Přidání zdrojů do projektu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Zdroji se obvykle rozumí lidé zahrnutí do plánu projektu, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou přiřazeni k úkolům. Zdroj však také může představovat cokoli, co je použito k provedení projektu, včetně vybavení a dalších materiálů (například cementu nebo webových serverů).

Používáte-li aplikaci Project Professional, která je připojena k projektovému serveru, máte přístup také k jiným typům zdrojů.

 • Zdroje organizace    . Zdroje organizace je součástí seznam zdrojů pro celou organizaci; Proto každý z těchto prostředků mohou být sdíleny více projektů. Obvykle seznam zdrojů organizace se spravuje Správce a vedoucího projektu se přidá tyto materiály svých projektech podle potřeby.

 • Zdroje, které nepatří do organizaci:     Zdroj, který nepatří organizaci (neboli lokální zdroj, není součástí seznamu zdrojů celé organizace. Žádný jiný vedoucí projektu nesmí používat vaše zdroje, které nepatří organizaci, ve svých projektech.

 • Obecné zdroje:     Obecné zdroje slouží k zadání požadavků na personální obsazení projektu, jako například tesaři a vývojáři nebo tým zdrojů.

Co chcete udělat?

Přidání zdrojů do projektu

Přidání zdroje organizace do projektu (pouze Project Professional)

Přidání obecné zdroje organizace do projektu (pouze Project Professional)

Přidání mimo organizaci obecných zdrojů do projektu (pouze Project Professional)

Přidání zdrojů do projektu

 1. Klikněte na kartu zobrazení. Ve skupině Zobrazení zdrojů klikněte na Seznam zdrojů.

  Obrázek skupiny Zobrazení zdrojů

 2. Do pole Název zdroje zadejte název pracovního, materiálového nebo obecného zdroje.

 3. Pokud chcete označit skupiny zdrojů, zadejte příslušný název skupiny do pole Skupina u názvu zdroje.

 4. Zadejte typ zdroje.

  • Pokud chcete určit, že daný zdroj je Pracovní zdroj, klepněte v poli Typ na položku Pracovní.

  • Pokud chcete zdroj označit jako materiálový zdroj, klikněte v poli Typ na položku Materiálový. Do pole Popisek materiálu zadejte popisek daného zdroje (například metry, tuny nebo kusy).

  • Chcete-li zdroj označit jako nákladový zdroj, klepněte v poli Typ na položku Náklady.

 5. V poli Maximální počet jednotek daného zdroje zadejte celkový počet jednotek, které jsou pro příslušný zdroj v tomto projektu k dispozici. Hodnota maximálního počtu jednotek označuje dostupnost zdroje pro práci na projektu, například částečný úvazek nebo sloučení několika zdrojů do jednoho.

  Pokud například existuje zdroj, který je pro projekt k dispozici dva dny v týdnu, můžete jako hodnotu maximálního počtu jednotek zadat 40 %. Maximální počet jednotek můžete taky použít k označení vícenásobné Dostupnost zdroje. Předpokládejme například, že máte zdroj nazvaný Technici, který představuje tři techniky vašeho týmu. Pro zdroj Technici můžete zadat maximální počet jednotek 300 %. Můžete tak naplánovat pro všechny tři techniky práci na plný úvazek současně bez toho, aby došlo k přetížení zdroje Technici.

  Maximální počet jednotek lze zadat jako procentuální hodnotu (50 %, 100 %, 300 %) nebo jako desetinné číslo (0,5, 1, 3).

  Poznámka: 

 6. Chcete-li vytvořit rozpočtový zdroj, vyberte zdroj, klikněte pravým tlačítkem myši na název zdroje a poté klikněte na příkaz Informace. Zaškrtněte políčko Rozpočtový.

 7. Pracovní zdroj a související informace, můžete přidat pomocí adresáře e-mailových adres Rozhraní MAPI, ze služby Active Directory nebo z aplikace Microsoft Project Server. Klikněte na kartu zdroje a ve skupinovém rámečku Vložit klikněte na Přidat zdroje. Klikněte na Vytvořit tým ze zdrojů organizace (Project Professional pouze), služby Active Directory, , nebo adresář,

Začátek stránky

Přidání zdrojů organizace do projektu (pouze aplikace Project Professional)

 1. Klikněte na kartu zdroje. Ve skupinovém rámečku Vložit klikněte na Přidat zdroje.

  obrázek přidání zdroje

 2. Klikněte na Vytvořit tým ze zdrojů organizace.

 3. V dialogovém okně Vytvořit tým ze zdrojů organizace klikněte v rozevíracím seznamu Existující filtry na Filtr, který chcete použít. Filtrovaný seznam zdrojů organizace se zobrazuje ve sloupci Zdroj organizace. Zdroje, které jsou už součástí vašeho projektového týmu, jsou zobrazené ve sloupci Zdroj projektu.

