Přidávání obsahu do případu a blokování zdrojů v centru eDiscovery archiv

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka: Už nebude možné v SharePointu Online (v samostatných plánech Office 365 a SharePointu Online) vytvářet nové případy eDiscovery. Pokud chcete vytvářet případy eDiscovery a blokování pro archivaci eDiscovery, začněte prosím používat Centrum zabezpečení a dodržování předpisů Office 365. Další informace najdete v článku o správě případů eDiscovery v Centru zabezpečení a dodržování předpisů. Stávající případy eDiscovery ale budete moct v SharePointu Online i nadále upravovat.

Obsah, který je součástí případu eDiscovery (jako jsou případné důkazy pro vedení soudního sporu, audity a vyšetřování), jde spravovat v sadě eDiscovery. Každý případ může mít víc sad eDiscovery. Můžete taky filtrovat vámi zahrnutý zdrojový obsah, třeba podle autora nebo odesílatele, podle rozsahu dat nebo podle klíčových slov vyhledávání.

Po zdroje obsahu součást případu, můžete zaškrtnout blokování tak, aby se zachová kopii. Jedná se o Sharepointových webech, dokumentů, nebo stránky a poštovní schránky serveru Exchange. V SharePoint Server přidržíte obsah sdílených souborů vyhledávání. Až položky jsou blokovat, můžete na nich mají pracovat bez přerušení dál lidé. Obsah, který je spravován zásady nevyprší při umístění blokována.

Po nadefinování zdrojů obsahu můžete spouštět dotazy a exportovat obsah, abyste ho mohli poskytnout příslušným úřadům. Exportovaný obsah zahrnuje zaváděcí soubor založený na standardu EDRM (Electronic Discovery Reference Model).

Poznámka:  Jakmile přidáte zdroje obsahu nebo dotazy na případ eDiscovery, není změna regionálních nastavení pro web podporovaná.

Vytvoření sady eDiscovery ke správě zdrojů obsahu

Tento postup vytvoří sadu eDiscovery a přidá do ní zdroje obsahu. Pokud chcete blokovat taky obsah, použijte následující postup, Blokování zdrojů obsahu.

Přidání a správa zdrojů eDiscovery

Poznámka: Zahrnout zdrojů v případě, budou musíte nejdřív indexovat vyhledávací služba serveru SharePoint. Další informace najdete v tématu osobu, která spravuje weby a poštovní schránky, které chcete zahrnout.

 1. Pokud ještě není váš případ otevřený, klikněte v Centru eDiscovery na Případy a pak na případ, do kterého chcete přidat zdroje obsahu.

 2. V části sady eDiscovery klikněte na Nová položka.

 3. Zadejte název sady zjišťování, například Korespondence vedení společnosti.

 4. Vedle oddílu Zdroje klikněte na Přidat a spravovat zdroje.

 5. V dialogovém okně, které se objeví, zadejte do pole Poštovní schránky názvy účtů nebo e-mailové adresy schránek Exchange, které mají být do případu zahrnuté.

 6. V seznamu umístěnízadejte adresu URL pro obsah, který chcete použít jako zdroj. V SharePoint Server můžete také zadat adresu soubor sdílet. Veškerý obsah, který zahrnete musí být indexováno při hledání.

 7. Klikněte na Uložit.

 8. Do pole pod popiskem Filtr zadejte klíčová slova, která vyfiltrují zahrnutý obsah zdroje.

 9. Když chcete vracený obsah zúžit na určité období, zadejte Počáteční datumKoncové datum.

 10. Pokud chcete omezit výsledky na autora dokumentu nebo položky seznamu nebo na určitého odesílatele e-mailových zpráv, zadejte jména nebo e-mailové adresy do pole Autor nebo odesílatel.

 11. Pro omezení výsledků na obsah z určité domény Exchange zadejte její název do pole Doména.

 12. Klikněte na tlačítko Použít filtr.

 13. Klikněte na Náhled výsledků a zkontrolujte, že je vybraný správný obsah.

 14. Klikněte na Uložit.

Poznámka: Po vytvoření sady eDiscovery můžete přidat nebo odebrat zdroje obsahu. Pokud chcete zobrazit seznam zdrojů v sadě eDiscovery, klikněte na Zdroje.

