Přidat ovládací prvek zaškrtávacího políčka zobrazení hodnot Ano/Ne

Přidat ovládací prvek zaškrtávacího políčka zobrazení hodnot Ano/Ne

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V aplikaci Access pole typu Ano/Ne jsou uloženy pouze dvě hodnoty: Ano nebo ne. Pokud používáte textového pole zobrazíte pole typu Ano/Ne, hodnotu zobrazí jako -1 Ano a 0 na Ne. Tyto hodnoty nejsou velmi důležité pro většinu uživatelů tak, aby aplikace Access nabízí zaškrtávacích políček, přepínačů a přepínacích tlačítek, která slouží k zobrazení a zadejte Ano/ne hodnoty. Tyto možnosti řízení znázorňují obrázku Ano/žádná hodnota, která je snadno se použije a čitelný.

Tento článek popisuje aplikací pro každou z těchto ovládacích prvků a vysvětluje, jak si je přidat do formuláře a sestavy.

V tomto článku

Výběr vhodného ovládacího prvku používat

Vytvoření vazby zaškrtávacího políčka, přepínač nebo přepínací tlačítko

Vytváření nevázaného zaškrtávacího políčka, přepínač nebo přepínací tlačítko

Princip skupin voleb

Vytvořit skupinu voleb

Přidat novou položku do existující skupiny možnost

Výběr vhodného ovládacího prvku používat

Pro většinu situací, zaškrtněte políčko je nejlepší kontrolu představující Ano/žádnou hodnotu. Toto je výchozí typ ovládacího prvku, který se vytvoří při přidání pole typu Ano/ne do formuláře nebo sestavy. Naopak přepínačů a přepínacích tlačítek jsou nejčastěji jako součást skupiny voleb. Další informace o skupinách možnost naleznete v části Princip skupin voleb.

Následující obrázek znázorňuje tři ovládacích prvků a jak představují Ano a žádné hodnoty. Sloupec Ano zobrazuje ovládací prvek a zobrazí-li vybrán žádný sloupec zobrazuje ovládací prvek zobrazená při zrušeno.

Ovládací prvky typu Ano/Ne

Začátek stránky

Vytvoření vazby zaškrtávacího políčka, přepínač nebo přepínací tlačítko

Zaškrtněte políčko rychle vytvoříte přetažením pole typu Ano/Ne z podokna Seznam polí do formuláře nebo sestavy.

 1. Otevřete formulář nebo sestavu v zobrazení rozložení nebo návrhové zobrazení v navigačním podokně pravým tlačítkem a potom klikněte na zobrazení, které chcete v místní nabídce.

 2. Pokud již není zobrazeno podokno Seznam polí , stiskněte kombinaci kláves ALT + F8 zobrazte ji.

 3. Rozbalte v tabulce jsou uvedeny v případě potřeby kliknutím na symboly plus (+) vedle jejich názvů.

 4. Přetáhněte pole Ano/Ne z podokna Seznam polí do formuláře nebo sestavy.

  V závislosti na nastavení vlastnosti pole Zobrazit ovládací prvek zaškrtávacího políčka, textového pole nebo pole se seznamem vytvoří a svázán s polem. Při vytváření nového pole Ano/Ne v tabulce, je ve výchozím nastavení vlastnosti pole Zobrazit ovládací prvekzaškrtávací políčko.

Pokud chcete, můžete změnit ovládací prvek zaškrtávacího políčka přepínač nebo přepínací tlačítko. K tomuto účelu klikněte pravým tlačítkem myši zaškrtávací políčko, v místní nabídce přejděte na příkaz Změnit na a potom klikněte na Přepínací tlačítko Obrázek tlačítka nebo Přepínač Obrázek tlačítka .

Začátek stránky

Vytváření nevázaného zaškrtávacího políčka, přepínač nebo přepínací tlačítko

Můžete nevázaného zaškrtávacího políčka, přepínač nebo přepínací tlačítko v dialogovém okně vlastní zadávají uživatele a potom provádět akce na základě těchto informací.

 1. Otevřete formulář nebo sestavu v návrhovém zobrazení tak, že kliknete pravým tlačítkem myši v navigačním podokně a potom v místní nabídce na příkaz Návrhové zobrazení .

 2. Na kartě Návrh ve skupině ovládací prvky klikněte na nástroj pro ovládací prvek má (políčko Obrázek tlačítka , Přepínač Obrázek tlačítka nebo Přepínací tlačítko Obrázek tlačítka ).

 3. Klikněte na formulář nebo sestavu, kam chcete umístit.

  Aplikace Access umístí ovládací prvek ve formuláři nebo sestavě.

I když není povinný, můžete přejmenovat tak, aby měl více smysluplný název ovládacího prvku. Tím se nezmění popisek zobrazený vedle tohoto ovládacího prvku, ale ho můžete snadněji odkazují ve výrazech nebo makra.

Přejmenování ovládacího prvku

 1. Ujistěte se, že je vybrán ovládací prvek.

 2. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 3. Zadejte nový název do pole název vlastnosti ovládacího prvku.

Pokud chcete, můžete změnit políčko přepínač nebo přepínací tlačítko. K tomuto účelu klikněte pravým tlačítkem myši zaškrtávací políčko, v místní nabídce přejděte na příkaz Změnit na a potom klikněte na Přepínací tlačítko Obrázek tlačítka nebo Přepínač Obrázek tlačítka .

