Připojení souborů v Outlooku na webu

Soubory z počítače, OneDrivu nebo z účtů jiných úložišť můžete připojit k e-mailovým zprávám a k událostem kalendáře a sdílet je s ostatními. Do e-mailových zpráv a událostí kalendáře můžete vkládat i obrázky.

Poznámka: Pokud se pokyny neshodují s tím, co vidíte, možná používáte starší verzi Outlook na webu. Vyzkoušejte pokyny pro klasickou verzi Outlook na webu.

Když připojíte soubor ze svého počítače, připojíte kopii daného souboru. Každý příjemce dostane svoji vlastní kopii daného souboru.

Poznámka: Limit velikosti přílohy pro místní soubory je 34 MB.

 1. V dolní části zprávy nebo události kalendáře vyberte Připojit Připojit Procházet tento počítač.

  Snímek obrazovky s možností pro procházení tohoto počítače v nabídce připojit

 2. Vyberte místní soubor, který chcete připojit, a vyberte Otevřít.

Můžete taky sdílet soubor z OneDrive. Tímto způsobem mohou vaši příjemci spolupracovat v reálném čase.

Poznámka: Limit velikosti přílohy pro soubory z OneDrivu jsou 2 MB.

 1. V dolní části zprávy nebo události kalendáře vyberte Připojit Připojit Procházet cloudová umístění.

  Snímek obrazovky s možností procházet Cloud umístění v nabídce připojit

 2. Vyberte soubor nebo složku ke sdílení a potom Další. Poklikejte na složky, které chcete otevřít.

 3. Vyberte Sdílet jako odkaz na OneDrive.

 4. Zvolte, jestli můžou uživatelé soubor upravovat nebo jenom prohlížet. Vyberte Ikona další akce a pak vyberte změnit oprávnění.

  Snímek obrazovky s možností pro příjemce se dá zobrazit v nabídce změnit oprávnění.

Soubory se dají sdílet také z účtů jiných úložišť. Všichni, komu soubor nasdílíte, uvidí nejnovější změny.

 1. Ve zprávě nebo události kalendáře vyberte Připojit Připojit Procházet cloudová umístění.

  Snímek obrazovky s možností procházet Cloud umístění v nabídce připojit

 2. Vyberte účet úložiště, ze kterého chcete sdílet soubor. Účty úložišť můžete přidat, když vyberete Přidat účet.

 3. Vyberte soubor nebo složku k připojení a potom vyberte Další. Složky otevřete poklikáním.

 4. Vyberte možnost sdílení jako odkazu.

Pokud máte odkaz naOneDrive neboSharePoint soubor, můžete ho vložit do textu zprávy. Outlook nahradí adresu URL názvem souboru a odpovídající ikonou aplikace Office. Vyberte odkaz a vyberte, kdo k němu má přístup.

Poznámka: Pokud příjemce nemá oprávnění k přístupu k souboru, zobrazí se při výběru odkazu chybová zpráva.

Snímek obrazovky s odkazem na soubor OneDrivu

Když vyberete ikonu Připojit , abyste připojili soubor, uvidíte krátký seznam souborů, které můžou být pro vaši konverzaci důležité, nebo že jste nedávno pracovali. Vyberte kteroukoli z nich a přidejte ji do zprávy.

Připojení souborů s navrhovanými přílohami

Zprávu můžete připojit k jiné zprávě v Outlook na webu.

 1. Vytvořte novou zprávu nebo odpovězte na existující zprávu nebo ji předejte dál.

 2. Uspořádejte okna tak, abyste viděli seznam zpráv i svou novou zprávu.

 3. Vyberte a přetáhněte zprávu, kterou chcete připojit, ze seznamu zpráv do zprávy.

Kopii složky nelze připojit v Outlook na webu. Složku však můžete sdílet v OneDrive.

 1. Na hlavním panelu vyberte ikonu OneDrive a vyberte Zobrazit online. Otevře se OneDrive ve webovém prohlížeči.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Zobrazit online

 2. Na počítači otevřete Průzkumníka souborů Ikona Průzkumníka souborů a přejděte do složky, kterou chcete připojit.

 3. Přetáhněte složku na OneDrive ve webovém prohlížeči.

  Snímek obrazovky s přetaženým souborem na OneDrive

 4. Přejděte na Outlook na webu a vytvořte novou zprávu nebo otevřete zprávu ze seznamu zpráv.

 5. Vyberte Připojit Připojit Procházet Cloud umístění, vyberte složku v OneDrive chcete připojit a vyberte Další.

 6. Vyberte Sdílet jako odkaz na OneDrive.

DŮLEŽITÉ: Ve výchozím nastavení budou moct příjemci upravovat soubory ve složce. Pokud chcete změnit oprávnění tak, aby příjemci mohli soubory jenom zobrazit, postupujte takto:

 • Vyberte Další akce Další akce změnit oprávnění ,můžou příjemci zobrazit.

  Snímek obrazovky s možností pro příjemce se dá zobrazit v nabídce změnit oprávnění.

 1. Vyberte zprávu obsahující přílohu, kterou chcete stáhnout.

 2. U přílohy vyberte ikonu Další akce .

  Snímek obrazovky s nabídkou Další akce

 3. Vyberte Stáhnout.

 1. Otevřete zprávu obsahující přílohu, kterou chcete vytisknout.

 2. Vyberte přílohu a pak vyberte Stáhnout.

  Upozornění: Pokud nedůvěřujete obsahu e-mailové zprávy nebo osobě, která vám ji poslala, neotvírejte přílohu této zprávy. Přílohy jsou běžnou metodou šíření počítačových virů. Obsah přílohy můžete zobrazit i bez otevření přílohy: V rozevírací nabídce vedle přílohy vyberte Náhled.