Začátek stránky

Blokování zdrojů obsahu

Poznámka: Zahrnout zdrojů v případě, budou musíte nejdřív indexovat vyhledávací služba serveru SharePoint. Další informace najdete v tématu osobu, která spravuje weby a poštovní schránky, které chcete zahrnout.

 1. Pokud váš případ ještě není otevřený, klikněte v Centru eDiscovery na Případy a pak na případ, ve kterém chcete provést blokování.

 2. V části sady eDiscovery klikněte na Nová položka.

 3. Zadejte název sady zjišťování, například Korespondence vedení společnosti.

 4. Vedle oddílu Zdroje klikněte na Přidat a spravovat zdroje.

 5. V dialogovém okně, které se objeví, zadejte do pole Poštovní schránky názvy účtů nebo e-mailové adresy schránek Exchange, které mají být do případu zahrnuté.

 6. V seznamu umístěnízadejte adresu URL pro obsah, který chcete použít jako zdroj. V SharePoint Server můžete také zadat adresu soubor sdílet. Veškerý obsah, který zahrnete musí být indexováno při hledání.

 7. Klikněte na Uložit.

 8. Do pole pod popiskem Filtr zadejte klíčová slova, která vyfiltrují zahrnutý obsah zdroje.

 9. Pokud chcete obsah omezit na konkrétní časové rozmezí, zadejte Počáteční datum a Koncové datum.

 10. Jestliže mají být zahrnuté jen dokumenty nebo položky seznamu od určitého autora, případně odesílatele e-mailové zprávy, zadejte jejich jména či e-mailové adresy do pole Autor/Odesílatel.

 11. Pro omezení výsledků na obsah z určité domény Exchange zadejte její název do pole Doména.

 12. Klikněte na tlačítko Použít filtr.

 13. Klikněte na tlačítko Povolit místně.

 14. Klikněte na Náhled výsledků a zkontrolujte, že je vybraný správný obsah.

 15. Klikněte na Uložit.

Poznámka: Jestliže chcete po zahájení blokování zobrazit seznam zdrojů obsahu pro daný případ, klikněte na Zdroje.

Jak zrušit blokování zdroje obsahu

 1. Pokud váš případ ještě není otevřený, klikněte v Centru eDiscovery na Případy a pak na případ, ve kterém chcete odstranit blokování.

 2. Klikněte na Sady eDiscovery.

 3. V oddílu Zdroje klikněte na název zdroje, jehož blokování chcete odebrat. V seznamu se zobrazí umístění zdroje nebo názvy poštovních schránek Exchange.

 4. Klikněte na tlačítko Zakázat blokování na místě.

Začátek stránky

Odebrání sady eDiscovery z případu

 1. Pokud váš případ ještě není otevřený, klikněte v Centru eDiscovery na Případy a pak na případ, ve kterém chcete odebrat sadu eDiscovery.

 2. Kliknutím vlevo od sady eDiscovery ji vyberte, aby se vedle jejího názvu zobrazilo zatržítko.

 3. Klikněte na tři tečky a zobrazí se Otevřít nabídku.

 4. Klikněte na Odstranit položku.

 5. V okně s dotazem, jestli chcete položku odeslat do Koše, klikněte na OK.

Začátek stránky

Další informace o blokování

 • Jako součást případu můžete blokovat následující typy obsahu:

  • Dokumenty

  • Seznamy (včetně blogů a obsahu wikiwebu)

  • Stránky (včetně stránek hostujících blogy a wikiweby)

  • Objekty Exchange, například úlohy, položky kalendáře, kontakty, e-mailové zprávy a přílohy. Jestliže jsou na serveru Microsoft Exchange archivované konverzace programu Microsoft Lync, zahrnou se také.

  • V SharePoint Server, obsah sdílených souborů procházených při hledání. služba eDiscovery na SharePoint Online, které nejsou podporovány sdílených souborů.

 • Když umístíte blokování zdrojů obsahu sady eDiscovery, zobrazí se ve sloupci Stav blokování na místě v seznamu zdrojů obsahu stavu blokování pro každý zdroj. V následujícím seznamu popis jednotlivých hodnot Stav blokování.

