Přidání, změna, vyhledání nebo zrušení podmíněného formátování

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Podmíněný formát lze využít k vizuálnímu zkoumání a analýze dat, k rozpoznání kritických problémů a k identifikaci vzorů a trendů.

Co chcete udělat?

Další informace o podmíněném formátování

Formátování všech buněk pomocí dvoubarevné škály

Formátování všech buněk pomocí tříbarevné škály

Formátování všech buněk pomocí datových čar

Formátování všech buněk pomocí sady ikon

Formátovat pouze buňky obsahující text, číslo nebo datum nebo časové hodnoty

Formátování pouze prvních nebo posledních hodnot zařazených jako

Formátovat pouze hodnoty nad nebo pod průměrem

Formátování pouze jedinečných nebo duplicitních hodnot

Určit buňky k formátování pomocí vzorce

Nalezení buněk s podmíněným formátem

Zrušení podmíněného formátování

Informace o podmíněném formátování

Pomocí podmíněného formátování lze získat vizuální odpovědi na konkrétní otázky o datech. Podmíněné formátování můžete použít pro oblast buněk, tabulku aplikace Microsoft Excel nebo sestavu kontingenční tabulky. Jestliže používáte podmíněné formátování v sestavě kontingenční tabulky, je třeba porozumět důležitým rozdílům, které zde existují.

Výhody podmíněného formátování

Kdykoli analyzujete data, kladete si často podobné otázky:

 • Kde jsou v přehledu zisků za posledních pět let výrazné odchylky?

 • Jaké trendy vykázal za poslední dva roky marketingový průzkum veřejného mínění?

 • Kdo prodal tento měsíc za více než 50 000 eur?

 • Jaké je celkové věkové rozvrstvení zaměstnanců?

 • U jakých produktů rostou tržby každoročně o víc než 10 %?

 • Kdo jsou nejlepší a nejslabší studenti prvního ročníku?

Pomocí podmíněného formátování lze na tyto otázky odpovědět, protože je možné snadno upozornit na zajímavé buňky nebo oblasti buněk, zvýraznit neobvyklé hodnoty a vizualizovat data užitím datových čar, barevné škály a sad ikon. Při použití podmíněného formátování se změní vzhled oblasti buňky v závislosti na podmínkách (nebo kritériích). Vyhovuje-li oblast buňky podmínce, zformátuje se dle podmínky. Nevyhovuje-li oblast buňky podmínce, nezformátuje se dle podmínky.

Řadit a filtrovat je možné podle formátu, včetně barvy buňky a barvy písma, bez ohledu na to, zda jsou buňky formátovány ručně nebo podmíněně.

Data seřazená a filtrovaná podle barev s legendou

Poznámka: Při vytváření podmíněného formátu je možné odkazovat pouze na jiné buňky stejného listu nebo, v určitých případech, na buňky listů ve stejném, právě otevřeném sešitu. Není možné používat podmíněné formátování na externí odkazy do jiného sešitu.

Podmíněné formátování kontingenčních tabulek

Podmíněné formátování v sestavě kontingenční tabulky se liší od podmíněného formátování v oblasti buněk nebo v tabulce aplikace Excel několika způsoby:

 • Jestliže změníte rozložení sestavy kontingenční tabulky filtrováním, skrytím, sbalením nebo rozbalením úrovní, případně přesunutím pole, podmíněné formátování zůstane zachováno, dokud nedojde k odebrání zdrojových dat.

 • Rozsah podmíněného formátování polí v oblasti Hodnoty lze založit na hierarchii dat. Tento rozsah je určen všemi viditelnými podřízenými záznamy (na nižší úrovni hierarchie) nadřazeného záznamu (na vyšší úrovni hierarchie) v řádcích a jednom nebo více sloupcích, případně ve sloupcích a jednom nebo více řádcích.

  Poznámka: Podřízené záznamy v hierarchii dat nedědí podmíněný formát nadřazeného záznamu a nadřazený záznam nedědí podmíněný formát podřízených záznamů.

 • Existují tři způsoby definování rozsahu podmíněného formátování polí v oblasti Hodnoty: výběrem buněk, podle odpovídajícího pole a podle pole s hodnotou.

Výchozí způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot je výběr buněk. Pomocí přepínače Nastavit pravidlo formátování pro v dialogovém okně Nové pravidlo formátování nebo Upravit pravidlo formátování lze změnit způsob definování rozsahu na odpovídající pole nebo pole s hodnotou. Uvedené tři způsoby (karta Domů, skupina Styly, příkaz Podmíněné formátování) poskytují větší pružnost při řešení vašich potřeb:

Definování rozsahu výběrem buněk:    Tento způsob použijte, pokud chcete vybrat:

 • Sadu sousedících polí v oblasti hodnot, jako jsou všechny součty za produkty v jednom regionu

 • Sadu nesousedících polí v oblasti hodnot, jako jsou součty za produkty pro různé regiony a různé úrovně hierarchie dat

Definování rozsahu podle pole s hodnotou:    Tento způsob použijte, pokud chcete:

 • Vyhnout se mnoha nesousedícím výběrům

 • Podmíněně formátovat sadu polí v oblasti hodnot na všech úrovních hierarchie dat

 • Zahrnout mezisoučty a celkové součty

Definování rozsahu podle odpovídajícího pole:    Tento způsob použijte, pokud chcete:

 • Vyhnout se mnoha nesousedícím výběrům

 • Podmíněně formátovat sadu polí v oblasti hodnot pro jednu úroveň hierarchie dat.

