Přidání, změna nebo odebrání chybových úseček do grafu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chybové úsečky ve vytvořených grafech vám můžou pomoct při rychlém zobrazení rozpětí povolených chyb a směrodatných odchylek. Můžou být zobrazené u všech datových bodů nebo datových značek v datových řadách jako hodnota standardní chyby, procento nebo směrodatná odchylka. Můžete nastavit svoje vlastní hodnoty k zobrazení přesných hodnoty chyby jak potřebujete. Třeba ve výsledku vědeckého experimentu můžete zobrazit potenciální desetiprocentní kladnou a zápornou hodnotu chyby, jako tady:

Spojnicový graf s 10% chybovými úsečkami

Chybové úsečky jde používat v dvojrozměrných plošných, pruhových, sloupcových, spojnicových, XY bodových a bublinových grafech. V bodových a bublinových grafech můžete zobrazovat chybové úsečky pro hodnoty x a y.

Klikněte na záhlaví následující informace.

 1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

 2. Klikněte na tlačítko Prvky grafu Tlačítko Prvky grafu vedle grafu a potom zaškrtněte políčko Chybové úsečky. (Zrušte zaškrtnutí políčka odebrat chybové úsečky.)

 3. Pokud chcete změnit zobrazenou hodnotu chyby, klikněte na šipku vedle tlačítka Chybové úsečky a zvolte požadovanou možnost.

  Možnosti chybové úsečky

  • Vyberte předdefinovanou chybovou úsečku jako Standardní chyba, Procento nebo Standardní odchylka.

  • Vyberte Další možnosti, nastavte vlastní hodnoty chybové úsečky a potom v části Svislá chybová úsečka nebo Vodorovná chybová úsečka zvolte požadované možnosti. Tady taky můžete změnit směr, styl zakončení chybových úseček nebo vytvořit vlastní chybové úsečky.

   Podokno Formát chybových úseček

Poznámka: Směr chybových úseček závisí na použitém typu grafu. Bodové grafy můžou zobrazovat vodorovné i svislé chybové úsečky. Libovolnou z těchto chybových úseček odeberete tak, že je vyberete a stisknete Delete.

Začátek stránky

Lidé se často ptají, jak Excel vypočítává chybové hodnoty. Excel k výpočtu hodnot Standardní chyba a Směrodatná odchylka zobrazených v grafu využívá následující rovnice.

Možnost

Použitá rovnice

Standardní chyba

Rovnice

Kde:

s = číslo řady

i = číslo bodu v řadě s

m = počet řad pro bod y v grafu

n = počet bodů v každé řadě

yis = datová hodnota řady s a i-tého bodu

ny = celkový počet datových hodnot ve všech řadách

Směrodatná odchylka

Rovnice

Kde:

s = číslo řady

i = číslo bodu v řadě s

m = počet řad pro bod y v grafu

n = počet bodů v každé řadě

yis = datová hodnota řady s a i-tého bodu

ny = celkový počet datových hodnot ve všech řadách

M = aritmetický průměr

Začátek stránky

Klikněte na záhlaví následující informace.

V aplikaci Excel můžete zobrazit chybové úsečky používající částka standardní chyba, procento hodnotu (5 %) nebo standardní odchylka.

Standardní chyba a směrodatnou odchylku pomocí následující rovnice pro výpočet typů chybových hodnot, které se zobrazí v grafu.

Možnost

Použitá rovnice

Kde

Standardní chyba

Rovnice

s = číslo řady

i = číslo bodu v řadě s

m = počet řad pro bod y v grafu

n = počet bodů v každé řadě

yis = datová hodnota řady s a i-tého bodu

ny = celkový počet datových hodnot ve všech řadách

Směrodatná odchylka

Rovnice

s = číslo řady

i = číslo bodu v řadě s

m = počet řad pro bod y v grafu

n = počet bodů v každé řadě

yis = datová hodnota řady s a i-tého bodu

ny = celkový počet datových hodnot ve všech řadách

M = aritmetický průměr

Začátek stránky

 1. Na 2D plošných panelu, sloupec, řádek, xy (bodové) a bublinový graf udělejte jednu z následujících akcí:

  • Přidání chybových úseček do všech datových řad v grafu, klikněte do oblasti grafu.

