Připojení dat ve webových částech

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

K vytvoření datových připojení bez psaní vlastního kódu můžete použít nabídky a tlačítka ve webové části SharePoint. Připojením webových částí můžete například zobrazit alternativní zobrazení dat ze dvou webových částí. Kromě toho můžete provádět související výpočty mezi dvěma webovými částmi nebo filtrovat webovou část pomocí hodnot z jiné webové části. Všechna tato připojení můžete použít na jedné stránce. Můžete také vytvářet připojení mezi webovými částmi na různých stránkách na stejném webu nejvyšší úrovně pomocí aplikace pro navrhování webů, která je kompatibilní s vaším webem, jako je například aplikace SharePoint Designer.

V tomto článku

Základní informace o připojení webových částí

Vytvoření připojení webových částí

Vytvoření nebo změna spojení mezi dvěma webovými částmi

Dokončení připojení webové části

Odebrání připojení mezi dvěma webovými částmi

Běžné typy připojení webové části

Seznamu a podrobností

Souhrnu a detailů

Nadřazené a podřízené

Hledání a filtrování

Výpočty

Zobrazení alternativních dat

Rozšíření dat

Přehled připojení webových částí

Pomocí připojení webových částí můžete vytvořit nebo vylepšit stránky webu. Webové části jsou připojeny tak, že při provedení akce v jedné webové části se změní obsah jiné webové části.

Webovou část Zobrazení seznamu zaměstnanců můžete například připojit k webové části Obrázek předáním dat mezi těmito dvěma webovými částmi. Pokaždé, když ve webové části Zobrazení seznamu zaměstnanců vyberete řádek, který obsahuje sloupec s obrázkem tohoto zaměstnance, se ve webové části Obrázek zobrazí tento obrázek.

Základní připojení webové části

Připojení webové části představuje způsob, jak předat data z jedné webové části do jiné a synchronizovat jejich chování.

Jedna webová část obsahuje data.

Data mohou být seznamy, řádky, buňky nebo hodnoty parametrů.

Druhá webová část data získává.

Připojení webové části lze vytvořit z kterékoli webové části pomocí nabídky typu připojení z příkazu Připojení v nabídce Webová část.

Poznámka: Můžete vytvořit jenom propojování webových částí, které jsou na stejné stránce. Připojení webové části k datům z jiného webu nebo zdroj dat, přidejte zobrazení dat pomocí návrhové aplikace pro Web například aplikaci SharePoint Designer.

Například příkaz nabídky z jednoho typu připojení webové části může zobrazit poskytnout řádek a příkaz nabídky z cíle typ připojení webové části může zobrazit Získat řádek z. Následující tabulka popisuje běžné příkazy, které se může zobrazit nabídku připojení.

Příkaz v nabídce připojení

Popis

Odeslat řádek dat do

Webovou část Zobrazení seznamu můžete připojit k jiné webové části předáním vybraného řádku dat do této webové části.

Ve standardním zobrazení, klikněte sloupec Vyberte položku automaticky přidají i po připojení webové části Seznam. Obsahuje možnosti, které vám umožní označit řádek, který chcete předat na jiné webové části. Vyberte pouze jeden řádek současně ve standardním zobrazení. Některé sloupce, jako Upravit sloupce, nejsou k dispozici pro použití v připojení webové části.

V zobrazení Datový list můžete vybrat víc řádků, ale pouze jeden řádek předán do jiné webové části. Pokud je vybráno více řádků, řádek, který obsahuje aktivní buňky předán do jiné webové části a všechny ostatní řádky jsou ignorovány. Nelze zdrojem dat v řádek Součet nebo Nový řádek, který má jiné webové části.

Pomocí tohoto druhu připojení můžete k webové části Zobrazení seznamu připojit více než jednu webovou část.

Získání hodnoty parametrů od

Tato možnost použije parametry z jednoho sloupce ve webové části poskytovatele pro sloupec ve webové části uživatele.

Získat hodnoty filtru z

Ve standardním zobrazení a zobrazení Datový list můžete připojit webovou část Zobrazení seznamu k další webové části, která může webové části Zobrazení seznamu poskytovat následující informace:

 • Jednu nebo více dvojic název sloupce–hodnota, které filtrují data ve webové části Zobrazení seznamu

 • Sloupec dat sloužící ve webové části Zobrazení seznamu k sestupnému nebo vzestupnému řazení

Pomocí tohoto druhu připojení můžete k webové části Zobrazení seznamu připojit pouze jednu další webovou část.

