Přidat výplň nebo efekt pro obrazce nebo textového pole

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Můžete změnit vzhled obrazce nebo textového pole můžete upravit změnou jeho výplně nebo přidáním efektů, jako jsou stíny, záře, odraz, měkké okraje, zkosení a 3D otočení (3D).

Výplň je barva, vzorek, texturu, obrázek nebo přechod použité pro jeho vnitřní část obrazce. Přechod je postupné průběh barev a odstínů, obvykle z jedné barvy na jinou barvu nebo z jednoho odstínu do jiného odstínu barvy.

Obrázek SmartArt s obrazci s plnou a přechodovou výplní

Změna barvy výplně u obrazce ovlivní pouze jeho vnitřní přední vrstvu. Pokud Přidání efektu k obrazci, jako je stín a chcete jinou barvu u tohoto efektu, musíte změnit barvu stínu samostatně než je barva výplně.

3D efekt přidá název hloubkové k obrazci. Můžete přidat předdefinovanou kombinaci 3D efektů do obrazce nebo můžete přidat jednotlivých efektů. Kombinace jednotlivých efektů můžete přidat do obrazce v těchto aplikacích: Excel, Outlook, Word a PowerPoint.

Přidání výplně nebo efektu

Pokud chcete přidat výplň nebo efekt, klikněte na obrazec, klikněte na Formát, klikněte na šipku vedle tlačítka Výplň obrazce nebo Efekty obrazců a vyberte barvu, přechod, texturu nebo efekt.

 1. Klikněte na obrazec, který chcete vyplnit. Pokud chcete přidat stejnou výplň k několika obrazcům, klikněte na první obrazec a stiskněte a podržte klávesu Ctrl a klikněte na ostatní obrazce.

 2. Na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na šipku u položky Výplň obrazce.

  Nabídka barev u tlačítka Výplň obrazce

 3. Chcete-li přidat nebo změnit barvu výplně, vyberte barvu.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit barvu výplně, klikněte na požadovanou barvu.

  • Pokud chcete použít barvu, která není součástí barev motivu, klikněte na Další barvy výplně vyberte barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní se neaktualizují, pokud potom změníte motiv dokumentu.

  • Pokud chcete nastavit průhlednost obrazce, klikněte na Další barvy výplně. V dolní části dialogového okna Barvy přesuňte posuvník Průhlednost nebo zadejte číselnou hodnotu do pole u posuvníku. Procentuální hodnotu průhlednosti můžete nastavit v rozsahu od 0 % (zcela neprůhledné, výchozí nastavení) do 100 % (zcela průhledné).

  • Chcete-li přidat nebo změnit obrázek výplně, klikněte na možnost Obrázek, najděte složku s obrázkem, který chcete použít, klikněte na soubor s obrázkem a poté klikněte na tlačítko Vložit.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit přechodovou výplň, přejděte na položku Přechod a vyberte požadovanou variantu přechodu. Jestliže chcete přechod přizpůsobit, klikněte na položku Další přechody a vyberte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit texturu výplně, přejděte na položku Textura a vyberte texturu. Jestliže chcete texturu přizpůsobit, klikněte na Další textury a vyberte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit texturu výplně, přejděte na textury a vyberte texturu, který chcete. Přizpůsobení texturu, kliknutím na Další textury a pak zvolte požadované možnosti.

Začátek stránky

Další informace o přidáním výplně nebo efektu vyberte položku z rozevíracího seznamu.

 1. V podokně Formát obrazce klikněte na Výplň a potom klikněte na Vzorková výplň.

  Výběr Vzorková výplň v podokně formát obrazce

 2. Zvolte požadované možnosti, pokud chcete, klikněte na šipku u položek popředí a pozadí a vyberte kombinace barev.

Začátek stránky

Přidání různých efektů k textovým polím a obrazcům, například zkosené hrany nebo odrazy.

 1. Přidáte-li k obrazci prostorový efekt, například zkosení, a poté přidáte měkký okraj, neuvidíte žádnou změnu obrazce, protože prostorové efekty mají přednost. Odstraníte-li však prostorový efekt, bude efekt měkkých okrajů viditelný.

