Připojení dat ve webových částech

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V mnoha produktech a technologiích připojení sad dat z různých zdrojů dat je náročné a vyžaduje programování kvalifikace. Však můžete nabídky a tlačítka v rámci Webová část vytváření datových připojení bez psaní vlastního kódu. Například připojením webových částí, můžete zobrazit data ze dvou webových částí alternativními způsoby, související výpočty mezi dvěma webovými částmi a filtrování webové části pomocí hodnoty z jiné webové části – vše v jedné Stránka webových částí.

V tomto článku

Základní informace o připojení webových částí

Vytvoření připojení webových částí

Vytvoření nebo změna spojení mezi dvěma webovými částmi

Dokončení připojení webové části v dialogovém okně Konfigurovat připojení

Odebrání připojení mezi dvěma webovými částmi

Běžné typy připojení webové části

Základní informace o připojení webových částí

Pomocí připojení webových částí, můžete vytvořit nebo rozšíření stránky webových částí. Připojení webové části tak, aby při provádění akce v jedné webové části obsah jiné webové části.

Například můžete připojit zaměstnancům webové části Seznam k webové části Obrázek předáním dat mezi dvěma webovými částmi. Pokaždé, když vyberete řádek v zaměstnanců zobrazení webové části Seznam, která obsahuje sloupec s obrázkem zaměstnance, zobrazí se zobrazí ve webové části Obrázek obrázek.

Základní připojení webové části

1. připojení webové části způsobem předávat data z jedné webové části k jiné webové části a synchronizovat své chování.

2. jednu webovou část obsahuje data.

3. dat může být seznamy, řádky, buňky nebo hodnoty parametrů.

4. Druhá webová část získává data.

Připojení webové části můžete vytvořit z některého z webové části pomocí podnabídky typu připojení z příkaz připojení na nabídku Webová část. Například pokud je příkaz podnabídky typu připojení jednu webovou část text Poskytnout řádek pro, příkaz podnabídky typu připojení jiné webové části Tento nástroj název Získat řádek z.

Pouze míst můžete vytvořit připojení webové části na stejné stránce webových částí, ale můžete taky vytvořit propojení mezi webovými částmi na dva různé stránky webových částí ve stejném webu nejvyšší úrovně pomocí návrhové aplikace pro Web, který je kompatibilní se službou Microsoft Windows SharePoint Služby, jako je Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Začátek stránky</link>

Vytvoření připojení webových částí

Vytvoření stránky webové části pomocí připojení webových částí se třech krocích.

Krok 1: Se rozhodnete, jaká data k dispozici na stránce webových částí

Často jsou jeden nebo více webových částí Seznam, které jsou zdrojem dat, která chcete. Seznamy prezentace dat ve formátu tabulky a usnadnit měnit a aktualizace dat, změňte pořadí řazení, filtru v seznamu a agregovat data. Pomocí voliče zobrazení v podokně nástrojů můžete změnit zobrazení webové části Seznam, pro práci s jenom sloupce, které potřebujete.

Krok 2: Přidání webové části na stránce webových částí

Většina seznamy jsou k dispozici jako webové části Seznam v galerii webových částí webu. Dalším webovým částem jsou obvykle dostupné v jiných Galerie webových částí, které máte přístup. Někdy budete muset webovou část importovat z jiného webu, který má instance zajímavé nebo užitečné webové části. Můžete taky vyhledávat webové části na externí weby a potom požádat o jsou nainstalované na vašem webu správcem webu. Například najdete webových částí v Microsoft Office SharePoint Server 2007 webové součásti adresáře nebo na webu od jiného výrobce software. V průběhu času galerií webových částí zvětšovat a přizpůsobit vašim potřebám a potřeb své organizace.

Krok 3: Připojení webové části výsledky, které chcete

Můžete vytvořit jenom propojování webových částí, které podporují připojení webových částí. Webové části, které podporují připojení webové části zahrnout webové části Seznam, webové části formulář a webové části Obrázek. Podnabídka připojení v nabídce Webová část zobrazí jenom typ připojení, které můžete vytvořit a dostupné podnabídky webové části se zobrazí pouze kompatibilní webové části. Po dokončení kroků 1 a 2, rozhodování je jednoduchý a žádná znalost skriptování ani kódování je potřeba k vytvoření připojení webové části.