Můžete taky vytvořit propojení mezi webovými částmi na dva různé stránky webových částí pomocí návrhové aplikace pro Web například aplikaci SharePoint Designer.

Začátek stránky

Vytvoření připojení webových částí

Předtím, než se pokusíte vytvořit připojení mezi webovými součástmi, se doporučuje provést následující tři kroky.

Krok 1: Rozhodnout, jaká data se má k dispozici na stránce   
často, existují jeden nebo více seznamů na webu, které jsou zdrojem dat, které chcete. Seznamy prezentace dat ve formátu tabulky. Budou snadněji upravovat a aktualizace dat, změnit pořadí řazení, filtru v seznamu a agregace dat. Můžete vytvořit zobrazení obsahující jenom výběr dat ve formátu, který chcete. Pomocí voliče zobrazení v podokně nástrojů můžete změnit zobrazení webové části Seznam, pro práci s jenom sloupce, které chcete. Vytvoření zobrazení, v seznamu na pásu karet klikněte v části Nástroje seznamu, klikněte na seznam, klikněte na Vytvořit zobrazení, vyberte požadovaný formát zobrazení a vyberte data, která chcete zobrazit.

Krok 2: Přidání webové části Seznam stránku   
přidáním jako webovou část na stránku můžete přidat do seznamu na stránku.

Krok 3: Připojení webové části výsledky, které chcete   
můžete vytvořit připojení jenom mezi webových částí, které podporují připojení webových částí. Webové části, které podporují připojení webové části zahrnout webové části Seznam, webové části formulář a webové části Obrázek.

V nabídce Připojení nabídky Webová část se zobrazuje pouze druh připojení, který můžete vytvořit, přičemž v dostupné nabídce webových částí se zobrazují pouze kompatibilní webové části. Po dokončení kroku 1 a 2 můžete připojení webové části vytvořit bez psaní skriptu nebo kódu.

Začátek stránky

Vytvoření nebo změna připojení mezi dvěma webovými částmi

Pomocí nabídek a dialogových oken můžete propojit webové části, předávat mezi nimi data a synchronizovat jejich chování.

 1. Přejděte na stránku obsahující dvě webové části, které chcete propojit.

 2. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Upravit stránku.

 3. Z jedné webové části klikněte na nabídku Webová část. Potom přejděte na připojení a přejděte na typ připojení, které chcete vytvořit nebo změnit, například poskytnout řádek nebo získat pořadí nebo filtr. Klikněte na název webové části, u kterého chcete vytvořit nebo změnit připojení.

  Poznámka: Na nabídku Webová část nemusí být povolené nebo na vaší stránce zobrazená z několika důvodů. Tyto příčiny webové části nebo oblast, která podporuje připojení, nekompatibilní prohlížeč nebo připojení, které jsou zakázány na vaše

  Podnabídka typu připojení se může u různých stránek webové části a různých webových částí lišit. Důvodem mohou být rozdíly mezi nastavením vlastností stránky webových částí, webové části nebo zóny webové části, kompatibilita webových částí na stránce nebo to, zda mají webové části kompatibilní typy připojení.

U některých připojení webových částí může být nutné vybrat další informace v dialogovém okně Konfigurovat připojení. Budete například muset vybrat typ připojení, který chcete použít, nebo sloupec, který chcete filtrovat. Kromě toho se vám mohou v závislosti na tom, jak byly obě webové části vytvořeny, zobrazit další dialogová okna, která jsou pro připojení webových částí jedinečná.

Tip: Tip: můžete webovou část skrýt. Například se možná budete chtít použít k poskytnutí dat jiné webové části, ale nechcete, aby ji zobrazíte.

Poznámka: V nabídce dostupných webových částí se zobrazí pouze webové části, které je možné připojit. Jiné webové části na stránce nemusejí připojení podporovat nebo nemusejí podporovat připojení k aktuální webové části. Na vašem webu také mohou být u určitých připojení nastaveny limity, které jsou překročeny.

Začátek stránky

Dokončení připojení webové části

Po vytvoření počátečního připojení mezi webovými částmi se zobrazí dialogové okno Konfigurovat připojení. Toto dialogové okno slouží k párování sloupců mezi webovou částí, která získává data, a webovou částí, která data poskytuje.

