Připojení dat ve webových částech

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

U mnoha produktů a technologií je připojení sad dat z různých datových zdrojů náročné a vyžaduje programovací schopnosti. K vytvoření datových připojení bez psaní vlastního kódu však můžete použít nabídky a tlačítka v rámci Webová část. Připojením webových částí můžete například zobrazit data ze dvou webových částí v alternativních zobrazeních, provádět související výpočty mezi dvěma webovými částmi a filtrovat webovou část pomocí hodnot z jiné webové části – to vše na jedné Stránka webových částí.

V tomto článku

Základní informace o připojení webových částí

Vytvoření připojení webových částí

Vytvoření nebo změna spojení mezi dvěma webovými částmi

Dokončení připojení webové části v dialogovém okně Konfigurovat připojení

Odebrání připojení mezi dvěma webovými částmi

Běžné typy připojení webové části

Přehled připojení webových částí

Použijete-li připojení webových částí, můžete vytvořit nebo rozšířit stránky webové části. Webové části připojíte tak, že když provedete akci v jedné webové části, změní se obsah jiné webové části.

Můžete například připojit webovou část Seznam zaměstnanců a webovou část Obrázek předáním dat mezi těmito dvěma webovými částmi. Pokaždé, když vyberete ve webové části Seznam zaměstnanců řádek, který obsahuje sloupec s obrázkem tohoto zaměstnance, ve webové části Obrázek se zobrazí obrázek.

Základní připojení webové části

1. Připojení webové části představuje způsob, jak předat data z jedné webové části do jiné a synchronizovat jejich chování.

2.  Jedna webová část obsahuje data.

3. Data mohou být seznamy, řádky, buňky nebo hodnoty parametrů.

4. Druhá webová část data získává.

Připojení webové části lze vytvořit z kterékoli webové části pomocí podnabídky typu připojení z příkazu Připojení v nabídce Webová část. Pokud například je jeden příkaz podnabídky typu připojení webové části Poskytnout řádek, bude druhý příkaz podnabídky typu připojení webové části Získat řádek z.

Nejenže můžete vytvářet připojení webových částí na stejné stránce webové části, ale můžete také vytvářet připojení mezi webovými částmi na dvou různých stránkách webové části na stejném webu nejvyšší úrovně pomocí aplikace webového designu, která je kompatibilní se službou Microsoft Windows SharePoint Services, jako je například Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Začátek stránky

Vytvoření připojení webových částí

Vytvoření stránky webové části s připojeními webové části je proces o třech krocích.

Krok 1: Rozhodněte se, která data chcete mít k dispozici na stránce webové části.

Často existuje jedna nebo víc webových částí Seznam, které obsahují data, která požadujete. V seznamech jsou data uvedena v tabulkovém formátu a díky tomu je snadná jejich úprava a obnovení, změna pořadí jejich řazení, filtrování v rámci seznamu a agregace. Použije-li se výběr zobrazení v podokně nástrojů, můžete změnit zobrazení webové části Seznam tak, aby pracovala pouze se sloupci, které potřebujete.

Krok 2: Přidejte webové části k stránce webové části.

Většina seznamů je k dispozici jako webové části Seznam ve vaší galerii webových částí na webu. Další webové části jsou obvykle k dispozici v jiných galeriích webových částí, ke kterým máte přístup. Někdy možná budete potřebovat importovat webovou část z jiného webu, který má zajímavou nebo užitečnou instanci webové části. Můžete také hledat webové části na externích webech a potom požádat správce webu, aby je nainstaloval na váš web. Webové části můžete najít například v adresáři webových částí aplikace Microsoft Office SharePoint Server 2007 nebo na webu jiného výrobce softwaru. Vaše galerie webových částí se budou postupně rozrůstat a přizpůsobovat vašim potřebám a potřebám vaší organizace.

Krok 3: Získejte připojením webových částí požadované výsledky.

Připojení můžete vytvořit pouze mezi webovými částmi, které podporují připojení webových částí. Mezi webové části, které podporují připojení webových částí, patří webová část Seznam, webová část Formulář a webová část Obrázek. Podnabídka Připojení v nabídce Webová část zobrazí pouze typ připojení, který můžete vytvořit, a v dostupné podnabídce webových částí se zobrazí pouze kompatibilní webové části. Po dokončení kroku 1 a 2 je rozhodování snadné a pro vytvoření webových částí není nutná žádná znalost skriptování ani kódování.

Poznámka: Připojení je možné vytvořit pouze mezi webovými částmi, které jsou na stejné stránce webové části. Chcete-li webovou část připojit k datům z jiného webu nebo datového zdroje, přidejte zobrazení dat pomocí aplikace pro návrh webu, která je kompatibilní se službou Microsoft Windows SharePoint Services, jako je Office SharePoint Designer 2007.

