Připojení dat ve webových částech

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Tlačítka a nabídky ve webové části Sharepointu můžete použít k vytváření datových připojení bez psaní vlastního kódu. Například připojením webových částí, můžete prezentovat alternativní zobrazení dat ze dvou webových částí. Kromě toho můžete provádět související výpočty mezi dvěma webovými částmi nebo webová část filtr pomocí hodnoty z jiné webové části. Pomocí těchto připojení na jedné stránce. Můžete taky vytvořit propojení mezi webovými částmi na jiné stránky ve stejném webu nejvyšší úrovně pomocí návrhové aplikace pro Web, který je kompatibilní s webem, například aplikaci SharePoint Designer.

V tomto článku

Základní informace o připojení webových částí

Vytvoření připojení webových částí

Vytvoření nebo změna spojení mezi dvěma webovými částmi

Dokončení připojení webové části

Odebrání připojení mezi dvěma webovými částmi

Běžné typy připojení webové části

Seznamu a podrobností

Souhrnu a detailů

Nadřazené a podřízené

Hledání a filtrování

Výpočty

Zobrazení alternativních dat

Rozšíření dat

Základní informace o připojení webových částí

Pomocí připojení webových částí, můžete vytvořit nebo zlepšit stránky vašeho webu. Připojení webové části tak, aby při provádění akce v jedné webové části obsah jiné webové části.

Například můžete připojit zaměstnancům webové části Seznam k webové části Obrázek předáním dat mezi dvěma webovými částmi. Pokaždé, když v zaměstnanců zobrazení webové části Seznam, která obsahuje sloupec s obrázkem zaměstnance, vyberte řádek se zobrazí obrázek zobrazený ve webové části Obrázek.

Základní připojení webové části

Připojení webové části způsobem předávat data z jedné webové části k jiné webové části a synchronizovat své chování.

Jednu webovou část obsahuje data.

Data lze seznamy, řádky, buňky nebo hodnoty parametrů.

Jiné webové části získává data.

Připojení webové části můžete vytvořit z některého z webové části pomocí připojení nabídka typ příkazu připojení v nabídce Webová část.

Poznámka: Můžete vytvořit jenom propojování webových částí, které jsou na stejné stránce. Připojení webové části k datům z jiného webu nebo zdroj dat, přidejte zobrazení dat pomocí návrhové aplikace pro Web například aplikaci SharePoint Designer.

Například příkaz nabídky z jednoho typu připojení webové části může zobrazit poskytnout řádek a příkaz nabídky z cíle typ připojení webové části může zobrazit Získat řádek z. Následující tabulka popisuje běžné příkazy, které se může zobrazit nabídku připojení.

Příkaz v nabídce připojení

Popis

Řádek dat

Webové části Seznam můžete připojit k jiné webové části předáním vybraného řádku dat jiné webové části.

Ve standardním zobrazení, klikněte sloupec Vyberte položku automaticky přidají i po připojení webové části Seznam. Obsahuje možnosti, které vám umožní označit řádek, který chcete předat na jiné webové části. Vyberte pouze jeden řádek současně ve standardním zobrazení. Některé sloupce, jako Upravit sloupce, nejsou k dispozici pro použití v připojení webové části.

V zobrazení Datový list můžete vybrat víc řádků, ale pouze jeden řádek předán do jiné webové části. Pokud je vybráno více řádků, řádek, který obsahuje aktivní buňky předán do jiné webové části a všechny ostatní řádky jsou ignorovány. Nelze zdrojem dat v řádek Součet nebo Nový řádek, který má jiné webové části.

Pomocí tohoto typu připojení můžete mít k webové části Seznam připojit víc než jednu webovou část.

Získání hodnoty parametrů od

Tato možnost slouží k použití parametry z jednoho sloupce v poskytovatele webové části na sloupec ve webové části uživatele.

Získat z hodnoty filtru

Ve standardním zobrazení a zobrazení Datový list můžete připojit webovou část Seznam k další webové části, která může webové části Seznam poskytovat následující informace:

 • Další sloupce název-hodnota dvojic dat, filtrování dat ve webové části Seznam

 • Sloupec dat sloužící k ve vzestupném nebo sestupném pořadí, ve webové části Seznam

Pomocí tohoto typu připojení můžete pouze jeden další webové části připojení k webové části Seznam.