Poznámka: Můžete vytvořit připojení, které je sice správné, ale nemá smysl. Například webová část, která poskytuje data, může mít sloupec ID produktu a webová část, která tato data přijímá, může mít sloupec ID zaměstnance. Ačkoli tyto odlišné hodnoty ID můžete spárovat, nebudou výsledky dávat smysl.

Následující seznam obsahuje některé běžné příklady připojení webových částí:

Odpovídající řádek dat v jedné webové části do buňky nebo oblasti dat v jiné webové části   
webové části, ke kterému se připojujete z je webová část Seznam kontaktů. Jeden ze sloupců v zobrazení seznamu je sloupec, který obsahuje hypertextový odkaz s názvem fotky, která obsahuje adresa URL obrázku kontaktu. Připojení k webové části Obrázek, který lze zobrazovat pouze adresu URL, která obsahuje obrázek. Je potřeba, abyste vybrali sloupec fotografie kontakty ve webové části na může zobrazit adresu URL do webové části Obrázek.

Odpovídající řádek dat v jedné webové části na sloupec dat v jiné webové části, takže je můžete vyfiltrovat   
webové části, ke kterému se připojujete z je webové části Seznam, který obsahuje data objednávky. Jednou z sloupce v zobrazení seznamu je sloupec obsahující položky s názvem Kód podrobností objednávek. Připojení k jiné webové části Seznam, který má více sloupců, která obsahuje rozpis objednávek. Jednou z nich je odpovídající sloupec s názvem Kód podrobností objednávek. Připojení dvěma webovými částmi, takže když vyberete pořadí v jedné webové části, zobrazí položky řádku dané objednávky v jiné webové části. Musí odpovídat Kód podrobností objednávek sloupců ve všech webových částí.

Poznámka: Názvy sloupců nemusejí být stejné. Základní data se však musí shodovat nebo musí mít stejnou hodnotu.

Začátek stránky

Odebrání připojení mezi dvěma webovými částmi

 1. Otevřete stránku.

 2. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Upravit stránku.

 3. Vyberte jednu z webových částí, ze kterých chcete odebrat připojení.

 4. Klikněte na nabídku Webová část, přejděte na připojení a pak přejděte na typ připojení, které chcete odebrat, například poskytnout řádek nebo získat pořadí nebo filtr z.

 5. Pak klikněte na název webové části, ze které chcete připojení odebrat.

  Poznámka: V podnabídce připojení se zobrazí zaškrtnutí u každé vybrané položky, která má povolené připojení. Pokud žádné zaškrtnutí nevidíte, žádné připojení není povolené.

 6. V dialogovém okně Konfigurovat připojení klepněte na položku Odebrat připojení.

 7. Když se zobrazí výzva k potvrzení toho, že chcete odebrat připojení mezi webovými částmi, klepněte na tlačítko OK.

Běžné druhy připojení webových částí

Webové části lze na stránce kombinovat a připojovat mnoha způsoby. Na stránce můžete vytvořit několik těchto připojení webových částí. V následujících scénářích jsou popsány běžné druhy připojení dat mezi webovými částmi.

Seznam a podrobnosti

Máte seznam dat a potřebujete zobrazit podrobné informace související s tímto seznamem.

Příklad seznamu a podrobností

 1. Webová část Základní informace o zaměstnancích obsahuje základní a často používané údaje o zaměstnancích, jako je ID, jméno a pracovní pozice.

 2. Chcete-li vyhledat detaily o zaměstnanci, vyberte řádek.

 3. Tento řádek bude předán do druhé webové části.

 4. Ve webové části Detaily zaměstnanců budou všechny detaily zaměstnanců zobrazeny ve formuláři.

Ve webové části Zobrazení seznamu můžete dokonce řadit a filtrovat velký seznam, abyste mohli snáze vyhledat zaměstnance před tím, než vyberete řádek. Pokud je podrobných údajů hodně, můžete dokonce zobrazit webovou část Detaily zaměstnanců na jiné stránce.

Začátek stránky

Souhrn a detaily

Máte souhrnný seznam dat a potřebujete zobrazit podrobné informace, které vytvářejí souhrnná data.