 2. Na kartě Formát ve skupině Styly obrazců na možnost Efekty obrazců a vyberte možnost ze seznamu.

  Nabídka Efekty obrazců

  • Pokud chcete přidat efekt stínu, na kartě Formát klikněte na Stínové efekty a vyberte možnost ze seznamu.

   Můžete také použít příkazy pro posunutí stínu nahoru, dolů, doleva nebo doprava. [vložit obrázek]

  • Přidání prostorového efektu

   Klikněte na obrazec, ke kterému chcete přidat efekt. Chcete-li přidat stejný efekt k více obrazcům, klikněte na první obrazec, podržte klávesu CTRL a kliknutím označte další obrazce.

  • Na kartě Formát klikněte na Prostorové efekty a vyberte možnost ze seznamu.

   Případně proveďte některý z následujících postupů:

  • Přejděte na Barva pro prostorové efekty a vyberte barvu prostorové části obrazce.

   Přejděte na Hloubka a vyberte hloubku prostorové části obrazce.

  • Přejděte na Směr a vyberte směr prostorové části obrazce.

   Přejděte na Osvětlení a vyberte směr a intenzitu osvětlení celého obrazce.

  • Přejděte na Povrch a vyberte povrch z možností Matný nebo Drátěný model.

   Odstranění výplně obrazce

  • Klikněte na obrazec, u kterého chcete odstranit vyplnění. Chcete-li odstranit výplň u více obrazců, klikněte na první obrazec, podržte klávesu CTRL a kliknutím označte další obrazce.

   Na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na šipku u položky Výplň obrazce a potom klikněte na položku Bez výplně.

   Poznámky: 

   • Odstranění efektu obrazce

   • Klikněte na obrazec, u kterého chcete odstranit efekt. Chcete-li odstranit efekt u více obrazců, klikněte na první obrazec, podržte klávesu CTRL a kliknutím označte další obrazce.

Začátek stránky

 1. Klikněte na obrazec, který chcete odstranit výplň. Odstranění stejnou výplň z více obrazců, klikněte na první obrazec a stiskněte a podržte klávesu Ctrl a klikněte na ostatní obrazce.

 2. Na kartě Formát ve skupině Styly obrazců na šipku u položky Výplň obrazce a potom na položku Bez výplně.

  Výběr bez výplně

Začátek stránky

 1. Klikněte na obrazec, který chcete odstranit efekt. Odstranění stejného účinku z více obrazců, klikněte na první obrazec a stiskněte a podržte klávesu Ctrl a klikněte na ostatní obrazce.

 2. Na kartě Formát ve skupině Styly obrazců na možnost Efekty obrazců a proveďte jednu z následujících kroků.

  Nabídka Efekty obrazců

  • Pokud chcete z obrazce odstranit předdefinovanou kombinaci efektů, přejděte na příkaz předvolba a klikněte na možnost Bez předvoleb.

   Poznámka: Když kliknete na možnost Bez předvoleb, je neodebírat Stínové efekty, které byly použity pro obrazce. Pokud chcete odebrat stínování u obrazce, postupujte podle kroku dole.

  • Pokud chcete odstranit stín, přejděte na stín a poté klikněte na Bez stínu.

  • Pokud chcete odstranit odraz, přejděte na položku odraz a klikněte na Bez odrazu.

  • Pokud chcete odstranit záři, přejděte na záře a potom klikněte na Bez záře.

  • Pokud chcete odstranit měkké okraje, přejděte na položku Měkké okraje a potom klikněte na Bez měkkých okrajů.

  • Pokud chcete odstranit okraj, přejděte na položku zkosení a klikněte na Bez zkosení.

  • Pokud chcete odstranit 3D otočení, přejděte na 3D otočení a klikněte na Bez otočení.

Poznámka: Pokud jste přidali více jednotlivých efektů, opakujte druhý krok tohoto nad Pokud chcete je odstranit všechny.

Začátek stránky

Viz taky

Na kartu Vzorková výplň obrazce

 1. Klikněte na obrazec, který chcete přidat výplň.

  Pokud chcete přidat stejnou výplň k několika obrazcům, klikněte na první obrazec a stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na ostatní obrazce.

 2. Na kartě Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na šipku u položky Výplň obrazce a potom proveďte jednu z těchto věcí:

  The Format tab under Drawing Tools

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, přesvědčte se, že jste vybrali obrazec. Možná budete muset poklikejte na obrazec a otevřete tak kartu Formát.