 • Vyloučit mezisoučty

Ve výchozím nastavení je pravidlo založeno na všech viditelných hodnotách, jestliže podmíněně formátujete pole v oblasti hodnot tak, abyste získali nevyšší nebo nejnižší hodnoty, případně hodnoty nad nebo pod průměrem. Pokud však definujete rozsah odpovídajícím polem (místo všech zobrazených hodnot), můžete volitelně použít podmíněný formát pro každou kombinaci:

 • Sloupce a jeho nadřazeného řádkového pole

 • Řádku a jeho nadřazeného sloupcového pole

Podmíněné formáty použité na více listů

Podmíněné formátování lze použít na buňky, na které je odkazováno v jiném listu stejného sešitu. Tato schopnost neplatí mezi různými sešity.

Začátek stránky

Formátování všech buněk pomocí dvoubarevné škály

Barevné škály slouží jako vizuální průvodce pomáhající pochopit rozložení a proměnlivost dat. Dvoubarevná škála umožňuje porovnávat oblast buněk pomocí různých odstínů dvou barev. Odstíny barev mohou představovat vyšší nebo nižší hodnoty. Ve škále zelené a červené barvy lze například určit, že buňky s vyšší hodnotou budou obsahovat více zelené barvy a buňky s nižší hodnotou více červené barvy.

Pokud jedna nebo více buněk v oblasti obsahuje vzorec, který vrací chybu, podmíněné formátování se nepoužije v celé oblasti. Chcete-li si být jisti, že podmíněný formát se použije v celé oblasti, použijte funkci JE nebo CHYBHODN, která vrací jinou než chybovou hodnotu.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na Barevné škály.

  Skupina Styly na kartě Domů

 3. Vyberte dvoubarevnou škálu.

  Umístěním ukazatele myši na ikony barevné škály zjistíte, která z nich je dvoubarevná. Horní barva představuje vyšší hodnoty a dolní barva nižší hodnoty.

Způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky lze změnit pomocí tlačítka Možnosti formátování, které se zobrazuje vedle pole kontingenční tabulky s použitým podmíněným formátováním.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo kontingenční tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 4. Ve skupinovém rámečku Použít pravidlo u následujících položek lze změnit definici rozsahu polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky:

  • Výběr: Klikněte na možnost Vybrané buňky.

  • Všechny buňky pro hodnotu popisku: Klikněte na možnost Všechny buňky zobrazující <Hodnota popisku> hodnot.

  • Všechny buňky pro hodnotu popisku, kromě souhrnů a celkového součtu: Klikněte na možnost Všechny buňky zobrazující <Hodnota popisku> hodnot pro <Popisek řádku>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat všechny buňky na základě hodnot (výchozí nastavení).

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Styl formátování možnost Dvoubarevná škála.

 7. Chcete-li vybrat typ pro Minimum a Maximum v poli Typ, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Formátování nejnižších a nejvyšších hodnot:     Vyberte typ Nejnižší hodnota a Nejvyšší hodnota.

   V tomto případě není třeba vkládat hodnoty Minimum a Maximum u položky Hodnota.

  • Formátování hodnoty čísla, data nebo času:     Vyberte typ Číslo a poté zadejte hodnoty Minimum a Maximum u položky Hodnota.

  • Formátování procentuální hodnoty:     Vyberte typ Procenta a zadejte hodnoty do polí Minimum a Maximum u položky Hodnota.

   Platné hodnoty jsou 0 až 100. Nezadávejte znak procenta.

   Procenta používejte, když chcete zobrazit poměr všech hodnot, protože rozdělení hodnot je poměrné.

  • Formátování percentilu:     Vyberte typ Percentil a vložte hodnoty Minimum a Maximum u položky Hodnota.

   Platnými percentily jsou hodnoty 0 až 100.

   Percentil je možné použít, chcete-li zobrazit skupinu vysokých hodnot (například dvacátýnejvyšší percentil) v rámci stupně jedné barvy a skupinu nízkých hodnot (například dvacátýnejnižší percentil) v rámci stupně jiné barvy, protože představují extrémní hodnoty, které by mohly zkreslit zobrazení dat.

  • Formátování výsledku vzorce:     Vyberte typ Vzorec a zadejte hodnoty v poli Minimum a Maximum.

   Vzorec musí vrátit hodnotu čísla, data nebo času a začínat znakem rovnítka (=). Neplatné vzorce se při formátování nepoužijí. Je dobré vzorec vyzkoušet a přesvědčit se, že nevrací chybovou hodnotu.