Začátek stránky

Princip skupin voleb

Jednotlivá zaškrtávací políčka, přepínač nebo přepínací tlačítko můžete vazby nebo nevázaný nebo může být součástí skupiny voleb. Skupina voleb zobrazuje omezenou sadu alternativy a pouze jednu možnost ve skupině voleb mohou být vybrány najednou. Skupina voleb se skládá z rámečku skupiny a sady zaškrtávacích políček, přepínacích tlačítek nebo přepínače.

Pokud je skupina voleb svázán s polem, pouze skupinového rámečku svázán s polem, nikoli ovládací prvky obsažené uvnitř rámečku. Místo nastavení vlastnosti Zdroj ovládacího prvku pro každý ovládací prvek ve skupině voleb, nastavte vlastnost Hodnotu možnosti každý ovládací prvek na číslo, které je význam pro pole, ke kterému je vázaný skupinového rámečku. Když vyberete možnost ve skupině voleb, Access nastaví hodnota pole, ke které skupině voleb vázaný na hodnotu vybranou možnost Hodnotu možnost vlastnosti.

Hodnota skupině voleb lze pouze čísla, nikoli text. Aplikace Access ukládá toto číslo v zadané tabulce. Skupina voleb můžete nastavit taky na výraz nebo může nevázaného. Skupina nevázaného voleb v dialogovém okně Vlastní umožňuje zadávají uživatele a potom provádět akce na základě těchto informací.

Je obvyklé použití zaškrtněte políčka pro Ano/Ne polí a přepínačů nebo přepínacího tlačítka pro možnost skupiny. Ale toto je pouze návrh a můžete použít některou z těchto tří ovládacích prvků pro buď účel.

Začátek stránky

Vytvořit skupinu voleb

Skupina voleb můžete rychle vytvořit pomocí průvodce možnost skupiny. Než začnete, rozhodněte, jestli má hodnotu možnosti uložený v tabulce. Pokud ano, musíte mít pole datový typ Číslo určený k tomuto účelu.

Další informace o přidávání pole do tabulky naleznete v článku Vytvoření tabulky a přidejte pole.

 1. Otevřete formulář v návrhovém zobrazení tak, že kliknete pravým tlačítkem v navigačním podokně a potom klepnutím na příkaz Návrhové zobrazení Obrázek tlačítka .

 2. Na kartě Návrh ve skupině ovládací prvky Ujistěte se, že je zaškrtnuté Použít průvodce ovládacích prvků Obrázek tlačítka . Obrázek tlačítka

 3. Ve stejné skupině klikněte na Možnost skupiny Obrázek tlačítka .

 4. Ve formuláři klikněte na místo, kam chcete umístit skupinu voleb.

 5. Postupujte podle pokynů v průvodci. Na poslední stránce klikněte na Dokončit.

  Aplikace Access umístí skupinu voleb ve formuláři.

Přejmenovat skupinu voleb    I když není povinný, můžete přejmenovat skupinu voleb tak, aby měl více smysluplný název. Tím se nezmění popisek zobrazený vedle skupinu voleb, ale ho můžete snadněji odkazovat na ovládací prvek ve výrazech nebo makra.

 1. Zkontrolujte, zda je skupina voleb vybrána po kliknutí na rámeček skupiny.

 2. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 3. Zadejte nový název do pole název vlastnosti skupiny voleb.

Začátek stránky

Přidat novou položku do existující skupiny možnost

Nové ovládací prvky možnost můžete přidat do skupiny možnost podle potřeby. Můžete vytvořit nový ovládací prvek ve skupině nebo vyjmout existující řídit přes kdekoli jinde na formuláři a vložit ho do skupiny.

 1. Otevřete formulář v návrhovém zobrazení tak, že kliknete pravým tlačítkem v navigačním podokně a potom klepnutím na příkaz Návrhové zobrazení Obrázek tlačítka .

 2. Klikněte na rámeček skupiny možnost vybrat a potom přetáhněte úchyty pro změnu velikosti na rámeček uvolníte místo pro ovládací prvek možnost Nový.

 3. Udělejte něco z tohoto:

  • Vytvořte nový ovládací prvek ve skupině    

   1. Na kartě Návrh ve skupině ovládací prvky klikněte na nástroj pro typ ovládacího prvku, který chcete přidat (políčko Obrázek tlačítka , Přepínač Obrázek tlačítka nebo Přepínací tlačítko Obrázek tlačítka ).

   2. Posunutím ukazatele tak, aby byl umístěn uvnitř rámečku skupinu voleb. Rámce se změní barva označující, že nový ovládací prvek nepůjde součástí skupiny možnost.

   3. Klepnutím umístěte ovládací prvek ve skupině.

  • Přesunout stávající ovládací prvek ke skupině    

   Pouhém přetažení ovládacího prvku do skupiny možnost nestane součástí skupiny. Musíte vyjmout a vložit ovládací prvek součástí skupiny osvobozením od jednu z možností.

   1. Vyberte ovládací prvek, který chcete přesunout do skupiny voleb.

   2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na příkaz Vyjmout. Obrázek tlačítka

   3. Po kliknutí na snímek, který obklopuje skupiny vyberte skupinu voleb.

   4. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Vložit. Obrázek tlačítka

    Aplikace Access přidá ovládacího prvku do skupiny.

 4. Bude pravděpodobně třeba přesunout na ovládací prvek i s popiskem zarovnání s existujících ovládacích prvků a popisků.

 5. Vyberte ovládací prvek nově přidaný a potom stisknutím klávesy F4 otevřete seznam vlastností pro ovládací prvek.

 6. Poznamenejte si hodnotu vlastnost Možnost hodnotu ovládacího prvku nově přidaný. Podle vašich potřeb můžete ho ponechat na požadovanou hodnotu navržený nebo můžete jej změnit na jinou hodnotu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×