  • Chcete-li přidat nebo změnit barvu výplně, klikněte na požadovanou barvu nebo nechcete zvolit žádnou barvu, klikněte na Bez výplně.

   Pokud chcete změnit na barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy výplně a potom klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na vlastní a barvy na kartě Standardní neaktualizují změníte dokument Motiv později.

   Tip: Můžete také nastavit průhlednost obrazec kliknutím na Další barvy výplně. V dolní části dialogového okna barvy přesuňte posuvník průhlednosti nebo zadejte číslo do pole vedle posuvníku. Můžete měnit procento průhlednosti od 0 % (plně neprůhledné výchozí nastavení) na 100 % (plně průhledné).

  • Pokud chcete přidat nebo změnit přechodovou výplň, přejděte na položku Přechod a vyberte požadovanou variantu přechodu. Jestliže chcete přechod přizpůsobit, klikněte na položku Další přechody a vyberte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit přechodovou výplň, přejděte na příkaz Přechod a potom klikněte na požadovanou variantu přechodu.

   Přizpůsobení přechod, kliknutím na Další přechody a pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit texturu výplně, přejděte na textury a vyberte texturu, který chcete.

   Přizpůsobení texturu, kliknutím na Další textury a pak zvolte požadované možnosti.

Začátek stránky

Další informace o přidáním výplně nebo efektu vyberte položku z rozevíracího seznamu.

 1. V dialogovém okně Formát obrazce klikněte na kartu Výplň.

 2. V podokně Výplň vyberte Výplň obrazce a vyberte vzorku, barva popředí a pozadí vzorek výplně.

Začátek stránky

 1. Klikněte na obrazec, který chcete přidat efekt.

  Do stejného účinku přidat k několika obrazcům, klikněte na první obrazec a stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na ostatní obrazce.

 2. Na kartě Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Styly obrazců na možnost Efekty obrazců a proveďte jednu z následujících akcí:

  The Format tab under Drawing Tools

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, přesvědčte se, že jste vybrali obrazec. Možná budete muset poklikejte na obrazec a otevřete tak kartu Formát.

  • Pokud chcete přidat efekt stínu, na kartě Formát klikněte na Stínové efekty a vyberte možnost ze seznamu.

   Můžete také použít příkazy pro posunutí stínu nahoru, dolů, doleva nebo doprava. [vložit obrázek]

  • Přidání prostorového efektu

   Klikněte na obrazec, ke kterému chcete přidat efekt. Chcete-li přidat stejný efekt k více obrazcům, klikněte na první obrazec, podržte klávesu CTRL a kliknutím označte další obrazce.

  • Na kartě Formát klikněte na Prostorové efekty a vyberte možnost ze seznamu.

   Případně proveďte některý z následujících postupů:

  • Přejděte na Barva pro prostorové efekty a vyberte barvu prostorové části obrazce.

   Chcete-li záři přizpůsobit, klikněte na položku Možnosti záře a pak zvolte požadované možnosti.

  • Přejděte na Směr a vyberte směr prostorové části obrazce.

   Přejděte na Osvětlení a vyberte směr a intenzitu osvětlení celého obrazce.

  • Přejděte na Povrch a vyberte povrch z možností Matný nebo Drátěný model.

   Odstranění výplně obrazce

  • Klikněte na obrazec, u kterého chcete odstranit vyplnění. Chcete-li odstranit výplň u více obrazců, klikněte na první obrazec, podržte klávesu CTRL a kliknutím označte další obrazce.

   Na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na šipku u položky Výplň obrazce a potom klikněte na položku Bez výplně.

   Poznámky: 

   • Odstranění efektu obrazce

   • Klikněte na obrazec, u kterého chcete odstranit efekt. Chcete-li odstranit efekt u více obrazců, klikněte na první obrazec, podržte klávesu CTRL a kliknutím označte další obrazce.

Začátek stránky

 1. Klikněte na obrazec, který chcete odstranit výplň.

  Odstranění stejnou výplň z více obrazců, klikněte na první obrazec a stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na ostatní obrazce.

 2. Na kartě Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na šipku u položky Výplň obrazce a potom na položku Bez výplně.

  Skupina Styly obrazců

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, přesvědčte se, že jste vybrali obrazec. Možná budete muset poklikejte na obrazec a otevřete tak kartu Formát.