   Poznámky   

   • Přesvědčte se, že hodnota v poli Minimum je nižší než hodnota v poli Maximum.

   • Pro pole Minimum a Maximum je možné zvolit rozdílné typy. V poli Minimum je například možné vybrat číslo a v poli Maximum procento.

 8. Chcete-li vybrat barevnou škálu pro hodnoty Minimum a Maximum, klikněte pod každou hodnotou na pole Barva a vyberte barvu.

  Chcete-li vybrat další barvy nebo definovat vlastní barvu, klikněte na možnost Další barvy. Zvolená barevná škála se zobrazí v poli Náhled.

Začátek stránky

Formátování všech buněk pomocí tříbarevné škály

Barevné škály slouží jako vizuální pomůcka pomáhající pochopit rozložení a proměnlivost dat. Tříbarevná škála umožňuje porovnávat oblast buněk pomocí různých odstínů tří barev. Určité odstíny barev mohou představovat vyšší, střední nebo nižší hodnoty. V barevné škále zelené, žluté a červené barvy lze například určit, že buňky s vyšší hodnotou budou mít zelenou barvu, buňky se střední hodnotou budou mít žlutou barvu a buňky s nižší hodnotou budou mít červenou barvu.

Pokud jedna nebo více buněk v oblasti obsahuje vzorec, který vrací chybu, podmíněné formátování se nepoužije v celé oblasti. Chcete-li zajistit, aby bylo podmíněné formátování použito v celé oblasti, použijte funkci JE nebo CHYBHODN, která místo chybové hodnoty vrací vámi specifikovanou hodnotu (například 0 nebo N/A).

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na Barevné škály.

  Skupina Styly na kartě Domů

 3. Vyberte tříbarevnou škálu. Horní barva představuje vyšší hodnoty, středová barva představuje střední hodnoty a dolní barva představuje nižší hodnoty.

  Umístěním ukazatele myši na ikony barevné škály zjistíte, která z nich je tříbarevná.

Způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky lze změnit pomocí tlačítka Možnosti formátování, které se zobrazuje vedle pole kontingenční tabulky s použitým podmíněným formátováním.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo kontingenční tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 4. V poli Použít pravidlo u následujících položek můžete změnit rozsah polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky následovně:

  • Výběr: Klikněte na možnost Pouze tyto buňky.

  • Odpovídající pole: Klikněte na možnost Všechny buňky typu <pole hodnot> se stejnými poli.

  • Pole s hodnotou: Klikněte na možnost Všechny buňky typu <pole hodnot>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat všechny buňky na základě hodnot.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Styl formátování možnost Tříbarevná škála.

 7. Vyberte typ pro pole Minimum, Střední bod a Maximum. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Formátování nejnižších a nejvyšších hodnot:    Vyberte hodnotu Střední bod.

   V tomto případě není třeba zadávat hodnoty Nejnižší hodnota a Nejvyšší hodnota u položky Hodnota.

  • Formátování hodnoty čísla, data nebo času:    Vyberte typ Číslo a zadejte hodnotu v poli Minimum, Střední bod a Maximum.

  • Formátování procentuální hodnoty:    Vyberte typ Procenta a zadejte hodnotu v poli Minimum, Střední bod a Maximum.

   Platné hodnoty jsou 0 (nula) až 100. Nezadávejte znak procenta (%).

   Procenta používejte, když chcete zobrazit poměr všech hodnot, protože použití procenta zajistí poměrné rozdělení hodnot.

  • Formátování percentilu:    Vyberte typ Percentil a zadejte hodnotu v poli Minimum, Střední bod a Maximum.

   Platnými percentily jsou hodnoty 0 (nula) až 100.

   Percentil je možné použít, chcete-li zobrazit skupinu vysokých hodnot (například dvacátýnejvyšší percentil) v rámci stupně jedné barvy a skupinu nízkých hodnot (například dvacátýnejnižší percentil) v rámci stupně jiné barvy, protože představují extrémní hodnoty, které by mohly zkreslit zobrazení dat.

  • Formátování výsledku vzorce:    Vyberte typ Vzorec a zadejte hodnotu v poli Minimum, Střední bod a Maximum.

   Vzorec musí vrátit hodnotu čísla, data nebo času a začínat znakem rovnítka (=). Neplatné vzorce se při formátování nepoužijí. Je dobré vzorec vyzkoušet a přesvědčit se, že nevrací chybovou hodnotu.

   Poznámky   

   • Hodnotu minima, středního bodu a maxima lze nastavit pro oblast buněk. Ujistěte se, že hodnota v poli Minimum je nižší než hodnota v poli Střední bod a ta je opět nižší než hodnota v poli Maximum.

   • Pro pole Minimum, Střední bod a Maximum lze vybrat různé typy. Například pro pole Minimum lze vybrat typ číslo, pro pole Střední bod typ percentil a pro pole Maximum typ procenta.

   • V mnoha případech v poli Střední bod nejlépe funguje výchozí hodnota 50 %, ale je možné ji upravit tak, aby vyhovovala specifickým požadavkům.