Poznámka: Můžete vytvořit jenom propojování webových částí, které jsou na stejné stránce webových částí. Připojení webové části k datům z jiného webu nebo zdroj dat, přidejte zobrazení dat pomocí návrhové aplikace pro Web, který je kompatibilní se službou Microsoft Windows SharePoint Services, jako je Office SharePoint Designer 2007.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Začátek stránky</link>

Vytvoření nebo změna spojení mezi dvěma webovými částmi

Pomocí nabídek a dialogových oken můžete připojit webových částí, předávat data mezi nimi a synchronizovat své chování.

 1. Otevřete stránku webových částí.

 2. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Upravit stránku.

 3. Rozhodněte, dvě webové části, které se chcete připojit. Můžete vytvořit nebo změnit stejné připojení spustit z některého z webové části.

 4. Z jedné webové části, klikněte na nabídku Webová část Nabídka Webová část , přejděte na připojení, přejděte na typ připojení, které chcete vytvořit nebo změnit, například poskytnout řádek nebo Získat pořadí nebo filtr z a potom klikněte na název Webová část, u kterého chcete vytvořit nebo změnit připojení.

  Klíč k příkazům v podnabídce Připojení

  Příkaz v připojení podnabídky

  Popis

  Poskytnout řádek

  Webovou část Seznam můžete připojit k jiné webové části předáním vybraného řádku dat do této webové části. Podle způsobu vytvoření dané webové části a způsobu získávání dat v ní může jiná webová část řádek dat zobrazit nebo ho využít jako filtr nebo hodnotu parametru.

  Do standardního zobrazení se po připojení webové části Seznam automaticky přidá sloupec Vybrat položku obsahující tlačítka možností, pomocí kterých můžete označit řádek, který má být předaný do druhé webové části. Ve standardním zobrazení můžete najednou vybrat jen jeden řádek. Některé sloupce, třeba sloupec Upravit, nejde v připojení webové části použít.

  V zobrazení Datový list můžete vybrat víc řádků, do druhé webové části ale bude předaný jen jeden řádek. Pokud jich vyberete víc, předá se řádek obsahující aktivní buňky, přičemž všechny ostatní řádky budou ignorované. Data ve sloupci Řádek souhrnů nebo Nový řádek nejde do druhé webové části poskytnout.

  Pomocí tohoto typu připojení můžete k webové části Zobrazení seznamu připojit víc než jednu webovou část.

  Poskytnout data

  Webovou část Seznam můžete připojit k další webové části, která pracuje s daty seznamu. V tom případě bude webová část Seznam zdrojem dat pro další webovou část.

  Ve standardním zobrazení a zobrazení Datový list budou do jiné webové části poskytnutá jen data v zobrazení.

  Pomocí tohoto typu připojení můžete k webové části Seznam připojit víc než jednu webovou část.

  Získat pořadí nebo filtr

  Ve standardním zobrazení a zobrazení Datový list můžete připojit webovou část Seznam k další webové části, která může webové části Seznam poskytovat následující informace:

  1. Další sloupec název-hodnota dvojic dat, filtrování dat ve webové části Seznam.

  2. sloupec dat sloužící k ve vzestupném nebo sestupném pořadí, ve webové části Seznam.

  Pomocí tohoto typu připojení můžete k webové části Seznam připojit jen jednu další webovou část.

  Na nabídku Webová část nemusí být povolené nebo viditelný na stránce webové části z několika důvodů, včetně webové části nebo zóny nepodporuje připojení, používáte prohlížeč, který není kompatibilní se službou Windows SharePoint Services, zda jsou připojení vypnuté zobrazení na webu.

 5. U některých připojení webové části může muset vybrat další informace v dialogovém okně Konfigurovat připojení. Například můžete zkusit vyberte typ připojení, který chcete použít nebo sloupec, který chcete filtrovat. Podle toho, jak byly vytvořeny jednu nebo obě webových částí, můžete taky vidět další dialogových oknech, které jsou jedinečné pro připojení webové části. Další informace najdete v článku Nápověda, případně vlastní webové části.

  Tip: Webovou část můžete skrýt, pokud ji chcete použít k poskytnutí dat jiné webové části pomocí připojení webových částí, ale nechcete zobrazit danou webovou část.

  Poznámky: 

  • Podnabídka typu připojení se může lišit od stránky webových částí na stránku webových částí a od webová část webové části z několika důvodů, včetně rozdíly mezi nastavení vlastností pro zónu stránky webových částí, webová část nebo webovou část, zadejte nebo kompatibilita webových částí na stránku , a zda mají typy kompatibilní připojení webové části.