Začátek stránky

 1. Klikněte na obrazec, který chcete odstranit efekt.

  Odstranění stejného účinku z více obrazců, klikněte na první obrazec a stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na ostatní obrazce.

 2. Na kartě Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Styly obrazců na možnost Efekty obrazců a proveďte jednu z následujících akcí:

  Skupina Styly obrazců

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, přesvědčte se, že jste vybrali obrazec. Možná budete muset poklikejte na obrazec a otevřete tak kartu Formát.

  • Pokud chcete z obrazce odstranit předdefinovanou kombinaci efektů, přejděte na příkaz předvolba a klikněte na možnost Bez předvoleb.

   Poznámka: Když kliknete na možnost Bez předvoleb, je neodebírat Stínové efekty, které byly použity pro obrazce. Pokud chcete odebrat stínování u obrazce, postupujte podle kroku dole.

  • Chcete z obrazce odstranit stín, přejděte na stín a poté klikněte na Bez stínu.

  • Chcete z obrazce odstranit odraz, přejděte na položku odraz a poté klikněte na Bez odrazu.

  • Z obrazce odstranit záři, přejděte na záře a potom klikněte na Bez záře.

  • Chcete z obrazce odstranit měkké okraje, přejděte na položku Měkké okraje a potom klikněte na Bez měkkých okrajů.

  • Pokud chcete odstranit okraj z obrazce, přejděte na položku zkosení a klikněte na Bez zkosení.

  • Z obrazce odstranit 3D otočení v prostoru, přejděte na 3D otočení a klikněte na Bez otočení.

Poznámka: Pokud jste přidali více jednotlivých efektů, opakujte druhý krok tohoto nad Pokud chcete je odstranit všechny.

Začátek stránky

Přidání nebo změna výplně

Aplikace Microsoft Office vyberte v rozevíracím seznamu.

 1. Klikněte na obrazec nebo textové pole, která chcete přidat výplň.

  Pokud chcete přidat stejnou výplň více obrazců nebo textových polí, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikněte na ostatní.

 2. Na kartě Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na Výplň obrazce a potom proveďte jednu z těchto věcí:

  Nástroje kreslení, karta Formát

  • Chcete-li přidat nebo změnit barvu výplně, klikněte na požadovanou barvu nebo nechcete zvolit žádnou barvu, klikněte na Bez výplně.

   Pokud chcete změnit na barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy výplně a potom klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na vlastní a barvy na kartě Standardní neaktualizují změníte dokument Motiv později.

   Můžete také nastavit průhlednost výplně kliknutím na Další barvy výplně. V dolní části dialogového okna barvy přesuňte posuvník průhlednosti nebo zadejte číslo do pole vedle posuvníku. Můžete měnit procento průhlednosti od 0 % (plně neprůhledné výchozí nastavení) na 100 % (plně průhledné).

  • Pokud chcete přidat nebo změnit obrázek výplně, klikněte na Obrázek, najděte a klikněte na obrázek, který chcete použít a potom klikněte na Vložit.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit výplň Postupný, přejděte na příkaz Přechod a potom klikněte na požadovanou variantu přechodu.

   Přizpůsobení přechod, kliknutím na Další přechody a pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit texturu výplně, přejděte na textury a vyberte texturu, který chcete.

   Přizpůsobení texturu, kliknutím na Další textury a pak zvolte požadované možnosti.

Poznámka: Vzorkové výplně nejsou dostupné v aplikaci Excel 2007, ale můžete Přidat do stejného výsledku dosáhnete. Další informace najdete v tématu Přidání vzorkové výplně do grafu aplikace Excel 2007 nebo obrazec.

Začátek stránky

 1. Klikněte na obrazec nebo textové pole, která chcete přidat výplň.

  Pokud chcete přidat stejnou výplň více obrazců nebo textových polí, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikněte na ostatní.

 2. V části Nástroje kreslení nebo Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Styly obrazců nebo Styly textu klikněte na Výplň obrazce a potom proveďte jednu z těchto věcí:

  Nástroje textového pole, karta Formát

  • Chcete-li přidat nebo změnit barvu výplně, klikněte na požadovanou barvu nebo nechcete zvolit žádnou barvu, klikněte na Bez výplně.

