Připojení ke schůzce v Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky

Připojení ke schůzce v Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí klávesnice a čtečky obrazovky můžete přijímat nebo odmítat pozvánky na schůzky a připojovat se ke schůzkám v Microsoft Teams pro Windows. Zkoušel (a) jsme si otestovali s JAWS a NVDA, ale může fungovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti. Dozvíte se také, jak ztlumit a zrušit ztlumení zvuku a jak zahájit a ukončit sdílení obrazovky během schůzky.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Nejnovější verze JAWS už nemají pro Microsoft Teams nastavený režim virtuálního kurzoru jako výchozí. Pokyny, jak zapnout režim virtuálního kurzoru, najdete v článku věnovaném povolení virtuálního kurzoru JAWS.

 • Pokud chcete rychle získat přístup k seznamu klávesových zkratek z Microsoft Teams, stiskněte CTRL + E, zadejte znak lomítka následovaný klávesamiWord a pak stiskněte ENTER.

V tomto tématu

Přijetí nebo odmítnutí pozvánky na schůzku

 1. V Microsoft Teams přejděte stisknutím kombinace kláves CTRL + 4 do zobrazení schůzky .

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud se nejedná o probíhající schůzku a schůzka, kterou chcete přijmout nebo odmítnout, je v plánu jiná, je už otevřená v podokně obsahu. Přejděte ke kroku 3.

  • Pokud jste v nějaké jiné schůzce nebo pokud je schůzka, kterou chcete přijmout nebo odmítnout, pozdější než plán, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud se nedostanete na tlačítko zobrazení agenda , a pak stiskněte ENTER. (Pokud uslyšíte tlačítko zobrazení dne , nemusíte zobrazení změnit stisknutím klávesy ENTER.) Stiskněte jednou klávesu TAB a pak se stisknutím klávesy šipka dolů přesuňte dolů na seznam nadcházejících schůzek. Až uslyšíte požadovanou schůzku, stiskněte ENTER. Schůzka se otevře v podokně obsahu.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud se nedostanete na tlačítko přijmout nebo odmítnout a stisknete ENTER.

  Schůzka se přijme nebo odmítnul a organizátorovi schůzky se pošle e-mailová odpověď.

Poznámka: Ve čtečce NVDA se tento režim jmenuje režim procházení. Ve čtečce JAWS se tento režim jmenuje režim virtuálního kurzoru.

 1. V Microsoft Teams přejděte stisknutím kombinace kláves CTRL + 4 do zobrazení schůzky .

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud se nejedná o probíhající schůzku a schůzka, kterou chcete přijmout nebo odmítnout, je v plánu jiná, je už otevřená v podokně obsahu. Přejděte ke kroku 3.

  • Pokud jste v nějaké jiné schůzce nebo pokud je schůzka, kterou chcete přijmout nebo odmítnout, pozdější než plán, stiskněte klávesu B opakovaně, dokud se nedostanete na tlačítko zobrazení agenda , a pak stiskněte ENTER. (Pokud uslyšíte tlačítko zobrazení dne , nemusíte zobrazení změnit stisknutím klávesy ENTER.) Stiskněte jednou klávesu TAB a pak se stisknutím klávesy šipka dolů přesuňte dolů na seznam nadcházejících schůzek. Až uslyšíte požadovanou schůzku, stiskněte ENTER. Schůzka se otevře v podokně obsahu.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu B, dokud se nedostanete na tlačítko přijmout nebo odmítnout a stisknete ENTER.

  Schůzka se přijme nebo odmítnul a organizátorovi schůzky se pošle e-mailová odpověď.

Připojení ke schůzce

 1. V Microsoft Teams přejděte stisknutím kombinace kláves CTRL + 4 do zobrazení schůzky .

 2. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud se nezobrazí tlačítko pro zobrazení agendy nebo den . Pokud uslyšíte "zobrazení agendy", stiskněte ENTER. Pokud uslyšíte "denní zobrazení," jste v pravém zobrazení a nemusíte stisknout Enter.