  • Blokování    Znamená, že celý zdroj obsahu přidržený. Pokud je prázdné pole v části Filtr a místní archiv aktivované řešení zdrojů sady eDiscovery, zobrazí se tato hodnota. Výsledkem je, že veškerý obsah v zadaném zdroji je blokovat.

  • Blokování filtru    Označuje, že položky, které odpovídají kritériím hledání zadané v poli ve skupinovém rámečku Filtr ve zdroji obsahu je blokováno a místní archiv aktivované řešení zdrojů sady eDiscovery. Výsledek je tento obsah, který splňuje kritéria hledání v zadaném zdroji je umístěn na podržte.

  • Není přidržený    Znamená, že zdroje obsahu není přidržený.

  • Nemůže obsahovat    Označuje, že zdroje obsahu nemůže být přidržet.

  • Se nezdařila.    Označuje, že žádost provést blokování zdroje obsahu se nezdařila.

  • Zpracování    Znamená, že žádosti o blokování probíhá. Tenhle stav se zobrazí po klikněte na Povolit místní archiv a sady eDiscovery klikněte na tlačítko Uložit. Za několik okamžiků obnovili stránku sady eDiscovery a tato hodnota je nahrazen příkazem jedna z předchozích hodnot.

 • Při blokování je umístěn na webu služby SharePoint, nelze odebrání aplikace z webu.

 • Při blokování je umístěn na Sharepointovém webu, uchovávání blokování knihovny se vytvoří, pokud dosud neexistuje. Uživatele můžete nadále pracovat s obsahem, ale kopii obsah bylo platné v čase, který jste začali, že blokování se zachová, jak uživatelé měnit obsah. Běžná uživatelé s oprávněním typické nevidí knihovnu uchovávání blokování. Pouze uživatelé, kteří mají oprávnění na úrovni aplikace Web nebo uživatelů, kteří obdrželi určitá oprávnění, můžete zobrazit knihovnu uchovávání blokování.

 • Pokud se uživatel pokusí změnit nebo odstranit blokovaný obsah webu, SharePoint nejprve zkontroluje, jestli se obsah od doby spuštění blokování změnil. Pokud se jedná o první změnu od zahájení blokování, SharePoint zkopíruje obsah do knihovny blokování a poté uživateli povolí změnit nebo odstranit původní obsah.

 • Uživatel bude dojít k chybě, pokud se pokusíte odstranit knihovny, seznam nebo kolekci webů, která je přidržený. Uživatelé dostanou chybu, pokud se pokusíte odstranit složku obsahující soubor, který je přidržený. Pokud uživatelé chtějí odstranění složky, která obsahuje jednu nebo více souborů uložených na přidržet, mají odstranit tyto soubory můžete odstranit složku.

 • Pro uložení všech verzích obsahu na webu, budete muset povolit správu verzí dokumentů pro knihovny dokumentů na webu. Pokud je povolena Správa verzí dokumentů dokumentu se odstraní z webu, který je přidržený, všech verzích odstraněný dokument se zachová. Pokud není povolena Správa verzí dokumentů, verze obsah, který je aktuální v době, který byl použitý blokování je pouze verzi se zachová. Obsah dojde ke změně tisknutím po blokování, se nezachovají intermediate verzích obsah tak, aby úložného prostoru se používá mnohem efektivněji. Většina obsahu na webu obvykle se nezmění, a obsah, který se nezmění nezkopíruje do knihovny blokování uchovávání.

 • Pokud odeberete blokování z webu, všechny soubory v zachování podržte knihovna, se odeberou (přesunout do koše první fázi) do 7 sedmi dnů po odebrání blokování. Je proto, že úlohy časovače pro knihovnu blokování uchovávání spustí každých 7 dnů který označuje položky, které chcete odstranit. Soubory se odstraní při příštím spuštění úlohy časovače po blokování se odebere z webu.

Další informace o eDiscovery

Další informace o případech eDiscovery najdete v následujících článcích:

Scénář: služba eDiscovery na SharePoint serveru 2013 a Exchange serverem 2013

Nastavení centra eDiscovery na Sharepointu Online

Plánování a správa případů eDiscovery

Vytváření a spouštění dotazů služby eDiscovery

Vyhledávání a používání klíčových slov v eDiscovery

Export obsahu eDiscovery a vytváření sestav

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×