   Pokud chcete změnit na barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy výplně a potom klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na vlastní a barvy na kartě Standardní neaktualizují změníte dokument Motiv později.

   Můžete také nastavit průhlednost po kliknutí na Další barvy výplně. V dolní části dialogového okna barvy přesuňte posuvník průhlednosti nebo zadejte číslo do pole vedle posuvníku. Můžete měnit procento průhlednosti od 0 % (plně neprůhledné výchozí nastavení) na 100 % (plně průhledné).

  • Pokud chcete přidat nebo změnit přechodovou výplň, přejděte na položku Přechod a vyberte požadovanou variantu přechodu. Jestliže chcete přechod přizpůsobit, klikněte na položku Další přechody a vyberte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit výplň Postupný, přejděte na příkaz Přechod a potom klikněte na požadovanou variantu přechodu.

   Přizpůsobení přechod, kliknutím na Další přechody a pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit texturu výplně, přejděte na textury a vyberte texturu, který chcete.

   Přizpůsobení texturu, kliknutím na Další textury a pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit vzorek, položku Možnosti odrazu a pak klikněte na požadované možnosti.

Začátek stránky

 1. Klikněte na obrazec nebo textové pole, která chcete přidat výplň.

  Pokud chcete přidat stejnou výplň více obrazců nebo textových polí, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikněte na ostatní.

 2. Na kartě Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na Výplň obrazce a potom proveďte jednu z těchto věcí:

  Nástroje kreslení, karta Formát

  • Chcete-li přidat nebo změnit barvu výplně, klikněte na požadovanou barvu nebo nechcete zvolit žádnou barvu, klikněte na Bez výplně.

   Pokud chcete změnit na barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy výplně a potom klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na vlastní a barvy na kartě Standardní neaktualizují změníte dokument Motiv později.

   Můžete také nastavit průhlednost výplně kliknutím na Další barvy výplně. V dolní části dialogového okna barvy přesuňte posuvník průhlednosti nebo zadejte číslo do pole vedle posuvníku. Můžete měnit procento průhlednosti od 0 % (plně neprůhledné výchozí nastavení) na 100 % (plně průhledné).

  • Pokud chcete přidat nebo změnit obrázek výplně, klikněte na Obrázek, najděte a klikněte na obrázek, který chcete použít a potom klikněte na Vložit.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit výplň Postupný, přejděte na příkaz Přechod a potom klikněte na požadovanou variantu přechodu.

   Přizpůsobení přechod, kliknutím na Další přechody a pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit texturu výplně, přejděte na textury a vyberte texturu, který chcete.

   Přizpůsobení texturu, kliknutím na Další textury a pak zvolte požadované možnosti.

Poznámka: Vzorkové výplně nejsou dostupné v PowerPointu. Výplně však můžete přidat k obrazcům. Další informace najdete v tématu Žádné další vzorkové výplně v aplikaci PowerPoint 2007.

Začátek stránky

 1. Klikněte na obrazec nebo textové pole, která chcete přidat výplň.

  Pokud chcete přidat stejnou výplň více obrazců nebo textových polí, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikněte na ostatní.

 2. V části Nástroje kreslení nebo Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Styly obrazců nebo Styly textu klikněte na Výplň obrazce a potom proveďte jednu z těchto věcí:

  Nástroje textového pole, karta Formát

  • Chcete-li přidat nebo změnit barvu výplně, klikněte na požadovanou barvu nebo nechcete zvolit žádnou barvu, klikněte na Bez výplně.

   Pokud chcete změnit na barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy výplně a potom klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na vlastní a barvy na kartě Standardní neaktualizují změníte dokument Motiv později.

   Můžete také nastavit průhlednost po kliknutí na Další barvy výplně. V dolní části dialogového okna barvy přesuňte posuvník průhlednosti nebo zadejte číslo do pole vedle posuvníku. Můžete měnit procento průhlednosti od 0 % (plně neprůhledné výchozí nastavení) na 100 % (plně průhledné).

  • Pokud chcete přidat nebo změnit přechodovou výplň, přejděte na položku Přechod a vyberte požadovanou variantu přechodu. Jestliže chcete přechod přizpůsobit, klikněte na položku Další přechody a vyberte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit výplň Postupný, přejděte na příkaz Přechod a potom klikněte na požadovanou variantu přechodu.