 8. Chcete-li vybrat barevnou škálu pro pole Minimum, Střední bod a Maximum, klikněte pod každým polem na položku Barva a vyberte barvu.

  Chcete-li vybrat další barvy nebo definovat vlastní barvu, klikněte na možnost Další barvy.

  Zvolená barevná škála se zobrazí v poli Náhled.

Začátek stránky

Formátování všech buněk pomocí datových čar

Pomocí datové čáry lze zobrazit hodnotu buňky ve srovnání s hodnotami jiných buněk. Délka datové čáry představuje hodnotu v buňce. Delší čára představuje vyšší hodnotu a kratší čára představuje nižší hodnotu. Datové čáry jsou užitečné pro zjištění vyšších a nižších čísel především při větším objemu dat, například pro zjištění nejvíce a nejméně prodávaných hraček ve výkazu prázdninového prodeje.

Tip: Pokud jedna nebo více buněk v oblasti obsahuje vzorec, který vrací chybu, podmíněné formátování se nepoužije v celé oblasti. Chcete-li zajistit, aby bylo podmíněné formátování použito v celé oblasti, použijte funkci JE nebo CHYBHODN, která místo chybové hodnoty vrací nějakou specifikovanou hodnotu (například 0 nebo N/A).

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle možnosti Podmíněné formátování a na položku Datové čáry a vyberte ikonu datové čáry.

  Skupina Styly na kartě Domů

Pomocí přepínače Nastavit pravidlo formátování pro lze změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo kontingenční tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 4. V poli Použít pravidlo u následujících položek můžete změnit rozsah polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky následovně:

  • Výběr: Klikněte na možnost Pouze tyto buňky.

  • Odpovídající pole: Klikněte na možnost Všechny buňky typu <pole hodnot> se stejnými poli.

  • Pole s hodnotou: Klikněte na možnost Všechny buňky typu <pole hodnot>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat všechny buňky na základě hodnot.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Styl formátování možnost Datová čára.

 7. V poli Typ vyberte typ pro údaj Minimum a Maximum. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Formátování nejnižších a nejvyšších hodnot:    Vyberte typ Nejnižší hodnota a Nejvyšší hodnota.

   V tomto případě není třeba pro údaje Minimum a Maximum vkládat hodnoty.

  • Formátování hodnoty čísla, data nebo času:    Vyberte typ Číslo a poté v poli Hodnota zadejte hodnotu pro údaje Minimum a Maximum.

  • Formátování procentuální hodnoty:    Vyberte typ Procenta a zadejte hodnotu pro údaje Minimum a Maximum.

   Platné hodnoty jsou 0 (nula) až 100. Nezadávejte znak procenta (%).

   Procenta používejte, když chcete zobrazit poměr všech hodnot, protože použití procenta zajistí poměrné rozdělení hodnot.

  • Formátování percentilu:    Vyberte typ Percentil a zadejte hodnotu pro údaje Minimum a Maximum.

   Platnými percentily jsou hodnoty 0 (nula) až 100.

   Percentil je možné použít, chcete-li zobrazit skupinu vysokých hodnot (například dvacátýnejvyšší percentil) datovou čarou určité velikosti a skupinu nízkých hodnot (například dvacátýnejnižší percentil) datovou čarou jiné velikosti, protože představují extrémní hodnoty, které by mohly zkreslit zobrazení dat.

  • Formátování výsledku vzorce:     Vyberte typ Vzorec a zadejte hodnotu pro údaje Minimum a Maximum.

   Vzorec musí vrátit hodnotu čísla, data nebo času a začínat znakem rovnítka (=). Neplatné vzorce se při formátování nepoužijí. Je dobré vzorec vyzkoušet a přesvědčit se, že nevrací chybovou hodnotu.

   Poznámky   

   • Přesvědčte se, zda je hodnota údaje Minimum nižší než hodnota údaje Maximum.

   • Pro údaje Minimum a Maximum je možné zvolit rozdílné typy. Pro údaj Minimum je například možné zvolit číslo a pro údaj Maximum procento.

 8. Chcete-li vybrat barevnou škálu pro údaje Minimum a Maximum, klikněte na možnost Barva pruhu.

  Chcete-li vybrat další barvy nebo definovat vlastní barvu, klikněte na možnost Další barvy. Zvolená barva čáry se zobrazí v poli Náhled.

 9. Chcete-li zobrazit pouze datovou čáru bez hodnot v buňce, zaškrtněte políčko Zobrazit pouze čáru.

 10. Chcete-li pro datové pruhy použít plné ohraničení, vyberte v poli se seznamem Ohraničení možnost plné ohraničení a zvolte barvu ohraničení.

 11. Chcete-li zvolit mezi plným pruhem a přechodem, zvolte v poli se seznamem Výplň možnost Souvislá výplň nebo Přechodová výplň.