 3. Stiskněte jednou klávesu TAB a pak se stisknutím klávesy šipka dolů přesuňte dolů v seznamu schůzek. Když uslyšíte schůzku, ke které se chcete připojit, můžete začít s připojením stisknutím mezerníku.

 4. Pokud se chcete ke schůzce připojit pomocí výchozího nastavení, stiskněte znovu klávesu MEZERNÍK.

Poznámka: Ve čtečce NVDA se tento režim jmenuje režim procházení. Ve čtečce JAWS se tento režim jmenuje režim virtuálního kurzoru.

 1. V Microsoft Teams přejděte stisknutím kombinace kláves CTRL + 4 do zobrazení schůzky .

 2. Stiskněte klávesu B, dokud se nezobrazí tlačítko pro zobrazení agendy nebo den . Pokud uslyšíte "zobrazení agendy", stiskněte ENTER. Pokud uslyšíte "denní zobrazení," jste v pravém zobrazení a nemusíte stisknout Enter.

 3. Stiskněte jednou klávesu TAB a pak se stisknutím klávesy šipka dolů přesuňte dolů v seznamu schůzek. Když uslyšíte schůzku, ke které se chcete připojit, můžete začít s připojením stisknutím mezerníku.

 4. Pokud se chcete ke schůzce připojit pomocí výchozího nastavení, stiskněte znovu klávesu MEZERNÍK.

Ztlumení nebo zrušení ztlumení zvuku

Na schůzce v Microsoft Teams můžete mikrofon ztlumit nebo zrušit zrušením stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT + M.

Sdílení obrazovky

Můžete sdílet, třeba plochu, okno aplikace nebo PowerPoint prezentace.

Poznámka: Co můžete sdílet a jak funguje sdílení závisí na organizaci hostující schůzku, takže všechny funkce a funkce popsané níže nemusí být ve schůzce použitelné.

 1. Na schůzce v Microsoft Teams se pomocí klávesy TAB přesuňte mezi položkami na obrazovce vpřed nebo SHIFT + TAB a přecházejte dozadu.

 2. Až se dostanete na tlačítko otevřít sharetray , stiskněte ENTER. S NVDA uslyšíte: "seznam plochy". S programem JAWS uslyšíte, že se otevře panel sdílení.

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete sdílet celou plochu, stiskněte ENTER.

  • Pokud chcete sdílet okno aplikace, stiskněte jednou klávesu TAB. Uslyšíte si: "sdílet okno". Stiskněte opakovaně klávesu šipka vpravo, dokud neuslyšíte program, který chcete sdílet, a stiskněte ENTER.

  • Pokud chcete sdílet PowerPoint prezentaci, na které jste nedávno pracovali, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že chcete sdílet PowerPointovou prezentaci. Stiskněte opakovaně klávesu šipka vpravo, dokud neuslyšíte prezentaci, kterou chcete sdílet, a pak stiskněte ENTER.

  • Pokud chcete vyhledat další PowerPoint prezentace, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na panelu procházet soubory PPT, a stiskněte ENTER. Stisknutím klávesy šipka dolů nebo šipka nahoru přejděte do umístění a stisknutím klávesy ENTER výběr vyberte. Najděte soubor ve vybraném umístění a stiskněte ENTER.

  Uslyšíte, že jste začali sdílet.

 4. Pokud chcete sdílení ukončit, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud sdílíte plochu, stiskněte ALT + TAB a pak opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud se nedostanete na tlačítko Ukončit sdílení a stisknete ENTER.

  • Pokud sdílíte prezentaci, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud se nedostanete na tlačítko Ukončit prezentaci , a stiskněte ENTER.

Poznámka: Ve čtečce NVDA se tento režim jmenuje režim procházení. Ve čtečce JAWS se tento režim jmenuje režim virtuálního kurzoru.