   Přizpůsobení přechod, kliknutím na Další přechody a pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit texturu výplně, přejděte na textury a vyberte texturu, který chcete.

   Přizpůsobení texturu, kliknutím na Další textury a pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit vzorek, položku Možnosti odrazu a pak klikněte na požadované možnosti.

Začátek stránky

Přidání nebo změna efektu

Aplikace Microsoft Office vyberte v rozevíracím seznamu.

 1. Klikněte na obrazec nebo textové pole, která chcete přidat efekt.

  Pokud chcete přidat stejného účinku více obrazců nebo textových polí, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikněte na ostatní.

 2. Na kartě Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Styly obrazců na možnost Efekty obrazců a proveďte jednu z následujících akcí:

  Nástroje kreslení, karta Formát

  • Pokud chcete přidat efekt stínu, na kartě Formát klikněte na Stínové efekty a vyberte možnost ze seznamu.

   Můžete také použít příkazy pro posunutí stínu nahoru, dolů, doleva nebo doprava. [vložit obrázek]

  • Přidání prostorového efektu

   Klikněte na obrazec, ke kterému chcete přidat efekt. Chcete-li přidat stejný efekt k více obrazcům, klikněte na první obrazec, podržte klávesu CTRL a kliknutím označte další obrazce.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit odraz, přejděte na položku Odraz a klikněte na požadovanou variantu odrazu.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit záři, přejděte na položku Záře a klikněte na požadovanou variantu záře.

   Pokud si chcete přizpůsobit barvy záře, klikněte na Další zářivé barvy a zvolte požadovanou barvu. Pokud chcete zvolit barvu, která není součástí barev motivu, klikněte na Další barvy a pak klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Pokud později změníte motiv dokumentu, nebudou se vlastní barvy a barvy na kartě Standardní aktualizovat.

  • Když budete chtít přidat nebo změnit měkký okraj, přejděte na položku Měkké okraje a klikněte na požadovanou velikost okraje.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit hranu, přejděte na položku Zkosení a klikněte na požadované zkosení.

   Odstranění výplně obrazce

  • Klikněte na obrazec, u kterého chcete odstranit vyplnění. Chcete-li odstranit výplň u více obrazců, klikněte na první obrazec, podržte klávesu CTRL a kliknutím označte další obrazce.

   Na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na šipku u položky Výplň obrazce a potom klikněte na položku Bez výplně.

   Poznámky: 

   • Odstranění efektu obrazce

   • Pokud 3D efekt, například zkosené hrany nebo 3D otočení a potom přidáte měkký okraj, neuvidíte jakákoli změna tvaru nebo textovém poli, protože 3D efektu přednost. Pokud však odstranit 3D efekt efekt měkkých okrajů je viditelné.

Začátek stránky

 1. Klikněte na obrazec nebo textové pole, která chcete přidat efekt.

  Pokud chcete přidat stejného účinku více obrazců nebo textových polí, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikněte na ostatní.

 2. V části Nástroje kreslení nebo Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Styly obrazců nebo Styly textu klikněte na Výplň obrazce a potom proveďte jednu z těchto věcí:

  Nástroje textového pole, karta Formát

  • Chcete-li přidat nebo změnit stín, ve skupině Stínové efekty, klikněte na Stínové efekty a pak zvolte požadovaný stín.

   Chcete-li přizpůsobit barvu stínu, přejděte Barvu stínu a potom klikněte na požadovanou barvu.

   Pokud chcete změnit na barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy stínu a potom klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na vlastní a Standardní barvy Karta neaktualizují změníte dokument Motiv později.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit efekt 3D ve skupině 3D efektů klikněte na 3D efektů a pak zvolte požadované možnosti.

Začátek stránky

 1. Klikněte na obrazec nebo textové pole, která chcete přidat efekt.

  Pokud chcete přidat stejného účinku více obrazců nebo textových polí, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikněte na ostatní.

 2. Na kartě Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Styly obrazců na možnost Efekty obrazců a proveďte jednu z následujících akcí:

  Nástroje kreslení, karta Formát

  • Pokud chcete přidat efekt stínu, na kartě Formát klikněte na Stínové efekty a vyberte možnost ze seznamu.