Ukázka souhrnu a detailů

 1. Webová část Roční výplatní výpis obsahuje informace o výplatách.

 2. Vyberete souhrnné informace o akumulovaných dobách dovolených a dnech strávených v pracovní neschopnosti.

 3. Souhrnné informace budou předány do druhé webové části.

 4. Ve webové části Podrobný výplatní výpis, ve které jsou zobrazena týdenní data, ověříte data, která byla zaznamenána.

Začátek stránky

Nadřízené a podřízené

Zobrazíte seznam dat (nadřízený) a pro každý řádek existuje jeden nebo více souvisejících řádků (podřízených), které chcete zobrazit v jiném seznamu.

Nadřazené a podřízené – ukázka

 1. Webová část Objednávky obsahuje seznam nejnovějších objednávek od zákazníků.

 2. Klikněte na řádek obsahující objednávku, kterou chcete zkontrolovat.

 3. Tento řádek bude předán do druhé webové části.

 4. Ve webové části Detaily objednávky se zobrazí všechny položky řádku pro příslušnou objednávku.

Začátek stránky

Hledání a filtr

Chcete zadat data, jako jsou kritéria hledání nebo filtrování v jedné webové části, aby se zobrazily výsledky v druhé webové části.

Příklad hledání a filtrování

 1. Do webové části Hledání knih zadáte informace o knize, jako je název, autor a téma, a pokusíte se vyhledat knihu nebo sadu knih.

 2. Klikněte na možnost ODESLAT.

 3. Kritéria vyhledávání budou předána do druhé webové části.

 4. Webová část Seznam knih zobrazí jednu nebo více knih, které vyhovují vašim vyhledávacím kritériím.

Začátek stránky

Výpočty

I když můžete často počítat data ve webové části, můžete někdy chtít kombinovat dvě webové části, aby byly výpočty flexibilnější.

Ukázka výpočtů

 1. Do webové části Čísla hypoték zadáte čísla hypoték.

 2. Klikněte na možnost PŘEJÍT.

 3. Čísla hypoték budou předána do druhé webové části.

 4. Webová část Výpočet hypoték vypočítá hypotéku a zobrazí měsíční platební kalendář.

Začátek stránky

Alternativní zobrazení dat

Zobrazení dat několika různými způsoby vám může pomoci pochopit význam, trendy a vztahy. Můžete předat seznamy, řádky a buňky (nebo pole a parametry) z jedné webové části a zobrazit tato data alternativním způsobem.

Alternativní zobrazení seznamu

Chcete zobrazit všechny zaměstnance společnosti v grafu hierarchie.

Alternativní zobrazení dat v seznamu

 1. Webová část Zaměstnanci zobrazí u každého, kdo pracuje pro vaši společnost, ID zaměstnance, jméno zaměstnance, pracovní pozici a ID vedoucího.

 2. Protože používáte všechna data, není nutný žádný výběr.

 3. Všechna data jsou předána do jiné webové části.

 4. Ve webové části Organizační graf se zobrazí pracovní vztahy mezi zaměstnanci a mohou se zobrazit alternativní zobrazení této hierarchie.

  Alternativní zobrazení řádku

Chcete zobrazit řádek s demografickými údaji v grafu, například ve výsečovém nebo pruhovém.

Alternativní zobrazení dat na řádku

 1. Ve webové části Statistika populace se zobrazí demografické údaje, jako je věk, příjem a dědická práva.

 2. Vyberete řádek s demografickými daty.

 3. Data předáte do jiné webové části.

 4. Ve webové části Graf se zobrazí řádek s daty ve výsečovém grafu a alternativně v pruhovém grafu.

  Alternativní zobrazení buňky.

Chcete sledovat celkový postup kampaně na získávání fondů.

Alternativní zobrazení dat v buňce

 1. Ve webové části Získávání fondů každý člen skupiny zadá, kolik získal.

 2. V poli s celkovou částkou se zobrazí aktuální součet.

 3. Pole s celkovou částkou bude předáno do druhé webové části.

 4. Celkový postup skupiny sledujete ve webové části Cíl charity.

Začátek stránky

Rozšíření dat

Chcete rozšířit základní dat o lidech a místech, aby byla zajímavější, atraktivnější a užitečnější.

Ukázka rozšíření dat

 1. Ve webové části Kontakty se zobrazí informace, které potřebujete ke sledování podnikatelských sdružení, jako je název, adresa a třeba i fotografie.

 2. Vyberete kontakt.

 3. Do druhé webové části bude předán řádek s daty.

 4. Ve webové části Obrázek uvidíte fotografii kontaktu a ve webové části Mapa potom vyhledáte kontaktní adresu podniku.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×