  • K dispozici podnabídce webových částí se zobrazí jenom webových částí, které jde připojit. Některé webové části na stránce webových částí nemusí umožňovat připojovat, některé webové části nemusí podporovat připojení k webové části aktuální nebo určitých mezí připojení aktuálně překročit.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Začátek stránky</link>

Dokončení připojení webové části v dialogovém okně Konfigurovat připojení

Dialogové okno Konfigurovat připojení použijete k porovnání sloupců mezi webové části, která získává data a webové části, který obsahuje data.

Poznámka: Můžete vytvořit připojení, které je správná, ale ne smysluplný. Příklad webové části, který obsahuje data pravděpodobně sloupec ID produktu a webové části, která získává data může mít sloupec ID zaměstnance. Přestože můžete porovnat tyto sloupce, výsledek nebude smysl.

V rozevíracím seznamu sloupec vyberte sloupec ve webové části, která získává data webové části, který obsahuje data nebo obojí.

Následuje běžných příkladů:

 • Odpovídající řádek dat v jedné webové části do buňky nebo oblasti dat v jiné webové části   

  Webové části, které se připojujete z je webová část Seznam kontaktů. Jeden ze sloupců v zobrazení seznamu je sloupec, který obsahuje hypertextový odkaz s názvem fotky, která obsahuje adresa URL obrázku kontaktu. Vytvoření připojení k webové části Obrázek, který lze zobrazovat pouze adresu URL, která obsahuje obrázek. Potřebujete zvolte sloupec fotografie kontakty ve webové části na může zobrazit adresu URL do webové části Obrázek.

 • Odpovídající řádek dat v jedné webové části na sloupec dat v jiné webové části, takže je můžete vyfiltrovat   

  Webové části, které se připojujete z je webové části Seznam, který obsahuje data objednávky. Jednou z sloupce v zobrazení seznamu je sloupec obsahující položky s názvem Kód podrobností objednávek. Vytvoření připojení k jiné webové části Seznam, který má více sloupců, která obsahuje rozpis objednávek jeden z nich je odpovídající sloupec s názvem Kód podrobností objednávek. Připojení dvěma webovými částmi tak, že pokud vyberete pořadí v jedné webové části, zobrazuje jednotlivé položky řádku dané objednávky v jiné webové části, musí odpovídat Kód podrobností objednávek sloupců ve všech webových částí.

  Poznámka: Názvy sloupců nemusí být stejný, ale podkladová data se musí shodovat nebo mají stejnou hodnotu.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Začátek stránky</link>

Odebrání připojení mezi dvěma webovými částmi

 1. Otevřete stránku webových částí.

 2. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Upravit stránku.

 3. Z jedné webové části, ze kterého chcete připojení odebrat, klikněte na nabídku Webová část Nabídka Webová část , přejděte na připojení, přejděte na typ připojení, které chcete odebrat – například poskytnout řádek nebo získat pořadí nebo filtr Z – a potom klikněte na název webové části, ze kterého chcete připojení odebrat.

  Poznámka: Pro každý výběr, který má povolené připojení v podnabídce připojení se zobrazí značka zaškrtnutí. Pokud není zaškrtnuté, žádné připojení není povolené.

 4. V dialogovém okně Konfigurovat připojení klikněte na Odebrat připojení.

 5. Po zobrazení výzvy k potvrzení, že chcete připojení mezi dvěma webovými částmi odebrat, klikněte na OK.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Začátek stránky</link>

Běžné typy připojení webové části

Ke sloučení a připojení webové části na stránku webových částí mnoha různými způsoby. Můžete vytvořit několik těchto připojení webové části na stránce webových částí. V následujících scénářích jsou popsány běžné typy datových připojení mezi dvěma webovými částmi.

Seznamu a podrobností

Máte seznam dat a je třeba jej zobrazit podrobné informace týkající se tohoto seznamu.

Příklad seznamu a podrobností

1. základní informace o webové části pro zaměstnance obsahuje údaje o zaměstnancích základní, běžně přístupné, třeba ID, název a funkce.

2. Chcete-li vyhledat podrobnosti o zaměstnanci, vyberte řádek.

3. na řádek předána jiné webové části.

4. v zaměstnance podrobnosti webové části se zobrazují všechny podrobnosti o zaměstnanci ve formulářovém zobrazení.

Ve webové části Seznam i seřadit a filtrovat je možné s rozsáhlým seznamem usnadňuje vyhledání zaměstnance před vyberte řádek. Pokud podrobná data je rozsáhlé, můžete i k zobrazení webová část Podrobnosti o zaměstnanci na jiné stránce webových částí.

