovat zobrazení seznamu sestav.

  2. Pokud chcete určit seznam služby SharePoint, zadejte adresu URL seznamu do pole Seznam nebo klikněte na tlačítko Procházet vedle textového pole a vyhledejte požadovaný seznam.

  3. V případě, že byste chtěli vybrat jiné zobrazení seznamu, vyberte položku ze seznamu Zobrazit. Můžete například různými způsoby filtrovat, řadit nebo seskupit data či zobrazit různé sloupce.

  4. Vyberte sloupec ze seznamu Pole hodnoty. Ve sloupci hodnot se zobrazí všechny podporované sloupce ze seznamu. Některé sloupce nejsou podporovány, například Název, Počítané a Více řádků textu.

   Důležité informace: Po vytvoření připojení mezi webová část Filtr seznamů serveru SharePoint a webová část zobrazení dat v kroku 10 zkontrolujte, že vyberte sloupec, který obsahuje odpovídající hodnoty do pole vlastnosti hodnotu.

   Poznámka: Limit webové části Filtr seznamů služby SharePoint je 100 položek.

  5. Podle potřeby vyberte sloupec ze seznamu Pole popisu. Sloupec popisu slouží k zobrazení alternativní hodnoty v dialogovém okně Vybrat hodnoty filtru, které se zobrazí, pokud uživatel klikne na tlačítko Filtr Ikona použitého filtru . Pokud máte například sloupec s čísly měsíců, ve kterém jsou jako hodnoty měsíců použitá čísla 1 až 12, můžete jako sloupec popisu použít sloupec Název měsíce, který umožní zobrazit hodnotu Leden místo 1, Únor místo 2 atd.

  6. Volitelně můžete v části Filtr – Upřesnit možnosti proveďte některou z následujících akcí:

   • Do pole Šířka ovládacího prvku v pixelech. zadejte číslo označující šířka textového pole webové části Seznam služby SharePoint jako počet poštovních pixelech nebo prázdnou hodnotu nebo "0" automaticky velikost textového pole Webová část Filtr seznamů serveru SharePoint. Hodnota zadaná uživatelem jsou zobrazeny v tomto textovém poli, pravděpodobně chcete plaveckou dost široký pro nejvyšší možná hodnota.

   • Chcete-li zobrazit zprávu, která uživateli připomene, aby provedl výběr pro filtrování dat, zaškrtněte políčko Vyžadovat, aby uživatel zvolil hodnotu.

   • Pokud chcete zadat počáteční hodnotu v textovém poli webová část Filtr seznamů serveru SharePoint, zadejte do pole Výchozí hodnota hodnota, která obvykle shoduje s některou z hodnot ve sloupci zadali v kroku 4 krok 5 výchozí hodnotu. Tato výchozí hodnota pak slouží k zobrazení seznamu počáteční hodnoty ve webové části zobrazení dat při prvním zobrazení stránky webových částí.

   • Pokud chcete uživatelům umožnit filtrování podle hodnoty null, vyberte hodnotu (prázdné). Uživatelé mohou například chtít zobrazit všechny hodnoty ve sloupci, které nemají žádné zadání.

   • Chcete-li vymazání filtru tak, aby uživatelé viděli všechny hodnoty ve webové části zobrazení dat, vyberte Povolit více výběrů:.

    Zaškrtávací políčka a ne přepínacích tlačítek zobrazí dialogové okno Vyberte hodnoty filtru.

    Poznámka: Uživatel nelze použít tuto funkci zobrazíte filtrovaných výsledků dva nebo více výběrů, protože webovou část zobrazení dat nepodporuje více výběrů:. Pokud uživatel vybere víc výběrů, použije se pouze první výběr.

  7. Kliknutím na tlačítko OK v dolní části podokna nástrojů webové části uložíte změny.

   Vytvoření a přizpůsobení webová část zobrazení dat:   

 1. Vytvoření a přizpůsobení webová část zobrazení dat v aplikaci Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Další informace najdete v tématu Vytvoření zobrazení dat.

  Připojte obě webové části a ověřte výsledky:    

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  1. Ve webovém prohlížeči postupujte takto:

   1. Klikněte na nabídku Webová část Nabídka Webová část pro webové části Filtr seznamů serveru SharePoint, přejděte na připojení, přejděte na odeslání filtr hodnot a potom klikněte na název webové části zobrazení Data, do kterého chcete vytvořit propojení.

   2. Klikněte na Konfigurovat, vyberte sloupec, který chcete filtrovat ve webové části zobrazení dat v seznamu a potom klikněte na Dokončit.

   3. Pokud chcete ukončit režim úprav stránky webových částí a zobrazit stránky v horní části stránky webových částí, v nabídce Akce webu Obrázek tlačítka rozevíracího seznamu klikněte na Ukončit režim úprav.

  2. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 připojení webové části a potom náhled stránky webových částí.

   Další informace najdete v tématu Dvou zobrazení dat připojit.

 3. Dynamicky změnit výsledky sešitu v webová část zobrazení dat, ve webové části Filtr seznamů serveru SharePoint klikněte na Filtr Ikona použitého filtru , klepněte na požadovanou hodnotu a klikněte na OK.

  Pokud jste vybrali vlastnost Povolit více výběrů: Chcete-li znovu zobrazit všechny hodnoty ve webové části zobrazení dat musí uživatel zrušte zaškrtnutí všech políček a klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×