 12. Chcete-li formátovat záporné pruhy, klikněte na možnost Záporná hodnota a osa a poté v dialogovém okně Nastavení záporné hodnoty a osy zvolte možnosti pro barvy výplně a ohraničení záporného pruhu. Je také možné zvolit nastavení polohy a barvu osy. Výběr možností dokončíte kliknutím na tlačítko OK.

 13. Výběrem nastavení v poli se seznamem Směr panelu lze změnit směr čar. Tento směr je standardně je nastaven na hodnotu Kontext, v závislosti na požadavcích na způsob zobrazení dat je však možné vybrat možnosti zleva doprava a zprava doleva.

Začátek stránky

Formátování všech buněk pomocí sady ikon

Pokud chcete opatřit data poznámkami a rozdělit je do tří až pěti kategorií oddělených mezní hodnotou, použijte sadu ikon. Každá ikona představuje oblast hodnot. Například v sadě tří ikon šipek představuje zelená šipka nahoru vyšší hodnoty, žlutá šipka do strany představuje střední hodnoty a červená šipka dolů představuje nižší hodnoty.

Ikony se můžete rozhodnout zobrazit pouze pro buňky, které splňují určitou podmínku – například zobrazení ikony upozornění pro buňky, jejichž hodnota je nižší než kritická hodnota, a nezobrazení žádné ikony pro buňky, které tuto hodnotu překračují. Ikony lze při nastavování podmínek skrýt výběrem možnosti Žádná ikona buňky z rozevíracího seznamu vedle ikony. Můžete také vytvořit vlastní kombinaci sad ikon – například zelená (symbol zaškrtnutí), žlutá (semafor), červená (vlaječka).

Problém: Podmíněné formátování se nezobrazuje pro libovolnou buňku v oblasti   

Pokud jedna nebo více buněk v oblasti obsahuje vzorec, který vrací chybu, podmíněné formátování se nepoužije v celé oblasti. Chcete-li zajistit, aby bylo podmíněné formátování použito v celé oblasti, použijte funkci JE nebo CHYBHODN, která místo chybové hodnoty vrací nějakou specifikovanou hodnotu (například 0 nebo N/A).

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle možnosti Podmíněné formátování a na položku Sady ikon a vyberte sadu ikon.

  Skupina Styly na kartě Domů

Pomocí přepínače Nastavit pravidlo formátování pro lze změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo kontingenční tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 4. V poli Použít pravidlo u následujících položek můžete změnit rozsah polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky následovně:

  • Výběr: Klikněte na možnost Pouze tyto buňky.

  • Odpovídající pole: Klikněte na možnost Všechny buňky typu <pole hodnot> se stejnými poli.

  • Pole s hodnotou: Klikněte na možnost Všechny buňky typu <pole hodnot>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat všechny buňky na základě hodnot.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Styl formátování možnost Sady ikon.

  1. Vyberte sadu ikon. Výchozí nastavení je 3 barvy semaforu (bez okraje). Počet ikon a výchozích operátorů porovnání, jakož i mezní hodnoty pro každou ikonu se mohou lišit v závislosti na sadě hodnot.

  2. Pokud chcete, můžete upravit operátory porovnání a mezní hodnoty. Výchozí oblast hodnot pro každou ikonu je stejně velká, ale lze ji upravit tak, aby vyhovovala individuálním požadavkům. Ujistěte se, že meze jsou v logické posloupnosti od nejvyšší po nejnižší shora dolů.

  3. Proveďte jednu z následujících akcí:

   • Formátování hodnoty čísla, data nebo času:    Vyberte typ Číslo.

   • Formátování procentuální hodnoty:    Vyberte typ Procenta.

    Platné hodnoty jsou 0 (nula) až 100. Nezadávejte znak procenta (%).

    Procenta používejte, když chcete zobrazit poměr všech hodnot, protože použití procenta zajistí poměrné rozdělení hodnot.

   • Formátování percentilu:    Vyberte typ Percentil.

    Platnými percentily jsou hodnoty 0 (nula) až 100.

    Percentil je možné použít, chcete-li zobrazit skupinu vysokých hodnot (například dvacátýnejvyšší percentil) pomocí určité ikony a skupinu nízkých hodnot (například dvacátýnejnižší percentil) pomocí jiné ikony, protože představují extrémní hodnoty, které by mohly zkreslit zobrazení dat.

   • Formátování výsledku vzorce:    Vyberte typ Vzorec a zadejte vzorec do obou polí Hodnota.

    Vzorec musí vrátit hodnotu čísla, data nebo času a začínat znakem rovnítka (=. Neplatné vzorce nebudou při formátování použity. Je dobré vzorec vyzkoušet a přesvědčit se, že nevrací chybovou hodnotu.

  4. Pokud chcete, aby první ikona představovala nižší hodnoty a poslední ikona představovala vyšší hodnoty, zaškrtněte políčko Obrátit pořadí ikon.

