Připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy pomocí čtečky obrazovky

Připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy pomocí čtečky obrazovky

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určen pro osoby s poruchami zraku používající produkty Office se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pro připojení ke schůzce v aplikaci Skype pro firmy většinou stačí vybrat odkaz na schůzku v kalendáři a stisknout Enter. Někdy je ale potřeba připojit se jinak. Pomocí klávesnice a Předčítání, vestavěné čtečky obrazovky systému Windows, se můžete připojit ke schůzce přímo z aplikace Skype pro firmy.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v tématu Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Připojení k online schůzce

Zobrazení Schůzky aplikace Skype obsahuje seznam plánovaných schůzek pro tento den. Ke schůzce aplikace Skype se můžete připojit přímo z karty Schůzky.

Tip: Výchozím chováním Předčítání je snížení hlasitosti zvukových zdrojů, když je Předčítání spuštěno. To znamená, že hlasitost v hovorech a schůzkách aplikace Skype pro firmy může být tak nízká, že zvuk nebude dobře slyšet. Chcete-li toto nastavení vypnout, otevřete Nastavení systému Windows stisknutím klávesy s logem Windows + I, poté do vyhledávacího pole zadejte Předčítání a opakujte stisknutí klávesy se šipkou dolů, dokud neuslyšíte: „Narrator settings“ (Nastavení Předčítání). Stiskněte Enter, poté opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte: „On, Lower the volume of other apps when Narrator is running, toggle switch“ (Zapnuto, snížit hlasitost ostatních aplikací, když je spuštěno Předčítání, přepínač). Poté stisknutím mezerníku můžete toto nastavení zapnout nebo vypnout.

 1. V hlavním okně aplikace Skype pro firmy opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „Contacts“ (Kontakty), „Conversations“ (Konverzace), „Chat rooms“ (Chatovací místnosti) (k dispozici pouze pro některé účty Skype pro firmy), „Phone“ (Telefon) nebo „Meetings“ (Schůzky). Co uslyšíte, závisí na aktuálně zvolené kartě.

 2. Opakujte stisknutí šipky doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Meetings“ (Schůzky), a poté stiskněte klávesu Enter. Otevře se karta Meetings (Schůzky).

 3. Opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte: „Today“ (Dnes). Pomocí klávesy se šipkou dolů procházejte seznamem schůzek pro daný den. Při přesunu uslyšíte časy a předměty jednotlivých schůzek.

 4. Chcete-li se připojit k aktuálně zvolené schůzce, stiskněte Enter.

 5. Pokud se zobrazí dialogové okno Připojit se ke zvukovému přenosu schůzky, vyberte preferovanou volbu zvuku a poté stiskněte Enter.

 6. Pokud nejste organizátorem schůzky, může po připojení ke schůzce dojít k automatickému ztlumení mikrofonu. Pokud chcete ztlumení mikrofonu zrušit, stiskněte klávesu s logem Windows + F4 nebo opakujte stisknutí tabulátoru, dokud nenajdete tlačítko Zrušit ztlumení, a poté stiskněte Enter.

 7. Během schůzky jsou k dispozici následující možnosti:

  • Chat zahájíte stisknutím Ctrl+W a poté můžete napsat zprávu. Zprávu odešlete klávesou Enter.

  • Video spustíte stisknutím Ctrl+Shift+Enter.

  • Reproduktor ztlumíte stisknutím klávesy s logem Windows + F4.

  • Účastníky přidáte stisknutím Alt+V. Otevře se okno Pozvat podle jména nebo telefonního čísla. Zadejte kontakt a stiskněte Enter.

  • K číselné klávesnici přejdete stisknutím Ctrl+Shift+D. Ozve se: „Skype call out“ (Odchozí skypový hovor).

  • Obsah, jako je například obrazovka nebo snímky prezentace v aplikaci PowerPoint, můžete sdílet opakovaným stisknutím tabulátoru, dokud se neozve „Share content button“ (Tlačítko Sdílet obsah). Poté stiskněte Enter.

  • K dalším možnostem, například zahájení záznamu hovoru, opakujte stisknutí tabulátoru, dokud se neozve „More options button“ (Tlačítko Další možnosti). Poté stiskněte Enter.

Opuštění online schůzky

 1. Online schůzku opustíte stisknutím Alt+Q. Otevře se dialogové okno Jaká byla kvalita hovoru?. Zavřete je stisknutím klávesy Esc.