Můžete taky vytvořit propojení mezi webovými částmi na dva různé stránky webových částí pomocí návrhové aplikace pro Web například aplikaci SharePoint Designer.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Začátek stránky</link>

Vytvoření připojení webových částí

Před pokusem o vytvoření připojení mezi dvěma webovými částmi, byste měli dokončit tří kroků.

Krok 1: Rozhodnout, jaká data se má k dispozici na stránce   
často, existují jeden nebo více seznamů na webu, které jsou zdrojem dat, které chcete. Seznamy prezentace dat ve formátu tabulky. Budou snadněji upravovat a aktualizace dat, změnit pořadí řazení, filtru v seznamu a agregace dat. Můžete vytvořit zobrazení obsahující jenom výběr dat ve formátu, který chcete. Pomocí voliče zobrazení v podokně nástrojů můžete změnit zobrazení webové části Seznam, pro práci s jenom sloupce, které chcete. Vytvoření zobrazení, v seznamu na pásu karet klikněte v části Nástroje seznamu, klikněte na seznam, klikněte na Vytvořit zobrazení, vyberte požadovaný formát zobrazení a vyberte data, která chcete zobrazit.

Krok 2: Přidání webové části Seznam stránku   
přidáním jako webovou část na stránku můžete přidat do seznamu na stránku.

Krok 3: Připojení webové části výsledky, které chcete   
můžete vytvořit připojení jenom mezi webových částí, které podporují připojení webových částí. Webové části, které podporují připojení webové části zahrnout webové části Seznam, webové části formulář a webové části Obrázek.

Nabídka připojení v nabídce Webová část zobrazí jenom typ připojení, které můžete vytvořit a nabídce k dispozici webové části se zobrazí pouze kompatibilní webové části. Po dokončení kroků 1 a 2, můžete mít připojení webové části bez použití skriptování ani kódování.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Začátek stránky</link>

Vytvoření nebo změna spojení mezi dvěma webovými částmi

Pomocí nabídek a dialogových oken můžete připojit webových částí, předávat data mezi nimi a synchronizovat své chování.

 1. Přejděte na stránku, která obsahuje dvěma webovými částmi se chcete připojit.

 2. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Upravit stránku.

 3. Z jedné webové části klikněte na nabídku Webová část. Potom přejděte na připojení a přejděte na typ připojení, které chcete vytvořit nebo změnit, například poskytnout řádek nebo získat pořadí nebo filtr. Klikněte na název webové části, u kterého chcete vytvořit nebo změnit připojení.

  Poznámka: Na nabídku Webová část nemusí být povolené nebo na vaší stránce zobrazená z několika důvodů. Tyto příčiny webové části nebo oblast, která podporuje připojení, nekompatibilní prohlížeč nebo připojení, které jsou zakázány na vaše

  Web. Podnabídka typu připojení se může lišit od stránky webových částí na stránku webových částí a od webové části webovou část. Tato situace může nastat z důvodu rozdíly mezi nastavení vlastností pro stránky webových částí, webové části nebo zónu webových částí, kompatibilita webových částí na stránce, nebo zda webových částí kompatibilní typy připojení.

U některých připojení webové části může musíte vybrat další informace v dialogovém okně Konfigurovat připojení. Například budete muset vyberte typ připojení, který chcete použít nebo sloupec, který chcete filtrovat. Podle toho, jak byly vytvořeny jednu nebo obě webových částí, můžete taky vidět další dialogových oknech, které jsou jedinečné pro připojení webové části.

Tip: Tip: můžete webovou část skrýt. Například se možná budete chtít použít k poskytnutí dat jiné webové části, ale nechcete, aby ji zobrazíte.

Poznámka: V nabídce k dispozici webové části se zobrazí pouze webové části, které jde připojit. Další webové části na stránce nepodporuje připojení nebo nepodporuje připojení k webové části aktuální. Kromě toho webu může být kvůli omezením určité připojení, které jsou vyšší než.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Začátek stránky</link>

Dokončení připojení webové části

Až vytvoříte počáteční připojení mezi dvěma webovými částmi, zobrazí se dialogové okno Konfigurovat připojení. V tomto dialogovém můžete porovnat sloupců mezi webové části, která získává data a webové části, který obsahuje data.

