Připojení k externím datům (import externích dat)

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Hlavním přínosem připojení k externím datům je skutečnost, že lze tato data v aplikaci Microsoft Office Excel pravidelně analyzovat, aniž by je bylo nutné opakovaně kopírovat, což může být zdlouhavá operace náchylná k chybám. Po připojení k externím datům můžete své sešity aplikace Excel také automaticky aktualizovat z původního zdroje dat, kdykoli je tento zdroj aktualizován na základě nových informací.

Důležité informace: Připojení k externím datům může být zakázaný ve vašem počítači. Připojení k datům při otevření sešitu, musíte povolit datová připojení pomocí panelu Centra zabezpečení nebo uložením sešitu do důvěryhodného umístění. Další informace najdete v tématu Vytvoření, odebrání nebo změna důvěryhodného umístění souborů, Přidání, odebrání nebo zobrazení důvěryhodného vydavatelea zobrazení nastavení zabezpečení v Centru zabezpečení.

 1. Na kartě Data klikněte ve skupině Načíst externí data na možnost Existující připojení.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

 2. V dialogovém okně Existující připojení proveďte v rozevíracím seznamu Zobrazit jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazit všechna připojení, klepněte na položku Všechna připojení. Tato položka je vybrána jako výchozí.

  • Chcete-li zobrazit pouze seznam naposledy použitých připojení, klikněte na položku Připojení v tomto sešitě.

   Tento seznam je tvořen již definovanými připojeními vytvořenými pomocí dialogového okna Vybrat zdroj dat nebo Průvodce datovým připojením nebo těmi, která byla jako připojení z tohoto dialogového okna vybrána dříve.

  • Chcete-li zobrazit pouze připojení dostupná ve vašem počítači, klikněte na položku Soubory připojení v tomto počítači.

   Tento seznam je vytvořen ze složky Zdroje dat obvykle uložené ve složce Dokumenty.

  • Chcete-li zobrazit pouze připojení dostupná ze souboru připojení, ke kterému lze získat přístup prostřednictvím sítě, klepněte na položku Soubory připojení v síti.

   Tento seznam je vytvořen z aplikace Excel služby dat připojení knihovny (DCL) na webu Microsoft Office SharePoint Server 2007. Knihovna je knihovna dokumentů na webu Microsoft Office SharePoint Services 2007, která obsahuje kolekci souborů připojení ODC (Office Data) (s příponou .odc). Obvykle knihovna nastavil správce webu, který můžete konfigurovat taky web služby SharePoint, aby zobrazoval ODC soubory z knihovny datových v dialogovém okně Připojení k externím. Další informace najdete v tématu Office SharePoint Server 2007 nápovědy Centra pro správu.

 3. Tip: Pokud požadované připojení není zobrazeno, můžete je vytvořit. Klepněte na tlačítko Vyhledat další a potom v dialogovém okně Vybrat zdroj dat klepnutím na tlačítko Nový zdroj spusťte Průvodce datovým připojením, abyste mohli vybrat zdroj dat, ke kterému se chcete připojit.

 4. Poznámka: Pokud zvolíte připojení z kategorie Soubory připojení v síti nebo Sobory připojení v tomto počítači, bude soubor připojení zkopírován do sešitu jako nové připojení sešitu a bude použit jako nové informace o připojení.

 5. Vyberte požadované připojení a klepněte na tlačítko Otevřít.

 6. V dialogovém okně Importovat data proveďte v oddílu Vyberte způsob zobrazení dat v sešitu jednu z následujících akcí:

  Důležité informace: Oddíl Vyberte způsob zobrazení dat v sešitu a jeho možnosti, jež jsou zobrazeny v následujícím seznamu, nejsou k dispozici pro připojení dat typu text, webový dotaz a XML. Pokud se připojujete k takovým datům, pokračujte krokem 5.

  • Chcete-li vytvořit tabulku pro jednoduché řazení a filtrování, klepněte na přepínač Tabulka.

  • Chcete-li vytvořit kontingenční tabulku pro sumarizaci velkého množství dat vytvářením souhrnů dat, klepněte na přepínač Kontingenční tabulka.

  • Chcete-li vytvořit kontingenční tabulku a kontingenční graf pro vizuální sumarizaci dat, klepněte na přepínač Kontingenční graf a tabulka.

  • Chcete-li vybrané připojení uložit v sešitu pro pozdější použití, klepněte na přepínač Pouze vytvořit připojení.

   Možnost Pouze vytvořit připojení použijte k uložení vybraného připojení do sešitu za účelem pozdějšího použití. Jestliže se například připojujete ke zdroji dat v podobě datové krychle a chcete převést buňky kontingenční tabulky na vzorce v listu pomocí příkazu Převést na vzorce (na kartě Možnosti ve skupině Nástroje klepněte na možnost Nástroje OLAP), můžete tuto možnost použít, protože není nutné danou kontingenční tabulku ukládat.

 7. Ve skupinovém rámečku Umístění dat proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li kontingenční tabulku nebo kontingenční graf umístit na existující list, klepněte na přepínač Existující list a potom zadejte první buňku oblasti, do které chcete kontingenční tabulku umístit.

   Případně klepněte na tlačítko Sbalit Dialog Obrázek tlačítka dočasně skrýt dialog, vyberte počáteční buňku na listu a potom stiskněte klávesu Rozbalit Dialog Obrázek tlačítka .

 8. Chcete-li kontingenční tabulku umístit na nový list počínaje buňkou A1, klepněte na přepínač Nový list.

 9. Můžete také změnit vlastnosti připojení, a to tak, že klepnete na tlačítko Vlastnosti, v dialogových oknech Vlastnosti připojení, Oblasti externích dat nebo Vlastnosti mapy XML provedete požadované změny a klepnete na tlačítko OK.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×