 4. Pokud chcete vyhledat zdroje, které jsou k dispozici určitý počet hodin v konkrétním období, zaškrtněte políčko K dispozici pro práci. Zadejte počet hodin, po který by měl být zdroj pro práci k dispozici, a potom vyberte období v polích Od a Do.

 5. Ve sloupci Zdroj organizace klikněte na zdroj organizace, který chcete přidat do projektu, a potom klikněte na tlačítko Přidat. Pokud chcete vybrat víc zdrojů, podržte stisknutou klávesu CTRL a postupně klikněte na všechny požadované zdroje.

  • Pokud chcete vyhledat zdroje organizace se shodnou kvalifikací a dalšími atributy, jako má některý z existujících zdrojů vašeho týmu, vyberte ve sloupci Zdroj projektu zdroj, se kterým chcete provést srovnání, a klikněte na tlačítko Shoda.

  • Pokud chcete existující zdroj nahradit zdrojem organizace, vyberte ve sloupci Zdroj projektu zdroj nebo obecný zdroj, který chcete nahradit. V části Zdroj organizace vyberte nový zdroj organizace a potom klikněte na tlačítko Nahradit.

   Jestliže nahradíte zdroj, který již na projektu vykázal jakoukoli skutečnou práci, nebude tento zdroj odstraněn. Náhradní zdroj bude přiřazen ke zbývající práci.

 6. Pokud chcete přidat Navržený zdroj do projektového týmu, klikněte ve sloupci Rezervovat na Navržený.

 7. Pokud chcete zobrazit Dostupnost vybraného zdroje v grafu, klikněte na tlačítko Grafy.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka: .

 • Přidáním zdroje organizace do projektu lze pouze přiřadit zdroj k úkolu v projektu. Nelze provádět změny atributů zdrojů organizace, jako jsou mzdové sazby nebo dostupnost.

 • Chcete-li přidat zdroje do seznamu dostupných zdrojů organizace, je nutné zdroje importovat.

Začátek stránky

Přidání obecných zdrojů organizace do projektu (pouze aplikace Project Professional)

 1. Klikněte na kartu zdroje. Ve skupinovém rámečku Vložit klikněte na Přidat zdroje.

  obrázek přidání zdroje

 2. Klikněte na Vytvořit tým ze zdrojů organizace.
  Pokud existuje více než 1 000 zdroje organizace, můžete filtrovat seznam zdrojů pomocí enterprise Kódy osnovy. Kódy osnovy jsou definovány podle požadavků vaší organizace.

 3. V dialogovém okně Vytvořit tým kliknutím na Obrázek tlačítka rozbalte seznam Vlastní nastavení filtrů.

 4. V poli Vlastní filtry klepněte na položku Obecné ve sloupci Název pole, klepněte na položku Rovná se ve sloupci Testovat a poté zadejte Ano do sloupce Hodnoty.

 5. Po kliknutí na tlačítko Použít filtr se nastavení filtru Filtr použije pro seznam zdrojů organizace.

 6. Pokud chcete vyhledat zdroje, které jsou k dispozici určitý počet hodin v konkrétním období, zaškrtněte políčko K dispozici pro práci. Zadejte počet hodin, po který by měl být zdroj pro práci k dispozici, a potom vyberte období v polích Od a Do.

 7. Ve sloupci Zdroj organizace vyberte obecný zdroj, který chcete přidat do projektu, a potom klikněte na tlačítko Přidat. Pokud chcete vybrat víc zdrojů, podržte stisknutou klávesu CTRL a postupně klikněte na všechny požadované zdroje.

Začátek stránky

Přidání obecných zdrojů, které nejsou součástí organizace, do projektu (pouze aplikace Project Professional)

 1. Klikněte na kartu zobrazení. Ve skupině Zobrazení zdrojů klikněte na Seznam zdrojů.

  Obrázek skupiny Zobrazení zdrojů

 2. Do sloupce Název zdroje zadejte název obecného zdroje, například „tesař“.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na název zdroje a poté klikněte na příkaz Informace. V dialogovém okně Informace o zdroji klikněte na kartu Obecné a poté zaškrtněte políčko Obecný.

 4. Vyberte.

 5. Na kartě Vlastní pole zadejte v části Vlastní pole hodnoty všech polí požadovaných pro tento obecný zdroj.

  Tato pole jsou v každé organizaci jiná, s dotazy na jejich použití se proto obraťte na správce.

  Poznámka: 

 6. Do seznamu zdrojů organizace lze přidat libovolný obecný zdroj. Pravděpodobně budete muset určit další atributy zdroje, například kalendáře a kvalifikační předpoklady, podle požadavků organizace.

 7. Později, až budete schopni nahradit obecný zdroj zdrojem organizace disponujícím správnými kvalifikačními předpoklady, můžete použít dialogové okno Vytvořit tým nebo Průvodce nahrazením zdrojů.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×