 1. Na schůzce v Microsoft Teams stiskněte B nebo SHIFT + B, dokud se nedostanete na tlačítko otevřít sharetray . Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte, že se jedná o seznam ploch.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete sdílet celou plochu, stiskněte dvakrát klávesu ENTER.

  • Pokud chcete sdílet okno aplikace, stiskněte jednou klávesu TAB. Uslyšíte si: "sdílet okno". Stiskněte klávesu Enter. Pak stiskněte klávesu šipka vpravo, dokud neuslyšíte program, který chcete sdílet, a stiskněte ENTER.

  • Pokud chcete sdílet PowerPoint prezentaci, na které jste nedávno pracovali, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že chcete sdílet PowerPointovou prezentaci. Stiskněte klávesu Enter. Stiskněte opakovaně klávesu šipka vpravo, dokud neuslyšíte prezentaci, kterou chcete sdílet, a pak stiskněte ENTER.

  • Pokud chcete vyhledat další PowerPoint prezentace, stiskněte klávesu B, dokud neuslyšíte, že jste na Procházet soubory PPT, a stiskněte ENTER. Stisknutím klávesy šipka dolů nebo šipka nahoru přejděte do umístění a stisknutím klávesy ENTER výběr vyberte. Najděte soubor ve vybraném umístění a stiskněte ENTER.

  Uslyšíte, že jste začali sdílet.

 3. Pokud chcete sdílení ukončit, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud sdílíte plochu, stiskněte B nebo SHIFT + B, dokud se nedostanete na tlačítko Ukončit sdílení a stisknete ENTER.

  • Pokud sdílíte prezentaci, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud se nedostanete na tlačítko Ukončit prezentaci , a stiskněte ENTER.

Opustit schůzku

 1. Na schůzce v Microsoft Teams stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud se nedostanete na tlačítko zavěsit . Stiskněte klávesu Enter.

Poznámka: Ve čtečce NVDA se tento režim jmenuje režim procházení. Ve čtečce JAWS se tento režim jmenuje režim virtuálního kurzoru.

 1. Na schůzce v Microsoft Teams stiskněte B nebo SHIFT + B, dokud se nedostanete na tlačítko zavěsit . Stiskněte Enter.

Viz také

Naplánování schůzky v Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky pro práci se soubory v Microsoft Teams

Klávesové zkratky pro Microsoft Teams

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Microsoft Teams

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Teams

Pomocí klávesnice a VoiceOver, což je čtečka obrazovky integrovaná v Mac OS, můžete přijímat nebo odmítat pozvánky na schůzky a připojovat se ke schůzkám v Microsoft Teams na Macu. Zjistěte, jak ztlumit a zrušit ztlumení zvuku a jak zahájit a ukončit sdílení obrazovky během schůzky.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

V tomto tématu

Přijetí nebo odmítnutí pozvánky na schůzku

 1. V Microsoft Teams přejděte stisknutím kombinace kláves Command + 4 do zobrazení schůzky .

 2. Pokud se nejedná o probíhající schůzku a schůzka, kterou chcete přijmout nebo odmítnout, je v plánu jiná, je už otevřená v podokně obsahu.

  Pokud jste v nějaké jiné schůzce nebo pokud je schůzka, kterou chcete přijmout nebo odmítnout, pozdější než plán, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud se nedostanete do tlačítka Zobrazit agenda , a pak stiskněte Return. (Pokud místo toho uslyšíte tlačítko zobrazení dne , nemusíte zobrazení změnit.) Stiskněte jednou klávesu TAB a pak se stisknutím klávesy šipka dolů přesuňte dolů na seznam nadcházejících schůzek. Až uslyšíte schůzku, stiskněte Return. Schůzka se otevře v podokně obsahu.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud se nedostanete na tlačítko přijmout nebo odmítnout a stiskněte Return.

  Schůzka se přijme nebo odmítnul a organizátorovi schůzky se pošle e-mailová odpověď.