Začátek stránky

Vytvoření nebo změna připojení mezi dvěma webovými částmi

Pomocí nabídek a dialogových oken můžete propojit webové části, předávat mezi nimi data a synchronizovat jejich chování.

 1. Otevřete stránku webové části.

 2. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Upravit stránku.

 3. Vyberte dvě webové části, které chcete propojit. Stejné připojení můžete vytvořit nebo změnit z kterékoli z těchto webových částí.

 4. Z jedné webové části, klikněte na nabídku Webová část Nabídka Webová část , přejděte na připojení, přejděte na typ připojení, které chcete vytvořit nebo změnit, například poskytnout řádek nebo Získat pořadí nebo filtr z a potom klikněte na název Webová část, u kterého chcete vytvořit nebo změnit připojení.

  Klíč k příkazům v podnabídce Připojení

  Příkaz v připojení podnabídky

  Popis

  Poskytnout řádek

  Webovou část Seznam můžete připojit k jiné webové části předáním vybraného řádku dat do této webové části. V závislosti na způsobu vytvoření dané webové části a způsobu získávání dat v této webové části může jiná webová část zobrazit řádek dat nebo jej využít jako filtr či hodnotu parametru.

  Do standardního zobrazení bude po připojení webové části Seznam automaticky přidán sloupec Vybrat položku obsahující tlačítka možností umožňující označit řádek, který má být předán do druhé webové části. Standardní zobrazení umožňuje najednou vybrat pouze jeden řádek. Některé sloupce, například sloupec Upravit, nelze v připojení webové části použít.

  V zobrazení datového listu lze vybrat více řádků, do druhé webové části však bude předán pouze jeden řádek. Vyberete-li více řádků, bude předán řádek obsahující aktivní buňky, přičemž všechny ostatní řádky budou ignorovány. Data ve sloupci Řádek součtů nebo Nový řádek nelze poskytnout do jiné webové části.

  Pomocí tohoto typu připojení můžete k webové části Zobrazení seznamu připojit víc než jednu webovou část.

  Poskytnout data

  Webovou část Seznam můžete připojit k další webové části, která pracuje s daty seznamu. V takovém případě bude webová část Seznamu představovat zdroj dat pro další webovou část.

  Ve standardním zobrazení a zobrazení Datový list budou do jiné webové části poskytnutá jen data v zobrazení.

  Pomocí tohoto typu připojení můžete k webové části Seznam připojit víc než jednu webovou část.

  Získat pořadí nebo filtr

  Ve standardním zobrazení a zobrazení Datový list můžete připojit webovou část Zobrazení seznamu k další webové části, která může webové části Zobrazení seznamu poskytovat následující informace:

  1. Další sloupec název-hodnota dvojic dat, filtrování dat ve webové části Seznam.

  2. sloupec dat sloužící k ve vzestupném nebo sestupném pořadí, ve webové části Seznam.

  Pomocí tohoto typu připojení můžete k webové části Seznam připojit pouze jednu další webovou část.

  Je možné, že nabídka Webová část není aktivní nebo se na stránce webové části nezobrazí. Důvodů může být několik včetně toho, že webová část nebo zóna nepodporují připojení, používáte prohlížeč, který není kompatibilní se službou Windows SharePoint Services, nebo jsou připojení na vašem webu zakázána.

 5. U některých připojení webových částí můžete potřebovat vybrat další informace v dialogovém okně Konfigurovat připojení. Můžete například potřebovat vybrat typ připojení, který chcete použít, nebo sloupec, který chcete filtrovat. Kromě toho, v závislosti na tom, jak byly obě webové části vytvořeny, se vám mohou zobrazit další dialogová okna, která jsou pro připojení webových částí jedinečná. Další případné informace získáte v informacích v Nápovědě pro vlastní webovou část.

  Tip: Webovou část můžete skrýt, jestliže ji chcete použít k poskytnutí dat jiné webové části pomocí připojení webových částí, ale nechcete zobrazit danou webovou část.

  Poznámky: 

  • Podnabídka typu připojení se může u různých stránek webové části a webových částí lišit z několika důvodů, včetně rozdílů mezi nastavením vlastností pro stránku webové části, webovou část nebo webovou zónu, typ nebo kompatibilitu webových částí na stránce a toho, zda mají webové části kompatibilní typy připojení.

  • V podnabídce dostupných webových částí se zobrazí pouze webové části, které je možné připojit. Některé webové části na stránce webové části mohou být navrženy tak, aby nevytvářely připojení, některé webové části nemusí podporovat připojení na aktuální webovou část nebo může dojít k tomu, že jsou některé limity připojení aktuálně překročeny.