Poznámka: Můžete vytvořit připojení, které je správná, ale ne smysluplný. Příklad webové části, který obsahuje data pravděpodobně sloupec ID produktu a webové části, která získává data může mít sloupec ID zaměstnance. Přestože je možné podle těchto různé hodnoty ID, výsledek nebude smysl.

Následující seznam obsahuje několik běžných příkladů připojení webové části:

Odpovídající řádek dat v jedné webové části do buňky nebo oblasti dat v jiné webové části   
webové části, ke kterému se připojujete z je webová část Seznam kontaktů. Jeden ze sloupců v zobrazení seznamu je sloupec, který obsahuje hypertextový odkaz s názvem fotky, která obsahuje adresa URL obrázku kontaktu. Připojení k webové části Obrázek, který lze zobrazovat pouze adresu URL, která obsahuje obrázek. Je potřeba, abyste vybrali sloupec fotografie kontakty ve webové části na může zobrazit adresu URL do webové části Obrázek.

Odpovídající řádek dat v jedné webové části na sloupec dat v jiné webové části, takže je můžete vyfiltrovat   
webové části, ke kterému se připojujete z je webové části Seznam, který obsahuje data objednávky. Jednou z sloupce v zobrazení seznamu je sloupec obsahující položky s názvem Kód podrobností objednávek. Připojení k jiné webové části Seznam, který má více sloupců, která obsahuje rozpis objednávek. Jednou z nich je odpovídající sloupec s názvem Kód podrobností objednávek. Připojení dvěma webovými částmi, takže když vyberete pořadí v jedné webové části, zobrazí položky řádku dané objednávky v jiné webové části. Musí odpovídat Kód podrobností objednávek sloupců ve všech webových částí.

Poznámka: Názvy sloupců nemusí být stejný. Podkladová data však musí shodovat nebo musí mít stejnou hodnotu.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Začátek stránky</link>

Odebrání připojení mezi dvěma webovými částmi

 1. Otevřete stránku.

 2. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Upravit stránku.

 3. Vyberte jednu z webových částí, ze kterého chcete připojení odebrat.

 4. Klikněte na nabídku Webová část, přejděte na připojení a pak přejděte na typ připojení, které chcete odebrat, například poskytnout řádek nebo získat pořadí nebo filtr z.

 5. Klikněte na název webové části, ze kterého chcete připojení odebrat.

  Poznámka: Pro každý výběr, který má povolené připojení v podnabídce připojení se zobrazí značka zaškrtnutí. Pokud není zaškrtnuté, žádné připojení není povolené.

 6. V dialogovém okně Konfigurovat připojení klikněte na Odebrat připojení.

 7. Po zobrazení výzvy k potvrzení, že chcete připojení mezi dvěma webovými částmi odebrat, klikněte na OK.

Běžné typy připojení webové části

Ke sloučení a připojení webové části na stránce mnoha různými způsoby. Můžete vytvořit několik těchto připojení webové části na stránce. V následujících scénářích popisují běžné typy datových připojení mezi dvěma webovými částmi.

Seznamu a podrobností

Máte seznam dat a máte zobrazíte podrobné informace týkající se tohoto seznamu.

Příklad seznamu a podrobností

 1. Základní informace o webové části pro zaměstnance obsahuje údaje o zaměstnancích základní, často používané, jako jsou ID, název a funkce.

 2. Chcete-li vyhledat podrobnosti o zaměstnanci, vyberte řádek.

 3. Řádku předána jiné webové části.

 4. Ve webové části Podrobnosti o zaměstnanci jsou všechny podrobnosti o zaměstnanci zobrazovat ve tvaru.

Ve webové části Seznam i seřadit a filtrovat je možné s rozsáhlým seznamem usnadňuje vyhledání zaměstnance před vyberte řádek. Pokud podrobná data je rozsáhlé, můžete i k zobrazení webová část Podrobnosti o zaměstnanci na jiné stránce.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Začátek stránky</link>

Souhrnu a detailů

Máte přehled dat a máte zobrazíte podrobné informace, které vytvoří souhrnná data.