 2. Fokus se přesune na okno Konverzace. K hovoru se znovu připojíte opakovaným stisknutím tabulátoru, dokud se neozve „Rejoin Skype Meeting button“ (Tlačítko Znovu se připojit ke schůzce Skype). Poté stiskněte Enter. Pokud nemáte v úmyslu se k hovoru znovu připojovat, zavřete okno Konverzace stisknutím klávesy Esc.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky pro přidání uživatelů do kontaktů ve Skypu pro firmy

Klávesové zkratky pro Skype pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Přístupnější schůzky ve Skypu pro firmy

K online schůzce se můžete připojit pomocí aplikace Skype pro firmy pro Mac spolu s klávesnicí a funkcí VoiceOver, vestavěnou čtečkou obrazovky systému Mac OS.

Poznámky: 

V tomto tématu

Připojení ke schůzce ze zobrazení Schůzky

Zobrazení Schůzky aplikace Skype obsahuje seznam plánovaných schůzek pro tento den. Pokud schůzku Skype naplánoval někdo z vaší společnosti, můžete se k ní dokonce připojit přímo z karty Schůzky.

Tip: Pokud jste se po posledním použití aplikace Skype pro firmy pro Mac neodhlásili, aplikace se otevře bez výzvy k přihlášení.

 1. Když chcete zapnout funkci VoiceOver, stiskněte klávesy Command+F5.

 2. V hlavním okně aplikace Skype pro firmy pro Mac stisknutím kombinace kláves Control + Option + Shift + šipka dolů otevřete okno hlavní navigace.

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Schůzek vybrané, přepínací tlačítko" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

 4. Opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte: „Meetings, table“ (Schůzky, tabulka). Pomocí kombinace kláves Control + Option + šipka vpravo procházejte vaším seznamem schůzek. Po vybrání jednotlivých schůzek uslyšíte jejich časy a předměty.

 5. Chcete-li se připojit k aktuálně zvolené schůzce, stiskněte mezerník.

Tip: Když se ke schůzce připojíte, automaticky můžete mít ztlumený mikrofon. Chcete-li ztlumení mikrofonu zrušit, opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „Muted, Unmute button“ (Ztlumeno, tlačítko Zrušit ztlumení), a poté stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Opuštění online schůzky

Schůzku lze rychle opustit stisknutím Command+W.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky pro přidání uživatelů do kontaktů ve Skypu pro firmy

Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Skypu pro firmy funkce přístupnosti

Připojení k online schůzce pomocí VoiceOver čtečka obrazovky předdefinovaná v iOS Skype pro firmy.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

 • Prvky uživatelského rozhraní v Skype pro firmy se liší podle typ schůzky.

V tomto tématu

Připojení ke schůzce

 1. Otevřete Skype pro firmy a přihlaste se v případě potřeby.

  Tip: Pokud not odhlášení Skype pro firmy posledního jste použili, se otevře aplikace bez vás vyzve k přihlášení. Přihlašovací Pokud potřebujete pomoc podívejte se do základní úkoly s použitím čtečky obrazovky se Skypem pro firmy.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Tlačítko schůzky" a potom poklepejte na obrazovce.

 3. V seznamu schůzek dozvíme potažením prstu doprava, dokud schůzky, ke které se chcete připojit. VoiceOver oznamuje podrobnosti o schůzce a pokud se ke schůzce Skype. Poklepáním displej. Otevře se okno Podrobnosti o schůzce. Uslyšíte: "Schůzek, tlačítko Zpět."

  Tip: Pokud potřebujete otevřít kalendář Outlook zobrazíte schůzky v seznamu schůzek potažením prstu doprava, dokud dozvíme "Otevřít tlačítko Kalendář" a potom poklepejte na obrazovce. Pokyny o tom, jak číst pozvánky na schůzky přejděte k základním úkolům s použitím čtečky obrazovky s kalendářem aplikace Outlook.

 4. V okně Podrobnosti schůzky potažením prstu doprava, dokud dozvíme "Spojení schůzky" a potom poklepejte na obrazovce. Tím jste připojili ke schůzce a fokus přesune na obrazovku schůzky.

 5. Zvuk z mikrofonu automaticky ztlumený – Pokud se připojíte ke schůzce, pokud nejste organizátor schůzky. Chcete-li zrušit ztlumení mikrofonu, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Vybraný, hovor ztlumený tlačítko" a poklepáním displej.

 6. Pokud chcete během schůzky, na obrazovce schůzky jsou k dispozici následující možnosti:

  • Ke konverzaci zahájíte dozvíme potáhněte prstem doprava nebo doleva dokud "Zobrazit tlačítko chat" a potom poklepejte na obrazovce.

  • Spustit video, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "Video je normálně vypnuté tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

  • Ztlumení reproduktoru, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "Vybraný, hlasitý poslech zapnuté", a potom poklepejte na obrazovce.