Připojení ke schůzce

 1. V Microsoft Teams přejděte stisknutím kombinace kláves Command + 4 do zobrazení schůzky .

 2. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud se nezobrazí tlačítko pro zobrazení agendy nebo den . Pokud uslyšíte "zobrazení agendy", stiskněte Return. Pokud uslyšíte "denní zobrazení," jste v dalším zobrazení a nemusíte stisknout Return.

 3. Stiskněte jednou klávesu TAB a pak se stisknutím klávesy šipka dolů přesuňte dolů v seznamu schůzek. Když uslyšíte schůzku, ke které se chcete připojit, můžete začít s připojením stisknutím mezerníku.

 4. Pokud se chcete ke schůzce připojit pomocí výchozího nastavení, stiskněte znovu klávesu MEZERNÍK.

 5. Pokud chcete opustit schůzku, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na zavěsit, a stiskněte mezerník.

Ztlumení nebo zrušení ztlumení zvuku

Na schůzce v Microsoft Teams můžete mikrofon ztlumit nebo zrušit zrušením stisknutím kombinace kláves Command + Shift + M.

Sdílení obrazovky

 1. Na schůzce v Microsoft Teams se pomocí klávesy TAB přesuňte mezi položkami na obrazovce vpřed nebo SHIFT + TAB a přecházejte dozadu.

 2. Až se dostanete na tlačítko otevřít sharetray , stiskněte Return.

 3. Můžete sdílet, třeba plochu, okno aplikace nebo soubory.

  Poznámka: Co můžete sdílet a jak funguje sdílení závisí na organizaci hostující schůzku, takže všechny funkce a funkce popsané níže nemusí být ve schůzce použitelné.

  Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete sdílet celou plochu, stiskněte ENTER.

  • Pokud chcete sdílet okno aplikace, stiskněte jednou klávesu TAB, stiskněte klávesu šipka vpravo, dokud neuslyšíte program, který chcete sdílet, a stiskněte Return.

  • Pokud chcete soubor sdílet z Microsoft Teams, stiskněte dvakrát klávesu TAB a pak opakovaně stiskněte šipku vpravo, dokud neuslyšíte soubor, který chcete sdílet, a stiskněte Return.

  • Pokud chcete vyhledat další soubory, stiskněte třikrát klávesu TAB a stiskněte Return. Stisknutím klávesy šipka dolů nebo šipka nahoru přejděte do umístění a stisknutím klávesy Return vyberte. Najděte soubor ve vybraném umístění a stiskněte Return.

 4. Pokud chcete sdílení ukončit, stiskněte kombinaci kláves Command + Shift + mezerník a pak opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud se nedostanete na tlačítko Ukončit prezentaci , a stiskněte Return.

Viz také

Naplánování schůzky v Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky pro práci se soubory v Microsoft Teams

Klávesové zkratky pro Microsoft Teams

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Microsoft Teams

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Teams

Pomocí klávesnice a čtečky obrazovky můžete přijímat nebo odmítat pozvánky na schůzky a připojovat se ke schůzkám v Microsoft Teams na webu. Tento test jsme otestovali s předčítáním, JAWSm a NVDA, ale může fungovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti. Dozvíte se také, jak ztlumit a zrušit ztlumení zvuku během schůzky a jak sdílet prezentaci během schůzky.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Nejnovější verze JAWS už nemají pro Microsoft Teams nastavený režim virtuálního kurzoru jako výchozí. Pokyny, jak zapnout režim virtuálního kurzoru, najdete v článku věnovaném povolení virtuálního kurzoru JAWS.

 • Pokud chcete rychle získat přístup k seznamu klávesových zkratek z Microsoft Teams, stiskněte CTRL + E, zadejte znak lomítka následovaný klávesamiWord a pak stiskněte ENTER.

V tomto tématu

Přijetí nebo odmítnutí pozvánky na schůzku

 1. V Microsoft Teams přejděte stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT + 4 do zobrazení schůzky .

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud se nejedná o probíhající schůzku a schůzka, kterou chcete přijmout nebo odmítnout, je v plánu jiná, je už otevřená v podokně obsahu. Přejděte ke kroku 3.