Začátek stránky

Dokončení připojení webové části v dialogovém okně Konfigurovat připojení

Dialogové okno Konfigurovat připojení slouží k párování sloupců mezi webovou částí, která získává data, a webovou částí, která data poskytuje.

Poznámka: Můžete vytvořit připojení, které je správné ale není smysluplné. Například webová část, která poskytuje data, může mít sloupec ID produktu a webová část, která tato data přijímá, může mít sloupec ID zaměstnance. I když tyto sloupce můžete spárovat, výsledky nebudou dávat smysl.

V seznamu Sloupec vyberte sloupec, ze kterého webová část získává data, webovou část, která poskytuje data, nebo obojí.

Mezi běžné případy patří:

 • Odpovídající řádek dat v jedné webové části do buňky nebo oblasti dat v jiné webové části   

  Webová část, ze které se připojujete, je webová část Seznam kontaktů. Jeden ze sloupců v seznamu je sloupec, který obsahuje hypertextový odkaz nazvaný Fotka, v němž je obsažena adresa URL k obrázku kontaktu. Vytvoříte připojení k webové části Obrázek, kde se může zobrazit pouze adresa URL, která obsahuje obrázek. Je třeba vybrat sloupec Fotka z webové části kontaktů, abyste získali správný pár s webovou částí Obrázek.

 • Odpovídající řádek dat v jedné webové části na sloupec dat v jiné webové části, takže je můžete vyfiltrovat   

  Webová část, ze které se připojujete, je webová část Seznam, která obsahuje data objednávky. Jeden ze sloupců v seznamu je sloupec, který obsahuje položku řádku nazvanou ID_detailů_objednávky. Vytvoříte připojení k jiné webové části Seznam, která má několik sloupců obsahujících detaily objednávky, z nichž jeden je spárovaný sloupec nazvaný ID_detailů_objednávky. Chcete-li připojit tyto dvě webové části tak, aby se, když vyberete objednávku v jedné webové části, zobrazila každá položka řádku pro příslušnou objednávku v druhé webové části, musíte v jednotlivých webových částech spárovat sloupce ID_detailů_objednávky.

  Poznámka: Názvy sloupců nemusí být stejné, ale základní data se musí shodovat nebo musí mít stejnou hodnotu.

Začátek stránky

Odebrání připojení mezi dvěma webovými částmi

 1. Otevřete stránku webové části.

 2. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Upravit stránku.

 3. Z jedné webové části, ze kterého chcete připojení odebrat, klikněte na nabídku Webová část Nabídka Webová část , přejděte na připojení, přejděte na typ připojení, které chcete odebrat – například poskytnout řádek nebo získat pořadí nebo filtr Z – a potom klikněte na název webové části, ze kterého chcete připojení odebrat.

  Poznámka: V podnabídce připojení se zobrazí zaškrtnutí u každé vybrané položky, která má povolené připojení. Pokud žádné zaškrtnutí nevidíte, žádné připojení není povolené.

 4. V dialogovém okně Konfigurovat připojení klepněte na položku Odebrat připojení.

 5. Když se zobrazí výzva k potvrzení toho, že chcete odebrat připojení mezi webovými částmi, klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Běžné typy připojení webových částí

Existuje mnoho způsobů, jak kombinovat a připojit webové části na stránce webové části. Na své stránce webové části můžete vytvořit několik těchto webových připojení webových částí. V následujících scénářích jsou popsány běžné typy připojení dat mezi webovými částmi.

Seznamu a podrobností

Máte hlavní seznam dat a potřebujete zobrazit podrobné informace související s tímto hlavním seznamem.

Příklad seznamu a podrobností

1.  Webová část Základní informace o zaměstnancích obsahuje základní údaje o zaměstnancích, ke kterým lze běžně získat přístup, jako je ID, název a název úlohy.

2.  Chcete-li vyhledat detaily o zaměstnanci, vyberte řádek.

3.  Řádek bude předán do druhé webové části.

4.  Ve webové části Detaily zaměstnanců budou všechny detaily zaměstnanců zobrazeny jako formulář.

Ve webové části Seznam můžete dokonce řadit a filtrovat velký seznam, abyste mohli snáze vyhledat zaměstnance před tím, než vyberete řádek. Pokud je podrobných údajů hodně, můžete dokonce zobrazit webovou část Detaily zaměstnanců na jiné stránce webové části.

Souhrnu a detailů

Máte souhrnný seznam dat a potřebujete zobrazit podrobné informace, z nichž byl souhrn vytvořen.