  5. Pokud chcete zobrazit pouze ikonu bez hodnoty v buňce, zaškrtněte políčko Zobrazit pouze ikonu.

   Poznámky: 

   1. Možná bude třeba přizpůsobit šířku sloupce velikosti ikony.

   2. K dispozici jsou ikony ve třech velikostech. Velikost zobrazené ikony závisí na velikosti písma v buňce.

Začátek stránky

Formátování buněk, které obsahují text, číslo, datum nebo časové hodnoty

Aby bylo možné snadněji najít určité buňky v oblasti buněk, lze tyto určité buňky formátovat pomocí relačního operátoru. Na listu se soupisem zásob uspořádaným podle kategorií můžete například žlutě zvýraznit produkty, jichž máte na skladě méně než 10 kusů. Nebo na listu s přehledem maloobchodních prodejen lze zjistit všechny prodejny se ziskem vyšším než 10 % a objemem prodeje nižším než 1 000 000 Kč v Jihomoravském kraji.

Poznámka: Pole v oblasti hodnot kontingenční tabulky nelze podmíněně formátovat podle textu nebo kalendářního data, ale jen podle čísla.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle položky Podmíněné formátování a potom na položku Zvýraznit pravidla buněk.

  Skupina Styly na kartě Domů

 3. Vyberte požadovaný příkaz, například Mezi, Je rovno, Text, který obsahuje nebo Datum nacházející se.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Pomocí přepínače Nastavit pravidlo formátování pro lze změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo kontingenční tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu nebo na dalších listech a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 4. V poli Použít pravidlo u následujících položek můžete změnit rozsah polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky následovně:

  • Výběr: Klikněte na možnost Pouze tyto buňky.

  • Odpovídající pole: Klikněte na možnost Všechny buňky typu <pole hodnot> se stejnými poli.

  • Pole s hodnotou: Klikněte na možnost Všechny buňky typu <pole hodnot>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat pouze buňky obsahující následující položky.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla v seznamu Formátovat pouze buňky proveďte jednu z následujících akcí:

  • Formátování podle čísla, data nebo času:     Vyberte položku Hodnota buňky, zvolte relační operátor a potom zadejte číslo, datum nebo čas.

   Vyberte například operátor Je mezi a zadejte hodnoty 100 a 200 nebo vyberte operátor Je rovno a zadejte hodnotu 1. 1. 2009.

   Je možné také vložit vzorec, který vrátí číslo, datum nebo časovou hodnotu. Při zadávání vzorce začněte znakem rovnítka (=). Neplatné vzorce nebudou při formátování použity. Je dobré vzorec vyzkoušet a ujistit se, že nevrací chybové hodnoty.

  • Formátování podle textu:    Vyberte možnost Určitý text, zvolte relační operátor a zadejte text.

   Vyberte například položku Obsahuje a zadejte slovo stříbro nebo vyberte položku Má na začátku a zadejte řetězec Tri.

   K hledanému řetězci jsou připojeny uvozovky a je možné používat zástupné symboly. Maximální délka řetězce je 255 znaků.

   Je možné také zadat vzorec, který vrátí text. Pokud chcete zadat vzorec, začněte znakem rovnítka (=). Neplatné vzorce nebudou při formátování použity. Je dobré vzorec vyzkoušet a ujistit se, že nevrací chybové hodnoty.

  • Formátování podle data:    Vyberte položku Data připadající na následující dny a zadejte porovnání data.

   Vyberte například možnost Včera nebo Příští týden.

  • Formátování prázdných a jiných než prázdných buněk:    Vyberte možnost Prázdné buňky nebo Jiné než prázdné.

   Prázdná buňka je taková, která neobsahuje žádná data a odlišuje se od buňky, která obsahuje jednu či více mezer (ty jsou považovány za text).

  • Formátování buněk s chybovými a bezchybnými hodnotami:    Vyberte možnost Chyby nebo Bez chyb.

   Chybovými hodnotami jsou: #####, #HODNOTA!, #DĚLENÍ_NULOU!, #NÁZEV?, #NENÍ_K_DISPOZICI, #ODKAZ!, #ČÍSLO! a #NULL!.

 7. Chcete-li zadat formát, klikněte na tlačítko Formát.

  Zobrazí se dialogové okno Formát buněk.

 8. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a poté klikněte na tlačítko OK.

  Můžete zvolit více formátů. Vybrané formáty jsou zobrazeny v poli Náhled.

Začátek stránky

Formátování hodnot zařazených jako první nebo poslední

V oblasti buněk založené na vámi určených hraničních hodnotách lze najít nejvyšší a nejnižší hodnoty. Je možné například najít 5 nejprodávanějších produktů v sestavě za region, produkty, které v zákaznickém průzkumu dosáhly dolních 15 %, nebo 25 nejvyšších mezd v analýze zaměstnanců oddělení.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle položky Podmíněné formátování a potom na položku Pravidla pro nejvyšší či nejnižší hodnoty.

  Skupina Styly na kartě Domů

 3. Vyberte požadovaný příkaz, jako například Prvních 10 položek nebo Posledních 10 %.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Pomocí přepínače Nastavit pravidlo formátování pro lze změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo kontingenční tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 4. V poli Použít pravidlo u následujících položek můžete změnit rozsah polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky následovně:

  • Výběr: Klikněte na možnost Pouze tyto buňky.

