Přidání, změna nebo odebrání ověření dat

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Ověření dat je možnost automatické kontroly chyb při vyplňování formuláře. Přidáním funkce ověření dat k ovládacím prvkům v šabloně formuláře lze zajistit, aby byla získaná data přesná a konzistentní a aby vyhovovala všem standardům platným v dané organizaci. Uživatel může být například při vyplňování formuláře upozorněn, že částka, již zadal pro výdajovou položku, překračuje schválenou částku, nebo že omylem napsal své jméno do pole určeného k zadání telefonního čísla.

Pokud formulář obsahuje chybových zpráv funkce ověření dat a připojení k databázi nebo webové služby, uživatelé nebudou moct odeslat formuláře, dokud řešení těchto chyb. Uživatele můžete vytvořit místní kopii formuláři opravit a odešlete data později.

V tomto článku

Způsoby, jakými je uživatel upozorňován na chyby při ověření

Aspekty kompatibility:

Přidání ověření dat

Změna podmínky při ověření dat

Odebrání ověření dat

Způsoby, jakými je uživatel upozorňován na chyby při ověření

U formulářů navržených pro vyplňování v aplikaci InfoPath můžete nastavit zprávu funkce Ověření dat, která bude zobrazena ve formě Komentář. Po zobrazení tipu můžete dát uživatelům možnost zobrazit podrobné upozornění, které zadáte. Druhou alternativou je, že nastavíte, aby se podrobné upozornění zobrazovalo automaticky. Pokud například zadáte chybovou podmínku, ke které má dojít, jestliže uživatel do pole pro telefonní číslo zadá jméno, můžete nastavit zobrazení tipu se zprávou „Do tohoto pole zadejte telefonní číslo“. Jestliže povolíte automatické zobrazení podrobného upozornění, můžete zadat například tuto podrobnou zprávu: „Do tohoto pole je třeba zadat telefonní číslo ve formátu 555 555 100.“ Zvolíte-li možnost, aby byl ve výchozím nastavení zobrazen pouze tip, mohou uživatelé zobrazit podrobné upozornění tak, že na pole v aplikaci InfoPath klepnou pravým tlačítkem myši a potom klepnou na možnost zobrazení upozornění.

Způsoby zobrazení chybových zpráv funkce Ověření dat v aplikaci InfoPath

1. Tvar ukazatele se při nastavení nad pole změní na písmeno I a zobrazí se tip.

2. Klepnete-li na pole pravým tlačítkem mši, zobrazí se místní nabídka. Pokud v ní přejdete na příkaz Úplný popis chyby, tvar ukazatele se změní na šipku.

3. Po klepnutí na příkaz Úplný popis chyby se zobrazí podrobné upozornění.

Jestliže je formulář vyplňován ve webovém prohlížeči, nelze upozornění zobrazovat automaticky. Uživatelé však mohou upozornění zobrazit tak, že na webové stránce klepnou do pole s tipem a potom klepnou na zobrazený odkaz.

Způsoby zobrazení chybových zpráv funkce Ověření dat ve webovém prohlížeči

1. Tvar ukazatele se při nastavení nad pole změní na písmeno I a zobrazí se tip.

2. Při nastavení ukazatele myši nad tip získá ukazatel tvar ruky.

3. Po klepnutí na odkaz se zobrazí podrobné upozornění.

Začátek stránky

Aspekty kompatibility:

Když navrhnout šablonu formuláře aplikace InfoPath můžete režim kompatibility specifické pro návrh šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem. Pokud šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem jsou publikované na serveru InfoPath Forms Services a potom s podporou prohlížeče, uvidí formuláře založené na šabloně formuláře ve webovém prohlížeči. Když návrh šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem některé ovládací prvky nejsou dostupné v podokně úloh ovládací prvky, protože je nelze zobrazit ve webovém prohlížeči.