 3. Otevřete přílohu pomocí příslušné aplikace nebo programu a pak přílohu vytiskněte. Například soubor .docx otevřete ve Wordu a vytiskněte.

V e-mailové zprávě, kterou píšete, vyberte Tlačítko Odstranit v pravém horním rohu připojeného souboru. Tak přílohu odstraníte.

Snímek obrazovky s tlačítkem Odstranit přílohu

Fotky, kliparty nebo obrázky GIF ze svého počítače nebo z OneDrivu můžete použít jako vložené obrázky v e-mailových zprávách, událostech kalendáře nebo v podpisu v e-mailu. Vložené obrázky se zobrazují v textu zprávy nebo události kalendáře.

 1. Otevřete zprávu nebo událost kalendáře.

 2. Vyberte ikonu obrázku a vložte obrázek z OneDrivu nebo ze svého počítače.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Vložit obrázky

 3. Zvolte obrázek, který chcete vložit, a vyberte Otevřít.

 4. Přetažením rohových úchytů můžete změnit velikost obrázku.

  Poznámka: Při změně velikosti obrázku se nezmenší velikost souboru. Informace, jak zmenšit velikost souboru obrázku, najdete v tématu Zmenšení velikosti souboru obrázku.

 5. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek a zobrazte možnosti formátování.

Instrukce pro klasickou verzi Outlook na webu

Když připojíte soubor ze svého počítače, připojíte kopii daného souboru. Každý příjemce dostane svoji vlastní kopii daného souboru.

Poznámka: Limit velikosti přílohy pro místní soubory je 34 MB.

 1. Přihlaste se k Outlooku na webu.

 2. V e-mailové zprávě nebo události kalendáře v horní části stránky vyberte Připojit.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Připojit

 3. Vyberte Počítač, zvolte soubor, který chcete připojit, a vyberte Otevřít.

  Tip: Poklikejte na složky, které chcete otevřít.

Když připojíte soubor od OneDrive, příjemci můžou na něm spolupracovat v reálném čase. Soubor můžete do počítače nahrát taky tak, aby se OneDrive a sdílel ho jako OneDrive soubor.

Poznámka: Limit velikosti přílohy pro soubory z OneDrivu je 2 GB.

 1. V e-mailové zprávě nebo události kalendáře v horní části stránky vyberte Připojit.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Připojit

 2. Vyberte OneDrive – osobní nebo OneDrive – <název vaší firmy>.

 3. Zvolte soubor, který chcete připojit, a vyberte Další.

  Tip: Poklikejte na složky, které chcete otevřít.

 4. Vyberte Sdílet jako odkaz na OneDrive.

  Pokud chcete změnit nastavení toho, jestli uživatelé můžou soubor upravovat nebo jenom zobrazit, vyberte Další akce > Změnit oprávnění a potom vyberte, co můžou uživatelé se sdíleným souborem dělat.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Další akce

 1. Otevřete novou e-mailovou zprávu nebo klikněte, abyste odpověděli na existující zprávu nebo ji přeposlali.

 2. Otevřete zprávu v novém okně – tak, že v pravém horním rohu vyberete ikonu Ikona Upravit v samostatném okně .

  Poznámka: Pokud ikonu Ikona Upravit v samostatném okně nevidíte, zkuste zprávu nejdříve rozbalit – tak, že v pravém horním rohu vyberete ikonu Ikona Rozbalit .

 3. Uspořádejte okna tak, abyste viděli seznam zpráv i svou novou e-mailovou zprávu.

 4. Vyberte a přetáhněte zprávu, kterou chcete připojit, ze seznamu zpráv do vaší nové zprávy.

  Snímek obrazovky se zprávou přetahovanou do podokna Psaní

 1. Otevřete zprávu obsahující přílohu, kterou chcete vytisknout.

 2. Vyberte přílohu a z rozevírací nabídky vyberte Stáhnout.

Až se stahování dokončí, můžete položku otevřít a vytisknout.

Vyberte Tlačítko Odstranit v pravém horním rohu připojeného souboru.

Snímek obrazovky s tlačítkem Odstranit přílohu

 1. Otevřete zprávu nebo událost kalendáře.

 2. Vyberte ikonu obrázku a vložte obrázek z počítače.

  Ikona Vložit obrázek umožňuje vložit obrázek z OneDrivu nebo vašeho počítače.

 3. Zvolte obrázek, který chcete vložit, a vyberte Otevřít.

 4. Přetažením rohových úchytů můžete obrázek zvětšit nebo zmenšit.

  Přetažením úchytů můžete obrázek zvětšit nebo zmenšit.

 5. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek a zobrazte možnosti formátování.

 • Pokud odpovídáte na zprávu, která obsahuje přílohu, příloha nebude součástí odpovědi.

 • Přílohy odeslané v e-mailové zprávě neotevírejte, pokud nedůvěřujete jejich obsahu nebo odesílateli. Přílohy jsou běžnou metodou šíření počítačových virů. Před otevřením zprávy zobrazte náhled této zprávy v Podokně čtení ( Ikona Nastavení > Nastavení zobrazení > Podokno čtení).

 • V Outlooku na webu se dlouhé názvy souborů příloh můžou zkrátit. Na obsah souboru to nemá vliv.

 • Soubory můžete připojit jenom k událostem kalendáře, které jste vytvořili vy nebo váš delegát.

Viz také

Připojení souborů a vkládání obrázků do e-mailových zpráv v Outlooku

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×