   Můžete také použít příkazy pro posunutí stínu nahoru, dolů, doleva nebo doprava. [vložit obrázek]

  • Přidání prostorového efektu

   Klikněte na obrazec, ke kterému chcete přidat efekt. Chcete-li přidat stejný efekt k více obrazcům, klikněte na první obrazec, podržte klávesu CTRL a kliknutím označte další obrazce.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit odraz, přejděte na položku Odraz a klikněte na požadovanou variantu odrazu.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit záři, přejděte na položku Záře a klikněte na požadovanou variantu záře.

   Pokud si chcete přizpůsobit barvy záře, klikněte na Další zářivé barvy a zvolte požadovanou barvu. Pokud chcete zvolit barvu, která není součástí barev motivu, klikněte na Další barvy a pak klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Pokud později změníte motiv dokumentu, nebudou se vlastní barvy a barvy na kartě Standardní aktualizovat.

  • Když budete chtít přidat nebo změnit měkký okraj, přejděte na položku Měkké okraje a klikněte na požadovanou velikost okraje.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit hranu, přejděte na položku Zkosení a klikněte na požadované zkosení.

   Odstranění výplně obrazce

  • Klikněte na obrazec, u kterého chcete odstranit vyplnění. Chcete-li odstranit výplň u více obrazců, klikněte na první obrazec, podržte klávesu CTRL a kliknutím označte další obrazce.

   Na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na šipku u položky Výplň obrazce a potom klikněte na položku Bez výplně.

   Poznámky: 

   • Odstranění efektu obrazce

   • Pokud 3D efekt, například zkosené hrany nebo 3D otočení a potom přidáte měkký okraj, neuvidíte jakákoli změna tvaru nebo textovém poli, protože 3D efektu přednost. Pokud však odstranit 3D efekt efekt měkkých okrajů je viditelné.

Začátek stránky

 1. Klikněte na obrazec nebo textové pole, která chcete přidat efekt.

  Pokud chcete přidat stejného účinku více obrazců nebo textových polí, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikněte na ostatní.

 2. V části Nástroje kreslení nebo Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Styly obrazců nebo Styly textu klikněte na Výplň obrazce a potom proveďte jednu z těchto věcí:

  Nástroje textového pole, karta Formát

  • Chcete-li přidat nebo změnit stín, ve skupině Stínové efekty, klikněte na Stínové efekty a pak zvolte požadovaný stín.

   Chcete-li přizpůsobit barvu stínu, přejděte Barvu stínu a potom klikněte na požadovanou barvu.

   Pokud chcete změnit na barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy stínu a potom klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na vlastní a Standardní barvy Karta neaktualizují změníte dokument Motiv později.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit efekt 3D ve skupině 3D efektů klikněte na 3D efektů a pak zvolte požadované možnosti.

Začátek stránky

Odstranění výplně

Aplikace Microsoft Office vyberte v rozevíracím seznamu.

 1. Klikněte na obrazec nebo textové pole, který chcete odstranit výplň.

  Odstranění stejnou výplň z více obrazců nebo textových polí, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikněte na ostatní.

 2. Na kartě Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na Výplň obrazce a potom na položku Bez výplně.

  Obrázek skupiny Styly tvarů

Začátek stránky

 1. Klikněte na obrazec nebo textové pole, který chcete odstranit výplň.

  Odstranění stejnou výplň z více obrazců nebo textových polí, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikněte na ostatní.

 2. V části Nástroje kreslení nebo Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Styly obrazců nebo Styly textu klikněte na Výplň obrazce a potom na položku Bez výplně.

  Text Box Styles group

Začátek stránky

 1. Klikněte na obrazec nebo textové pole, který chcete odstranit výplň.

  Odstranění stejnou výplň z více obrazců nebo textových polí, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikněte na ostatní.

 2. Na kartě Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na Výplň obrazce a potom na položku Bez výplně.

  Obrázek skupiny Styly tvarů

Začátek stránky

 1. Klikněte na obrazec nebo textové pole, který chcete odstranit výplň.

  Odstranění stejnou výplň z více obrazců nebo textových polí, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikněte na ostatní.

 2. V části Nástroje kreslení nebo Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Styly obrazců nebo Styly textu klikněte na Výplň obrazce a potom na položku Bez výplně.