Některé funkce ověřování dat pracují jinak ve webovém prohlížeči než v aplikaci InfoPath. Pokud například přiřadíte ověření platnosti dat určitému ovládacímu prvku, vytvoříte vysvětlující text, který se zobrazí v případě, že uživatel do tohoto ovládacího prvku zadá neplatná data. Můžete určit, aby se tento text zobrazoval v poli komentáře, a volitelně povolit uživatelům zobrazit výstrahu, která obsahuje další informace. Případně můžete nastavit automatické zobrazení výstrahy, jakmile uživatel zadá neplatná data. Výstrahy nelze automaticky zobrazovat u formulářů zobrazovaných pomocí webového prohlížeče, ale uživatelé mají dále možnost zobrazit komentář a volitelně také zobrazit upozornění s dalšími informacemi.

Poznámka: Jestliže uživatelé vyplňují formuláře pomocí prohlížeče, mohou upozornění funkce Ověření dat rychle zobrazit stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+I.

Seznam ovládacích prvků podporujících ověření dat

V následující tabulce naleznete seznam ovládacích prvků aplikace Microsoft Office InfoPath 2007 podporujících ověření dat a informace o tom, zda jsou k dispozici v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížeči.

Ovládací prvky, které podporují vali dat dation

K dispozici v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížeči

Zaškrtávací políčko

Ano

Výběr data

Ano

Rozevírací seznam

Ano

Seznam

Ano

Přepínač

Ano

Textové pole

Ano

Pole s formátovaným textem

Ano

Seznam s odrážkami, číslovaný seznam nebo prostý seznam

Ne

Pole se seznamem

Ne

Začátek stránky

Přidání ověření dat

 1. Klepněte na ovládací prvek, ke kterému chcete přidat ověření dat.

 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Ověření dat.

 3. V dialogovém okně Ověření dat klepněte na tlačítko Přidat.

 4. V části Pokud je tato podmínka pravdivá zadejte podmínku.

  Příklad

  Následující příklad ukazuje, jak lze vytvořit podmínku funkce Ověření dat, která zajistí, aby data zadávaná do textového pole odpovídala určené hodnotě – v tomto případě slovu Ahoj.

  1. V prvním seznamu klepněte na položku Vybrat pole nebo skupinu a vyberte pole nebo skupinu, na které je daný ovládací prvek vázán.

  2. Ve druhém seznamu vyberte položku není rovno.

  3. Ve třetím seznamu vyberte položku Zadejte text a zadejte slovo Ahoj.

  Poznámka: Pokud požadujete, aby uživatelé do ovládacího prvku zadali nějaká data, zaškrtněte v dialogovém okně Ovládací prvek – vlastnosti políčko Nutno zadat.

 5. Chcete-li automaticky zobrazit chybovou zprávu v případě, že uživatel nechá ovládací prvek prázdný, zaškrtněte políčko Zobrazit ihned dialogové okno, pokud uživatel zadá neplatná data.

  Poznámka: Vzhledem k tomu, že zprávy v dialogovém okně nelze ve webovém prohlížeči zobrazit automaticky, zobrazí se uživateli, který formulář vyplní pomocí webového prohlížeče, pouze tip.

 6. V poli Komentář zadejte text, který se zobrazí v případě, že uživatel přejde ukazatelem myši na ovládací prvek nebo na ovládací prvek klepne pravým tlačítkem myši.

 7. V poli Zpráva zadejte text, který chcete v dialogovém okně zobrazit ihned nebo v okamžiku, kdy uživatel požádá o další podrobnosti.

  Poznámka: The ScreenTip for a data validation error will not display for controls that also have a default ScreenTip set on the Advanced tab of the Control Properties dialog box. This behavior helps to ensure that the name of the control is accurately conveyed to users who are using screen readers.

Začátek stránky

Změna podmínky při ověření dat

 1. Klepněte na ovládací prvek, u kterého chcete změnit nastavení ověření dat.

 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Ověření dat.

 3. V dialogovém okně Ověření dat klepněte na podmínku, kterou chcete upravit, klepněte na tlačítko Změnit a proveďte požadované změny.

Začátek stránky

Odebrání ověření dat

 1. Klepněte na ovládací prvek, u kterého chcete odebrat ověření dat.

 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Ověření dat.

 3. V dialogovém okně Ověření dat klepněte na podmínku, kterou chcete odebrat, a pak na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×