  • Odpovídající pole: Klikněte na možnost Všechny buňky typu <pole hodnot> se stejnými poli.

  • Pole s hodnotou: Klikněte na možnost Všechny buňky typu <pole hodnot>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat pouze hodnoty zařazené jako první nebo poslední.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Formátovat hodnoty v rozsahu možnost Prvních nebo Posledních.

 7. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li určit nejvyšší a nejnižší číslo, zadejte číslo a zrušte zaškrtnutí políčka % z vybrané oblasti pro. Platnými hodnotami jsou čísla 1 až 1000.

  • Chcete-li určit nejvyšší a nejnižší procentuální hodnotu, zadejte číslo a zaškrtněte políčko % z vybrané oblasti pro. Platnými hodnotami jsou čísla 1 až 100.

 8. Pokud chcete, můžete změnit použitý formát polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky, jejichž rozsah je definován odpovídajícím polem.

  Ve výchozím nastavení je podmíněné formátování založeno na všech viditelných hodnotách. Pokud však rozsah definujete odpovídajícím polem (místo všech viditelných hodnot), můžete použít podmíněný formát pro každou kombinaci:

  • Sloupce a nadřazeného řádkového pole výběrem možnosti Každá skupina sloupců

  • Řádku a nadřazeného sloupcového pole výběrem možnosti Každá skupina řádků

 9. Chcete-li zadat formát, klikněte na tlačítko Formát.

  Zobrazí se dialogové okno Formát buněk.

 10. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a poté klikněte na tlačítko OK.

  Můžete zvolit více formátů. Vybrané formáty jsou zobrazeny v poli Náhled.

Začátek stránky

Formátování pouze nadprůměrných nebo podprůměrných hodnot

V oblasti buněk je možné najít hodnoty větší nebo menší, než je průměr či směrodatná odchylka. Je například možné najít nadprůměrně výkonné pracovníky v ročním přehledu výkonnosti nebo nalézt zpracovaný materiál, u něhož bylo při hodnocení kvality zjištěno, že nedosahuje dvou směrodatných odchylek.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle položky Podmíněné formátování a potom na položku Pravidla pro nejvyšší či nejnižší hodnoty.

  Skupina Styly na kartě Domů

 3. Vyberte požadovaný příkaz, například Nad průměrem nebo Pod průměrem.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Pomocí přepínače Nastavit pravidlo formátování pro lze změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo kontingenční tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 4. V poli Použít pravidlo u následujících položek můžete změnit rozsah polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky následovně:

  • Výběr: Klikněte na možnost Pouze tyto buňky.

  • Odpovídající pole: Klikněte na možnost Všechny buňky typu <pole hodnot> se stejnými poli.

  • Pole s hodnotou: Klikněte na možnost Všechny buňky typu <pole hodnot>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat pouze hodnoty nad nebo pod průměrem.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla v rozevíracím seznamu Formátovat hodnoty proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li formátovat všechny buňky v oblasti, které obsahují nadprůměrné nebo podprůměrné hodnoty, vyberte položku Nad nebo Pod.

  • Chcete-li formátovat všechny buňky v oblasti, které jsou vyšší (nebo nižší) než jedna, dvě nebo tři směrodatné odchylky, vyberte směrodatnou odchylku.

 7. Pokud chcete, můžete změnit použitý formát polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky, jejichž rozsah je definován odpovídajícím polem.

  Ve výchozím nastavení je podmíněné formátování založeno na všech viditelných hodnotách. Pokud však rozsah definujete odpovídajícím polem (místo všech viditelných hodnot), můžete použít podmíněný formát pro každou kombinaci:

  • Sloupce a nadřazeného řádkového pole výběrem možnosti Každá skupina sloupců

  • Řádku a nadřazeného sloupcového pole výběrem možnosti Každá skupina řádků

 8. Kliknutím na tlačítko Formát zobrazte dialogové okno Formát buněk.

 9. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a poté klikněte na tlačítko OK.

  Můžete zvolit více formátů. Vybrané formáty jsou zobrazeny v poli Náhled.

Začátek stránky

Formátování pouze jedinečných nebo duplicitních hodnot

Poznámka: Pole v oblasti hodnot kontingenční tabulky není možné podmíněně formátovat podle jedinečných nebo duplicitních hodnot.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle položky Podmíněné formátování a potom na položku Zvýraznit pravidla buněk.

  Skupina Styly na kartě Domů

 3. Vyberte možnost Duplicitní hodnoty.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list nebo tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 4. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat pouze jedinečné nebo duplicitní hodnoty.

 5. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Formátovat vše možnost Jedinečný nebo Duplicitní.

 6. Kliknutím na tlačítko Formát zobrazte dialogové okno Formát buněk.

 7. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a poté klikněte na tlačítko OK.

  Můžete zvolit více formátů. Vybrané formáty jsou zobrazeny v poli Náhled.