Souhrnu a detailů

Mít přehled dat a je třeba jej zobrazit podrobné informace, které vytvoří souhrnná data.

Ukázka souhrnu a detailů

1. na roku ke dnešnímu dni webová část obsahuje informace o náhradu.

2. vyberete souhrnné informace o Akumulované dovolenou a nemoc dnech.

3. na souhrnné informace předána jiné webové části.

4. v zaplatit zástupná procedura podrobnosti webové části, která se zobrazí týdenní data zkontrolujte týdnů, pokud jste zaznamenali tyto dny zaznamenali nebo ověřte její správnost.

Nadřazené a podřízené

Zobrazení seznamu dat (nadřazený) a pro každý řádek je jeden nebo více související řádky (podřízených), které se má zobrazit v jiném seznamu.

Nadřazené a podřízené – ukázka

1. Webová část na objednávky obsahuje seznam posledních objednávky zákazníků.

2. kliknete na řádek, který obsahuje pořadí, ve kterém chcete zkontrolovat.

3. na řádek předána jiné webové části.

4. v pořadí podrobnosti webové části se zobrazují všechny položky řádku dané objednávky.

Hledání a filtrování

Chcete-li zadávání dat, například kritéria hledání nebo filtru v jedné webové části zobrazte výsledky v jiné webové části.

Příklad hledání a filtrování

1. v adresáři vyhledávací webové části zadejte informace o knize, jako je název, autor a předmět, zkuste najít knihy nebo sadu knih.

2. klikněte na Odeslat.

3. kritéria předávají k jiné webové části.

4. knihy webové části Seznam zobrazuje jeden nebo více seznamů, které nevyhovují zadaným kritériím hledání.

Výpočty

Přestože můžete často počítat data ve webové části, někdy je vhodné kombinovat dvěma webovými částmi provádět výpočty flexibilnější.

Ukázka výpočtů

1. zadáte čísla hypoték do webové části čísla hypoték.

2. klikněte na Přejít.

3. na čísla hypoték předávají k jiné webové části.

4. hypotéční Kalkulačka webové části vypočítá hypoték a zobrazí měsíční splátky plán.

Alternativní zobrazení dat

Zobrazení dat v několika různými způsoby můžete abyste pochopili důsledky, trendů a relace. Můžete předat seznamy, řádky a buňky (nebo pole a parametrech) z jedné webové části a zobrazení dat v alternativní zobrazení.

Alternativní zobrazení seznamu

Chcete zobrazit všechny zaměstnance společnosti v hierarchickém grafu.

Alternativní zobrazení dat v seznamu

1. zaměstnanců webová část zobrazí ID zaměstnance, jméno zaměstnance, funkce a Nadřízeného všech účastníků, kteří pracují ve vaší společnosti.

2. vzhledem k tomu, že používáte všechna data, bez výběru požaduje sledování.

3. všechna data předán k jiné webové části.

4 webová část. organizační diagram zobrazuje pracovní vztahy mezi zaměstnanci, mohou zobrazovat alternativních zobrazení této hierarchie.

Alternativní zobrazení řádku

Chcete zobrazit řádek demografických dat v grafu, jako je výsečový graf nebo sloupcový graf.

Alternativní zobrazení dat na řádku

1. základního souboru statistiky webová část zobrazuje demografická data například věku, příjem a další.

2. Vyberte řádek demografická data.

3. předáte data k jiné webové části.

4. Webová část graf zobrazí řádek dat ve výsečovém grafu a také v pruhovém grafu.

Alternativní zobrazení buňky.

Chcete-li sledovat průběh celkové sbírky.

Alternativní zobrazení dat v buňce

1. v webové části získávání fondů zadá každý člen skupiny částku peníze, které se u něho mocninu.

2. na aktuální součet se zobrazí v poli součtu.

3. pole součtu předána jiné webové části.

4. zaškrtnete políčko celkový průběh vaší skupině ve webové části cíl Charity.

Rozšíření dat

Chcete rozšířit základní data o lidech a místa zajímavé, zajistíte poutavé a užitečné.

Ukázka rozšíření dat

1. kontakty webové části zobrazuje informace, že budete muset mít přehled o spolupracovníků, například jménem, adresou a případně fotografie.

2. Vyberte kontakt.

3. řádek dat předána jiné webové části.

4. můžete zobrazit fotografii kontaktu zobrazit ve webové části Obrázek a potom vyhledejte adresy obchodního kontaktu ve webové části mapy.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×