  • Pokud jste v nějaké jiné schůzce nebo pokud je schůzka, kterou chcete přijmout nebo odmítnout, pozdější než plán, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud se nedostanete na tlačítko zobrazení agenda , a pak stiskněte ENTER. (Pokud uslyšíte tlačítko zobrazení dne , nemusíte zobrazení změnit stisknutím klávesy ENTER.) Stiskněte jednou klávesu TAB a pak se stisknutím klávesy šipka dolů přesuňte dolů na seznam nadcházejících schůzek. Až uslyšíte požadovanou schůzku, stiskněte ENTER. Schůzka se otevře v podokně obsahu.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud se nedostanete na tlačítko přijmout nebo odmítnout a stisknete ENTER.

  Schůzka se přijme nebo odmítnul a organizátorovi schůzky se pošle e-mailová odpověď.

Poznámka: Ve čtečkách NVDA a Předčítání se tento režim jmenuje režim procházení a ve čtečce JAWS je to režim virtuálního kurzoru.

 1. V Microsoft Teams přejděte stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT + 4 do zobrazení schůzky .

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud se nejedná o probíhající schůzku a schůzka, kterou chcete přijmout nebo odmítnout, je v plánu jiná, je už otevřená v podokně obsahu. Přejděte ke kroku 3.

  • Pokud jste v nějaké jiné schůzce nebo pokud je schůzka, kterou chcete přijmout nebo odmítnout, pozdější než plán, stiskněte klávesu B opakovaně, dokud se nedostanete na tlačítko zobrazení agenda , a pak stiskněte ENTER. (Pokud uslyšíte tlačítko zobrazení dne , nemusíte zobrazení změnit stisknutím klávesy ENTER.) Stiskněte jednou klávesu TAB a pak se stisknutím klávesy šipka dolů přesuňte dolů na seznam nadcházejících schůzek. Až uslyšíte požadovanou schůzku, stiskněte ENTER. Schůzka se otevře v podokně obsahu.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu B, dokud se nedostanete na tlačítko přijmout nebo odmítnout a stisknete ENTER.

  Schůzka se přijme nebo odmítnul a organizátorovi schůzky se pošle e-mailová odpověď.

Připojení ke schůzce

 1. V Microsoft Teams přejděte stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT + 4 do zobrazení schůzky .

 2. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud se nezobrazí tlačítko pro zobrazení agendy nebo den . Pokud uslyšíte "zobrazení agendy", stiskněte ENTER. Pokud uslyšíte "denní zobrazení," jste v pravém zobrazení a nemusíte stisknout Enter.

 3. Stiskněte jednou klávesu TAB a pak se stisknutím klávesy šipka dolů přesuňte dolů v seznamu schůzek. Když uslyšíte schůzku, ke které se chcete připojit, můžete začít s připojením stisknutím mezerníku.

  Pokud se zobrazí místní nabídka s žádostí o povolení používání mikrofonu, stiskněte jednou klávesu TAB, abyste se dostali na tlačítko Povolit , a stiskněte mezerník.

 4. Pokud se chcete ke schůzce připojit pomocí výchozího nastavení, stiskněte znovu klávesu MEZERNÍK.

Poznámka: Ve čtečkách NVDA a Předčítání se tento režim jmenuje režim procházení a ve čtečce JAWS je to režim virtuálního kurzoru.

 1. V Microsoft Teams přejděte stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT + 4 do zobrazení schůzky .

 2. Stiskněte klávesu B, dokud se nezobrazí tlačítko pro zobrazení agendy nebo den . Pokud uslyšíte "zobrazení agendy", stiskněte ENTER. Pokud uslyšíte "denní zobrazení," jste v pravém zobrazení a nemusíte stisknout Enter.

 3. Stiskněte jednou klávesu TAB a pak se stisknutím klávesy šipka dolů přesuňte dolů v seznamu schůzek. Když uslyšíte schůzku, ke které se chcete připojit, můžete začít s připojením stisknutím mezerníku.