Ukázka souhrnu a detailů

 1. Roku ke dnešnímu dni webová část obsahuje informace o náhradu.

 2. Vyberte souhrnné informace o Akumulované dovolenou a nemoc dnech.

 3. Souhrnné informace předána jiné webové části.

 4. V zaplatit zástupná procedura podrobnosti webové části, která se zobrazí týdenní data ověřte, jestli ho máte nastavený data, která se zobrazí.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Začátek stránky</link>

Nadřazené a podřízené

Zobrazení seznamu dat (nadřazený) a pro každý řádek je jeden nebo více související řádky (podřízených), které se má zobrazit v jiném seznamu.

Nadřazené a podřízené – ukázka

 1. Webové části aplikace objednávky obsahuje seznam posledních objednávky zákazníků.

 2. Klikněte na řádek, který obsahuje pořadí, ve kterém chcete zkontrolovat.

 3. Řádku předána jiné webové části.

 4. Ve webové části Rozpis objednávek se zobrazí všechny položky řádku dané objednávky.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Začátek stránky</link>

Hledání a filtrování

Chcete-li zadávání dat, například kritéria hledání nebo filtru v jedné webové části zobrazte výsledky v jiné webové části.

Příklad hledání a filtrování

 1. Ve webové části vyhledávání knihy zadejte informace o knize, jako je název, autor a předmět, zkuste najít knihy nebo sadu knih.

 2. Klikněte na Odeslat.

 3. Kritéria vyhledávání předávají k jiné webové části.

 4. Webová část Seznam knih zobrazí jednu nebo více knih, které nevyhovují zadaným kritériím hledání.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Začátek stránky</link>

Výpočty

Přestože můžete často počítat data ve webové části, někdy je vhodné kombinovat dvěma webovými částmi provádět výpočty flexibilnější.

Ukázka výpočtů

 1. Zadání čísla hypoték do webové části čísla hypoték.

 2. Klikněte na tlačítko Přejít.

 3. Čísla hypoték předávají k jiné webové části.

 4. Webové části hypotéční Kalkulačka vypočítá hypoték a zobrazí měsíční splátky plán.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Začátek stránky</link>

Zobrazení alternativních dat

Zobrazení dat v několika různými způsoby vám můžou pomoct pochopili důsledky, trendů a relace. Můžete předat seznamy, řádky a buňky (nebo pole a parametrech) z jedné webové části a zobrazení dat v alternativních zobrazení.

Alternativní zobrazení seznamu

Chcete zobrazit všechny zaměstnance společnosti v hierarchickém grafu.

Alternativní zobrazení dat v seznamu

 1. Webová část zaměstnanci zobrazí ID zaměstnance, jméno zaměstnance, funkce a Nadřízeného všech účastníků, kteří pracují ve vaší společnosti.

 2. Vzhledem k tomu použít všechna data bez výběru požaduje sledování.

 3. Všechna data předán k jiné webové části.

 4. Webová část organizační diagram zobrazuje pracovní vztahy mezi zaměstnanci, mohou zobrazovat alternativních zobrazení této hierarchie.

  Alternativní zobrazení řádku

Chcete zobrazit řádek demografických dat v grafu, jako je výsečový graf nebo sloupcový graf.

Alternativní zobrazení dat na řádku

 1. Webové části Statistika populace zobrazuje demografická data například věku, příjem a další.

 2. Vyberte řádek demografická data.

 3. Předávají data do jiné webové části.

 4. Webová část graf zobrazí řádek dat ve výsečovém grafu a také v pruhovém grafu.

  Alternativní zobrazení buňky.

Chcete-li sledovat průběh celkové sbírky.

Alternativní zobrazení dat v buňce

 1. Ve webové části získávání fondů zadá každý člen skupiny kolik peněz pozná aktivovaná.

 2. Aktuální součet se zobrazí v poli součtu.

 3. Pole Celková předána jiné webové části.

 4. Zkontrolovat, že vaše skupina celkový průběh ve webové části cíl Charity.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Začátek stránky</link>

Rozšíření dat

Chcete rozšířit základní data o lidech a místa zajímavé, zajistíte poutavé a užitečné.

Ukázka rozšíření dat

 1. Webová část Kontakty zobrazuje informace, musíte mít ke sledování spolupracovníků, například jménem, adresou a případně fotografie.

 2. Vyberte kontakt.

 3. Řádek dat předána jiné webové části.

 4. Zobrazit fotografii kontaktu zobrazit ve webové části Obrázek a potom vyhledejte adresy obchodního kontaktu ve webové části mapy.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×