  • Chcete-li přidat účastníky, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "Přidejte akci" a potom poklepejte na obrazovce.

  • Získat přístup číselníku, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "Tlačítko klávesnice" a potom poklepejte na obrazovce.

  • Přejít na další možnosti, třeba, sdílet prezentaci PowerPoint (Pokud jste prezentující schůzky), potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud nebude dozvíme "Tlačítko Další možnosti" a potom poklepejte na obrazovce. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet možnost a potom poklepejte na obrazovce.

Opuštění schůzky

 1. Opustit schůzku na obrazovku schůzky, potáhněte prstem doprava nebo doleva dokud dozvíme "Zavěsit tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Fokus se přesune do schůzky obrazovku konverzace.

 2. Přejdete zpět k seznamu schůzek, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Ikona tlačítka Zpět" a potom poklepejte na obrazovce.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky pro přidání uživatelů do kontaktů ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Zjistěte, jak přejít Skypu pro firmy pomocí funkce pro usnadnění přístupu

K online schůzce se můžete připojit pomocí aplikace Skype pro firmy pro Android spolu s funkcí TalkBack, vestavěnou čtečkou obrazovky systému Android.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Připojení k online schůzce

 1. Otevřete Skype pro firmy pro Android a případně se přihlaste.

  Tip: Pokud not odhlášení Skype pro firmy posledního jste použili, se otevře aplikace bez vás vyzve k přihlášení. Přihlašovací Pokud potřebujete pomoc podívejte se do základní úkoly s použitím čtečky obrazovky se Skypem pro firmy.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „View meeting list“ (Zobrazit seznam schůzek). Pak poklepejte na obrazovku.

 3. V seznamu Schůzky potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte schůzku, k níž se chcete připojit. Funkce TalkBack oznámí podrobnosti o schůzce a sdělí, že jde o online schůzku. Poklepejte na obrazovku. Otevře se okno s podrobnostmi o schůzce. Ozve se: „Skype for Business“ (Skype pro firmy).

  Tip: Pokud potřebujete otevřít svůj kalendář aplikace Outlook, abyste v něm našli schůzku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Open calendar“ (Otevřít kalendář). Poté poklepejte na obrazovku. V kalendáři potahujte jedním prstem dolů po obrazovce, dokud neuslyšíte schůzku, a poté poklepejte na obrazovku. Pokyny ke čtení pozvánek na schůzky najdete v části Základní úlohy využívající čtečku obrazovky spolu s kalendářem v aplikaci Outlook.

 4. V okně s podrobnostmi o schůzce opakujte potažení prstem doprava, dokud neuslyšíte „Join meeting“ (Připojit se ke schůzce). Poté poklepejte na obrazovku. Ozve se „Skype for Business“ (Skype pro firmy). Nyní jste připojeni ke schůzce.

 5. Pokud nejste organizátorem schůzky, mikrofon se po připojení ke schůzce automaticky ztlumí. Ztlumení mikrofonu můžete zrušit opakovaným potažením prstem doprava, dokud se neozve „Checked, audio is muted, switch“ (Zaškrtnuto, zvuk je ztlumen, přepínač). Poté poklepejte na obrazovku.

 6. Během schůzky jsou k dispozici následující možnosti:

  • Chcete-li zahájit chat, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud se neozve „Chat button“ (Tlačítko Chat). Poté poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete zahájit video, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Not checked, preview video is off, switch“ (Nezaškrtnuto, video s náhledem je vypnuto, přepínač). Poté poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete ztlumit reproduktor, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Checked, speaker, switch“ (Zaškrtnuto, reproduktor, přepínač). Poté poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete přidat účastníky, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Add participants button“ (Tlačítko Přidat účastníky). Poté poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete přejít na číselnou klávesnici a k hlasové poště, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud se neozve „View dialpad and voicemail button“ (Tlačítko Zobrazit číselnou klávesnici a hlasovou poštu). Poté poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete přejít k více možnostem, například k zobrazení prezentace aplikace PowerPoint nebo podržení hovoru, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud se neozve „More options button“ (Tlačítko Více možností). Poté poklepejte na obrazovku. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a poté poklepejte na obrazovku.

Opuštění online schůzky

 1. Chcete-li online schůzku opustit, potahujte prstem doprava, dokud se neozve „End call, button“ (Ukončit hovor, tlačítko).

 2. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte „Call ended“ (Hovor ukončen). Fokus se vrátí na obrazovku konverzace.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky pro přidání uživatelů do kontaktů ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Skypu pro firmy funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×