  Pokud se zobrazí místní nabídka s žádostí o povolení používání mikrofonu, přejděte stisknutím klávesy B na tlačítko Povolit a stiskněte mezerník.

 4. Pokud se chcete ke schůzce připojit pomocí výchozího nastavení, stiskněte znovu klávesu MEZERNÍK.

Ztlumení nebo zrušení ztlumení zvuku

Na schůzce v Microsoft Teams můžete mikrofon ztlumit nebo zrušit zrušením stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT + M.

Sdílení obrazovky

PowerPoint prezentace můžete sdílet. V Microsoft Teams na webu zatím nepodporuje sdílení plochy. Pokud chcete sdílet plochu nebo okno aplikace, použijte plnou desktopovou verzi Microsoft Teams.

Poznámka: Co můžete sdílet a jak funguje sdílení závisí na organizaci hostující schůzku, takže všechny funkce a funkce popsané níže nemusí být ve schůzce použitelné.

 1. Na schůzce v Microsoft Teams stiskněte klávesu TAB nebo SHIFT + TAB, dokud nepřejdete na tlačítko otevřít sharetray , a pak stiskněte ENTER.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete sdílet PowerPoint prezentaci, na které jste nedávno pracovali, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že chcete sdílet PowerPointovou prezentaci. Stiskněte opakovaně klávesu šipka vpravo, dokud neuslyšíte prezentaci, kterou chcete sdílet, a pak stiskněte ENTER.

  • Pokud chcete vyhledat další PowerPoint prezentace, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na panelu procházet soubory PPT, a stiskněte ENTER. Stisknutím klávesy šipka dolů nebo šipka nahoru přejděte do umístění a stisknutím klávesy ENTER výběr vyberte. Najděte soubor ve vybraném umístění a stiskněte ENTER.

  Uslyšíte, že jste začali sdílet.

 3. Pokud chcete ukončit sdílení prezentace, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud se nedostanete na tlačítko Ukončit prezentaci , a stiskněte ENTER.

Poznámka: Ve čtečkách NVDA a Předčítání se tento režim jmenuje režim procházení a ve čtečce JAWS je to režim virtuálního kurzoru.

 1. Na schůzce v Microsoft Teams stiskněte B nebo SHIFT + B, dokud se nedostanete na tlačítko otevřít sharetray . Stiskněte Enter.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete sdílet PowerPoint prezentaci, na které jste nedávno pracovali, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že chcete sdílet PowerPointovou prezentaci. Stiskněte klávesu Enter. Stiskněte opakovaně klávesu šipka vpravo, dokud neuslyšíte prezentaci, kterou chcete sdílet, a pak stiskněte ENTER.

  • Pokud chcete vyhledat další PowerPoint prezentace, stiskněte klávesu B, dokud neuslyšíte, že jste na Procházet soubory PPT, a stiskněte ENTER. Stisknutím klávesy šipka dolů nebo šipka nahoru přejděte do umístění a stisknutím klávesy ENTER výběr vyberte. Najděte soubor ve vybraném umístění a stiskněte ENTER.

  Uslyšíte, že jste začali sdílet.

 3. Pokud chcete sdílení ukončit, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud se nedostanete na tlačítko Ukončit prezentaci , a stiskněte ENTER.

Opustit schůzku

 1. Na schůzce v Microsoft Teams stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud se nedostanete na tlačítko zavěsit . Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte, že jste na schůzce.

Poznámka: Ve čtečkách NVDA a Předčítání se tento režim jmenuje režim procházení a ve čtečce JAWS je to režim virtuálního kurzoru.

 1. Na schůzce v Microsoft Teams stiskněte B nebo SHIFT + B, dokud se nedostanete na tlačítko zavěsit . Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte, že jste na schůzce.

Viz také

Naplánování schůzky v Microsoft Teams pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky pro práci se soubory v Microsoft Teams

Klávesové zkratky pro Microsoft Teams

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Microsoft Teams

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Teams

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×