  Text Box Styles group

Začátek stránky

Odstranění efektu

Aplikace Microsoft Office vyberte v rozevíracím seznamu.

 1. Klikněte na obrazec nebo textové pole, který chcete odstranit efekt.

  Odstranění stejného účinku z více obrazců nebo textových polí, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikněte na ostatní.

 2. Na kartě Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Styly obrazců na možnost Efekty obrazců a proveďte jednu z následujících akcí:

  Obrázek skupiny Styly tvarů

  • Pokud chcete odstranit předdefinovanou kombinaci efektů, přejděte na příkaz předvolba a klikněte na možnost Bez předvoleb.

  • Pokud chcete odstranit stín, přejděte na stín a poté klikněte na Bez stínu.

  • Pokud chcete odstranit odraz, přejděte na položku odraz a klikněte na Bez odrazu.

  • Pokud chcete odstranit záři, přejděte na záře a potom klikněte na Bez záře.

  • Pokud chcete odstranit měkké okraje, přejděte na položku Měkké okraje a potom klikněte na Bez měkkých okrajů.

  • Pokud chcete odstranit okraj, přejděte na položku zkosení a klikněte na Bez zkosení.

  • Pokud chcete odstranit 3D otočení, přejděte na 3D otočení a klikněte na Bez otočení.

Pokud chcete odstranit více jednotlivých efektů, opakujte druhý krok.

Začátek stránky

 1. Klikněte na obrazec nebo textové pole, který chcete odstranit efekt.

  Odstranění stejného účinku z více obrazců nebo textových polí, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikněte na ostatní.

 2. V části Nástroje kreslení nebo Nástroje kreslení na kartě Formát udělejte jednu z následujících akcí:

  Text Box Tools, Format tab, Effects buttons

  • Pokud chcete odstranit stín, ve skupině Stínové efekty klikněte na Stínové efekty a pak klikněte na Bez stínu.

  • Odstranění efektu 3D ve skupině 3D efektů kliknutím na 3D efektů a potom klikněte na bez 3D efekt.

Poznámka: Pokud nevidíte Nástroje kreslení, Nástroje textového pole nebo Formát, přesvědčte se, klepnutí na obrazec nebo textové pole.

Začátek stránky

 1. Klikněte na obrazec nebo textové pole, který chcete odstranit efekt.

  Odstranění stejného účinku z více obrazců nebo textových polí, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikněte na ostatní.

 2. Na kartě Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Styly obrazců na možnost Efekty obrazců a proveďte jednu z následujících akcí:

  Obrázek skupiny Styly tvarů

  • Pokud chcete odstranit předdefinovanou kombinaci efektů, přejděte na příkaz předvolba a klikněte na možnost Bez předvoleb.

  • Pokud chcete odstranit stín, přejděte na stín a poté klikněte na Bez stínu.

  • Pokud chcete odstranit odraz, přejděte na položku odraz a klikněte na Bez odrazu.

  • Pokud chcete odstranit záři, přejděte na záře a potom klikněte na Bez záře.

  • Pokud chcete odstranit měkké okraje, přejděte na položku Měkké okraje a potom klikněte na Bez měkkých okrajů.

  • Pokud chcete odstranit okraj, přejděte na položku zkosení a klikněte na Bez zkosení.

  • Pokud chcete odstranit 3D otočení, přejděte na 3D otočení a klikněte na Bez otočení.

Pokud chcete odstranit více jednotlivých efektů, opakujte druhý krok.

Začátek stránky

 1. Klikněte na obrazec nebo textové pole, který chcete odstranit efekt.

  Odstranění stejného účinku z více obrazců nebo textových polí, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikněte na ostatní.

 2. V části Nástroje kreslení nebo Nástroje kreslení na kartě Formát udělejte jednu z následujících akcí:

  Text Box Tools, Format tab, Effects buttons

  • Pokud chcete odstranit stín, ve skupině Stínové efekty klikněte na Stínové efekty a pak klikněte na Bez stínu.

  • Odstranění efektu 3D ve skupině 3D efektů kliknutím na 3D efektů a potom klikněte na bez 3D efekt.

Poznámka: Pokud nevidíte Nástroje kreslení, Nástroje textového pole nebo Formát, přesvědčte se, klepnutí na obrazec nebo textové pole.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×