  • Přidání chybových úseček vybraného datového bodu nebo datových řad, klikněte na datový bod nebo datových řad, které chcete nebo postupujte podle následujících pokynů vyberte ze seznamu prvků grafu:

   1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

    Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

   2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

    Obrázek pásu karet aplikace Excel

 2. Na kartě rozložení klikněte ve skupině Analýza na tlačítko Chybové úsečky.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  1. Klikněte předdefinovanou chybovou úsečku, například Chybové úsečky s standardní chyba, Chybové úsečky s procentuální hodnotu nebo Chybové úsečky se směrodatnou odchylkou.

  2. Klikněte na Další možnosti panelu chyby a klikněte zobrazení a chyby částka možnosti, které chcete použít v části Chybové úsečky svislé nebo Vodorovné chybové úsečky.

   Poznámka: Směr chybové úsečky závisí na typu grafu grafu. Pro bodové grafy se ve výchozím nastavení zobrazují obou vodorovné a svislé chybové úsečky. Jednu z těchto chybové úsečky můžete odebrat tak, že je vyberete a stisknete klávesu DELETE.

Začátek stránky

 1. 2D oblast, řádek, sloupec, řádek, xy (bodové) nebo bublinový graf klikněte na chybové úsečky, datový bod nebo na datovou řadu, chybové úsečky, které chcete změnit, nebo postupujte podle následujících pokynů vyberte ze seznamu prvků grafu:

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Obrázek pásu karet aplikace Excel

 2. Na kartě rozložení klikněte ve skupině Analýza na tlačítko Chybové úsečky a klikněte na Více možností chybových úseček.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V části zobrazení klikněte na směr panel chyby a end styl, který chcete použít.

Začátek stránky

 1. Na 2D plošných, panelu, sloupec, řádek, xy (bodové) nebo bublinový graf klikněte na chybové úsečky, datový bod nebo na datovou řadu, chybové úsečky, které chcete změnit nebo postupujte podle následujících pokynů vyberte ze seznamu prvků grafu:

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Obrázek pásu karet aplikace Excel

 2. Na kartě rozložení klikněte ve skupině Analýza na tlačítko Chybové úsečky a klikněte na Více možností chybových úseček.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V části Chybové hodnoty proveďte některou z následujících akcí:

  1. Pokud chcete použít jiný způsob k určení chybové hodnoty, klikněte na požadovanou metodu, která chcete použít a zadejte hodnotu chyby.

  2. Použití vlastní hodnoty k určení hodnotu chyby, klikněte na tlačítko vlastní a pak udělejte toto:

   1. Klikněte na Zadejte hodnotu.

   2. V polích Hodnotu kladné a Záporné chybovou hodnotu určit oblast listu, který chcete použít jako chybové hodnoty nebo zadejte hodnoty, které chcete použít, oddělené čárkami. Zadejte například 0,4, 0,3, 0,8.

    Tip: Chcete-li určit oblast listu, můžete klikněte na tlačítko Sbalit Dialog Obrázek tlačítka a potom vyberte data, která chcete použít v listu. Klikněte na tlačítko Sbalit Dialog znovu se vraťte do dialogového okna.

    Poznámka: V Microsoft Office Word 2007 nebo Microsoft Office PowerPoint 2007 dialogové okno Vlastní chybové úsečky nemusí zobrazit na tlačítko Sbalit Dialog a zadáte můžete jenom chybové hodnoty, které chcete použít.

Začátek stránky

 1. Na 2D plošných, panelu, sloupec, řádek, xy (bodové) nebo bublinový graf klikněte na chybové úsečky, datový bod nebo na datovou řadu, chybové úsečky, které chcete odebrat nebo postupujte podle následujících pokynů vyberte ze seznamu prvků grafu:

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Obrázek pásu karet aplikace Excel

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  1. Na kartě rozložení klikněte ve skupině Analýza na tlačítko Chybové úsečky a na položku žádný.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  2. Stiskněte DELETE.

Tip: Chybové úsečky můžete odebrat hned po jejich přidání do diagramu klepnutím na tlačítko zpět na panelu Nástrojů Rychlý přístup nebo stisknutím kombinace kláves CTRL + Z.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×