Začátek stránky

Určení buněk k formátování pomocí vzorce

Vyžadujete-li složitější podmíněné formátování, můžete pro stanovení kritérií formátování použít logický vzorec. Můžete například porovnat hodnoty s výsledkem vráceným funkcí nebo vyhodnotit data v buňkách mimo vybranou oblast, například na jiném listu ve stejném sešitu.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

Skupina Styly na kartě Domů

Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo kontingenční tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu nebo na dalších listech a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 2. Ve skupinovém rámečku Použít pravidlo u následujících položek lze změnit definici rozsahu polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky:

  • Výběr: Klikněte na možnost Vybrané buňky.

  • Odpovídající pole, klikněte na všechny buňky zobrazující < pole hodnoty > hodnoty.

  • Pole s hodnotou: Klikněte na možnost Všechny buňky zobrazující <pole hodnot> hodnot pro <řádek>.

 3. V seznamu Vybrat typ pravidla klikněte na položku Určit buňky k formátování pomocí vzorce.

  1. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla zadejte vzorec do pole Formátovat hodnoty, pro které platí tento vzorec.

   Vzorec musí začínat znakem rovnítka (=) a musí vrátit logické hodnoty PRAVDA (1) nebo NEPRAVDA (0).

   Příklad 1: Použití jedné podmíněné formátování s více kritérií a odkazy na buňky mimo oblast buněk   

   V tomto vzorci se pomocí jednoho podmíněného formátu s více kritérii, který je použit v oblasti A1:A5, zvýrazní buňky zelenou barvou, pokud je průměrná hodnota všech buněk v oblasti větší než hodnota v buňce F1 a minimální hodnota libovolné buňky v oblasti je větší než nebo rovna hodnotě v buňce G1. Buňky F1 a G1 se nacházejí mimo oblast buněk, pro kterou je podmíněné formátování použito. Funkce A kombinuje více kritérií a funkce PRŮMĚR a MIN vypočítají hodnoty.

Vzorec

Formát

=A(PRŮMĚR($A$1:$A$5)>$F$1, MIN($A$1:$A$5)>=$G$1)

Zelená barva buňky

Příklad 2: Vystínování každého druhého řádku pomocí funkcí MOD a ŘÁDEK    

Pomocí tohoto vzorce lze vystínovat každý druhý řádek v oblasti buněk modrou barvou. Funkce MOD vrátí zbytek poté, co je vypočten poměr nějakého čísla (první argument) a dělitele (druhý argument). Funkce ŘÁDEK vrátí číslo aktuálního řádku. Když vydělíte číslo aktuálního řádku číslem 2, zbytek bude pokaždé buď 0 (sudý řádek) nebo 1 (lichý řádek). Každý lichý řádek bude naformátován, protože číslo 0 představuje hodnotu NEPRAVDA a číslo 1 představuje hodnotu PRAVDA.

Vzorec

Formát

=MOD(ŘÁDEK(),2)=1

Modrá barva buňky

 1. Kliknutím na tlačítko Formát zobrazte dialogové okno Formát buněk.

 2. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a poté klikněte na tlačítko OK.

  Můžete zvolit více formátů. Vybrané formáty jsou zobrazeny v poli Náhled.

  Odkazy na buňky ve vzorci můžete zadat výběrem buněk přímo na listu nebo na dalších listech. Výběrem buněk na listu se vkládají absolutní odkazy na buňky. Pokud chcete, aby se odkazy na jednotlivé buňky ve vybrané oblasti v Excelu upravovaly, použijte relativní odkazy na buňky.

Začátek stránky

Hledání buněk s podmíněným formátem

Obsahuje-li list jednu či více buněk s podmíněným formátem, můžete je snadno vyhledat za účelem kopírování, změn nebo odstranění podmíněných formátů. Můžete použít příkaz Přejít na – jinak, jestliže chcete vyhledat buď pouze buňky s určitým podmíněným formátem, nebo všechny buňky s podmíněnými formáty.

Vyhledání všech buněk s podmíněným formátem

 1. Klikněte na libovolnou buňku, která neobsahuje podmíněný formát.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na šipku vedle položky Najít a vybrat a potom klikněte na položku Podmíněné formátování.

Vyhledání buněk se stejným podmíněným formátem

 1. Klepněte na buňku obsahující formát, který chcete vyhledat.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na šipku vedle položky Najít a vybrat a potom klikněte na možnost Přejít na – jinak.

 3. Klikněte na přepínač Podmíněné formáty.

 4. V části Ověření dat klikněte na možnost Stejné.

Začátek stránky

Zrušení podmíněného formátování

 • Proveďte jednu z následujících akcí:

  V listu    

  1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Vymazat pravidla.

  2. Klikněte na příkaz Celý list.

   V oblasti buněk, tabulce nebo kontingenční tabulce    

  3. Vyberte oblast buněk, tabulku nebo kontingenční tabulku, u které chcete odstranit podmíněné formátování.

  4. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Vymazat pravidla.

  5. V závislosti na předchozím výběru klikněte na příkaz Vybrané buňky, Tato tabulka nebo Tato kontingenční tabulka.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×