Ukázka souhrnu a detailů

1.  Webová část Roční výpis plateb obsahuje informace o úhradách.

2.  Vyberte souhrnné informace o akumulovaných dobách dovolených a dnech strávených v pracovní neschopnosti.

3.  Souhrnné informace budou předány do druhé webové části.

4.  Ve webové části Podrobný výpis plateb, ve které se zobrazí týdenní data, ověříte týdny, kdy jste zaznamenali tyto dny, aby se obnovila paměť nebo potvrdila jejich přesnost.

Nadřazené a podřízené

Je zobrazen seznam dat (nadřazený), jehož řádky souvisí s jinými řádky (podřízenými), které budou zobrazeny v jiném seznamu.

Nadřazené a podřízené – ukázka

1.  Webová část Objednávky obsahuje seznam nejnovějších objednávek od zákazníků.

2.  Klepněte na řádek, který obsahuje objednávku, kterou chcete zkontrolovat.

3.  Tento řádek bude předán do druhé webové části.

4.  Ve webové části Detaily objednávky se zobrazí všechny položky řádku pro příslušnou objednávku.

Hledání a filtrování

Chcete zadat data, jako jsou kritéria hledání nebo filtrování v jedné webové části, aby se zobrazily výsledky v druhé webové části.

Příklad hledání a filtrování

1.  Do webové části Hledání knih zadáte informace o knize, jako je název, autor a téma, a pokusíte se vyhledat knihu nebo sadu knih.

2.  Klepněte na možnost ODESLAT.

3.  Kritéria vyhledávání budou předána do druhé webové části.

4.  Webová část Seznam knih zobrazí jednu nebo více knih, které vyhovují vašim vyhledávacím kritériím.

Výpočty

Výpočty dat je často možné provést v rámci jedné webové části, přesto však možná budete chtít spojením dvou webových částí dosáhnout větší flexibility výpočtů.

Ukázka výpočtů

1.  Do webové části Čísla hypoték zadáte čísla hypoték.

2.  Klepnete na možnost PŘEJÍT.

3.  Čísla hypoték budou předána do druhé webové části.

4.  Webová část Výpočet hypoték vypočítá hypotéku a zobrazí měsíční platební kalendář.

Alternativní zobrazení dat

Různé způsoby zobrazení dat mohou přispět k porozumění důsledkům, trendům a vztahům. Seznamy, řádky a buňky (nebo pole a parametry) je možné předat z jedné webové části do jiné a zobrazit data alternativním způsobem.

Alternativní zobrazení seznamu

Chcete zobrazit všechny zaměstnance společnosti v grafu hierarchie.

Alternativní zobrazení dat v seznamu

1.  Webová část Zaměstnanci zobrazí u každého, kdo pracuje pro vaši společnost, ID zaměstnance, označení práce a ID vedoucího.

2.  Protože používáte všechna data, není nutný žádný výběr.

3.  Všechna data jsou předána do jiné webové části.

4.  Ve webové části Organizační graf se zobrazí pracovní vztahy mezi zaměstnanci a mohou se zobrazit alternativní zobrazení této hierarchie.

Alternativní zobrazení řádku

Chcete zobrazit řádek s demografickými údaji v grafu, například ve výsečovém nebo pruhovém.

Alternativní zobrazení dat na řádku

1.  Ve webové části Statistika populace se zobrazí demografické údaje, jako je věk, příjem a zděděný majetek.

2.  Vyberete řádek s demografickými daty.

3.  Data předáte do jiné webové části.

4.  Ve webové části Graf se zobrazí řádek s daty ve výsečovém grafu a alternativně v pruhovém grafu.

Alternativní zobrazení buňky

Chcete sledovat celkový postup kampaně na získávání fondů.

Alternativní zobrazení dat v buňce

1.  Ve webové části Získávání fondů zadá každý člen skupiny částku peněz, které získali.

2.  V poli s celkovou částkou se zobrazí aktuální součet.

3.  Pole s celkovou částkou bude předáno do druhé webové části.

4.  Celkový postup skupiny sledujete ve webové části Cíl charity.

Rozšíření dat

Chcete rozšířit základní data o osobách a místech tak, aby byla zajímavější, působivější a užitečnější.

Ukázka rozšíření dat

1.  Ve webové části Kontakty se zobrazí informace, které potřebujete ke sledování podnikatelských sdružení, jako je název, adresa a třeba i fotografie.

2.  Vyberte kontakt.

3.  Do druhé webové části bude předána řádka s daty.

4.  Ve webové části Obrázek uvidíte fotografii kontaktu a ve webové části Mapa potom vyhledáte kontaktní adresu podniku.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×